Tag Archive financieel beheer

De pastorale eenheid H. Maria Magdalena in cijfers in 2022

Het team van de pastorale eenheid H. Maria Magdalena heeft momenteel zijn derde budgetjaar achter de rug. Binnen het team zijn er teamleden die de vier domeinen van de kerk opvolgen: gemeenschapsopbouw, liturgie, verkondiging en diakonie.

Koken kost natuurlijk geld en vermits het pastoraal team taken heeft overgenomen van de parochies, wordt elk jaar geld opgehaald bij de acht parochies. Dat was vorig jaar € 4.500. Toch hebben we vorig jaar meer uitgegeven dan dat. Dat komt omdat er ook andere bronnen zijn waar we een beroep op kunnen doen: de bijdrage van ouders bij de 1e communie en vormselwerking (die kostendekkend zijn), de giften van mensen die iets extra geven bij een abonnement op het parochieblad, giften bij vormingsactiviteiten, omhalingen bij huwelijken, inkomsten van de grot, enz.

Zo hadden we vorig jaar voor 8.250 euro kosten aan drukwerk waarvan we 5.500 euro hebben recupereren via de abonnementen van Kerk en Leven en via de deelname van de Kerkfabrieken in de kosten. We hebben voor ongeveer 4.000 euro aan vormings- en gemeenschapsactiviteiten gedaan en daarvan hebben we ongeveer 3.000 euro gerecupereerd via vrije giften en inschrijvingsgelden. We hebben 1.500 euro uitgegeven voor de inzet van vrijwilligers over de hele pastorale eenheid. Aan diaconie hebben we het meeste besteed. Dat was in totaal 13.500 euro waarvan 2.000 euro voor de speeltuin in Brazilië en de rest voor mensen uit onze omgeving. Dit hebben we gedeeltelijk kunnen bekostigen door omhalingen van huwelijken en door de kaarsenverkoop in de grot.

Ondertussen hebben we berekend dat ook voor het lopende jaar 2023, het vierde jaar, we maar 4.500 euro moeten ophalen bij de parochies (bij de start van de pastorale eenheid was dat nog 10.000 euro). Van de andere inkomstenbronnen verwachten we een zelfde evolutie als vorig jaar.

Wouter Verhaverbeke

Financieel en Materiaal Beheer PE H. Maria Magdalena

Financieel en materieel beheer

Een goede zorg voor een pastorale eenheid betekent ook een gedegen financieel en materieel beheer. Het gaat hierbij om de zorg voor gebouwen en patrimonium, maar ook voor de financiële middelen die nodig zijn voor de pastorale activiteiten, vergoedingen… Ons beleid is er op gericht de brede pastoraal te ondersteunen in onze tijd, maar er ook voor te zorgen dat onze opvolgers zullen kunnen leven en werken binnen onze pastorale eenheid. Daarvoor moeten we onze gebouwen onderhouden, op tijd en stond verbouwingen en werken uitvoeren en nu al sparen voor de nieuwe gebouwen van de toekomst.

‘Gouverner c’est prévoir’ zegt het spreekwoord en dus zetten we nu geld opzij voor de toekomst. Met een stijgende inflatie en zonder rente op spaarboekjes beheren we daarom al vele jaren ook een beleggingsportefeuille. Die is heel divers samengesteld om het risico realistisch te spreiden en is in zijn geheel SRI gescreend zoals ze dat noemen. Dat betekent dat we uitsluitend beleggen in fondsen die voldoen aan ethische criteria.

De voorbije maand september ondersteunden we met onze pastorale eenheid het project van de Zevensprong. Dit project vraagt aandacht voor de schepping. Ook met onze gelden kunnen we een bijdrage leveren aan het goede beheer van Gods wereld en zorg dragen voor zijn mensen. Daarom hebben we naast de klassieke fondsen die banken aanbieden, specifieke fondsen opgenomen binnen vijf domeinen. We versterken daarmee de weg die we al enige tijd gaan.

De vijf domeinen gaan over: ecologie met een bijzondere aandacht voor water; levenskwaliteit- en verwachting met bijzondere aandacht voor de oudere generatie; duurzame en slimme vormen van mobiliteit; gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen en een laatste accent op gezondheidszorg met bijzondere aandacht voor oncologie.

Op die manier willen we het vuur van onze gemeenschap delen met de mensen om ons heen en samen bouwen aan een mooie toekomst. We danken ieder van u alvast voor het vertrouwen in onze pastorale eenheid en vragen onze patrones de H Maria Magdalena die als eerste getuigenis was van Gods steeds vernieuwende liefde ook ons te zegenen en bij te staan.