Tag Archive edegem

Catechese bijeenkomst naamopgave en water in Edegem

Op woensdag 15 November kwamen de kandidaat vormelingen opnieuw samen in de Basiliek.

Deze keer waren het er wel 80. Thema van vandaag was de naamopgave en water. De kandidaat vormelingen werden onderverdeeld in 3 verschillende groepen. Ze maakten kennis met de verschillende aspecten van deze thema’s.  

Aan de hand van de glasramen uit de doopkapel, werd er stilgestaan bij de kracht van water uit het Oude en het Nieuwe Testament. De kandidaat vormelingen leerden geboeid de vernietigende, maar ook herstellende kracht van water uit het verhaal van Noah kennen en de levengevende kracht uit het verhaal van Mozes, die water uit de rotsen slaat. Beiden voorafbeeldingen van de kracht van het doopsel, in het Nieuwe Testament, welke uiteraard ook prachtig afgebeeld wordt in één van de glasramen.  

Bij een andere catechist verkenden ze de verschillende namen uit de bijbel en hun betekenis. Ook hier maakten ze een reis langs het oude en het nieuwe testament met namen zoals Adam, Abraham, Mozes, Petrus en uiteraard Jezus. Daarbij leerden ze dat bij namen ook opdrachten hoorden en dat zij bij hun vormsel op hun beurt een opdracht zouden krijgen in naam van God zelf.

Bij het opgeven van hun naam treden ze In de voetsporen van de apostelen in het volgen van Jezus.
Hoe ze dit gestalte zouden geven we werden besproken in derde groep.

Daar dachten de kandidaat vormelingen na over hoe zij van de wereld een betere plek konden maken. Toen de apostelen door Jezus geroepen werden, waren ze aan het vissen in een vissersbootje. Een bootje werd dus ook het symbool waarmee de kandidaat vormelingen hun engagement wilden tonen.

We nodigen u allemaal graag uit om te kijken naar de vele bootjes van onze vormelingen, die je achteraan In de basiliek kan terugvinden. 

Er werd afgesloten met een zangmoment, waarin de catechisten opnieuw het enthousiasme van deze grote groep mocht ontdekken, die ze voordien door hun geïnteresseerde vragen en medewerking al getoond hadden.

Toen Jezus, Simon Petrus riep om een apostel te worden beloofde hij hem een Visser van Mensen te maken, en als catechisten kunnen we alleen maar blij zijn met deze grote waardevolle vangst en kijken we uit naar de volgende bijeenkomst. 

Een warm welkom

Dat was de kruispuntviering van 19 november in de basiliek in drie woorden samengevat. De eerste communicantjes van Sint-Jozef voelden zich welkom. Maar ook de mensen van Heilige Familie en Sint-Jozef Edegem die de oversteek hadden gemaakt, hadden er deugd van. Zo bleek toch uit de rondvraag tijdens de koffie na de viering.

Maandenlang hebben we er over nagedacht, gewikt en gewogen, de argumenten beluisterd en de drempelvrees uitgesproken, maar nu was het zover. De deuren van Heilige Familie en Sint-Jozef bleven dicht en dat zal vanaf nu zo zijn elke derde zondag van de maand. Iedereen is welkom in de kruispuntviering om 9.30 uur in de basiliek. Een moedig groepje mensen zette de stap naar de zondagskerk. Sommigen voor de eerste keer.

Christine, jarenlang actief in de kindervieringen van Sint-Jozef zei dat ze ervan genoten had. ‘Het is fijn om zoveel kinderen rond het altaar te zien staan. En het is wel eens aangenaam om in een grotere groep bijeen te komen. En je kan van pastoor Tom zeggen wat je wil, maar hij kan het!’

De lector van dienst, een andere Christine zei: ‘Ik vond het echt de moeite. Er hing echt een warme sfeer van verbondenheid. Haar man Chris trad haar kort en bondig bij: ‘Meer volk en meer dynamiek!’

Baudouin en zijn echtgenote Marie-Christine getuigden: ‘Er zouden meer mensen de stap moeten zetten, zodat ze het enthousiasme zien. In Sint-Jozef en Heilige Familie, waar we ook geregeld naartoe gaan, zijn we vaak de jongsten, maar dat was vandaag natuurlijk niet het geval, met al die kinderen.

Margriet, die meezong in het koor, formuleerde het zo: ‘We moeten dit doen, het gaat niet meer anders, we moeten daar realistisch in zijn.’

Monique van Heilige Familie zei: ‘Wij vonden het een heel toffe viering. Wat we zo tof vinden is dat ze de eerstecommunicanten niet in een aparte viering uitnodigen, maar in de zondagsviering, dat geeft toch wat meer animo. En de kinderen waren ook heel hard betrokken’.

We moeten ook de gemeenschap van de basiliek bedanken. Veerle had de oproep van pastoor Tom ter harte genomen en ze had echt mensen wiens gezicht ze niet herkende aangesproken. Een koppel bleek zelfs van Zoersel te komen…

Zoals u weet hebben de vormelingen een beurtrol en moeten ze allemaal 3 keer de mis komen dienen in Sint-Benedictus, Heilig Kruis of de basiliek. Rita, die elke zondag de misdienaars opvangt en wegwijs maakt in de basiliek vindt dat een fijne opdracht. ‘Ze werken altijd goed mee en de meesten zijn enthousiast’.

Mia, onze trekker van de koffieploeg vond het een gezellige ontmoeting, achteraf. Na dagenlang regen stonden we daar te genieten in het zonnetje. ‘En het was een fijn weerzien met mensen van Elsdonk, toch de parochie waar ik zelf ooit vandaan kwam.’

Zo, en nu maar hopen dat deze verhalen mensen goesting doen krijgen om volgende keer de stap te wagen. Op 17 december staat de viering in het teken van Welzijnszorg. Welkom allemaal!

Samen op weg naar Kerstmis

Nog 2 weken en het is het de vierendertigste zondag door het jaar en Christus Koning. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en een week later beginnen we dus met de eerste zondag van de Advent aan een nieuw kerkelijk jaar. En natuurlijk ook aan de aanloop naar Kerstmis.

In die aanloop is er op woensdagen weer ons verdiepingsaanbod om bewuster toe te leven naar het feest van Kerstmis. Op die avonden komen we in een volgend nummer nog terug, maar hier alvast een overzicht.

  • Woensdag 6 december: Gezongen avondgebed – Sint-Antonius Edegem – 19 uur.
  • Woensdag 13 december: Een dak voor iedereen – Is er nog plaats in onze herberg? Infoavond rond betaalbaar wonen – Johannes XXIII Mortsel – 20 uur.
  • Woensdag 20 december: Verzoeningsviering – H. Bernadette Mortsel – 19 uur.

Samana ging op speurneuzentocht op een speelse namiddag

Donderdag 9 november kwamen we met 33 leden bijeen in de Schrans, gewapend met een loep op zoek naar oude spreuken en gezegden, die in een tekening verstopt waren. De vraag om een vergrootglas mee te brengen was goed gehoord en er waren er in vele vormen en grootte. 

Er werd gezegd dat er een 37 à 38 spreuken te zoeken waren. Iedereen kreeg de tekening en een blanco papier om de gevonden gezegden te noteren. Geconcentreerd werd er gezocht en we vonden vele spreuken. Maar bij het overlopen van wat we allemaal zouden moeten gevonden hebben, bleek dat we nog niet aan de helft kwamen!  Dus er zat méér in dan gedacht.  Het was in elk geval een gezellige namiddag waarin we elkaar met een prettig spel konden ontmoeten en helpen en zoals gewoonlijk kregen we taart met koffie of thee achteraf.

Gezocht; helper om dakgoten vrij te maken

U heeft zeker gemerkt dat de voorbije week een stevige storm is gepasseerd. Die zorgt ervoor dat bladeren en takjes in dakgoten van gebouwen terechtkomen. Zo loopt het water niet door de buizen en zoekt het zijn weg… Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren, dat brengt allerlei problemen met zich mee. Het beste is één keer per seizoen de dakgoten vrij te maken.

Het Elzenhof en Dieseghemhof staan het eerst op ons verlanglijstje, maar elk gebouw komt in aanmerking.   

Is dat iets voor u? Neem snel contact op met Projecten Heilige Maria Magdalena projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com

SAMEN DELEN; DAT IS DIACONIE. DEEL JE MEE?

Begin vorige maand informeerde de kerngroep diaconie de aanwezigen op de ontmoetingsavond in de eerste plaats over onze kerntaak. Daar waar andere hulpinstanties niet (meer) kunnen helpen, hulp bieden aan hen die echt noodlijdend zijn. Diaconie is een dienst verricht door christenen uit liefde voor God. 

Enkele mooie voorbeelden van wat we in het verleden aan hulp al hebben kunnen lenigen werden toegelicht; het naar school brengen van kleine kinderen wanneer de ouder(s) daartoe tijdelijk niet in staat waren; eten maken voor een alleenstaande zieke; een luisterend oor voor iemand die het moeilijk had na een homilie, vraag naar een babbel van iemand die zich erg eenzaam voelt, ….

Het mooie maar nog veel te weinig gekend initiatief is DE WITTE VLINDER. Mensen zetten zich in om rouwenden te helpen met hun verdriet en hun verlies verder te gaan.

Samen kwamen we tot volgende meest humane en adequate wijze van antwoord bieden op de hulpvraag:

In een aangemaakt whatsapp-groep komen de hulpvragen. Iedereen die wil helpen, hoe bescheiden de hulp ook is, kan deel uitmaken van deze groep. Zo is de kandidaat-helper steeds op de hoogte van de nood die zich voordoet en kan daarop gepast reageren. 

We ondervinden dat de hulplijn – ons diaconienummer (0487 89 08 41) – nog te weinig bekend is. We hebben daarom stickers laten maken waarop ons logo met telefoonnummer is vermeld. Vraag naar een sticker; zo heb je het nummer steeds bij de hand wanneer je hulp nodig hebt of hulp wil bieden. 

Tenslotte hebben we ons nieuw initiatief voorgesteld: de mobiele babbelkar. Met een bakfiets gevuld met een tafeltje, wat stoelen, koffie en een koekje, willen we erop uit trekken om mensen (mekaar) te ontmoeten. Voorlopig plannen we dit eenmaal per maand en in Edegem. Zodra het initiatief concreet is uitgewerkt en de wintermaanden voorbij zijn hoor je hierover nog van ons.

En nu een warme oproep: ben je bereid nu en dan, ook al is het sporadisch, enige vorm van hulp – hoe klein ook – te bieden laat het ons weten op peheiligemm@gmail.com of 0487 89 08 41. Het zou fijn zijn wanneer we je mogen opnemen in de whatsapp-groep. 

Bedankt

De kerngroep diaconie.

WERELDLICHTJESDAG

Op zondag 10 december herdenken we met Wereldlichtjesdag alle overleden kinderen door over heel de wereld kaarsen aan te steken.
In Edegem komen we om 17u samen aan de ingang van de begraafplaats om bij enkele teksten en muziek een herdenkingsmoment te creëren.
Iedereen is van harte welkom. Breng ook zeker een lantaarntje of kaarsje mee.
Nadien verwarmen we ons nog met een kopje soep.

850 kaarsen voor 850 jaar Edegem

In het voorjaar kwam het idee om deel te nemen aan de activiteiten voor 850 jaar Edegem. Immers iedere vereniging mocht een project indienen. Maar wat konden wij doen als Pastorale Eenheid? Na wat denkwerk kwamen we tot kaarsen en de grot. We gingen voor 850 kaarsen en op 7 oktober een evenement aan de grot.

Een volgende stap, prijzen opvragen, welk type kaars, logo, het kenbaar maken op de site van 850 jaar Edegem.

Het werden windlichtjes met het logo van 850 jaar, een kort bericht  op de site, verkoopprijs 3€, een aankondiging in het parochieblad en op de website, het startschot was gegeven.

De verkoop werd gestart bij de jaarmarkt in Edegem, de eerste 300 kaarsen werden verkocht, de kop was er af.
Tijdens de jaarmarkt in Mortsel en in de kerken na de vieringen werd er verder verkocht.
Toch bleef het spannend of we de 850 stuks gingen halen, want 7 oktober naderde.
Nog een oproep door Pastoor Tom tijdens de mededelingen en het einddoel, in dit geval, het eindgetal kwam in zicht. 

Zaterdag 7 oktober, om 17.30u werd er door een heel team begonnen met het aansteken van de kaarsen en ze uit te zetten op de weg aan en rond de grot, het cijfer 850 stond centraal voor de grot.

Wat we in september hadden durven hopen, kwam naderbij, waren het er 850? Nog enkele volle dozen bleven staan en wat bleek er brandden 900 kaarsen.

Om 19u ging Pastoor Tom voor in een korte bezinning, het was die dag het feest van de H. Maria van de Rozenkrans.
Het werd een intens, sereen en warm moment, met  een 170 aanwezigen. 
Wat in het voorjaar begon als een plan, kreeg op 7 oktober een mooi einde, een hartverwarmend gebeuren, waarvoor ik zeer dankbaar ben.
De aanwezigen waren dankbaar voor het initiatief en de vraag of er volgend jaar weer zo een moment komt, werd dikwijls gesteld. Het antwoord hierop laten we nog even open.

Tenslotte nog een woord van dank aan alle kopers van de kaarsen, het Basilicakoor, de misdienaars, de lectoren en in het bijzonder aan Pastoor Tom om het slotgebeuren te leiden.

Ook dank aan Mortsel TV om alles in beeld te brengen, Foto’s van Dirk, Annick en DS-Drones en video van mortsel TV kan u HIER bekijken!

Reveil in Mortsel en Edegem Boeiend moment om stil te staan…

Reveil23 Mortsel

Tussen 17.00 en 18.00 brengen lokale dichters en muzikanten troostende muziek. We ronden af met een babbeltje bij een tas soep.

Praktische informatie

Begraafplaats Mortsel Dorp
Lepelstraat 1
2640 Mortsel

Info:
Greet Peeters
greet@sub-tilia.be
0475360038

Reveil23 Edegem

Reveil Edegem, een spoor van licht een spoor van herinnering
Op 1 november 2023 staan we stil bij wie we missen met muziek en woord.
Iedereen welkom om 15u tot 16u (inkom gratis) in de aula van uitvaart De backer
Vrijwilligersstraat 59
2650 Edegem

Bij het buitengaan bieden we je graag een kaarsje aan dat je op de begraafplaats kan zetten.

Praktische informatie

Aula Uitvaart De Backer
Vrijwilligersstraat 59
2650 Edegem

Info
Ria Patteet
ria.patteet@telenet.be
0485270233

Kerk & Leven in 2024

Deze of een van de volgende weken ontvangt u een brief met de uitnodiging om uw abonnement op dit blad te hernieuwen voor 2024. Aan die brief zit een overschrijving waarop al heel wat gegevens ingevuld zijn. Het voornaamste dat nog niet ingevuld is, is het bedrag. U kan immers gewoon een abonnement nemen van 61 euro, maar ook een steunabonnement voor 65 euro of meer. Met die extra inkomsten financieren we ander drukwerk voor onze pastorale eenheid, zoals de Krant/Kracht van Vuur die vier keer per jaar in alle bussen van Edegem en Mortsel komt.

In de kerken en parochiecentra gaat ook een affiche komen met een uitnodiging om een abonnement te nemen op Kerk & Leven. Die uitnodiging mag u als abonnee rustig negeren en uw persoonlijke brief afwachten.

Mogen we tenslotte vragen om uw betaling meteen te doen als u de brief ontvangt? En zeker vóór 15 november! Er moet door ons daarna nog heel wat gebeuren voor de abonneelijsten voor de jaargang 2024 klaar zijn.