Tag Archive catecroy

Viering vierde verjaardag van het Genootschap Cantecroy

Op zondag 18 september vieren we de vierde verjaardag van het Genootschap Cantecroy. Zoals elk jaar kan je een rondleiding volgen met gids Kristel Van Doorslaer in het kasteeldomein Cantecroy. Deze start om 14 uur en duurt anderhalf uur. De rondleiding verloopt deels binnen, deels buiten. Reservatie is nodig gezien er maximum 25 personen kunnen deelnemen. Aansluitend wordt om 15 uur de broodmand om gezegend in de kapel van het kasteel, als schenking aan ‘In de buurt’. Hiermee zetten we de traditie verder van de heren en vrouwen van Cantecroy die vorig jaar terug werd opgepikt, namelijk. brood schenken voor de armentafel. Bovendien krijgen de aanwezigen een primeur. Wij maken van de gelegenheid gebruik om het nieuwe logo van ons Genootschap voor te stellen.

Kunstkring Sirkel zorgde ook voor enkele bijdragen aan deze verjaardag. U kan ze komen bewonderen in het kasteel tussen 13.30 en 15.30 uur.

Traditioneel sluiten we onze verjaardag af met een misviering in de St.-Benedictuskerk. Dit jaar gaat deze door om 16 uur en ze wordt voorgegaan door pastoor Tom Schellekens. Nadien hebt u de kans om nog na te praten met een drankje. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.

Wenst u deel te nemen aan de rondleiding, graag een mail sturen naar kristel@activational.be of een telefoontje naar 0478 78 56 84. Prijs: 6 euro per persoon, bedrag dat geschonken wordt aan het Genootschap Cantecroy.

GENOOTSCHAP CANTECROY: Derde verjaardag

Op zondag 19 september vieren we de derde verjaardag van het Genootschap Cantecroy. Het voorbije jaar is bijzonder geweest door de coronamaatregelen. Vorig jaar ging onze tweede verjaardag door in mineur met enkel een misviering en de persvoorstelling van ons boek.

Nu kan er weer iets meer. Dit doen we door een traditie in ere te herstellen. Vroeger schonken de heren van Cantecroy ‘tarwe’ in de vorm van brood aan de ‘armentafel’ als bijdrage voor mensen in armoede. Vanaf dit jaar zetten we deze traditie verder door een cheque te schenken aan ‘In de buurt’ zodat zij hiervoor brood of voeding kunnen aankopen voor de mensen die het nodig hebben.

Om 14 uur starten we met een verwelkoming op het kasteeldomein Cantecroy en het voorlezen van gedichten die op onze vraag geschreven werden door enkele dichters van Kunstkring Sirkel. Aansluitend volgt een symbolische zegening van een mand met brood.

Om 14.30 uur start een rondleiding met gids van anderhalf uur in het kasteeldomein Cantecroy, waarvoor u kan reserveren (kristel@genootschapcantecroy.be). Het aantal deelnemers hiervoor is beperkt tot 25. Deelname is gratis. Het dragen van een mondmasker in binnenruimtes is nog wel verplicht.

Vervolgens zal een misviering doorgaan om 17 uur in de Sint-Benedictuskerk. Daar wordt ook de cheque overhandigd aan een bestuurslid van ‘In de buurt’. De klokken zullen luiden ter herdenking van de heren en vrouwen van Cantecroy! Afsluiten mogen we weer met een drankje.