Tag Archive helpen

Hier zijn we met onze jaarlijkse KERKDEURENACTIE!

Even uitleggen waarin deze actie, welke al meer dan 20 jaren in Edegem bestaat en recent, sinds de pastorale fusie met alle kerken in Mortsel ook daar plaats vindt. De benaming verwijst naar de kerkdeuren. Inderdaad, onze OPE-vrijwilligers zullen bij de weekendvieringen op 8 en 9 juni van dit jaar postvatten aan alle kerkdeuren. Bij het binnenkomen zal aan de kerkgangers een omslag overhandigd worden waarin men zijn gift kan steken en die men bij het verlaten van de kerk kan deponeren in een mandje van een van onze vrijwilligers. Voor wie geen cent meer op zak heeft, geen nood. Men kan de omslag, waarop het rekeningnummer van het Oekraïne-Project-Edegem staat, meenemen en zo zijn financiële steun overmaken.

Waarvoor dient deze kerkdeurenactie?  De opbrengst ervan zal eerst besteed worden aan (de hoge transportkosten voor) NOODHULP voor de oorlogsslachtoffers en de meest kwetsbaren in Oekraïne. Verder worden we geconfronteerd met de vraag om ons jarenlange project van thuiszorg – voor alleenstaande behoeftigen boven de 80 jaar – niet op te geven.

Storten kan op het rekeningnummer: BE40 8803 5555 5163 op naam van Oekraïne-Project-Edegem.

Bij voorbaat van harte dank voor uw medeleven en vrijgevigheid. Meer info:  liliane.bollaerts@outlook.be ofwel tel. 03 288 73 65

Gevonden: woning

Al maanden waren we met Levensadem op zoek naar een woning voor een gezin (moeder en kinderen). Het was niet eenvoudig maar het is gelukt; Dank aan allen die mee zochten, meedachten, meehielpen. Iemand een thuis kunnen bieden is een van de mooiste dingen die je voor een mens (een gezin) kan doen.

Gezocht … vervoer met een groot HART

Een dame uit de Liersesteenweg (dichtbij het gemeentehuis) zoekt vervoer om ’s zondags naar de viering van 11 uur in Heilig Kruis te gaan. Wie kan of kent iemand waaraan we het kunnen vragen?
Ze is lid van de mindemobielencentrale maar daar vonden ze geen chauffeur. Geef een belletje op de diaconietelefoon! 0487 89 08 41

Een kleine moeite een groot plezier en een grote gemeenschap!

Wereldtuberculosedag op 24 maart

.

Tuberculose, of tbc, is een besmettelijke ziekte die vooral de longen aantast. De voornaamste symptomen zijn een hardnekkige hoest, hoge koorts en gewichtsverlies. Tuberculose is dodelijk: zonder medische hulp overlijdt meer dan de helft van de mensen met tbc. Om mensen te genezen en de ziekte een halt toe te roepen, hebben we dringend meer middelen nodig

3 miljoen mensen missen
essentiële medische hulp Elk jaar raken wereldwijd meer dan 10 miljoen mensen besmet met tuberculose. Vooral personen in kwetsbare omstandigheden lopen risico om zwaar ziek te worden. Enerzijds spelen omgevingsfactoren een rol, zoals mensen die in sloppenwijken leven, mijnwerkers of zorgverleners.

Anderzijds lopen personen met een zwakke gezondheid gevaar, bijvoorbeeld mensen met hiv of diabetes, mensen die ondervoed zijn, of jonge kinderen. Een op drie, of 3 miljoen mensen, heeft geen toegang tot medische zorgverlening en krijgt dus nooit een diagnose. Weerzinwekkend, zeker als je weet dat één persoon gemiddeld 10 anderen aansteekt.

Damiaanactie strijdt tegen tuberculose in 14 landen, waaronder België. Lokale teams sporen mensen met tuberculose op en begeleiden hen tijdens de lange, uitputtende behandeling.

Tuberculose: ook in België

Tuberculose is geen ver-van-ons-bedshow. Ook in België treft tbc jaarlijks zo’n 900 mensen. Het gaat vooral om mensen die in armoede leven of geen dak boven het hoofd hebben. Zij kunnen zich vaak geen medische hulp veroorloven. In samenwerking met Brusselse partners BELTA en Vrienden van het Huizeke voorziet Damiaanactie sociale ondersteuning aan mensen met tbc in financiële moeilijkheden.
Dak- of thuisloze mensen met tuberculose mogen gratis verblijven in een studio. Dat is essentieel om hun behandeling structureel te blijven volgen. Daarnaast geven we ook psychosociale en budgetbegeleiding. We proberen om samen met hen een netwerk uit te bouwen van organisaties en diensten, zodat ze hun leven weer op de rails krijgen,” aldus Andy Vandermeersch, maatschappelijk werker bij Vrienden van het Huizeke.

Wil je meer weten over Tuberculose in België, Klik HIER!

Zo ziet het werk van Damiaanactie er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika eruit:

  • Actieve opsporingscampagnes in regio’s waar tbc veel voorkomt
  • Sensibilisatie van de bevolking, ontkrachten van misvattingen en vooroordelen
  • Gratis medische hulp en medicijnen, opvolging tijdens de behandeling (6 tot 12 maanden)
  • Ondersteuning aan families in nood, zoals voeding, schoolbeurzen of beroepsopleidingen
  • Wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen en resistente vormen van de ziekte

Wil je meer weten over Tuberculose vandaag? Klik HIER!

Steun onze strijd tegen ziekte

Om de strijd tegen tuberculose verder te zetten, hebben we jullie hulp hard nodig. Doe vandaag nog een genezende gift.

Ik doe een gift

Damiaanactie dit weekend in actie

Onderaan film over Damiaan en Damiaanactie…

Een onuitputtelijke bron van inspiratie: Pater Damiaan

Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan, vertrok als jonge missionaris naar Hawaï. Eenmaal daar aangekomen, hoorde hij dat mensen met lepra verbannen werden naar het eiland Molokai en daar aan hun lot werden overgelaten. Diep geraakt door het lijden van deze mensen, besloot Pater Damiaan hen te helpen.

Vandaag inspireert hij bij ons een hele ploeg mensen die zich samen inzetten om zijn werk af te maken. De vormelingen van Mortsel, hun catechisten en de Damiaanactieploeg zijn jullie volgend weekend zeer dankbaar voor je milde gift.

Bekijk de film: Van Oorsprong tot Actie

14 minuten – Gemaakt in 2023 

Pater Damiaan vertrok in 1864 als missionaris naar Hawaï. Ter plaatse besloot hij zijn leven te wijden aan het helpen van mensen met lepra, die verbannen werden naar het eiland Molokai. Omwille van zijn inzet voor de meest kwetsbaren, blijft Damiaan tot op vandaag een inspiratiebron. De film vertelt zijn levensverhaal en illustreert hoe zijn waarden voortleven in Damiaanactie.

Al gehoord van Projecten Heilige Maria Magdalena?

We hebben het geweldige geluk te mogen leven in een pastorale eenheid die van aanpakken weet. Het éne na het andere initiatief ziet het licht dat kan u zien op de website, in talloze flyers, affiches…
Toch merken we tegelijk dat niet alles helemaal gesmeerd verloopt. Soms heeft het te maken met de manier van aanpakken. Soms doen we te vaak beroep op steeds dezelfde mensen, soms is er te weinig tijd om iets goed door te denken voor we van start gaan…

Daarom werken we sinds begin november in onze pastorale eenheid met een projectmedewerker. Om het met een boutade te zeggen. De projectmedewerker moet zichzelf overbodig maken door de zaken efficiënter te organiseren, werkgroepen te ondersteunen zodat ze goed uit de startblokken geraken… De projectmedewerker moet dus zeker niet alles zelf doen, maar vooral ondersteunen en faciliteren.

We zijn de Heilige Geest super dankbaar dat we Elise Verlaeckt bereid hebben gevonden deze job alvast voor 1 jaar op zich te nemen. Ze krijgt hiervoor 13 uur per week wat mooi is, maar tegelijk betekent dat niet alles meteen kan veranderen. Na 1 jaar zullen we evalueren of en hoe we met deze functie verder zullen werken.

Elise werkt dus aan Projecten die de werking van de pastorale eenheid nog meer mogen verbeteren en optimaliseren.

Zo wordt er gewerkt aan een efficiënt draaiboek voor de jaarmarkten Edegem en Mortsel. Een ander project bestaat uit het samenstellen van een technische ploeg voor het patrimonium Mortsel – Edegem.

Een technische ploeg die op vaste en variabele tijdstippen werkzaamheden zal uitvoeren in Den Wolschaerder, Dieseghemhof, het parochiesecretariaat Johannes 23 en de Vestinglaan, de St. Jozefsite en het Elzenhof in samenwerking met een vernieuwde, fijne ploeg van de administratie.

Kleinere projecten, zoals het opwaarderen van de vergaderlokalen in Johannes 23, krijgen de tijd en kans om te groeien.

Dit willen we dan ook in onze pastorale eenheid doen doorheen de projecten: verbonden groeien als gemeenschap.

Doe je mee? We zijn alvast op zoek naar een technisch verantwoordelijke Klik HIER!

Nog loopgraafkaarsen nodig voor Oekraïne

Spijtig genoeg is de oorlog in Oekraïne nog niet beëindigd. En de winter staat weer voor de deur. Met dit bericht willen we dan ook opnieuw een oproep doen om materiaal voor loopgraafkaarsen te verzamelen en binnen te brengen: uitgewassen huishoudelijke blikken en kaarsresten.

Dit kan op 2 plaatsen:

  • Bij het Deeldepot 2650, Strijdersstraat 75 A in Edegem, op woensdag van 14.30 tot 18 uur of op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.
  • Op het adres van de collectieve opvang voor Oekraïners, Hovestraat 73 in Edegem. Op de oprit staat hiervoor een zwarte bak.

Alvast bedankt voor de medewerking.

SAMEN DELEN; DAT IS DIACONIE. DEEL JE MEE?

Begin vorige maand informeerde de kerngroep diaconie de aanwezigen op de ontmoetingsavond in de eerste plaats over onze kerntaak. Daar waar andere hulpinstanties niet (meer) kunnen helpen, hulp bieden aan hen die echt noodlijdend zijn. Diaconie is een dienst verricht door christenen uit liefde voor God. 

Enkele mooie voorbeelden van wat we in het verleden aan hulp al hebben kunnen lenigen werden toegelicht; het naar school brengen van kleine kinderen wanneer de ouder(s) daartoe tijdelijk niet in staat waren; eten maken voor een alleenstaande zieke; een luisterend oor voor iemand die het moeilijk had na een homilie, vraag naar een babbel van iemand die zich erg eenzaam voelt, ….

Het mooie maar nog veel te weinig gekend initiatief is DE WITTE VLINDER. Mensen zetten zich in om rouwenden te helpen met hun verdriet en hun verlies verder te gaan.

Samen kwamen we tot volgende meest humane en adequate wijze van antwoord bieden op de hulpvraag:

In een aangemaakt whatsapp-groep komen de hulpvragen. Iedereen die wil helpen, hoe bescheiden de hulp ook is, kan deel uitmaken van deze groep. Zo is de kandidaat-helper steeds op de hoogte van de nood die zich voordoet en kan daarop gepast reageren. 

We ondervinden dat de hulplijn – ons diaconienummer (0487 89 08 41) – nog te weinig bekend is. We hebben daarom stickers laten maken waarop ons logo met telefoonnummer is vermeld. Vraag naar een sticker; zo heb je het nummer steeds bij de hand wanneer je hulp nodig hebt of hulp wil bieden. 

Tenslotte hebben we ons nieuw initiatief voorgesteld: de mobiele babbelkar. Met een bakfiets gevuld met een tafeltje, wat stoelen, koffie en een koekje, willen we erop uit trekken om mensen (mekaar) te ontmoeten. Voorlopig plannen we dit eenmaal per maand en in Edegem. Zodra het initiatief concreet is uitgewerkt en de wintermaanden voorbij zijn hoor je hierover nog van ons.

En nu een warme oproep: ben je bereid nu en dan, ook al is het sporadisch, enige vorm van hulp – hoe klein ook – te bieden laat het ons weten op peheiligemm@gmail.com of 0487 89 08 41. Het zou fijn zijn wanneer we je mogen opnemen in de whatsapp-groep. 

Bedankt

De kerngroep diaconie.

Diaconie: een telefoonnummer, een logo

Diaconie is helpen is een stukje van jezelf delen. Dat kan door tijd te schenken om mensen te helpen;

In onze pastorale eenheid lopen veel kleine en grote initiatieven die allemaal diaconie zijn. vele van deze initiatieven verlopen stil. Helpen is onze christelijke plicht en daar hoeven mensen geen lof voor te ontvangen. Dat is goed zo.

Maar … Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt.

Hoe vind je ons? Waar vraag je hulp? Daarom gebruiken we onze eigen telefoon. Dat is een gemakkelijk toegankelijk medium. (Maar let op! Om hulp vragen is niet altijd gemakkelijk; Soms moeten mensen ook daar bij geholpen worden)

0487 89 08 41

We vinden het belangrijk om dat telefoonnummer extra bekend te maken. Daarom een logo met het nummer. Wil je een sticker om dit nummer bij de hand te hebben? Geef een seintje op peheiligemm@gmail.com . We bezorgen je snel een exemplaar.

Heb je zelf een hulpaanbod? Laat het weten. Mail naar peheiligemm@gmail.com of bel 0487 89 08 41. Alle helpers zijn welkom.

De witte vlinder

Een gekend (maar nog te weinig ingezet) initiatief is DE WITTE VLINDER. Mensen zetten zich is om rouwenden te helpen met hun verdriet en hun verlies verder te gaan; In een aantal kerken is door hen ondertussen ook een rouwhoek klaargemaakt. Daar is duidelijk nood aan. De respons is dan ook groot.
Wil je meer weten over DE WITTE VLINDER? Heb je nood aan een gesprek? Wil je dat er iemand langskomt; je helpt met je verlies. Aarzel niet! Neem contact op.
Klik op HIER voor de contactpersonen en telefoonnummers.

Hieronder vind je de 5 recentste diaconieberichten!

Dringend!!!!

De  Iraans-Belgische familie A. uit onze Pastorale Eenheid is al enkele maanden op zoek naar een geschikte huurwoning of huurappartement.
Ze willen daarvoor een eerlijke huurprijs betalen, tot ongeveer 1300 euro en ook de huurwaarborg is voor hen geen financieel probleem.
Er zijn twee arbeidsinkomens in het gezin.
Het gezin bestaat uit vader, moeder en twee grote kinderen, een zoon en een dochter.
De huurwoonst of appartement zou over drie slaapkamers moeten beschikken of twee slaapkamers met een ruime berging of bureau.
Ook zou het moeten gelegen zijn op het gelijkvloers of over een lift beschikken, vermits de vader niet zo mobiel is.
Ze zoeken nu al enkele maanden, maar op de huurmarkt is het aanbod kleiner dan de vraag.
Er zijn vaak meer dan 20 gegadigden voor één te huren woonst.
Onze vrijwilligers van diaconie hebben de familie al vaak vergezeld bij de plaatsbezoeken, maar toch vallen ze steeds uit de boot vermoedelijk vanwege hun afkomst of vreemde naam.
Wie kan de familie aan een geschikte huurwoonst helpen?
Kennen jullie iemand die van plan is om te verhuren in Edegem of omliggende gemeenten?
Graag snel een seintje dan op 0487 89 08 41.