Tag Archive gezongen

ByDirk Van de Poel

Even leek Sint-Antonius een abdijkerk

Al een paar jaar organiseren we op een woensdag in de advent een gezongen avondgebed. We volgen dan de structuur van een volledige vesperdienst, zoals die in alle abdijen wordt gezongen. Ook dit jaar zakten ene 25-tal mensen af naar de Edegemse dorpskerk om daar  samen de vespers te bidden. Sober, eenstemmig, maar heel intens vierden we samen het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. We zongen een hymne voor Maria, er klonken eeuwenoude psalmen, de vrije voorbeden kwamen recht uit het hart. Bedankt aan Luc Van Hoof om de muziek van de antifonen op muziek te zetten, speciaal  voor deze viering.