Tag Archive diaconie

ByDirk Van de Poel

SAMEN SOLIDAIR: Veertigdagentijd, tijd voor solidariteit

We starten om 14.30 uur in Basisschool Tandem 1 in de Jacob Van Arteveldestraat in Mortsel met een boeiende informatiemiddag over drie sociale projecten:

 • – Gastvrij Edegem
 • – De opvang van Oekraïense vluchtelingen
 • – Een project van broederlijk delen in Guatemala.

Om 17 uur sluiten we aan bij de eucharistieviering in Sint-Benedictus. Daarna steken we de voetjes onder tafel voor een sobere maaltijd.

Wil je nog deelnemen, eventueel aan een deel van het programma, laat het nog snel weten klik HIER of het telefoonnummer 0487 89 08 41.

ByDirk Van de Poel

Zoodo, Mortsels project van het jaar ging in januari 2023 op projectbezoek in Burkina Faso

Het was een tijdje geleden dat wij, Pia De Monie en Nicole De Clerck van Zoodo, nog een keer ter plaatse gingen maar intussen werkten we hier thuis wel ijverig voort en nam ons project er ginds een tweede school bij.

Reizen jullie even mee?

In de basisschool van Sig Noghin (op het platteland) blijven we verder didactische steun aanbieden om vooral de zesdejaars al betere kansen te geven.

We werken er ook mee aan de gezondheidslessen en ontwikkelen een nevenproject ivm hygiëne voor meisjes tijdens hun menstruatie. Zij blijven immers thuis wegens gebrek aan verzorgingsmateriaal.

We voorzien in pakketten waarin herbruikbaar maandverband zit, slipjes, zeep en een handleiding voor correct gebruik. Onze verpleger Eric komt ter plaatse met de pakketten en geeft kundige uitleg bij dit alles.

Het wordt een totaal aanbod waarbij ook verder gesproken zal worden over familieplanning, sexuele opvoeding enz. Meisjes én jongens wonen deze info momenten heel aandachtig bij.

Ook hun mama’s worden op school uitgenodigd en krijgen een pakket mee te samen met uitleg in hun taal, het Mooré. Ook voor hen is dit een heel mooi project want veel van deze mama’s hebben zelf nauwelijks school gelopen. Deze keer waren we zelf bij de lessen en zagen hoe erg dit initiatief op prijs wordt gesteld.

In de basisschool van Koudyiri B ( dichtbij de stad Koudougou) zijn we een eerste keer op bezoek.

Zoodo bouwde daar in 2021 een ruim afdak om op het immens grote schoolplein een schaduwrijke ruimte te créeren. Hier gaven we ook extra centen voor de opvang van vluchtelingenkinderen.

Burkina Faso ondervindt immers sinds een paar jaar ook de gevolgen van terrorisme…..

Bezoek ontvangen betekent “feestvieren”

In de twee scholen werd telkens een heel programma in elkaar gestoken waarbij de kinderen zongen en dansten. Het leerkrachten team kookte een typisch gerecht en over en weer werden cadeautjes uitgewisseld.

Kortom: veel deugddoende nieuwe contacten en blij weerzien met vrienden die we kennen van eerdere reizen.

In beide scholen werd tot slot een voetbalmatch georganiseerd, truitjes en ballen brachten wij mee, voor het spelplezier en enthousiasme zorgden zij! Ongezien en hartverwarmend 

deugddoend spektakel.

Met beide schooldirecteuren werden intussen ook goeie afspraken gemaakt voor de toekomst.

Want Zoodo investeert vooral in kinderen kansen geven op secundair onderwijs. Zo hebben we momenteel 15 leerlingen die in verschillende schooljaren les volgen. 

Voor hen organiseerden we een ontmoetingsdag om elkaar en ons te leren kennen en ook oud-leerkrachten weer te zien.

Het werd een gezellige zondag waarbij we hen wat extra meegaven ter aanmoediging voor hun verdere studies.

Deze reis, waar we lang naar uitkeken was te snel voorbij, maar een succes op elk gebied.

Ons project groeit en hoopt op ook uw steun te mogen rekenen.

Zoodo rekeningnummer bij vzw A.M.I.E. BE22 0001 5458 3947 met vermelding ZOODO.

Zo krijgt u ook een financieel attest als uw bijdrage minimum €40 in een kalenderjaar is. 

Met warme groeten van Pia De Monie en Nicole De Clerck

ByDirk Van de Poel

Samen solidair

Op zaterdag 11 maart ben je van harte uitgenodigd op een solidaire namiddag. Kom jij ook. Schrijf alvast GRATIS in!

Inschrijven? Klik HIER!

ByDirk Van de Poel

Samen solidair

Veertigdagentijd, tijd voor solidariteit

Zaterdag 11 maart, 14.30 u – 20 u. 
Basisschool Tandem 1, Jacob Van Arteveldestraat, Mortsel

We starten om 14.30 u met een boeiende informatiemiddag over 3 sociale projecten.
Om 17 uur sluiten we aan bij de eucharistieviering in Sint-Benedictus.
Daarna steken we de voetjes onder tafel voor een sobere maaltijd.

Dit zijn de organisaties die we in de schijnwerpers zetten:

Inschrijven? Klik HIER!

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Dankzij de enthousiaste inzet van een ploeg vrijwilligers en met de steun van de pastorale eenheid en de gemeente Edegem werd de oude pastorie van de basiliek een opvanghuis voor Oekraïense vluchtelingen.
Enkele trekkers van dit project vertellen ons over dit huis en zijn nieuwe bewoners.


Gastvrij Edegem

Al vele jaren vinden wekelijks tientallen mensen de weg naar de voedselbank. Dit is een verhaal van solidariteit in zijn meest tastbare vorm.
En dat allemaal dankzij een fantastische ploeg medewerkers.
Zij komen ons vertellen over hun project.
Over op tijd de wekker zetten voor de vroegmarkt, over de dankbaarheid van hun cliënten en over armoede zo dichtbij.


Broederlijk Delen

De tijd dat Broederlijk Delen alleen centjes inzamelde om uit te delen aan de armen is al lang voorbij. Tientallen projecten in drie contintenten helpen plaatselijke gemeenschappen in hun strijd voor eerlijke landbouw, zuiver water en politieke rechten.
Guatemala is een van de partnerlanden en daarover komt u meer te weten.


Inschrijven? Klik HIER!

Een organisatie van Werkgroep Broederlijk Delen, Werkgroep Diakonie, KWB St-Lodewijk Heilig Kruis. 
Dankzij de steun van Egris Edegem gaat uw vrije bijdrage integraal naar de drie projecten

ByDirk Van de Poel

Internationale Dag van Menselijke Broederschap 4 februari 2023

Overgenomen van Attent!

“De Internationale Dag van Menselijke Broederschap is een model voor interreligieuze harmonie”, aldus VN secretaris-generaal António Guterres op 27 januari 2023.

“De Internationale Dag van Menselijke Broederschap viert de waarden van mededogen, religieus begrip en wederzijds respect.  Deze waarden liggen ten grondslag aan de vrede en zijn de lijm die onze menselijke familie bijeenhoudt. Toch worden ze overal ter wereld uitgehold.  Door groeiende verdeeldheid, groeiende ongelijkheid en groeiende wanhoop. Door het toenemende sektarisme, strijd en zaaien van haat. We zien voorbeelden van religieus extremisme en onverdraagzaamheid in alle samenlevingen en onder alle religies.
Het is de plicht van religieuze leiders overal om het instrumentaliseren van haat te voorkomen en extremisme onder hun volgelingen onschadelijk te maken. Het document ‘Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en Samenleven (4 februari 2019)  – mede opgesteld door Zijne Heiligheid Paus Franciscus en Zijne Eminentie de Grootimam van Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayeb – is een model voor interreligieuze harmonie en menselijke solidariteit.
Laten wij ons allen hierdoor inspireren en het engagement vernieuwen om samen één menselijke familie te zijn.  Laten we samen bouwen aan een verbond van vrede. Rijk in verscheidenheid, gelijk in waardigheid en rechten, verenigd in solidariteit.”

ByDirk Van de Poel

St.-Antoniusviering 2023

De St.-Antoniusviering op 22 januari heeft een vol programma. Dat kan alleen gerealiseerd worden door het samenwerken van heel wat verschillende mensen en verenigingen. We zetten hier enkelen in de kijker. Het is een beetje kiezen, want iedereen levert een belangrijke bijdrage. Excuus voor wie hier nu (nog) niet aan bod komt.

Het Basilicakoor luistert de viering op. Dit is een jarenlange traditie; men kiest voor de typische Gregoriaanse gezangen van de St.-Antoniusviering. En natuurlijk eindigt de viering met het Sint-Antoniuslied.


Jeugdhuis ‘Het Varken’, een jeugdhuis door en voor jongeren van Edegem en omstreken. Enagageert zich om mee de stoet te vormen en de viering te ondersteunen. je vindt ze dan ook vlakbij St.-Antonius in de Strijdersstraat 71, in het centrum van Edegem. Op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tappen wij een breed aanbod aan bieren en fris.
Maar op 22 januari zijn zij medeorganisatoren van de St.-Antoniusviering. Wie zegt dat jongeren niet meedoen met tradities, hebben het beslist mis.

Jeugdhuis Het Varken

KSA Cantingcrode zijn ook met heel wat jonge mensen die mee in de processie rondtrekken. KSA Cantincrode is een jeugmuziekkapel waar leden GRATIS een instrument kunnen leren bespelen. Hiervoor moet je heus geen muzikale opleiding gevolgd hebben. Men leert je dit allemaal aan. De kapel bestaat uit mannen en vrouwen, jong en oud. Ze bestaan sinds 1900 (ongeveer) en hebben reeds eenmaal de paus mogen ontvangen. In onze processie zorgen zij voor de muzikale omkadering.


Wie organiseert de Sint-Antoniusviering in Edegem?

 • De gemeentelijke koepelvereniging ‘Erfgoed Edegem’
 • De pastorale eenheid ‘H. Maria Magdalena’
 • De Sint-Sebastiaansgilde van Edegem
 • Het Basilicakoor van Edegem
 • De Heemkundige Kring van Edegem
 • Het jeugdhuis ‘Het Varken’ van Edegem
 • Het gemeentebestuur van Edegem
 • Erfgoedcel Zuidrand

Deze folder downloaden in PDF. Klik HIER!

Meer info op de website van de Zuidrand? Klik HIER!

ByDirk Van de Poel

Feestpakketten voor mensen die het moeilijk hebben

De Christelijke kerken van Mortsel (dat zijn de Protestantse gemeenschappen en onze eigen katholieke Pastorale Eenheid) hebben ondertussen al enkele jaren een project lopen waarbij we mensen die het moeilijk hebben toch een feestelijk eindejaar proberen te bezorgen.

Het eerste jaar deden we dat met een feestmaaltijd die gratis werd aangeboden. er waren meer dan 150 deelnemers. Toen kwam corona. Daardoor moesten we ons concept wijzigen. Het werden feestpakketten die we aanbieden; Niet zomaar aan iedereen. We bieden die aan aan wie het echt kan gebruiken. Ook u sponsorde mee via de aankoop van de dranken die in onze feestzakken werden gestoken: fruitsap en alcoholvrij aperitief.

Het project groet. Dat is zeker. En daardoor komt ook de roep naar een naam. We kozen de naam SAMEN en Guido ontwierp een eenvoudig logo met toch wel een duidelijke christelijke verwijzing.

De vorige jaren mochten we telkens zo’n dikke 100 pakketten verdelen. Mensen kwamen die bij ons ophalen of ze werden (tijdens de eerste coronagolf) aan huis gebracht.

Dit jaar zonder coronabeperkingen konden we meer doen. Mensen die hun pakket kwamen ophalen, ontvingen we met een tasje thee of koffie. er was muziek van een gezellige muziekgroep afgewisseld met Diaken Luc Van Hoof op piano. En de mensen bleven zitten voor een gezellige babbel en sommigen zelfs om even enkele uurtjes niet alleen te zijn.

Dit jaar konden we 135 pakketten verdelen waarmee we meer dan 460 mensen bereikten. (waarvan een dikke 150 kinderen) Het werd een dag vol menselijke warmte.

Dank aan de vrijwilligers. Dank aan elke helpende hand. Dank aan de sponsors. het is fijn om vanuit je geloof met zoveel fijne mensen te kunnen samenwerken.

We kiezen bewust om geen beelden van het ophalen of het gezellige praatmoment te delen omdat we discreet willen zijn t.o.v. de mensen die van deze dienst gebruik maken. Ook niet al onze vrijwilligers komen graag in beeld; Maar ze hebben wel een groot hart en daar gaat het om!

ByDirk Van de Poel

Bestel nu al je St.-Antoniusbeuling

Op de herdenkingsdag van Sint-Antonius, op 17 januari (zijn sterfdag), werden traditioneel varkens geslacht en werd het vlees onder de armen en de zieken verdeeld. We willen deze traditie op hedendaagse wijze verder zetten.

In samenwerking met de bekende bakkerij-, slagerij– en hotelschool PIVA in Antwerpen verkopen we de befaamde ‘Sint-Antoniusbeuling’ (erkend streekproduct – ambachtelijk bereide bloedworst met appelen, rozijnen en calvados), waarvan de opbrengst naar de ‘goede werken’ (met een moeilijk woord: de ‘diaconie’) van onze pastorale eenheid gaat. Te koop voor 6,5€ voor een verpakking van 500 gr, 12€ voor één kilo. Enkel via voorverkoop te bestellen. Zelf op te halen zondag 22 januari na de processie van 12.00 tot 14.00u. in het portaal van de St.-Antoniuskerk in Edegem. De productiecapaciteit is beperkt, dus wees er snel bij!

ByDirk Van de Poel

We willen gewoon Vrede!

Wil jij ook zo’n mooie kokosmat waarmee je VREDE wenst aan ieder die bij jou binnenkomt?

Klik HIER om te bestellen!

De opbrengst gaat naar mensen die echt hulp nodig hebben.

Een beetje uitleg…

Het leeft al langer in mezelf.  En als ik het beter bekijk , schuilt er zelfs een stukje jaloezie onder.Noem het gezonde jaloezie. Omdat we als Christenen niet altijd uitdragen wat andere gelovigen wel doen en omdat we gewoon beter kunnen. 
Ik heb al zoveel van onze lieve Heer geleerd. En wat een krachtige boodschap geeft Hij mee  met de woorden ‘de vrede zij met U’.
Of ‘vrede aan dit huis “.
Al getriggerd door de serie van Morgan Freeman van National Geographics las ik het artikel in Trouw, een Nederlandse magazine over de vredesgroet.
Hoe een jonge Duitse kunst student de academie wist te verrassen door de dom,  een synagoge en een moskee te gebruiken voor zijn eindwerk. 
Hij hing namelijk de Vredeswens van onze drie zuster geloven door elkaar aan de genoemde Heilige gebouwen. 
Zo hing aan de dom in Keulen Salam Aleikum in fluo boven de deur. De Arabische Vredeswens die deze Gelovigen elke dag uitspreken als ze elkaar ontmoeten. Wat die jongeman deed , was meer dan een statement maken.
En dan heb ik het nog niet gehad over hoe stevig en graag we niet mee sjaloom zingen .
Hoe gelovig we ook mogen zijn. En hoe sterk de bijbel ons ook mag raken. We laten teveel van de inhoudelijke rijkdom als braakgrond liggen. Onuitgewonnen vruchtbare bodem. 
Wat we in ons hart koesteren,  moeten we als Christenen meer durven uitdragen. 
Elkaar vrede toewensen  , kan en mag ook buiten onze zondagse viering. 
Wens elkaar een mooi en vredig leven toe , laten we de oefening maken om meer vredig samen te leven. 
En laten we al beginnen met elkaar zo te begroeten bij het betreden van elkaars woning. Onderweg en met regelmaat. Want het kan niet genoeg herhaald worden en niet genoeg uitgedragen worden: Vrede voor jou! Ik wens jou een mooi , evenwichtig en vredevol leven toe , en laten we vredig samen leven. 

Annick 

ByDirk Van de Poel

Wereldpremière film “The Letter” Nu ook op thuis te bekijken!

De Scheppingsperiode 2022 werd op 4 oktober bekroond met de wereldpremière van de film “The Letter.” De titel verwijst naar de encycliek Laudato Si uit 2015, een brief van de paus “gericht aan iedereen en dus ook aan jou” legt Lorna Gold voorzitster van de Laudato Si’ Movement uit. Maar het gaat ook over de brief die naar enkele personen ontvangen met de uitnodiging naar Rome te komen, om met elkaar en de paus in gesprek te gaan over de zorg voor de schepping..
 
De genodigden vertegenwoordigen stemmen, die te weinig worden gehoord. Ze komen uit Senegal (stem van de armen), de Amazone (stem inheemse volken), India (stem van de jongeren) en Hawaï (wetenschappers als stem voor de biodiversiteit).
 
De documentaire start telkens met hun concrete levenssituatie en volgt de reis naar Rome en geeft ook de laatste informatie over de planetaire crisis en de tol voor natuur en mens.
 
Klik hieronder om de hele film te bekijken (1u21). Tip: De Nederlandse ondertiteling zet je aan als volgt: klikt op ondertiteling en vervolgens op het tandwieltje (instelling). Daar klik je opnieuw op ondertiteling, en vervolgens op automatische vertaling. In de talenlijst ga je tenslotte naar ‘Nederlands’.