Tag Archive info

ByDirk Van de Poel

Beginnen bij het begin.

In onze werkgroep verkondiging voor volwassenen organiseren we al jaren heel wat activiteiten. U kent wellicht de initiatieven tijdens de sterke tijden (advent en vasten) en ook de aandacht voor de documenten uit Rome, de avonden over de evangelisten… Maar er zijn ook workshops tijdens de familiedagen van de vormselwerkingen…

Met de werkgroep proberen we ervoor te zorgen dat we met deze initiatieven een heel uiteenlopend aanbod voorzien zodat vele mensen zich kunnen aangesproken weten. Toch is er een groep die nog niet aan bod is gekomen. Mensen die op zoek zijn naar het abc van het geloof. Begin gewoon eens bij het begin, hoe gaat het dan?

Gelukkig moeten we hiervoor niet zelf het warme water uitvinden, maar kunnen we terecht bij Alpha. Dit project begon in Londen en heeft de voorbije tientallen jaren al miljoenen mensen in vele landen van de wereld kunnen begeesteren. Zoals de naam het zegt begint het bij de alpha, de eerste letter van het Griekse alfabet, het begin dus.

In een volgende nieuwsflash krijgt u meer concrete informatie, want iedereen is welkom ook wie al heel wat jaren in de kerk komt. Op dit moment willen we eerst en vooral uw gebed vragen voor dit initiatief. Wil aub in uw gebeden Gods zegen vragen voor mensen die zoekende zijn. Bid dat Gods heilige Geest mensen mag aanmoedigen om meer te leren over Jezus en de Blijde Boodschap. En spreek vooral mensen aan en zeg hen dat ze heel welkom zijn.

We geloven dat ook in onze pastorale eenheid dit initiatief vele mensen zal kunnen begeesteren.

ByDirk Van de Poel

Querida Amazonia opnieuw

U kent wellicht de uitdrukking, derde keer goede keer, we hopen dat de avond over de postsynodale exhortatie Querida Amazonia nu echt kan doorgaan.

In 2019 vond een speciale synode plaats over het Amazonegebied. Dit bekende gebied strekt zich uit over negen landen in Zuid-Amerika. Daarmee is het natuurlijk een enorm groot gebied met een heel waardevolle natuur. Toch heeft paus Franciscus zijn document nadien niet enkel voor deze regio geschreven, maar voor de hele wereld.

Hij wil daarmee de zorg en de liefde van de hele wereld voor dit bijzondere gebied aanwakkeren, maar hij wil meteen ook enkele thema’s aankaarten die de hele wereld aanbelangen. Zo gaat het in dit document onder andere over het thema dat reeds in de encycliek Laudato si werd aangekaart. In die encycliek benadrukte paus Franciscus dat zorg voor de schepping en zorg voor de mens hand in hand moeten gaan. Hij bouwt nu verder op dat thema.

Centraal in Querida Amazonia staan vier dromen: een sociale droom, een culturele droom, een ecologische droom en een pastorale droom. In die laatste droom is er veel aandacht voor de inculturatie van het geloof. Zoals we in Vlaanderen kunnen ervaren is dat thema niet enkel van belang in het Amazonegebied, maar zeker ook bij ons rijst de vraag hoe we op een nieuwe manier het geloof ingang kunnen doen vinden, hoe we in onze huidige cultuur aanknopingspunten kunnen vinden.

Velen keken uit naar het hoofdstuk over het ambt in de kerk en de rol van vrouwen in de gemeenschap. Die thema’s worden aangeraakt, maar blijven eerder summier, laten we ontdekken welke blik op de toekomst de paus ons wil aanreiken.

Kan dit document u stilaan bekoren, dan bent u heel erg welkom op onze gespreksavond waar we het document in begrijpelijke taal zullen voorstellen en kort met elkaar in gesprek zullen gaan.

Praktisch: woensdag 16 maart om 20u in Johannes XXIII. Iedereen welkom.

ByDirk Van de Poel

De Basiliek van Edegem

Dit filmpje over de O.-L.-Vrouw van Lourdesbasiliek werd onlangs door Toerist 2290 op YouTube geplaatst. Echt de moeite om even te kijken!