Tag Archive gemeenschapshuis

Wie komt er bij ons wonen?

Via verschillende kanalen heeft u al kunnen vernemen dat we dromen van een gemeenschapshuis met de naam Bethel in de voormalige pastorie van de basiliek. De voorbije maanden is er vooral achter de schermen gewerkt. Intussen heeft de architecte haar plannen klaar en worden aannemers gezocht om de werken te starten. In de aanloop naar de lente zouden die echt moeten beginnen.

Maar natuurlijk heeft een huis ook bewoners nodig. Vanuit verschillende hoeken is al interesse getoond en het bericht over het gemeenschapshuis wordt op vele plaatsen enthousiast onthaald. Met enkele kandidaten werd een heuse verkenning georganiseerd en zo zitten we nu op twee à drie ernstige kandidaten.

Dat is al heel goed nieuws, maar nog niet voldoende. We zijn dus nog op zoek naar een tweetal extra kandidaten. We zoeken jonge mensen die hun studies hebben afgerond en de arbeidsmarkt zijn ingestapt. Samen met de bewoners werken we een realistisch schema uit waarin naast het privé-leven ruimte is om samen te eten en te bidden en als gemeenschap ook een engagement op te nemen in de pastorale eenheid.

Laten we dit project samen dragen in ons gebed en het aan God aanbieden. Maak het gerust bekend op alle zinvolle plekken. Als er vragen zijn of kandidaten zich willen aanbieden, neem dan contact met pastoor Tom via de gekende kanalen.

GEMEENSCHAPSHUIS HOVESTRAAT

Waar is het?
De vroegere pastorij tegenover de basiliek in de Hovestraat in Edegem zoekt een nieuwe invulling. Dit statige herenhuis met ruime kamers biedt plaats aan vijf mensen die elk zullen beschikken over een privéruimte. Daarnaast is er voldoende plaats voor gemeenschappelijke ruimtes. De prachtige parktuin, maakt van dit huis een echte toplocatie. Het huis is bovendien heel goed gelegen en heeft via het openbaar vervoer een vlotte verbinding met de hele regio tussen Antwerpen en Brussel.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar jonge mensen die hun school of studies beëindigd hebben, een job hebben en graag met anderen willen samenleven in een christelijk gemeenschapshuis. Dat betekent dat er naast de privétijd ook op afgesproken momenten samen wordt gegeten, dat er gebedsmomenten zijn tijdens de week en dat inhoudelijk wordt gewerkt rond thema’s die passen bij het gemeenschapshuis en onze kerk in de huidige samenleving. Vanuit de inspiratie en de kracht van de gemeenschap neemt de groep een realistisch engagement op in de pastorale eenheid. Op die manier kan dit huis een echte oefenplek worden in het samenleven als christenen en biedt het ruimte aan onze plaatselijke kerkgemeenschap én de bewoners om de weg te ontdekken die God ons aanbiedt.

De procedure
Er is nog wel wat praktisch werk aan de winkel. Die werken starten in het najaar en zullen tot in het voorjaar duren. Intussen loopt de campagne om voor november van dit jaar minimum 4 en maximum 5 kandidaten te vinden voor dit gemeenschapshuis. Wie zich aangesproken voelt, kan contact opnemen met pastoor Tom en zich kort voorstellen. Nadien is er een gesprek om af te stemmen hoe dit project concreet vorm kan krijgen. Het spreekt vanzelf dat dit samen met de kandidaat-bewoners moet gebeuren. In principe is het de bedoeling dat bewoners zich telkens voor één jaar engageren waarna we samen bekijken wie blijft, of er nieuwe plaatsen open komen én op welke manier we nieuwe kandidaten kunnen aantrekken.

Supporters gezocht
Nu is het zaak om snel dit bericht te verspreiden en mogelijke kandidaten aan te spreken. Ik nodig u ook allen uit om te bidden voor dit project. Intussen rijpt een naam voor het huis en het project, suggesties zijn nog welkom.