Tag Archive Heilig Kruis

Impressie van Pinksteren in Heilig Kruis.

In de lezingen van Pinksteren horen we dat gelovigen komen uit alle landen van de wereld en allen hoorden de boodschap van God. Dat is ook onze ervaring in de kerk van Heilig Kruis. Op de foto ziet u de aanwezigen die afkomstig zijn uit of geboren zijn in een ander land. We hadden met Pinksteren minstens Ecuador, Portugal, België, Angola, Polen, Syrië, Congo, Zuid-Afrika, Kameroen, Guinee, Colombia, Filipijnen en zeggen dat we toevallig die week nog China, Italië, Chili, Nederland…

Hora Santa een prachtige ontmoeting met de verrezen Heer

English version under the photos available!

Afgelopen week hadden we tijdens Hora Santa een prachtige ontmoeting met de verrezen Heer. Ondanks het regenachtige weer kwam een mooie groep mensen samen in de Heilig Kruiskerk te Mortsel, ter voorbereiding op  Pinksteren. Het kaarsenpad dat door de kerk liep, maakte vanaf het begin de sfeer bijzonder. Hoe dichter we bij het tabernakel kwamen, hoe sacraler de plek aanvoelde. 

Talloze aanwezigen schreven gebedsintenties, waar we later in verschillende vieringen met de bredere gemeenschap gezamenlijk voor hebben gebeden.

Het was ontroerend om te zien hoe iedereen zijn of haar persoonlijke zorgen en wensen deelde, en hoe we samen in gebed verenigd waren.

De avond zelf werd begeleid door prachtige livemuziek die perfect aansloot bij de ontmoeting. Er waren momenten van diepe stilte, afgewisseld met gezang, waardoor er een serene en meditatieve sfeer heerste.  Dit alles zorgde voor een onvergetelijke ervaring.

We kijken nu al uit naar de volgende keer dat we dit heilige uur mogen beleven!

Last week, we had a wonderful encounter with the risen Lord during Hora Santa. Despite the rainy weather, a beautiful group of people gathered at the Holy Cross Church in Mortsel in preparation for Pentecost. The candle path that ran through the church made the atmosphere special from the start. The closer we got to the tabernacle, the more sacred the place felt.

Countless attendees wrote prayer intentions, which we later prayed for together with the wider community in several celebrations. It was moving to see how everyone shared their personal concerns and wishes, and how we were united in prayer together.

The evening itself was accompanied by beautiful live music that perfectly matched the meeting. There were moments of deep silence interspersed with singing, creating a serene and meditative atmosphere. All this made for an unforgettable experience.

We are already looking forward to the next time we get to experience this sacred hour!

Taizéviering in de Heilig Kruiskerk

Wat was het een fijne viering; Een viering zoals dit kom je niet bijwonen. Je komt ze meedoen. Het was dan ook warm en gezellig. Samen bidden, samen zingen, samen vieren en samen geloof beleven. Het zat er allemaal in. Pastoor Tom benadrukte hoe één we kunnen zijn ondanks de diversiteit tussen mensen. En al die verschillende mensen vonden in en na die viering de eenheid die hen verbindt.

Dank aan:

 • Cantorij Sint-Cecilia
 • Het Taizékoor uit Schoten 
 • Werner Van Acker koorleider en solist van het Taizékoor
 • Organist Jos Smets
 • De ploeg die ons ook na de viering hartelijk ontving
 • De net gevormden die mee kwamen vieren en de mis dienen.
 • De mensen die dit allemaal (met een jaar vertraging) hebben mogelijk gemaakt.

Hora Santa Heilig Kruis 17 mei

Een hartelijk welkom op het gebedsmoment Hora Santa!

Tijdens dit heilige uur komen we samen als één gemeenschap, verbonden door de kracht van de Heilige Geest. 
Het is een tijd van diepe reflectie en bezinning waarin we de Heer vragen ons te leiden vanuit Zijn liefde en te verenigen.

Jaarlijkse gezinsdag Vormselwerking

De Mortselse vormselwerking organiseerde op zondag 22 april hun jaarlijkse gezinsdag. De weergoden waren ons gunstig gezind. Want alhoewel fris en soms wat winderig, bleef de regen in de namiddag uit en kwam de zon zelfs regelmatig piepen. Maar vergeleken met het weer van de voorbije dagen, waren we heel tevreden dat de dag grotendeels droog bleef.

Alle gezinnen van de vormelingen begonnen de dag  met de eucharistieviering in de kerk van Heilig Kruis. Het thema op Roepingenzondag was “Jezus is de goede herder”. Geen beter beeld om Jezus’ liefde voor ons uit te leggen en om gehoor te geven aan Zijn oproep om in Zijn spoor ons leven te leven.

Lees verder onder de fotogallerij!

Daarna kwam iedereen samen in OLVE om samen te eten.

In de namiddag speelde de gezinnen het vormselspel. 20 opdrachten van diverse aard waren voorbereid en uitgewerkt. Alle opdrachten hadden een link met het vormsel, sommigen waren ludiek, voor anderen moesten de hersenen werken.

Om 16u stond het vieruurtje klaar en de hotdogs werden erg gesmaakt.

De dag werd afgesloten met de kruisjesviering: een bezinning waarin de vormelingen hun kruisje kregen dat ze zullen dragen op hun vormsel. De kruisjes  kochten we 1,5 jaar geleden in Beth Saour in Israel. De kinderen dragen dus een kruisje uit het Heilig Land!

Lees verder onder de fotogallerij!

Hiermee sloten we het werkjaar inhoudelijk af. De catechesemomenten liggen achter ons. Nu gaat het in rechte lijn naar het vormsel op zaterdag 11 mei.

We denken ook al stilaan aan het komende werkjaar. We zijn altijd op zoek naar helpende handen. Binnen de catechesewerking zijn er vele taken, groot en klein, éénmalig of terugkerend. Wil je graag meehelpen, spreek dan pastoor Tom aan of stuur een mailtje naar vormselwerking.mortsel@gmail.com

Kruispuntviering weerom een fijn moment

Enkele sfeerbeelden zeggen genoeg.

Dank aan Pastoor Tom en aan de ploeg die weerom voor een fine nevendienst zorgde.

Vurig verbonden met de Heilig Kruiskerk Zondag 28 april

Het werd tijd om met de groep van IederEEN Vurig Verbonden te laten zien wie we zijn en wat we doen. Maar ook… om ons meer te verbinden met de kerkgemeenschappen van onze pastorale eenheid; Daarom trokken we naar de Heilig-Kruiskerk om samen de zondagsviering met een plus te beleven.

Om 11 uur was het eucharistieviering. En wat een viering was het.
Daar hebben we samen met de gemeenschap en de gebruikelijke kerkgangers samen mis gevierd. We waren erg blij met het enthousiasme en de fijne manier waarop er samen werd gezongen en gevierd.

Na de mis hebben we een sandwich gegeten. ze waren allemaal heel lekker. De ontmoetingsruimte was goed gevuld, want vele kerkgangers deden gewoon mee. Dat was de bedoeling.
Dank u aan de mensen die daaraan gewerkt hebben.

Na het lekkere eten begonnen we aan onze activiteiten van vurig verbonden. Er waren 3 activiteiten:

 • een brief schrijven voor Amnesty International,
 • mooimakers in de buurt van de kerk (afval gaan oprapen)
 • mee op bezoek gaan gaan naar het Meerminnehof.

Het bezoeken van mensen in het Meerminnehof heb ik meegedaan. Het was super gezellig en aangenaam. De bedoeling was om met de mensen te babbelen en te gaan wandelen, maar was wat koud dus hebben we aan tafel wat gebabbeld en koffie gedronken.

Veva kreeg een pak brieven in ’t Engels en Spaans mee om te posten voor Amnesty.

En een jonge ploeg enthousiastelingen heelde maar even 5 grote vuilzakken vol afval bijeen. De zakken waren niet te tillen. Zo zwaar.

Lees verder onder de fotoreportage!

Achteraf kwam het parlement. Dat is het overlegmoment waar ieder vrij zijn mening kan zeggen en ideeën worden uitgewisseld. We hebben dan gepraat over welke datums en evenementen er nog komen en ook hier en daar wat er verbeterd kan worden binnen de gemeenschap van IederEEN Vurig Verbonden.  

Ilse

6de leerjaar van de Parkschool op bezoek in de Heilig Kruiskerk

Op 22 april kwamen de drie zesde leerjaren van de Parkschool op bezoek in de Heilig-Kruiskerk. Met bijna 70 waren ze. Dit bezoek, dat wordt geleid door de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken, kadert in het thema respect en verdraagzaamheid. Daarbij gaan de leerlingen op bezoek in elkaars gebedshuizen (Katholieke kerk, Protestantse kerk, Moskee, Synagoge, …) en Het huis van de mens. Zo leert men met respect kijken, luisteren en omgaan met elkaar.

Pastoor Tom en Sus Demarbaix zorgden voor een boeiende uitleg en dat merkte je aan de interesse die de leerlingen toonden. Het was een kort maar boeiend bezoek, maar om half 10 moesten ze alweer op pad want ze hadden nog veel te ontdekken.

TAIZE-viering in de H.Kruiskerk

Op zondag 12 mei om 11.00 u. is er een eucharistieviering met typische liederen van de Taize-gemeenschap. 
Voor deze gelegenheid heeft de Cantorij Sint-Cecilia het Taizékoor uit Schoten uitgenodigd om samen deze viering op te luisteren. Vanaf 10.45 u. zal er, als prelude, reeds gezongen worden. Eenvoudige, meditatieve en sfeervolle liederen die een sacrale sfeer scheppen.

Het Taizékoor, o.l.v. Werner Van Acker, is al 25 jaar actief in Schoten met o.a. hun jaarlijkse Taizé-trefdag in de H.Hartparochie (Deuzeld). De meeste liederen worden regelmatig gebruikt in de zondagsvieringen.

Koorzangers uit andere parochies zijn uiteraard uitgenodigd om op deze tweede zondag van mei mee te zingen in het gelegenheidskoor. Er is een voorafgaande repetitie gepland om 10.00 u. in de H.Kruiskerk. Voor meer info bel nummer 0496 20 86 12.

WAAR STAAN WE EN WAARHEEN GAAN WE? Een open avond in de H.-Kruiskerk op 29 april

Vijf jaar zijn we nu onderweg met onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena. Daarom is 2024 een feestjaar. Maar naast het vieren en feesten is dit ook een gelegenheid om stil te staan en te reflecteren. Waar staan we en waarheen gaan we?

Hiertoe nodigen we iedereen met belangstelling voor wat leeft in onze pastorale eenheid uit op een open avond. Deze avond gaat door in de H.-Kruiskerk, H.-Kruisstraat Mortsel op 29 april om 20 uur.

Ronald Sledsens, pastoor van de pastorale eenheid Damiaan en begenadigd spreker, deelt met ons zijn hoopvolle kijk op de huidige realiteit. Verder krijgen we

 • een presentatie van voorbije en geplande projecten van onze eigen pastorale eenheid.
 • een kijk op de ontplooiing van onze zondagskerken.
 • en een stand van zaken over onze parochies en parochiekerken.

We eindigen met een zoomsessie met drankje en hapje en als toemaatje een verrassingsact.

Iedereen is welkom op deze avond. Inschrijven is echter om praktische redenen noodzakelijk.

Inschrijven is echter om praktische redenen noodzakelijk. Vul daartoe het formulier in dat je vindt via deze link: KLIK HIER of scan de QR-code.