Tag Archive gezocht

Misschien kreeg jij ook een mail in de bus over volwassenverkondiging …

Onze P.E. H.Maria Magdalena droomt er van een vurige, charismatische, enthousiasmerende gemeenschap te worden, waar iedereen zich thuis voelt. Om de geloofsoverdracht, geloofsverkondiging van volwassenen een nieuw elan te geven, willen we graag de vele talenten van alle vrijwilligers in onze P.E. bundelen. Om dat te kunnen doen hebben we mensen nodig met verschillende talenten.  Daarom schrijven wij mensen aan die we kennen uit onze P.E. en die al taken opnemen. Mogelijk kreeg jij ook al zo’n mail in je mailbox. Het bijhorende formulier invullen helpt ons zeker op weg;

Heb jij nog geen formulier, maar wil je je ook engageren? Stuur gerust een berichtje naar: patricia.verbeelen@gmail.com

Gezocht cartoonist

Omdat een beeld soms meer zegt dan 1000 woorden, omdat een vleugje humor thema’s kan verzachten, omdat een cartoon een complex idee kan vatten op een eenvoudige manier… gebruiken we graag cartoons in onze krant van vuur. Onze vaste cartoonist Michiel gaat elders aan de slag en we danken hem heel erg voor zijn bijdrage, maar nu zijn we dus op zoek naar iemand nieuw.

We zoeken iemand om vier keer per jaar in de Krant van vuur een cartoon te voorzien die past bij de thema’s van de krant. Meestal vergaderen we een uurtje online om het thema en de artikels te bepalen en nadien nog een keer een uurtje om te zien of alles bij elkaar past. De krant verschijnt in september bij de start van het werkjaar, met Kerstmis, Pasen en in juni met een overzicht van de zomer initiatieven.

Wie interesse heeft, kan al meteen aan de slag voor de krant van Pasen. Aarzel dus niet en neem meteen contact op met pastoor Tom via pastoor.tomschellekens@gmail.com of 0494 478 499

Poetsers voor St.-Benedictuskerk gezocht

Gegroet allemaal

De kerkfabriek van Sint-Benedictus organiseert op dinsdag 30 januari een kerkpoets in onze kerk. Indien er geen uitvaart is (dus steeds onder voorbehoud) zouden we vanaf 10 uur de kerk met vrijwilligers grondig onder handen willen nemen. Dus iedereen is welkom. Er wordt gezorgd voor het nodige materiaal en voor koffiekoeken.

Graag voor 26 januari aanmelden bij Pierre Hernalsteen (pierre.hernalsteen@telenet.be) zodat we weten met hoeveel mensen we moeten rekenen.

Van harte

Pierre Hernalsteen
Voorzitter kerkfabriek Sint-Benedictus

Wil je mee op TV?

Op zondag 28 januari zetten we ons beste liturgische beentje voor.  Want 80.000 oudere en minder mobiele mensen kijken en luisteren mee.

Voor deze eerste van drie radio- en televisievieringen die we dit jaar met onze pastorale eenheid verzorgen, spreken we af in de Kerk van Heilig Kruis om 10 u.  Er is die dag GEEN viering in de basiliek.

Het koor Rabboeni van de themavieringen op Heilige Familie wordt versterkt en brengt een programma met heel veel samenzang. Die liederen zullen vanaf volgende zondag ingeoefend worden in onze zondagskerken, basiliek en Heilig Kruis.

We hopen dat de kerk van Heilig Kruis op 28/1 echt stampvol zit. Achteraf kunt u de viering uitgesteld bekijken.

De zangers repeteren 4 keer. Sopranen zijn er genoeg, maar andere stemmen zijn nog welkom.  Koorervaring is vereist en het repetitieschema is pittig:

 1. De themaviering van 14 januari in Edegem is een try-out, we zingen er de meeste liederen van de televisieviering.
  Kerk Heilige Familie, Kerkplein 2650 Edegem : repetitie om 9.30 u., viering om 11.15 u.  Einde 12.15 u. 
 2. Woensdag 24 januari,  20 u.  Koorrepetitie in Heilig Kruis . Op het einde van deze repetitie moeten we alles perfect onder de knie hebben.
 3. Zaterdag 27 januari 13.15 u. tot 16.30 u. Technische repetitie voor iedereen die in beeld komt. De volledige viering wordt er geoefend, voorganger, lector, misdienaars, koor, camerastandpunten, geluid, ….
  Hier is het niet de bedoeling dat wij nog ‘inoefenen’.  Uitzonderlijk kunnen we nog iets hernemen, als er iets mislukt.
 4. Zondag 28 januari: 8.15 u. generale repetitie: de volledige viering wordt doorlopen.   Live uitzending om 10 u. Einde om 11 u.

Wil je meezingen?  Graag aanmelden via Peter De Vriendt  peter_devriendt@icloud.com

Heeft het feestmaal u gesmaakt?

Ik ga ervan uit dat het feestelijk, gezellig, warm én lekker was. Voor dat laatste hoop ik dat velen onder u dit jaar gekozen hebben voor de traditionele gevulde Sint-Jacobsschelp. Dan is dit bericht voor u bestemd.

Nu we corona min of meer achter ons kunnen laten, zijn immers de dopen in onze pastorale eenheid terug op kruissnelheid gekomen. Voor elke dopeling wordt er een schelp beschreven met de naam en de doopdatum. U zag die wellicht al hangen in onze kerken. Met Lichtmis krijgen de dopelingen hun schelp terug. Zo stilaan zitten we door onze voorraad schelpen.

Onze vraag: kan u ons helpen om ook de dopelingen (verwacht zo’n 160!) van het volgende jaar een schelp te geven? U mag ze meebrengen naar één van onze vieringen, of brengen naar de kerken die dagelijks open zijn (H. Familie, basiliek en H. Kruis).

Tip: het is nog niet te laat om met oudejaar Sint-Jacobsschelpen op het menu te zetten.

Anne, dooppastoraal

Gezocht: Technisch verantwoordelijke Patrimonium Mortsel – Edegem

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE

Optimaliseren van de samenwerking tussen de technische ploeg, de administratie en het bestuur van het dekenaat Rupel-Nete-Kontich, om een goede opvolging van het patrimonium Mortsel – Edegem te garanderen.

Functie – inhoud

 • Verantwoordelijke van een technische ploeg vrijwilligers.
 • Meldpunt van technische problemen die zich aanmelden in de betreffende gebouwen van het patrimonium. Hetzij via het bestuur, hetzij via contactpersonen van de gebouwen zelf of via de administratie.
 • Bij probleemstellingen of nood aan interventie, initiatief nemen om, volgens vooraf gemaakte afspraken met het bestuur en de administratie, vrijwilligers van de technische ploeg of relevante firma’s te contacteren en er voor zorgen dat de noodzakelijke werken uitgevoerd worden.
 • Controleren of de taak waar u opdracht toe gaf goed is uitgevoerd.
 • Verslag uitbrengen, volgens vooraf gemaakte afspraken, aan het bestuur of aan de administratie.

Vaardigheden – attitudes

 • Technische vaardigheden en inzicht hebben.
 • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken met vrijwilligers.
 • Concrete afspraken kunnen (doen) maken en (doen) nakomen.
 • Kunnen sensibiliseren, motiveren en delegeren.
 • Op een vlotte en verstaanbare manier kunnen rapporteren en informeren.

Een vrijwilligersvergoeding hiervoor ontvangen is mogelijk.

Interesse? Neem dan contact op met:

Elise Verlaeckt: projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com

GSM: 0483/ 230 804

Nog loopgraafkaarsen nodig voor Oekraïne

Spijtig genoeg is de oorlog in Oekraïne nog niet beëindigd. En de winter staat weer voor de deur. Met dit bericht willen we dan ook opnieuw een oproep doen om materiaal voor loopgraafkaarsen te verzamelen en binnen te brengen: uitgewassen huishoudelijke blikken en kaarsresten.

Dit kan op 2 plaatsen:

 • Bij het Deeldepot 2650, Strijdersstraat 75 A in Edegem, op woensdag van 14.30 tot 18 uur of op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.
 • Op het adres van de collectieve opvang voor Oekraïners, Hovestraat 73 in Edegem. Op de oprit staat hiervoor een zwarte bak.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Soep op de stoep! WARME SOEP – WARM AANBEVOLEN

Waarom deze actie?
Soep op de stoep is een initiatief van Welzijnszorg.
Zij steunen meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede.
Hun campagne in 2023 luidt

 “SAMEN TEGEN ARMOEDE”

Voor Mortsel vrijwilligers gezocht

Wij zoeken enkele vrijwillige soepmakers om zowel na de viering van 17 december een kop warme soep aan te bieden tegen een vrije bijdrage of soep te verkopen tegen 5 euro per liter. Bent u bereid een beetje soep te maken?

Neem contact op met Reinhilde Van Hecken via het diaconienummer: 0487/89 08 41 of per mail: reinhildevanhecken@outlook.be

Alvast van harte bedankt

Voor Edegem zal de soep gemaakt worden door de vormelingen en hun ouders.

Help!

Vanuit levensadem deze dringende oproep!

Gisterennamiddag hebben we een jong koppel ontmoet, van Bosnische afkomst maar al 15 jaar in België. Ze hebben een zoontje van 4 maand en wonen in bij haar moeder in een sociaal appartement op de Mechelsesteenweg. Dat appartement wordt verbouwd en ze moeten eruit voor 1 november. De moeder en nog een kind verhuizen naar een ander sociaal appartement, het jonge gezin mag niet mee. Ze zoeken een studio of klein appartement voor maximum 600 euro.

Dringend!!!!

De  Iraans-Belgische familie A. uit onze Pastorale Eenheid is al enkele maanden op zoek naar een geschikte huurwoning of huurappartement.
Ze willen daarvoor een eerlijke huurprijs betalen, tot ongeveer 1300 euro en ook de huurwaarborg is voor hen geen financieel probleem.
Er zijn twee arbeidsinkomens in het gezin.
Het gezin bestaat uit vader, moeder en twee grote kinderen, een zoon en een dochter.
De huurwoonst of appartement zou over drie slaapkamers moeten beschikken of twee slaapkamers met een ruime berging of bureau.
Ook zou het moeten gelegen zijn op het gelijkvloers of over een lift beschikken, vermits de vader niet zo mobiel is.
Ze zoeken nu al enkele maanden, maar op de huurmarkt is het aanbod kleiner dan de vraag.
Er zijn vaak meer dan 20 gegadigden voor één te huren woonst.
Onze vrijwilligers van diaconie hebben de familie al vaak vergezeld bij de plaatsbezoeken, maar toch vallen ze steeds uit de boot vermoedelijk vanwege hun afkomst of vreemde naam.
Wie kan de familie aan een geschikte huurwoonst helpen?
Kennen jullie iemand die van plan is om te verhuren in Edegem of omliggende gemeenten?
Graag snel een seintje dan op 0487 89 08 41.