Tag Archive Damiaanactie

Festival Damiaan Beweegt en Damiaanrun zondag 5 mei 2024

Kom op zondag 5 mei 2024 tussen 10 en 20u naar het solidariteitsfestival Damiaan Beweegt op de Damiaansite, rond het Damiaanmuseum in Tremelo, met een programma voor  jong en oud: een Damiaanrun voor gezinnen, wandelingen, fietstocht, vespatoertocht, wereldfeestmarkt, animatie en optredens, drank- en eetstanden, ten voordele van het goede doel (o.a. Damiaanactie).

Opgelet: voor deelname aan de Damiaanrun moet je je vooraf inschrijven via www.damiaanrun.be!

Programma – Doorheen de dag

Damiaanrun (zie hierboven!)

Wandelen

 • Gezinsspeurtocht: op het festivalterrein, doorlopend, vrij vertrek vanaf 10.00u
 • Wandeling: 6 km (bewegwijzerd) in de geboortestreek van Damiaan, doorlopend, vrij vertrek vanaf 10.00u

Fietsen

 • Fietstocht: 35 km (fietsknooppunten), vrij vertrek vanaf 10.00u

Cruisen

 • Vespa- en koerstocht:  ca 75 km (op gpx), vertrek tussen 10.00u en 16.00u. Route doorheen het Hageland, geschikt voor vespa’s en koers- of gravelfietsen.

Gratis festival!

 • Op zondag 5 mei 2024, van 10 tot 20u, op de Damiaansite, in de omgeving van het Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo
 • Deelname activiteit:
  • 5 euro voor wandeling, fietstocht, zoektocht of cruisetocht (ter plaatse te betalen en in te schrijven)
  • 10/15 euro voor Damiaanrun (vooraf online inschrijven voor Damiaanrun)
 • Feesten:
  • Volkstent met optredens, lekker eten en frisse (maar ook warme) drankjes
  • Wereldfeestmarkt met marktkraampjes, hapjes en drankjes, (voor)leeshoekje, animatie, …
  • Doorlopend (kinder)animatie …
 • En een vleugje cultuur…
  • Bezoek het Damiaanmuseum

Wereldtuberculosedag op 24 maart

.

Tuberculose, of tbc, is een besmettelijke ziekte die vooral de longen aantast. De voornaamste symptomen zijn een hardnekkige hoest, hoge koorts en gewichtsverlies. Tuberculose is dodelijk: zonder medische hulp overlijdt meer dan de helft van de mensen met tbc. Om mensen te genezen en de ziekte een halt toe te roepen, hebben we dringend meer middelen nodig

3 miljoen mensen missen
essentiële medische hulp Elk jaar raken wereldwijd meer dan 10 miljoen mensen besmet met tuberculose. Vooral personen in kwetsbare omstandigheden lopen risico om zwaar ziek te worden. Enerzijds spelen omgevingsfactoren een rol, zoals mensen die in sloppenwijken leven, mijnwerkers of zorgverleners.

Anderzijds lopen personen met een zwakke gezondheid gevaar, bijvoorbeeld mensen met hiv of diabetes, mensen die ondervoed zijn, of jonge kinderen. Een op drie, of 3 miljoen mensen, heeft geen toegang tot medische zorgverlening en krijgt dus nooit een diagnose. Weerzinwekkend, zeker als je weet dat één persoon gemiddeld 10 anderen aansteekt.

Damiaanactie strijdt tegen tuberculose in 14 landen, waaronder België. Lokale teams sporen mensen met tuberculose op en begeleiden hen tijdens de lange, uitputtende behandeling.

Tuberculose: ook in België

Tuberculose is geen ver-van-ons-bedshow. Ook in België treft tbc jaarlijks zo’n 900 mensen. Het gaat vooral om mensen die in armoede leven of geen dak boven het hoofd hebben. Zij kunnen zich vaak geen medische hulp veroorloven. In samenwerking met Brusselse partners BELTA en Vrienden van het Huizeke voorziet Damiaanactie sociale ondersteuning aan mensen met tbc in financiële moeilijkheden.
Dak- of thuisloze mensen met tuberculose mogen gratis verblijven in een studio. Dat is essentieel om hun behandeling structureel te blijven volgen. Daarnaast geven we ook psychosociale en budgetbegeleiding. We proberen om samen met hen een netwerk uit te bouwen van organisaties en diensten, zodat ze hun leven weer op de rails krijgen,” aldus Andy Vandermeersch, maatschappelijk werker bij Vrienden van het Huizeke.

Wil je meer weten over Tuberculose in België, Klik HIER!

Zo ziet het werk van Damiaanactie er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika eruit:

 • Actieve opsporingscampagnes in regio’s waar tbc veel voorkomt
 • Sensibilisatie van de bevolking, ontkrachten van misvattingen en vooroordelen
 • Gratis medische hulp en medicijnen, opvolging tijdens de behandeling (6 tot 12 maanden)
 • Ondersteuning aan families in nood, zoals voeding, schoolbeurzen of beroepsopleidingen
 • Wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen en resistente vormen van de ziekte

Wil je meer weten over Tuberculose vandaag? Klik HIER!

Steun onze strijd tegen ziekte

Om de strijd tegen tuberculose verder te zetten, hebben we jullie hulp hard nodig. Doe vandaag nog een genezende gift.

Ik doe een gift

Damiaanactie een groot succes.

We mogen erg dankbaar zijn met de manier waarop we enthousiast op onze Pastorale eenheid konden rekenen in deze – voor elke NGO- moeilijke tijden.

Op zaterdag konden we op een flinke groep vormelingen in Mortsel rekenen die in het centrum van Oude God en omliggende buurten stiften verkochten. Ze werden door de mensen warm onthaald en deden dit met veel enthousiasme en grote gedrevenheid. Wij geloven in de jeugd van tegenwoordig. Dat bewijzen ze elke keer opnieuw! Dank ook aan de catechisten en ouders die dit alles helpen ondersteunen. Jullie waren Top.

met dank aan Mortsel-tv

Damiaan en de 60 jarige Damiaanactie kregen tijdens de tv-viering ruim aandacht. Dank aan pastoor Tom voor zijn inspirerende woorden. Dat ging ver buiten Mortsel niet onopgemerkt voorbij.
Ook dank aan iedereen in de pastorale eenheid die een kleine of grote bijdrage leverde aan deze viering.. Een heel groot compliment aan het koor dat ons Damiaanactielied ‘This little light of mine’ zo prachtig bracht als afsluiting van deze hartverwarmende viering.

Tijdens de twee lichtmisvieringen in St.-Benedictus en in de Heilige Familie werd de viering net als de tv-viering in het Heilig Kruis afgesloten met een stukje over de Heilige pater Damiaan. Dit mocht veel mensen inspireren en we zijn dan ook blij met de gulle giften die we van iedereen mochten ontvangen.

Momenteel hebben we al voldoenden bijeen gehaald om met onze PE minstens 50 mensen van lepra of tbc te genezen. 50 gezinnen die een nieuwe kans krijgen. 50 mensen die kunnen leven. 50 kansen om te ontsnappen uit armoede. Maar onze collecte is nog niet voorbij; We laten binnenkort meer weten.

Damiaanactie dit weekend in actie

Onderaan film over Damiaan en Damiaanactie…

Een onuitputtelijke bron van inspiratie: Pater Damiaan

Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan, vertrok als jonge missionaris naar Hawaï. Eenmaal daar aangekomen, hoorde hij dat mensen met lepra verbannen werden naar het eiland Molokai en daar aan hun lot werden overgelaten. Diep geraakt door het lijden van deze mensen, besloot Pater Damiaan hen te helpen.

Vandaag inspireert hij bij ons een hele ploeg mensen die zich samen inzetten om zijn werk af te maken. De vormelingen van Mortsel, hun catechisten en de Damiaanactieploeg zijn jullie volgend weekend zeer dankbaar voor je milde gift.

Bekijk de film: Van Oorsprong tot Actie

14 minuten – Gemaakt in 2023 

Pater Damiaan vertrok in 1864 als missionaris naar Hawaï. Ter plaatse besloot hij zijn leven te wijden aan het helpen van mensen met lepra, die verbannen werden naar het eiland Molokai. Omwille van zijn inzet voor de meest kwetsbaren, blijft Damiaan tot op vandaag een inspiratiebron. De film vertelt zijn levensverhaal en illustreert hoe zijn waarden voortleven in Damiaanactie.

Eind januari ‘werelddag voor de Melaatsen’ Damiaanactie in actie

60 jaar Damiaanactie!

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Onze Damiaanactieploeg staat in het weekend van 27 en 28 januari dan ook paraat.

Op zaterdagnamiddag trekken de vormelingen van Mortsel rond om stiften te verkopen en met de schudbussen om uw milde giften te verzamelen.

We zijn aanwezig na de viering op zaterdagavond in de St.-Benedictuskerk. Op zondag vieren we mee in de tv-mis en aansluitend zijn we erbij in de viering van de Heilige Familie.

Volgende week volgt een film n.a.v. 60 jaar Damiaanactie en de Heilige Damiaan als ons grote voorbeeld.

Vormelingen en parochianen voor Damiaanactie

Dankbaar…
Dat is het eerste wat in ons opkomt.
Als we al de centjes bij elkaar tellen die de vormelingen, hun begeleiders,hun ouders en de vrijwilligers hebben opgehaald, kunnen we tot nu toe al zeker 60 patiënten genezen. 60 mensen die we hun leven terug kunnen geven. 60 gezinnen die opnieuw hoopvol het leven tegemoet kunnen zien. 60 keer maakten jullie het verschil.

Daarom zeggen we heel graag: Dankjewel allemaal.

Maar er is veel meer. De vormelingen van Mortsel kwamen niet zomaar helpen; Ze kozen om hun tijd te geven omdat ze de Heilige Damiaan hadden leren kennen tijdens hun catechesemoment. Daar konden ze luisteren en kijken naar het verhaal van Damiaan, maar ze moesten ook zelf dingen doen…

Maar er is veel meer. De vormelingen van Mortsel kwamen niet zomaar helpen. Ze kozen om hun tijd te geven omdat ze de Heilige Damiaan hadden leren kennen tijdens hun catechesemoment. Daar konden ze luisteren en kijken naar het verhaal van Damiaan,

het verhaal van Jozef de Veuster – Pater Damiaan is een spannend verhaal dat jongeren meeneemt naar een andere tijd en hen anders naar de wereld, de mensen en het leven laat kijken. Kreten als “Dat is toch niet eerlijk!”, maar dat kan toch niet!” “O God, hoe is dat mogelijk.” klinken tijdens het verhaal. Maar vooral… De drukke bende wordt er stil van.

Maar ze moesten niet alleen luisteren. Ze moesten ook zelf dingen doen…
Hieronder enkele resultaten.

Pater Damiaan - Wikipedia

Wat is heilig? Probeer dat eens te omschrijven? ( hieronder een kleine bloemlezing)

Een gelovig mens die goed en geweldig is voor allen. geïnspireerd door God en Jezus. En die belangrijk is voor de kerk. Iemand die bekend is en daardoor een standbeeld krijgt.
van Mathias, Maxine, Lena
Heilig is iemand (als Jezus) waar je respect voor moet hebben.
van Donald, Bram, Gilles
Als je heilig wil zijn, dan moet je heel goede dingen doen.
van Josip, Arthur, Jasper
Mensen kunnen heilig worden als ze iets goed hebben gedaan.
van Mina, Lotte, Hanne en Hypolyte

Kunnen jullie samen woorden vinden om te bidden?

Heer,
Wij danken U voor alle goede momenten.
Wij danken U voor al het mooie dat we mogen aanschouwen.
Bedankt voor alle kansen die wij krijgen
Bedankt voor elke dag.

Van Joke, Viktor, Keana


Lieve Heer,
Wij danken U om het goede in ons te zien.
Dat wij een veilig huis hebben.
Wij vragen U om nog vele jaren bij ons te blijven.
En om diegene die het nodig hebben te helpen.
Amen

van Mina, Lotte, Hanne, Hippolyte

Heilige Vader,
Geef ons hoop en kracht
Blijf bij ons in ons hart
Volg mij tot als ik bij jou ben
En verlaat ons nooit

van Bram, Donals , Gilles


Onze Vader,
Mag ik een goed leven leiden?
Ik wil mensen helpenals ze het nodig hebben.
ik wil armen eten en drinken geven.
Kunt U mij beschermen?

van Arthur


Lepra, tuberculose en leishmaniasis

Lepra, tuberculose en leishmaniasis zijn drie ziektes die vele slachtoffers maken. Vooral mensen die in armoede leven of zich aan de rand van de samenleving bevinden, lopen een verhoogd risico om besmet te raken. Zij hebben vaak zeer beperkte of geen mogelijkheid om bij ziekte een diagnose te laten stellen en gepaste zorg te ontvangen.

Als ze behandeld worden, zijn deze drie ziektes geneesbaar. Helaas hebben de patiënten vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Het gevolg:

Jaarlijks sterven miljoenen mensen aan tuberculose en aan verwaarloosde tropische ziektes zoals leishmaniasis.
En zonder behandeling ontwikkelen mensen met lepra levenslange, onomkeerbare misvormingen en handicaps.

Maar in het spoor van de Heilige Pater Damiaan vecht Damiaanactie tegen deze ziektes en de onrechtvaardigheid die ermee gepaard gaat.

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

We sporen slachtoffers op, vaak in de meest afgelegen gebieden. We helpen hen genezen, en geven hen extra sociaal-economische hulp. Bovendien zetten we ook in op wetenschappelijk onderzoek, informeren we de bevolking, vechten we tegen het stigma rond de ziektes, en leiden we lokaal personeel op.

Damiaanactie telt meer dan duizend medewerkers. In België, maar vooral in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 99% van hen zijn lokale krachten. Zij kennen als geen ander hun land, en kunnen ons heel wat bijleren. Wij zijn onafhankelijk en gaan langetermijnprojecten aan, maar dragen de fakkel over zodra de lokale teams over voldoende middelen beschikken om de ziektes zelf doeltreffend te bestrijden.

Op 28 januari verkopen de vormelingen stiften ten voordele van Damiaanactie in het centrum van Mortsel. Daarnaast is er na de vieringen in St.-Benedictus, de basiliek en de Heiligkruiskerk een kleine verkoopstand. Alle giften zijn hartelijk welkom.

Wil jij meehelpen? stuur een mailtje naar damiaanactieantwerpen@gmail.com .

Volg in het spoor van Damiaan. Met 50 Euro red je een mensenleven!

Damiaanactie: nooit opgeven, net zoals Pater Damiaan

Het is een harde realiteit: elk jaar krijgen zo’n 200.000 mensen lepra. Met Damiaanactie proberen we die patiënten zo snel mogelijk op te sporen, vaak in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Hoe vlugger we hen kunnen behandelen, hoe minder heftig deze vreselijke ziekte kan toeslaan.
We bieden patiënten een kosteloze behandeling en informeren de plaatselijke bevolking ook over het stigma dat deze patiënten onterecht krijgen. Want lepra is te genezen. Dat is waar we naar blijven streven: een toekomst zonder lepra en de vreselijke handicaps die het kan veroorzaken. Damiaanactie zet al sinds 1964 het werk van pater Damiaan voort. De vormelingen van Mortsel trekken rond om geld in te zamelen op zaterdagmiddag 28 januari.

In de vieringen van St.-Benedictus op zaterdag 28/1 en op zondag 29/1 de basiliek en de Heilig Kruiskerk zal speciaal aandacht aan Damiaan en Damiaanactie worden gegeven. Na elke viering kan u achteraan stiftjes kopen om Damiaanactie te steunen.

Bezoek de Damiaanactiestand op het Sfinksfestival

Voor de eerste keer in 3 jaar kunnen we nog eens in de zomer uitrukken met de Damiaanactieploeg. We staan op de markt van het Sfinksfestival. Heb je dit jaar nog geen stiftjes gekocht. Wil je een knuffeltje? Ben je geïnteresseerd in producten uit onze projectlanden? Of kom je gewoon graag even langs voor een gezellige babbel over onze projecten?

Hartelijk welkom:

 • donderdag 28 juli 16u – 23u
 • Vrijdag 29 juli 16u – 23u
 • zaterdag 30 juli 11u – 23u
 • zondag 31 juli 11u – 23u

Dankjewel van Damiaanactie

Zaterdag 29 januari trokken de vormelingen van Mortsel coronaveilig de straat op om Damiaanactie te steunen. De week voordien hadden ze allemaal aandachtig naar het verhaal van Damiaan geluisterd. Nu wilden ze in zijn spoor de daad bij het woord voeren. Letterlijk zie iemand..; We gaan mensenlevens redden.

Daarnaast was het verhaal van Pater Damiaan aanwezig in 3 kerken van onze pastorale eenheid: St.-Benedictus, de Basiliek en het Heilig Kruis.

Naast de lichtmisviering was er aandacht voor het verhaal van Damiaan die de zorg over 2 weeskinderen, Boyd en Jonas, op zich neemt en hen veilig onderbrengt in het weeshuis van Molokaï. Er was ook het idee van Damiaan dat zijn melaatsen zijn zoals de lelijke rups die eigenlijk een kleine kwetsbare vlinder is.  Want elke zieke hoe lelijk ook, kan vanbinnen een mooi mens zijn. Je moet alleen open staan om dat te ontdekken.

Na elke viering stonden er vrijwilligers van Damiaanactie met collectebussen en om stiften te verkopen. Ook zij wilden het verschil maken. Want wij kunnen nu wat Damiaan nog niet kon maar waar hij zo van droomde. Wij kunnen de melaatsen genezen. Maar daarvoor is geld nodig, want velen zijn zo arm, dat zelfs een gewoon doktersbezoek onbetaalbaar is.

En daar deden de vormelingen en vrijwilligers het voor. Daar deden ook de mensen in de kerken, aan de deuren en op straat het voor. Er werd voorlopig een flink bedrag van 3055,27 Euro bijeengebracht.

Daarmee kan Damiaanactie minstens 61 mensen genezen en maken we met onze Pastorale eenheid voor 61 gezinnen een hemelsbreed verschil.

Een hele grote Dankjewel daarvoor.

Wil je Damiaanactie nog steunen? Je kan steeds storten op  BE05 0000 0000 7575. Vanaf 40 Euro zijn giften fiscaal aftrekbaar. Met 50 Euro red je een mensenleven.

Ook dit nog: Het enthousiasme van de Damiaanactieploeg was zelfs VTM ter ore gekomen die bij de Basiliek klaarstonden met een ploeg van het journaal om te filmen.

Ook eens kijken? https://fb.watch/aSrmQH5Cfh/

Lees ook: https://www.mijnparochie.be/29-en-30-januari-damiaanactieweekend/