Tag Archive gebed

God roept u

Het laatste weekend van april hebben we opnieuw roepingenzondag in onze kerken. We bidden dan vaak om priesterroepingen, later met veel warmte uitgebreid naar diakenroepingen, roepingen voor het religieuze leven én natuurlijk ook voor gelovige gezinnen…

Wat we misschien minder hebben benadrukt is de universele roeping van elke christen. God roept immers iedere mens om dichter bij te komen, om te leven vanuit de liefde en warmte van God en om verkondiger te zijn van het goede nieuws.

Wanneer mensen antwoord geven op die roepstem van God en samen gemeenschap vormen, vertellen over de genade van God en Zijn Zoon Jezus Christus, samen lief en leed delen en dragen, zorgzaam omgaan met medemens en planeet, samen bidden en vieren in de kerk… ontstaat de voedingsbodem waarin het zaad van nieuwe roepingen vruchtbare grond kan vinden.

Bidden we dus voor ieder van ons. Bidden we om open oren en ogen om Gods roep te herkennen en zo een gelovige gemeenschap te vormen waarin mensen die een bijzondere roeping krijgen zich gedragen weten. Bidden we opdat we eerst samen die gemeenschap mogen zijn die als een warme schoot kiemen van geloof kan laten groeien. Bidden we dat Gods Geest ons mag helpen uitzuiveren wat God van ieder van ons vraagt.

Vastentijd: sterke tijd

Ja, zo wordt de vastentijd genoemd: een van de sterke tijden in het kerkelijk jaar.
Het doet me denken aan de slogan van een intussen lang vervlogen vastenperiode:
vasten verzwakt niet, vasten versterkt.
Waarom? Omdat we als christen ons geloof in al zijn aspecten sterker beleven:

 • door te versoberen, krijgen we meer aandacht voor wat er écht toe doet: daar vaart onze gezondheid (lichamelijk én geestelijk) goed bij: we worden sterkere mensen, die tegen een stootje kunnen.
 • door solidariteit bewuster te beleven versterken we onze gemeenschap,
 • door meer en intenser te bidden, wordt onze relatie met God en ons geloof sterker.

Elders lees je meer over onze woensdagavond initiatieven. Hier hebben we het over een andere traditie in onze PE: het “dagelijks halfuurtje voor God”

 • Op alle weekdagen van de vastentijd ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op donderdag 23 februari, de dag na Aswoensdag; het laatste gebed heeft plaats op woensdag 5 april, daags voor Witte Donderdag.
 • Op woensdag 2 maart breiden we het avondgebed uit tot een volledige gezongen vesperdienst (zie de woensdagfolder elders)
 • Op woensdag 29 maart is er geen avondgebed (wel een verzoeningsviering in de H. Kruiskerk te Mortsel)
 • We bidden een psalm en lezen het evangelie van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbede en het Onze Vader.

Iedereen is heel welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.

Kan je niet deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed dan nodigen we je uit om tijdens de veertigdagentijd persoonlijk mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

Tot slot een onlinetip: probeer eens www.biddenonderweg.org : elke dag 10 minuutjes begeleid gebed, een initiatief van de Jezuïetengemeenschap.

Internationaal gebed voor de scheppingsperiode

De internationale ‘Season of Creation’ is een gezamenlijk oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken.
Onderstaand gebed sluit aan bij het thema voor 2022: ‘Luister naar de stem van de Schepping’.

Schepper van Alles,
Vanuit uw gemeenschap van liefde ging uw Woord uit
om een symfonie van het leven te scheppen die uw lof zingt.

Door uw Heilige Wijsheid ontstond de Aarde
en de diversiteit aan schepselen die u prijzen vanuit hun eigen aard.
Dag na dag stroomt hun spraak; nacht na nacht onthullen ze kennis.
U riep mensen op, uw tuin te bewerken en te bewaren.
U plaatste ons in de juiste relaties met elk schepsel,
zodat we naar hun stemmen konden luisteren
en konden leren hoe we de voorwaarden voor het leven konden beschermen.

Maar we keren ons in onszelf, weg van onze medeschepselen.
We sluiten onze oren voor de raad van onze medeschepselen.
We luisteren niet naar de kreten van de armen en de noden van de meest kwetsbaren.
We leggen het zwijgen op aan hen die de tradities bewaren die ons leren om voor de Aarde te zorgen.
We sluiten onze oren voor uw creatief, verzoenend en blijvend Woord dat ons roept doorheen de Schrift.

We betreuren het verlies van onze mede-soorten en hun leefgebieden, die nooit meer zullen spreken.
Wij rouwen om het verlies van menselijke culturen,
en om de levens en bestaansmiddelen die zijn weggedrukt of omgekomen.
De schepping schreeuwt het uit
als bossen knetteren en dieren vluchten voor het vuur van onrecht
dat we hebben aangestoken door onze onwil om te luisteren.

In deze scheppingstijd bidden wij dat u ons wilt roepen,
als vanuit de brandende braamstruik,
met het ondersteunende vuur van uw Geest.
Adem op ons.
Open onze oren en beweeg ons hart.
Geef een draai aan ons binnenwaarts gestaar.
Leer ons om uw schepping te beschouwen
en om te luisteren naar de stem van elk schepsel dat spreekt van uw glorie.
Want ‘geloof komt voort uit het horen’.

Geef ons een hart dat luistert
naar het goede nieuws van uw belofte om het aangezicht van de Aarde te vernieuwen.
Verlicht ons met de genade om de weg van Christus te volgen
terwijl we leren om met lichte stap te wandelen over heilige grond.
Vul ons met de hoop om het vuur van onrecht te doven
met het licht van uw genezende liefde die de stut is van ons gemeenschappelijke huis.
In de naam van Degene die kwam om goed nieuws te verkondigen aan de hele schepping, Jezus Christus.
Amen.

(vertaling: Ecokerk)

celebrationguide

Dit gebed werd overgenomen uit de Engelstalige internationale brochure met vieringen voor de Scheppingsperiode.

Seasonofcreation.org

Gebed voor de gemeenschap

Ter gelegenheid van de feestdag van de H Maria Magdalena vragen we om het gebed van onze gemeenschap te bidden.

Goede God,

wij eren uw grote naam

wij loven U omwille van uw oneindige liefde

en wij danken U voor onze wereld en de mensen die Gij geschapen hebt.

Breng ons samen om een gemeenschap te bouwen volgens uw wil.

Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord, dat wij mogen leren van uw evangelie

en de weg mogen bewandelen die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,

Dat wij met elkaar het leven mogen delen als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest, verlicht ons hart en onze geest

opdat we met uw kracht mogen bouwen aan een dienstbare gemeenschap. Heilige Maria Magdalena, eerste getuige van de verrijzenis, bid voor ons. Amen. 

Gebedskaartjes voor de vasten

Elke week in deze vastentijd publiceren we in de nieuwsbrief of de nieuwsflash een gebedskaartje dat kan helpen bij een stil bezinningsmoment.

Gebeden bij belangrijke momenten van het jaar.

Is het u al overkomen? Een mooie zondag, een feestdag in het kerkelijke jaar en u wil graag een beetje achtergrond en een mooi gepast gebed, maar waar beginnen met zoeken?

Wel in de boeken van Drie Engelen tot Driekoningen en het vervolg van Maria Lichtmis tot Pinksteren vindt u alvast de nodige input voor de periode van 1 nov tot en met Pinksteren. Het eerste boek telt 286 pagina’s en het tweede 208. De boeken werden uitgegeven bij Adveniat Nederland (en Halewijn België) en ze zijn beschikbaar voor 9,95 euro per stuk.

Wij kunnen ze dankzij een groepsaankoop aanbieden aan 10 euro voor beide boeken samen. We hebben 26 setjes in de aanbieding. U kan via mail zo’n setje bestellen tot en met 1 maart. Wat dan nog rest wordt verkocht in de zondagkerken tot alles op is.

Mailen kan naar decroosje@hotmail.com en betalen via onze rekening BE87 7310 3581 4694. Let op: vermeld in uw mail bestelling gebedsboeken en uw naam met uw volledige adres en telefoonnummer. (Stuur in elk geval een mail voor de betaling). Bij de overschrijving vermeld aub ook bestelling gebedsboeken. Let op de betaling moet op onze rekening staan op 2 maart zodat we weten hoeveel boeken we in het weekend in de kerken kunnen verkopen.

Warm aanbevolen.

Bidden om eenheid

Van 18 tot en met 25 januari 2022 vindt de jaarlijkse ‘Week van gebed voor eenheid’ plaats. Het thema dit jaar is ‘Licht in het duister’.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van wijzen die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Ook wij worden aangemoedigd om het licht van de ster te volgen en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Toepasselijk in deze tijd

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

Over de ‘Week van gebed’
In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden.
Dit jaar is er uitzonderlijk om gekende redenen geen fysieke bijeenkomst in de week van de eenheid onder christenen. We roepen u daarom op om thuis of in vergaderingen aandacht te besteden aan dit belangrijke thema.

Dit gebed kan u daarbij helpen:

God, U laat uw Ster in ons leven schijnen
Help ons om zelf een licht van hoop te zijn
Zet ons hart in vuur en vlam
Zodat Uw liefde ons en anderen met warmte omringt.

Een dagelijks halfuurtje voor God op weg naar Kerstmis.

“Het is weer zover, het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt…”

Binnenkort wordt dit liedje weer van onder het stof gehaald in onze vieringen met communicanten en vormelingen.
De donkerste dagen komen er aan. We kijken weer uit naar het licht van Kerstmis. Het is een sterke tijd van inkeer, van meer aandacht voor de noden van onze medemens in onze eigen omgeving, van meer toeleg op gebed.
Zoals de vorige jaren al de gewoonte was in Mortsel kunnen we dat ook samen doen in een dagelijks morgengebed. Dit jaar doet ook Edegem mee met een dagelijks avondgebed.
Samen bidden doet deugd en geeft adem aan onze engagementen.
Het sfeervolle kader van zowel de St. Benedictuskerk als de St. Antoniuskerk helpen om tot gebed te komen. Zie dit aanbod gerust als een kans om je advent meer diepgang te geven.

Concreet:

 • Op alle weekdagen van de advent ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op maandag 29 november; het laatste gebed heeft plaats op donderdag 23 december. Op woensdag 1 december gaat ook het avondgebed door in de St. Benedictuskerk.
 • We bidden een psalm en lezen de schriftlezing van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbeden en het Onze Vader.
 • Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, is welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.

Wie niet kan deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed nodigen we uit om tijdens de advent mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

Feestdag H. Maria Magdalena 22 juli

Over de Heilige Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan wijzen.

Voor meer info zie https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wie-maria-magdalena-echt-en-wat-vieren-we-op-22-juli?microsite=108

Steun alvast onze gemeenschap door volgend gebed te bidden:

Goede God,

wij eren uw grote naam
wij loven U omwille van uw oneindige liefde
en wij danken U voor onze wereld
en de mensen die Gij geschapen hebt.
Breng ons samen om een gemeenschap
te bouwen volgens uw wil.
Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord,
dat wij mogen leren van uw evangelie
en de weg mogen bewandelen
die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,
Dat wij met elkaar het leven mogen delen
als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest,
verlicht ons hart en onze geest
opdat we met uw kracht mogen bouwen
aan een dienstbare gemeenschap.

Heilige Maria Magdalena,
eerste getuige van de verrijzenis,
bid voor ons.

Amen.

22 juli feestdag Heilige Maria Magdalena

Uit vele inzendingen werd een shortlist gedistilleerd en toen kreeg elke heilige een persoonlijke advocaat, maar uiteindelijk haalde de Heilige Maria Magdalena het heel vlot als onze patrones voor de pastorale eenheid van Mortsel en Edegem.

Over de Heilige Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan wijzen.

Mag ik u vragen voor onze gemeenschap te bidden met dit gebed:

Goede God,

wij eren uw grote naam

wij loven U omwille van uw oneindige liefde

en wij danken U voor onze wereld en de mensen die Gij geschapen hebt.

Breng ons samen om een gemeenschap te bouwen volgens uw wil.

Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord, dat wij mogen leren van uw evangelie

en de weg mogen bewandelen die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,

Dat wij met elkaar het leven mogen delen als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest, verlicht ons hart en onze geest

opdat we met uw kracht mogen bouwen aan een dienstbare gemeenschap. Heilige Maria Magdalena, eerste getuige van de verrijzenis, bid voor ons. Amen.