Tag Archive kerkraad

Grote helft Heilig Kruis vacant

U kon al horen en lezen dat er dit jaar verkiezingen zijn voor de kleine helft van de kerkraden. In de parochie van Heilig Kruis hebben de leden van de grote helft gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun ontslag in te dienen.

Om de zaak correct te laten verlopen, moeten we daarvoor een aparte verkiezing houden. U kan zich dus kandidaat stellen voor de drie plaatsen van de grote helft in de kerkraad van Heilig Kruis en dat nog tot 28 februari. De rest van de procedure is ongewijzigd:

Wie zoeken we?
We zoeken mensen die verbonden zijn met de plaatselijke parochiegemeenschap en die positief en actief mee willen werken. In het bijzonder zoeken we mensen met een fijn gevoel voor liturgie en eerbied voor God. Het is goed dat in een kerkraad mensen zitten met verschillende talenten.

Wil u meer weten over de werking van de kerkfabriek? Spreek dan gerust de huidige leden of de pastoor aan of kijk op www.kerknet.be .

Wie komt in aanmerking?
Kandidaten moeten:

 • 1° rooms-katholiek zijn;
 • 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
 • 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven van de gemeente vermeld bij de parochie:
  Heilig Kruis: Mortsel of Edegem

Wat moet je doen als je kandidaat bent?
Stuur vóór 28 februari (de poststempel telt als datum) een brief naar:
Kerkraad Heilig Kruis
ter attentie van ZEH Schellekens Tom
Heilig Kruisstraat 18
B-2640 Mortsel.

Bij de brief voegt u ook een afdruk met adresgegevens van de identiteitskaart.

Na 28 februari zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithangen in de parochiekerk van Heilig Kruis.

Kerkraden zoeken versterking: Kleine helft vacant.

Vindt u het belangrijk dat het kerkgebouw in goede staat verkeert en de liturgie waardig gevierd kan worden? Dan is dit misschien iets voor u:

In het verkiezingsjaar 2023 worden er minimaal 2 mensen verkozen in alle kerkraden van Mortsel en Edegem, het is de herverkiezing van de kleine helft. De kerkraad vergadert normaal vier keer per jaar en leden gaan in principe voor een termijn van 6 jaar. De kerkraad zorgt voor het gebouw en heel wat praktische zaken die hiermee te maken hebben zoals verwarming, onderhoud, verzekeringen… Daarnaast zorgt hij als het ware voor de logistiek van de liturgie. Denk aan inrichting, kaarsen, wierook, hosties, gewaden… Door het opnemen van deze taken maakt de kerkraad de brug tussen de parochie en het stadsbestuur/gemeentebestuur.

Wie zoeken we?

We zoeken mensen die verbonden zijn met de plaatselijke parochiegemeenschap en die positief en actief mee willen werken. In het bijzonder zoeken we mensen met een fijn gevoel voor liturgie en eerbied voor God. Het is goed dat in een kerkraad mensen zitten met verschillende talenten. U zag in de opsomming dat de kerkfabriek heel wat taken heeft.

Wil u meer weten over de werking van de kerkfabriek? Spreek dan gerust de huidige leden of de pastoor aan of kijk HIER!

Wie komt in aanmerking?

Kandidaten moeten:

 • 1° rooms-katholiek zijn;
 • 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
 • 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven van de gemeente vermeld bij de parochie:
  • Sint Benedictus: Mortsel
  • Heilig Kruis: Mortsel of Edegem
  • Sint Jozef: Mortsel of Boechout
  • Sint Lodewijk: Mortsel
  • Heilige Bernadette: Mortsel of Edegem
  • OLV van Lourdes en Sint-Antonius: Edegem
  • Heilige Familie: Edegem of Antwerpen
  • Sint-Jozef Molenveld: Edegem

Wat moet je doen als je kandidaat bent?

Stuur vóór 5 februari (de poststempel telt als datum) een brief naar:
Kerkraad (Kies hier de kerkfabriek waarvoor u in aanmerking komt)
ter attentie van
ZEH Schellekens Tom
Heilig Kruisstraat 18
B-2640 Mortsel.

Bij de brief voegt u ook een afdruk met adresgegevens van de identiteitskaart.

Na 10 februari zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie waarvoor de kandidaten zich hebben aangemeld.

Sint-Jozef Mortsel: nieuwe voorzitter benoemt meteen ere-voorzitter.

Het was via de grote poort dat Joris Boeykens binnenkwam in de kerkraad van Sint-Jozef in Mortsel. Ja, hij wilde wel mee helpen, maar dat hij op die eerste vergadering dan ook meteen tot voorzitter verkozen zou worden, dat had hij niet gedacht.

Toch zette hij zich vanaf het begin sterk in voor de kerkraad. De zorg voor het gebouw ging hem heel erg ter harte. We denken dan aan dakgoten, schilderwerken en allerlei andere ingrepen om het gebouw goed te onderhouden. Maar we denken ook aan verfraaiingswerken die de kerk een meer – in zijn woorden – intimistisch karakter moesten geven.

Zorgen voor de kerk was voor Joris zowel zorgen voor het gebouw als zorgen voor de mensen en de gemeenschap. Hij werd dan ook voorganger in uitvaarten. Helaas heeft Joris sinds enige tijd zelf zorg nodig en was het niet meer mogelijk vergaderingen bij te wonen al bleef hij tot enkele weken geleden achter de schermen actief bezig met het contacteren van aannemers.

Johan Deforche neemt nu zijn plaats in. Net verkozen in de kerkraad, neemt ook hij meteen de functie van voorzitter op. Uit grote dankbaarheid voor wat Joris voor de parochie en de kerkraad heeft betekend werd hij dan ook eensgezind tot erevoorzitter benoemd. Proficiat voor uw grote inzet en een enorme dank je wel!

Pastoor Tom