Tag Archive Denise

Tussenstapviering van 1 oktober ‘23

Op zondag 1 oktober ’23 werden de kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar uitgenodigd voor een tussenstapvoering in de zondagskerk H. Kruis om 11.00 uur. Het thema van deze viering voor de 26e zondag door het jaar was ‘Ja zeggen en doen’.

In het evangelie volgens Mattheüs leerden we over twee zonen die ieder een andere keuze maakten als antwoord op de vraag van hun vader om te werken in de wijngaard. De ene zoon die eerst nee zei en daarna toch ja en die toch in de wijngaard gaat werken, aan hem komt het Rijk Gods toe, zo staat er.

Het was een mooie viering met stemmige muziek en zang. Speciaal was de aanwezigheid van Denise Waelbers, een Mortselse vrouw die in de voorbije week 108 jaar oud geworden was. Zij kreeg een hartelijk applaus. Er waren zeker wel vijftien kleine kinderen die in de nevendienst mooie tekeningen hebben gemaakt van mensen die werken en doen. Pastoor Tom sprak in zijn preek over oprechtheid en waarachtigheid, over de juiste keuzes maken en er dan naar handelen. Pakkend was zijn getuigenis waarbij drie broers met een ziekenzalving in het UZA duidelijk de juiste keuze gemaakt hadden voor hun moeder die op sterven lag.

Bij het buitengaan kregen we van de vier misdienaars nog een foldertje over de hop-on hop-off activiteit van onze pastorale eenheid op zondag 15 oktober ’23. Bij een drankje en een knabbeltje konden we daarna elkaar nog ontmoeten en ene goede zondag toewensen.

Wouter Verhaverbeke

Denise Waelbers viert haar 106de verjaardag

Zondag 26 september was een bijzondere dag voor Denise Walbaers. Ze werd 106. Daarvoor kwam ze samen met haar familie naar de kerk. Ze

We ontvingen volgend verslag!

Het week-end van 25 en 26 september in de kerk van het H. Kruis.
Dan verwacht je niets bijzonder buiten een huwelijk op zaterdag om 13u30 en zondag een eucharistie om 11 uur gevolgd door 2 dopen om 12 uur en dan nog een doop om 13u30. Eigenlijk niets abnormaal voor een kerkbezetting.
Maar het was de viering van 11 uur die plots de aandacht keer van een bijzonder gebeuren. 
Vooraan in de kerk in haar rolstoel zat een mooie dame met naast haar een paar familieleden. Het was juist die dame die de aandacht kreeg want zondag 26 september was ze jarig, ja dit gebeurt wel meer dat iemand verjaart juist op
een zondag. Maar die dame Denis Waellens voor haar was het haar 106de verjaardag. Zij genoot ten volle van de aandacht die ze kreeg en was er ook heel dankbaar voor. En als je haar uwen ouderdom gaf dan antwoorde ze heel
vlot “ Je zijt nog een snotneus “ Wij wensen haar een mooie feestdag en hopelijk tot volgend jaar.

Sus

Denise werd door pastoor Tom en de hele gemeenschap met applaus onthaald en na de viering zongen we samen met organist en koor “Happy Birthday to You”.
Vanuit de ganse pastorale eenheid wensen we haar een hartelijke proficiat en een goede gezondheid toe.

Een klein fotoverslag vind je hieronder. Klik links of rechts op de foto om verder te gaan.