Tag Archive Heilige Damiaan

Dankjewel van Damiaanactie

Zaterdag 29 januari trokken de vormelingen van Mortsel coronaveilig de straat op om Damiaanactie te steunen. De week voordien hadden ze allemaal aandachtig naar het verhaal van Damiaan geluisterd. Nu wilden ze in zijn spoor de daad bij het woord voeren. Letterlijk zie iemand..; We gaan mensenlevens redden.

Daarnaast was het verhaal van Pater Damiaan aanwezig in 3 kerken van onze pastorale eenheid: St.-Benedictus, de Basiliek en het Heilig Kruis.

Naast de lichtmisviering was er aandacht voor het verhaal van Damiaan die de zorg over 2 weeskinderen, Boyd en Jonas, op zich neemt en hen veilig onderbrengt in het weeshuis van Molokaï. Er was ook het idee van Damiaan dat zijn melaatsen zijn zoals de lelijke rups die eigenlijk een kleine kwetsbare vlinder is.  Want elke zieke hoe lelijk ook, kan vanbinnen een mooi mens zijn. Je moet alleen open staan om dat te ontdekken.

Na elke viering stonden er vrijwilligers van Damiaanactie met collectebussen en om stiften te verkopen. Ook zij wilden het verschil maken. Want wij kunnen nu wat Damiaan nog niet kon maar waar hij zo van droomde. Wij kunnen de melaatsen genezen. Maar daarvoor is geld nodig, want velen zijn zo arm, dat zelfs een gewoon doktersbezoek onbetaalbaar is.

En daar deden de vormelingen en vrijwilligers het voor. Daar deden ook de mensen in de kerken, aan de deuren en op straat het voor. Er werd voorlopig een flink bedrag van 3055,27 Euro bijeengebracht.

Daarmee kan Damiaanactie minstens 61 mensen genezen en maken we met onze Pastorale eenheid voor 61 gezinnen een hemelsbreed verschil.

Een hele grote Dankjewel daarvoor.

Wil je Damiaanactie nog steunen? Je kan steeds storten op  BE05 0000 0000 7575. Vanaf 40 Euro zijn giften fiscaal aftrekbaar. Met 50 Euro red je een mensenleven.

Ook dit nog: Het enthousiasme van de Damiaanactieploeg was zelfs VTM ter ore gekomen die bij de Basiliek klaarstonden met een ploeg van het journaal om te filmen.

Ook eens kijken? https://fb.watch/aSrmQH5Cfh/

Lees ook: https://www.mijnparochie.be/29-en-30-januari-damiaanactieweekend/

29 en 30 januari Damiaanactieweekend

Op zaterdag trekken de vormelingen rond in Mortsel om stiftjes en knuffeltjes te verkopen; In het catechesemoment en via een website leerden ze de Heilige Damiaan kennen. Ze gaan aan de slag om te doen wat Damiaan droomde. Ze willen geld inzamelen om mensen te genezen.

In de lichtmisvieringen van St.-Benedictus, de Basiliek en het Heilig Kruis zal er ook aandacht aan de Heilige Damiaan besteed worden; na deze vieringen kan je stiftjes of knuffeltjes kopen of een bijdrage achterlaten.

Met 50 Euro kan Damiaanactie iemands leven redden.

Maak jij mee het verschil?

Damiaanactie slaagt erin om jaarlijks ongeveer 250 000 mensen te genezen van Lepra, tbc en andere armoedeziektes. Daarnaast zorgt Damiaanactie net zoals pater Damiaan voor de gekwetste en verminkte zieken die door velen worden uitgesloten en uitgespuwd.
Damiaanactie zorgt voor een verhaal van hoop. Kijk maar eens naar dit filmpje:

Meer info over Damiaanactie? Klik HIER!

Damiaan en Damiaanactieweekend: 29 en 30 januari

Op 29 en 30 januari zal tijdens de lichtmisvieringen in de zaterdag en zondagskerken aandacht gegeven worden aan de Heilige Damiaan en Damiaanactie. Bij het verlaten van de kerk zullen ook stiften en knuffeltjes aangeboden worden. Je kan dan ook steunen in een collectebus.

De vormelingen van Mortsel kregen over Damiaan coronaproof online een catechesemoment. Ze zullen zaterdagnamiddag in het centrum stiften aanbieden aan de voorbijgangers indien de coronamaatregelen dit toelaten op dat moment.

Waar staat Damiaanactie voor:

Damiaanactie biedt hoogwaardige gezondheidszorg, vergemakkelijkt de sociale reintegratie van getroffen personen en maakt mensen bewust van de medische en sociale aspecten van lepra en tuberculose; ziekten die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

We strijden in de eerste plaats tegen lepra en tuberculose. Om onze impact te vergroten, kunnen we deze strijd tegen combineren met de strijd tegen andere verwaarloosde ziektes. De middelen die nodig zijn om onze missie te bereiken, verwerven we hoofdzakelijk via fondsenwerving; samen met een team van bekwame professionals en gemotiveerde vrijwilligers. We besteden hierbij veel aandacht aan professionele branding en communicatie.   Een internationale organisatie en een gamechanger worden zijn sleutelelementen in het realiseren van onze missie.

Naar het voorbeeld van Damiaan staat Damiaanactie open voor iedereen en duldt geen enkele vorm van discriminatie. We  dragen zorg voor elke getroffen persoon, vrijwilliger en medewerkers. Nationaliteit; taal; huidskleur; leeftijd; geslacht; sociale achtergrond; cultuur; of filosofische, religieuze, seksuele of politieke overtuiging spelen hierbij geen enkele rol.  

Elke persoon binnen Damiaanactie neemt initiatief, en is verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie. Damiaanactie zelf, iedereen in de vereniging en alle samenwerkende belanghebbenden hebben de plicht ten opzichte van de organisatie en de maatschappij om zoveel mogelijk bij te dragen aan het bereiken van de nagestreefde doelstellingen, en optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. Maar ook om over resultaten te rapporteren door middel van open en regelmatige communicatie.

Wij plaatsen mensen in het hart van onze organisatie: getroffen personen, donateurs, medewerkers, vrijwilligers, partners en sympathisanten. We hechten veel belang aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan, en rekening houden met elkaar. Respect betekent het waarderen van eenieder, en het erkennen van ieders sterke punten, vaardigheden en prestaties.  

Damiaanactie hanteert algemeen aanvaarde sociale en ethische principes. Dit geldt voor al haar activiteiten en relaties door middel van woorden, acties en gedrag.

Meer geïnspireerd geraken over Damiaan en Damiaanactie? Klik: https://damiaanactie.be/inspirerende-figuren/

Wil je Damiaanactie steunen met een gift. Dat kan op rekeningnr: BE05 0000 0000 7575

Maak mee het verschil! Met elke 50 euro red je iemands leven.