Tag Archive erediensten

Geen wijzigingen voor de erediensten na Overlegcomité van 11/02

Dit bericht werd overgenomen van het Bisdom Antwerpen.

Ook na het Overlegcomité van 11 februari gelden geen nieuwe, bijkomende maatregelen voor religieuze vieringen.

Na het Overlegcomité van 11 februari zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd voor de religieuze vieringen. Vanaf vrijdag 18 februari ’s ochtends schakelt de coronabarometer naar code oranje. Dat heeft het Overlegcomité beslist. De regels blijven dezelfde als nu: afstand houden, handen ontsmetten en goed ventileren van binnenruimtes.  De mondneusmaskerplicht geldt vanaf 19 februari vanaf de leeftijd van 12 i.p.v. 6 jaar.

We vragen u hierbij dan ook om de veralgemeende mondneusmaskerplicht te blijven respecteren in alle parochies en PE van ons bisdom voor eenieder die vanaf de leeftijd van 12 jaar de eredienst bijwoont: zowel voorgangers, gelovigen als koorleden. Meer informatie over hoe u een mondneusmasker correct draagt, waartegen het beschermt en wanneer u het best vervangt, leest u hier.

Een veralgemeende mondneusmaskerplicht in de gebouwen van de eredienst vanaf de leeftijd van 12 jaar biedt het voordeel van de duidelijkheid. Behalve het mondneusmasker blijven uiteraard ook handhygiëne (ontsmetting), social distancing (als je niet tot dezelfde bubbel behoort) en voldoende ventilatie in kerkgebouwen noodzakelijk om onze garantie op een luchtiger lente te waarborgen.

Om een eredienst bij te wonen heeft u voor alle duidelijkheid geen Covid Safe Ticket nodig bovenop de mondneusmaskerplicht.

Op de algemene mondneusmaskerplicht gelden ook twee uitzonderingen tijdens het verloop van de eredienst:

  1. Wanneer het dragen van het mondneusmasker onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
    Wij vragen u hierbij dan ook om het gezond verstand te laten zegevieren: als koren zonder masker op voldoende veilige afstand van de andere aanwezigen met mondneusmasker staan opgesteld, kan en mag het mondneusmasker dus tijdens het zingen tijdelijk worden afgezet. Wees u er wel steeds van bewust dat zelfs op een ‘veilige’ afstand het virus via aerosolen toch nog in heel het kerkgebouw kan circuleren.Wie zingt en zou besmet zijn kan immers verschillende meters ver via de gezangen alsnog het virus overdragen. Als u het dus verstandiger acht om hier geen risico te nemen, raden wij u aan om het mondneusmasker tijdens de gezangen op te houden. 
     
  2. Het mondneusmasker mag af om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst.

bron: Geen wijzigingen voor de erediensten na Overlegcomité van 11/02 | Kerknet