Tag Archive eerste communie

ByDirk Van de Poel

INFOAVONDEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL,

Het nieuwe schooljaar loert bijna om de hoek.
Dat het voor ieder kind, jongere een mooie start mag worden.
Niet enkel in de scholen wordt er gestart ook binnen onze Pastorale Eenheid vatten de voorbereidingen aan voor de eerste communies en vormsels die in 2022 zullen plaatsvinden. Om alles vlot te laten verlopen en de ouders te informeren,  organiseren we per parochie een infoavond. Data, plaats en uur vindt u in onderstaande lijst. De ouderavonden gaan door in de kerken.

Eerste communie

  • Sint-Benedictus en Sint-Jozef Mortsel: woensdag 22/9 om 19.30u in Sint-Benedictus
  • Sint-Lodewijk Mortsel: woensdag 22/9 om 20u in Sint-Lodewijk
  • Heilige Bernadette en Heilig Kruis Mortsel: donderdag 23/9 in Heilige-Bernadette
  • Sint-Jozef Edegem: donderdag 23/9 om 19.30u in Sint-Jozef Edegem
  • Heilige Familie Edegem: maandag 4/10 om 19.30 in Heilige Familie Edegem
  • Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius: maandag 4/10 om 20u in de Basiliek (kerk)

Vormsel

  • Edegem: dinsdag 21/9 om 19.30u in de Basiliek (kerk)
    Vanaf 2021-2022 is de voorbereiding voor de jongens/meisjes van Edegem in één werking gegoten.
  • Mortsel: dinsdag 21/9 om 20u in Heilige-Bernadette Mortsel

Is uw zoon/dochter nog niet ingeschreven? Dan kan u dit doen via www.mijnparochie.be/levensmomenten.  Hier vindt u ook de data van de eerste communies en vormsels in 2022. Geniet nog van de laatste vakantiedagen

ByDirk Van de Poel

Eerste communicanten Mortsel vieren samen!

Ik neem je bij de hand.


Na enkele kleinere bezinningsmomenten in kleine groepjes doorheen het jaar konden de kinderen en hun ouders voor het eerst deelnemen aan een echte eucharistieviering. Ze kwamen dan ook met twinkelende oogjes vol verwachting de kerk van Heilig Kruis binnen. En we moeten het zeggen, ze waren in vorm. Op enkele minuten tijd zongen ze zelf met hun broers en zussen en de ouders vlot de liedjes mee alsof ze maandelijks een viering bijwoonden. Ook tijdens de viering waren ze super flink, rustig en heel actief tegelijk.
Ik ben gekomen om mensen leven te geven, hoorden we in het evangelie. Jezus brengt echt leven, het volle leven. Niet door iemand naar beneden te duwen, maar net door iemand bij de hand te nemen en te helpen op te staan. Het verhaal van de dochter van Jaïrus kon de gezinnen wel inspireren. Laten we ook elkaar bij de hand nemen om leven te geven…
Dat gebeurde ook symbolisch door de goederen die werden ingezameld voor In de Buurt vzw.  Hartelijk dank aan al wie heeft meegewerkt aan deze hartelijke viering.

ByDirk Van de Poel

Eerste communicanten en vormelingen vieren samen aan de grot.

Gedaan met wachten.

Herinneren jullie zich nog de duivenberichten die vroeger in het weekend op de radio werden voorgelezen? In mijn herinnering stond daarin heel vaak één woord centraal: wachten. Het weer en de omstandigheden waren nog niet geschikt.

De voorbije tijd hebben vele mensen moeten wachten. Zo ook de kinderen en hun ouders die zich voorbereiden op de eerste communie en het vormsel. Toen we stap voor stap de fase van de versoepelingen ingingen, wilden we ook met hen weer verder op stap gaan.

Het was weer toegelaten om buiten samen te komen met 50 personen, kinderen niet meegerekend. Gezien het natte weer van de voorbije weken, begonnen we met de moed der wanhoop aan het plannen. Op zaterdag 29 mei stonden er zowaar vier vieringen op het programma, netjes verdeeld over 2 eerste communiewerkingen en 2 vormselwerkingen.

Wat een vreugde toen bleek dat het plots echt lente werd en we samen konden komen onder een blauwe hemel met de zon in een hoofdrol. De grot deed drie maal dienst als openluchtkerk en het prachtige kader vervulde zijn opdracht met verve. Ook de speelplaats van de school Klimboom in Mortsel werd een figuurlijk en letterlijke warme plek.

We vierden samen het feest van God en mochten vele enthousiaste gezichten uitwuiven. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.