Tag Archive Damiaanactie

Vormelingen en parochianen voor Damiaanactie

Dankbaar…
Dat is het eerste wat in ons opkomt.
Als we al de centjes bij elkaar tellen die de vormelingen, hun begeleiders,hun ouders en de vrijwilligers hebben opgehaald, kunnen we tot nu toe al zeker 60 patiënten genezen. 60 mensen die we hun leven terug kunnen geven. 60 gezinnen die opnieuw hoopvol het leven tegemoet kunnen zien. 60 keer maakten jullie het verschil.

Daarom zeggen we heel graag: Dankjewel allemaal.

Maar er is veel meer. De vormelingen van Mortsel kwamen niet zomaar helpen; Ze kozen om hun tijd te geven omdat ze de Heilige Damiaan hadden leren kennen tijdens hun catechesemoment. Daar konden ze luisteren en kijken naar het verhaal van Damiaan, maar ze moesten ook zelf dingen doen…

Maar er is veel meer. De vormelingen van Mortsel kwamen niet zomaar helpen. Ze kozen om hun tijd te geven omdat ze de Heilige Damiaan hadden leren kennen tijdens hun catechesemoment. Daar konden ze luisteren en kijken naar het verhaal van Damiaan,

het verhaal van Jozef de Veuster – Pater Damiaan is een spannend verhaal dat jongeren meeneemt naar een andere tijd en hen anders naar de wereld, de mensen en het leven laat kijken. Kreten als “Dat is toch niet eerlijk!”, maar dat kan toch niet!” “O God, hoe is dat mogelijk.” klinken tijdens het verhaal. Maar vooral… De drukke bende wordt er stil van.

Maar ze moesten niet alleen luisteren. Ze moesten ook zelf dingen doen…
Hieronder enkele resultaten.

Pater Damiaan - Wikipedia

Wat is heilig? Probeer dat eens te omschrijven? ( hieronder een kleine bloemlezing)

Een gelovig mens die goed en geweldig is voor allen. geïnspireerd door God en Jezus. En die belangrijk is voor de kerk. Iemand die bekend is en daardoor een standbeeld krijgt.
van Mathias, Maxine, Lena
Heilig is iemand (als Jezus) waar je respect voor moet hebben.
van Donald, Bram, Gilles
Als je heilig wil zijn, dan moet je heel goede dingen doen.
van Josip, Arthur, Jasper
Mensen kunnen heilig worden als ze iets goed hebben gedaan.
van Mina, Lotte, Hanne en Hypolyte

Kunnen jullie samen woorden vinden om te bidden?

Heer,
Wij danken U voor alle goede momenten.
Wij danken U voor al het mooie dat we mogen aanschouwen.
Bedankt voor alle kansen die wij krijgen
Bedankt voor elke dag.

Van Joke, Viktor, Keana


Lieve Heer,
Wij danken U om het goede in ons te zien.
Dat wij een veilig huis hebben.
Wij vragen U om nog vele jaren bij ons te blijven.
En om diegene die het nodig hebben te helpen.
Amen

van Mina, Lotte, Hanne, Hippolyte

Heilige Vader,
Geef ons hoop en kracht
Blijf bij ons in ons hart
Volg mij tot als ik bij jou ben
En verlaat ons nooit

van Bram, Donals , Gilles


Onze Vader,
Mag ik een goed leven leiden?
Ik wil mensen helpenals ze het nodig hebben.
ik wil armen eten en drinken geven.
Kunt U mij beschermen?

van Arthur


Lepra, tuberculose en leishmaniasis

Lepra, tuberculose en leishmaniasis zijn drie ziektes die vele slachtoffers maken. Vooral mensen die in armoede leven of zich aan de rand van de samenleving bevinden, lopen een verhoogd risico om besmet te raken. Zij hebben vaak zeer beperkte of geen mogelijkheid om bij ziekte een diagnose te laten stellen en gepaste zorg te ontvangen.

Als ze behandeld worden, zijn deze drie ziektes geneesbaar. Helaas hebben de patiënten vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Het gevolg:

Jaarlijks sterven miljoenen mensen aan tuberculose en aan verwaarloosde tropische ziektes zoals leishmaniasis.
En zonder behandeling ontwikkelen mensen met lepra levenslange, onomkeerbare misvormingen en handicaps.

Maar in het spoor van de Heilige Pater Damiaan vecht Damiaanactie tegen deze ziektes en de onrechtvaardigheid die ermee gepaard gaat.

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

We sporen slachtoffers op, vaak in de meest afgelegen gebieden. We helpen hen genezen, en geven hen extra sociaal-economische hulp. Bovendien zetten we ook in op wetenschappelijk onderzoek, informeren we de bevolking, vechten we tegen het stigma rond de ziektes, en leiden we lokaal personeel op.

Damiaanactie telt meer dan duizend medewerkers. In België, maar vooral in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 99% van hen zijn lokale krachten. Zij kennen als geen ander hun land, en kunnen ons heel wat bijleren. Wij zijn onafhankelijk en gaan langetermijnprojecten aan, maar dragen de fakkel over zodra de lokale teams over voldoende middelen beschikken om de ziektes zelf doeltreffend te bestrijden.

Op 28 januari verkopen de vormelingen stiften ten voordele van Damiaanactie in het centrum van Mortsel. Daarnaast is er na de vieringen in St.-Benedictus, de basiliek en de Heiligkruiskerk een kleine verkoopstand. Alle giften zijn hartelijk welkom.

Wil jij meehelpen? stuur een mailtje naar damiaanactieantwerpen@gmail.com .

Volg in het spoor van Damiaan. Met 50 Euro red je een mensenleven!

Damiaanactie: nooit opgeven, net zoals Pater Damiaan

Het is een harde realiteit: elk jaar krijgen zo’n 200.000 mensen lepra. Met Damiaanactie proberen we die patiënten zo snel mogelijk op te sporen, vaak in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Hoe vlugger we hen kunnen behandelen, hoe minder heftig deze vreselijke ziekte kan toeslaan.
We bieden patiënten een kosteloze behandeling en informeren de plaatselijke bevolking ook over het stigma dat deze patiënten onterecht krijgen. Want lepra is te genezen. Dat is waar we naar blijven streven: een toekomst zonder lepra en de vreselijke handicaps die het kan veroorzaken. Damiaanactie zet al sinds 1964 het werk van pater Damiaan voort. De vormelingen van Mortsel trekken rond om geld in te zamelen op zaterdagmiddag 28 januari.

In de vieringen van St.-Benedictus op zaterdag 28/1 en op zondag 29/1 de basiliek en de Heilig Kruiskerk zal speciaal aandacht aan Damiaan en Damiaanactie worden gegeven. Na elke viering kan u achteraan stiftjes kopen om Damiaanactie te steunen.

Bezoek de Damiaanactiestand op het Sfinksfestival

Voor de eerste keer in 3 jaar kunnen we nog eens in de zomer uitrukken met de Damiaanactieploeg. We staan op de markt van het Sfinksfestival. Heb je dit jaar nog geen stiftjes gekocht. Wil je een knuffeltje? Ben je geïnteresseerd in producten uit onze projectlanden? Of kom je gewoon graag even langs voor een gezellige babbel over onze projecten?

Hartelijk welkom:

  • donderdag 28 juli 16u – 23u
  • Vrijdag 29 juli 16u – 23u
  • zaterdag 30 juli 11u – 23u
  • zondag 31 juli 11u – 23u

Dankjewel van Damiaanactie

Zaterdag 29 januari trokken de vormelingen van Mortsel coronaveilig de straat op om Damiaanactie te steunen. De week voordien hadden ze allemaal aandachtig naar het verhaal van Damiaan geluisterd. Nu wilden ze in zijn spoor de daad bij het woord voeren. Letterlijk zie iemand..; We gaan mensenlevens redden.

Daarnaast was het verhaal van Pater Damiaan aanwezig in 3 kerken van onze pastorale eenheid: St.-Benedictus, de Basiliek en het Heilig Kruis.

Naast de lichtmisviering was er aandacht voor het verhaal van Damiaan die de zorg over 2 weeskinderen, Boyd en Jonas, op zich neemt en hen veilig onderbrengt in het weeshuis van Molokaï. Er was ook het idee van Damiaan dat zijn melaatsen zijn zoals de lelijke rups die eigenlijk een kleine kwetsbare vlinder is.  Want elke zieke hoe lelijk ook, kan vanbinnen een mooi mens zijn. Je moet alleen open staan om dat te ontdekken.

Na elke viering stonden er vrijwilligers van Damiaanactie met collectebussen en om stiften te verkopen. Ook zij wilden het verschil maken. Want wij kunnen nu wat Damiaan nog niet kon maar waar hij zo van droomde. Wij kunnen de melaatsen genezen. Maar daarvoor is geld nodig, want velen zijn zo arm, dat zelfs een gewoon doktersbezoek onbetaalbaar is.

En daar deden de vormelingen en vrijwilligers het voor. Daar deden ook de mensen in de kerken, aan de deuren en op straat het voor. Er werd voorlopig een flink bedrag van 3055,27 Euro bijeengebracht.

Daarmee kan Damiaanactie minstens 61 mensen genezen en maken we met onze Pastorale eenheid voor 61 gezinnen een hemelsbreed verschil.

Een hele grote Dankjewel daarvoor.

Wil je Damiaanactie nog steunen? Je kan steeds storten op  BE05 0000 0000 7575. Vanaf 40 Euro zijn giften fiscaal aftrekbaar. Met 50 Euro red je een mensenleven.

Ook dit nog: Het enthousiasme van de Damiaanactieploeg was zelfs VTM ter ore gekomen die bij de Basiliek klaarstonden met een ploeg van het journaal om te filmen.

Ook eens kijken? https://fb.watch/aSrmQH5Cfh/

Lees ook: https://www.mijnparochie.be/29-en-30-januari-damiaanactieweekend/

29 en 30 januari Damiaanactieweekend

Op zaterdag trekken de vormelingen rond in Mortsel om stiftjes en knuffeltjes te verkopen; In het catechesemoment en via een website leerden ze de Heilige Damiaan kennen. Ze gaan aan de slag om te doen wat Damiaan droomde. Ze willen geld inzamelen om mensen te genezen.

In de lichtmisvieringen van St.-Benedictus, de Basiliek en het Heilig Kruis zal er ook aandacht aan de Heilige Damiaan besteed worden; na deze vieringen kan je stiftjes of knuffeltjes kopen of een bijdrage achterlaten.

Met 50 Euro kan Damiaanactie iemands leven redden.

Maak jij mee het verschil?

Damiaanactie slaagt erin om jaarlijks ongeveer 250 000 mensen te genezen van Lepra, tbc en andere armoedeziektes. Daarnaast zorgt Damiaanactie net zoals pater Damiaan voor de gekwetste en verminkte zieken die door velen worden uitgesloten en uitgespuwd.
Damiaanactie zorgt voor een verhaal van hoop. Kijk maar eens naar dit filmpje:

Meer info over Damiaanactie? Klik HIER!

Damiaan en Damiaanactieweekend: 29 en 30 januari

Op 29 en 30 januari zal tijdens de lichtmisvieringen in de zaterdag en zondagskerken aandacht gegeven worden aan de Heilige Damiaan en Damiaanactie. Bij het verlaten van de kerk zullen ook stiften en knuffeltjes aangeboden worden. Je kan dan ook steunen in een collectebus.

De vormelingen van Mortsel kregen over Damiaan coronaproof online een catechesemoment. Ze zullen zaterdagnamiddag in het centrum stiften aanbieden aan de voorbijgangers indien de coronamaatregelen dit toelaten op dat moment.

Waar staat Damiaanactie voor:

Damiaanactie biedt hoogwaardige gezondheidszorg, vergemakkelijkt de sociale reintegratie van getroffen personen en maakt mensen bewust van de medische en sociale aspecten van lepra en tuberculose; ziekten die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

We strijden in de eerste plaats tegen lepra en tuberculose. Om onze impact te vergroten, kunnen we deze strijd tegen combineren met de strijd tegen andere verwaarloosde ziektes. De middelen die nodig zijn om onze missie te bereiken, verwerven we hoofdzakelijk via fondsenwerving; samen met een team van bekwame professionals en gemotiveerde vrijwilligers. We besteden hierbij veel aandacht aan professionele branding en communicatie.   Een internationale organisatie en een gamechanger worden zijn sleutelelementen in het realiseren van onze missie.

Naar het voorbeeld van Damiaan staat Damiaanactie open voor iedereen en duldt geen enkele vorm van discriminatie. We  dragen zorg voor elke getroffen persoon, vrijwilliger en medewerkers. Nationaliteit; taal; huidskleur; leeftijd; geslacht; sociale achtergrond; cultuur; of filosofische, religieuze, seksuele of politieke overtuiging spelen hierbij geen enkele rol.  

Elke persoon binnen Damiaanactie neemt initiatief, en is verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie. Damiaanactie zelf, iedereen in de vereniging en alle samenwerkende belanghebbenden hebben de plicht ten opzichte van de organisatie en de maatschappij om zoveel mogelijk bij te dragen aan het bereiken van de nagestreefde doelstellingen, en optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. Maar ook om over resultaten te rapporteren door middel van open en regelmatige communicatie.

Wij plaatsen mensen in het hart van onze organisatie: getroffen personen, donateurs, medewerkers, vrijwilligers, partners en sympathisanten. We hechten veel belang aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan, en rekening houden met elkaar. Respect betekent het waarderen van eenieder, en het erkennen van ieders sterke punten, vaardigheden en prestaties.  

Damiaanactie hanteert algemeen aanvaarde sociale en ethische principes. Dit geldt voor al haar activiteiten en relaties door middel van woorden, acties en gedrag.

Meer geïnspireerd geraken over Damiaan en Damiaanactie? Klik: https://damiaanactie.be/inspirerende-figuren/

Wil je Damiaanactie steunen met een gift. Dat kan op rekeningnr: BE05 0000 0000 7575

Maak mee het verschil! Met elke 50 euro red je iemands leven.