Tag Archive dankbaar

75 jaar vriendschap en engagement

In de kruispuntviering van 21 april in de basiliek stond KWB in de kijker. Dat mocht ook wel, bij hun 75ste verjaardag.

Deze tekst klonk in de inleiding:

Het DNA van KWB – Warme wijken, buurten, dorpen of straten waar het fijn en veilig is om samen te leven: dat doet elke mens deugd. Wie zijn buren kent en vertrouwt, leeft op een plek waar de glimlach gedeeld en de tegenslag gedragen wordt.

Onze passie is om zo’n plekken te helpen creëren. En dat doe je door te zorgen voor échte verbinding tussen mensen in je buurt. Door te begrijpen dat ieder helemaal uniek is maar nooit alleen hoeft te zijn. Door mekaar te respecteren en vanuit gezond verstand samen te leven.

Dat stimuleren we door een netwerk van vrijwilligers uit te bouwen die hier mee in geloven. En die straat na straat en plein na plein fijne gezamenlijke momenten helpen creëren. Van een buurt-barbecue tot een pétanque wedstrijd, van de pleinkwis tot het straatfeest: het mag ook gewoon eenvoudigweg gezellig zijn.

Mensen zijn de motor van hun buurt, KWB de vonk die hen in gang zet. Die motiveert en de handen uit de mouwen steekt, die inspireert en zelf ook elke dag nieuwe lessen leert. Want alleen zo helpen we ieder van ons het beste uit zichzelf, de omgeving en de samenleving te halen.

Pastoor Tom, die letterlijk boven op het clublokaal stond – de KWB vergadert in de crypte onder de basiliek – bedankte de vereniging voor al die jaren dat ze een warme ‘schaapstal’ waren voor heel veel parochianen. Een van de thema’s van de homilie was dat wij als christenen Jezus mogen ‘kennen’ als Goede Herder en dat Hij ons kent. En vooral ook dat wij mekaar mogen leren kennen. Op deze roepingenzondag bidden wij niet alleen voor herders, maar ook voor schapen. Enkel als wij ‘kudde’ willen vormen, in de positieve betekenis van het woord, heeft onze kerk nog toekomst. En onze verenigingen zijn daarin van onschatbare waarde.

Bedankt en proficiat!

Dankbaar…EERSTE COMMUNIE BASILIEK: EEN WARME VIERING EN EEN HARTELIJK DANK JE WEL

Op de foto herkent u meteen de catechistenploeg van de eerste communie van de basiliek. U ziet ook dat de foto getrokken is in de kerk van Sint-Antonius, dat klopt.
De viering van de eerste communie van Edegem centrum vond na wellicht vele decennia plaats in de oude dorpskerk. Voor 9 communicanten was die kerk ook de juiste maat. De viering was heel warm en hartelijk.
Er werd door de kindjes en ook door de ouders goed meegezongen, en er was volle aandacht voor het Evangelieverhaal over de Goede Herder.

Wat u op de foto wellicht ook kan zien is fierheid.
Trots om zovele jaren inzet voor de eerste communiewerking vanwege Mieke, Jeannine, Sabine, Rita en Veerle als catechisten en Luk als muzikant en componist.
Wat u op de foto niet kan zien is onze dankbaarheid, tenzij dan in de geschenken die ze vasthouden.
Het einde van een tijdperk, waarin waarschijnlijk honderden kinderen onder hun gedreven begeleiding werden voorbereid op hun Grote Dag van de Eerste Communie.
Met een stevig en warm gebaar wilden we hen dan uiteraard zeer hartelijk DANK JE WEL zeggen.

Grote schoonmaak in de grot

Op maandag 15 april kreeg de grot naast de basiliek een grondige schoonmaakbeurt.

Kaarsenhouders werden proper gemaakt en vrij gemaakt van kaarsenresten, de banken voor de grot kregen een grondige beurt, O.-L.-Vrouw werd ‘gewassen’ en Bernadetje is opnieuw aanwezig.

Gelukkig wachtten de regenbuien tot na de middag om hun lading druppels los te laten.

SINT-BENEDICTUSKERK Het Tabernakel : een heropleving …

Hopelijk hebben jullie met interesse de artikels en bijhorende foto’s over de restauratie van de schilderijen gezien en dan is er u hoogstwaarschijnlijk nog iets opgevallen: de heropleving van het tabernakel aan het hoofdaltaar.

Gedurende verschillende weken hebben een aantal leden van de Kerkfabriek het tabernakel onder handen genomen. Eerst werden de vele schilferende verflagen weggenomen van het tabernakel alsook van de marmeren delen van de kaarsenbank van het hoofdaltaar. Hoeveel lagen er waren, is moeilijk te zeggen, maar hierdoor werden sommige inscripties duidelijk! Er werd “tot op het bot” gewerkt.

Op dit gietijzeren draaitabernakel, daterend van 1740, komen nu duidelijk het wapen en de inscripties voor van de Graven van Fiennes, eigenaars van de heerlijkheid Cantecroy. Ook werd de inscriptie op de tondo (is een rond schild in reliëf) terug zichtbaar … Wat een ontdekking !

Daarna werd alles terug in originele staat geschilderd met behoud van de originele kleuren en materialen, van vóór de beschildering uit de jaren 1960. Ter staving vinden jullie hierbij een foto van vóór en na de restauratie, alsook een detailfoto van de inscripties en tondo. De leden van de Kerkfabriek zijn ervan overtuigd dat zo’n ontdekkingen niet iedereen onberoerd laten. Geïnteresseerde vrijwilligers mogen steeds leden van de Kerkfabriek hieromtrent contacteren.

MORTSEL-DORP CONCERT/ORFEO Een onvergetelijke Vivaldi!

Zondag 14 april. Meer dan 150 muziekliefhebbers waren opgedaagd voor het concert van het Grand String Trio, viool, altviool en cello, dat de vier seizoenen van Vivaldi bracht. En of ze gelijk hadden, die kunstminnende mensen, want het werd weer eens een prachtig muzikaal gebeuren! Het doet zo’n deugd om die gekende stukken nog eens live mee te maken!

Vivaldi en de vier seizoenen

Vivaldi schreef bij deze vierdelige reeks muziekparels ook per onderdeel een korte beschrijvende beschouwing. Het Trio had daartoe actrice Nira De Groof uitgenodigd om ze voor te lezen. Prachtige afwisseling! Het ensemble kreeg dan ook aan het eind een staande ovatie. Indrukwekkend, hoe drie mensen ons een heel orkest kunnen doen vergeten!

Decor

Behalve de mooie bloemstukken was ons decor deze keer nog uitgebreid met een vierdelige kunstfotoreeks van Mortselaar Geert Deilgat: vier maal eenzelfde boom, die de seizoenen in beeld brengt.

Goede doel

Na het concert kon de stuurgroep zoals gebruikelijk weer een cheque van 750 euro overhandigen aan Dirk, de afgevaardigde van In de Buurt vzw. Wekelijks worden door deze organisatie meer dan 140 gezinnen ondersteund met pakketten op maat.

Nabeschouwingen

De gratis receptie na het concert gaf het publiek de kans om contact met de artiesten te hebben, de foto’s van de boom van naderbij te bekijken, én de teruggekeerde schilderijen in de kerk te gaan bewonderen.

Het was weer goed geweest! Op naar het 12e seizoen. Daarover later bericht.

Paaszondag in de basiliek

De basiliek was bijna gevuld zoals op een kerstdag, wat een fijne en warme viering met 6 misdienaars, gezinnen, trouwe medegelovigen… Naast het evident belangrijkste christelijke feest van het hele jaar, was het ook een mooie feestdag voor organist Rob Gillé.

Dat mocht ook wel, na 50 jaar muziek spelen in Buizegem, Sint-Antonius en nog steeds geregeld in de basiliek werd hij dan ook terecht in de bloemetjes gezet. Het applaus was warm en verdiend. Ook hoornblazer Ernest Maes mocht meegenieten van de aandacht en wij allen van hun muziek. Dank u wel!

Gouden jubilee voor Rob Gillé

Rob Gillé speelde zijn eerste viering op kerstavond 1973 in de wijkschool van Buizegem op vraag van pastoor Leonard Goossens zaliger. Die pastoor had gehoord dat Rob piano speelde en meende dat hij dus wel orgel zou kunnen spelen. Rob vond toch dat het niveau beter kon en heeft dan orgel gestudeerd aan de academie in Wilrijk. Oud-Burgemeester Van de Kerckhof zaliger vond het orgeltje toch wat min en heeft toen het Johannes orgel laten plaatsen. Toen de kapel in Buizegem gesloten werd is dat via een omweg naar de kerk van Sint-Antonius verplaatst.

Rob speelde meestal in Buizegem meestal op zaterdagavond en alle feestdagen… nadien is meneer Grégoire gekomen, daarna werd de kapel van Buizegem gesloten…

Rob is dan als organist naar de basiliek gegaan. Luk De Deckers deed de zaterdagviering en Rob speelde dan op zondag zuiver orgelspel. Nu speelt Rob nog steeds in de basiliek. Zijn lievelingscomponist is Gustav Mahler, muziek met de grote gevoelens van de romantiek. Rob Gillé probeert met muziek mensen te helpen om te bidden zoals een zuster en pastoor André Goossens opmerkten.

Met Pasen zullen we hem in de viering van de basiliek om 9.30u omwille van die lange carrière van 50 jaar bijzonder danken. Iedereen hartelijk welkom.

Vrijwilligersfeest: Pastoor Tom legt uit…

Dit is een verkorte versie van de speech op het vrijwilligersfeest. Het was intussen al het tiende feest voor de parochies van Mortsel en het vijfde voor de hele pastorale eenheid. Het was meteen ook een heel geslaagde editie waarbij ik van heel wat mensen heb gehoord dat ze stilaan toch een aantal mensen kennen uit andere parochies, werkingen… Als eerste stap in ons feestjaar was dit er alvast ‘boenk oep’ zoals ze zeggen.

Complimentendag

Het vrijwilligersfeest valt toevallig op complimentendag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ons grootste compliment van vandaag gaat naar alle vrijwilligers die zich op heel veel uiteenlopende manieren inzetten voor onze pastorale eenheid. Jullie geven net als het zout smaak aan onze werking, we zijn jullie daar heel dankbaar voor.

Vergelijking met trouwen

U kent wellicht de uitdrukking: zijt gij uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart… Het is de eerste vraag uit de ondervraging in een huwelijksviering. Ik gebruik deze woorden om ook iets over vrijwilligers te zeggen. Het is immers belangrijk dat vrijwilligers uit hun vrije wil mogen vertrekken. De vrijheid van de vrijwilliger is een kostbaar goed, dat betekent ook te mogen aangeven welke engagementen iemand wel of niet wil doen en of het misschien tijd is om te stoppen of iets anders te doen.

Daarnaast is de volle instemming van groot belang. Volheid van hart is iets wat we meteen aanvoelen bij mensen. Iemand die vanuit een vol hart vertrekt doet niet alleen een taak, die brengt ook vreugde, verbinding… Voor ons christenen in ons geloof in Jezus Christus de bron van die volheid. Als we het niet samen doen omwille van Jezus Christus wordt alles een lege doos.

Nadien wordt aan het koppel gevraagd elkaar lief te hebben en te waarderen. De reden waarom de vraag een dubbele focus heeft, is dat het niet elke dag vanzelfsprekend is om lief te hebben. Laat er die dag tenminste waardering zijn. Ook dit is een mooie vraag in onze vrijwilligerswereld. Niet alle initiatieven of gekozen richtingen zullen meteen veel spontane liefde opwekken, maar laat er tenminste voor elkaar steeds waardering zijn.

De derde vraag in een huwelijk gaat over het ontvangen van kinderen en ze in de liefde van de ouders te laten opgroeien. Kinderen zijn er niet zonder hun ouders en dragen er veel van mee, maar tegelijk zijn ze ook altijd anders en hebben ze eigen voorkeuren en plannen. Zo gaat het ook in de kerk. Elke generatie zal zien dat de volgende niet anders kan dan voortbouwen op wat er al is, maar tegelijk zelf ook andere wegen in zal slaan. Laten we ook de volgende generatie in onze liefde laten opgroeien.

Lees verder onder de foto’s

Lopende projecten.

We kunnen niet alles vermelden, maar ik sta toch stil bij enkele lopende projecten. Sinds november hebben we Elise die meewerkt als projectmedewerker. Haar taak is de processen beter te laten verlopen. Zo heeft ze al hard gewerkt rond patrimonium en administratie en gaan we nu starten met de domeinen liturgie en verkondiging. We zijn ook heel blij met het enthousiasme rond het tienerweekend, IederEEN vurig verbonden, de thema vieringen…

De speech werd afgerond met een warme oproep om deel te nemen aan de komende grote initiatieven. De vrijwilligers zijn degenen die alle vijf de grote initiatieven van het feestjaar kunnen bijwonen, maar u allen heel welkom op de bedevaart naar Scherpenheuvel op 18 mei, het kamp van 3 tot 6 juli in de Meerseldreef en natuurlijk ook de feestviering op 15september in de basiliek.

Boodschap van onze bisschop Johan Bonny

Week van de Vrijwilliger 2024: boodschap van de bisschop: vrijwilligerswerk is een ontdekkingsreis? Veel dank aan iedereen die zich als vrijwilliger in ons bisdom Antwerpen dagelijks inzet!

Dankviering 16 maart

Na het vrijwilligersfeest is de dankviering op 16 maart ons tweede projecten van The big five naar aanleiding van het feestjaar van onze pastorale eenheid die dit jaar 5 jaar bestaat.

Prediker wist het zovele eeuwen geleden ook al. Er is een tijd om op te staan, een tijd om te slapen, een tijd om te werken en een tijd om te rusten. Zo is het ook goed om tijd te nemen om te danken. In het dankbaar zijn, hebben we oog voor het mooie dat we in het leven van God en van elkaar ontvangen.

Het is dan ook goed dat we elkaar mogen ontmoeten om God te danken voor al het moois dat in de voorbije tijd is gebeurd. We staan stil bij de vijfde verjaardag van onze pastorale eenheid en alle inzet van onze zusters en broeders, we danken voor Gods liefde die ons al heel veel vreugde heeft gebracht.

In de dankviering van 16 maart zijn we God ook dankbaar voor onze pastoor Tom die 50 jaar wordt en 20 geleden tot diaken en later in de zomer tot priester werd gewijd. Vorig jaar was hij al 10 jaar pastoor in Mortsel en dit jaar ook 5 jaar in Edegem.

Redenen genoeg dus voor een feestelijke dankviering waar u allen heel welkom bent. Praktisch: de viering gaat door in de kerk van Sint-Benedictus en we starten om 16.30u met het inzingen van de liederen, aansluitend is er de eucharistieviering en ter afronding een kleine receptie met een hapje en een glas u allen met veel warmte aangeboden.