Tag Archive catechese

Catechesemoment over sacramenten: vormelingen van Edegem

Onderaan fotoreportage!

Ondanks de winterprik, komen de eerste jongens en meisjes om 18.15 u. de basiliek binnen. Zo blijven ze tot 18.30 u. binnenstromen voor een nieuw catechesemoment.

Ook Pastoor Tom is stilletjes binnengekomen, hij komt eens kijken en een praatje maken met enkele vormelingen.

Ondertussen zijn ze in zes groepjes verdeeld aan de hand van een gekleurd briefje.  Het ene groepje is al wat groter dan het andere, ze hebben zelf een ruilhandeltje opgestart om toch maar bij dat ene vriendje of vriendinnetje in een groepje te zitten.

We beginnen met het smeren van de stemmen, door de kleine liedjes onder leiding van Gert nog eens goed te oefenen. 

Hierna gaan we aan de slag met de 7 sacramenten. Enkele moeders komen het team van de catechisten versterken.  Waarvoor onze dank, want met een groep van 84 is extra hulp welkom.

Zo is er in de doopkapel, Katleen, zij vertelt met het gebruik van tekeningen, over het doopsel, logisch want ze zitten in de doopkapel.

Aan de biechtstoel geeft Arthur uitleg over verzoening en hoe dat vroeger ging als je om vergeving ging vragen.  Daarvoor gebruikt hij de biechtstoel.

Een beetje verderop treffen we Katrien, zij vertelt over de ziekenzalving, wanneer en wie deze kan vragen en krijgen.

Aan het tabernakel zit Sofie het volgende groepje op te wachten. Zij stelt de vraag wat ze thuis gezamenlijk doen.  Het meest gehoorde antwoord is samen eten en dat vinden ze toch wel heel belangrijk.  En zo wordt de link naar de eucharistie gelegd.

Voor het altaar krijgen ze de verschillende stappen over het huwelijk te horen.
Fabienne geeft de stappen weer die nodig zijn om een kerkelijk huwelijk aan te gaan.

En dan vinden we in de sacristie Bart, hij vertelt hen over het priesterschap, de studies,  die zijn best lang en wie er priester kan worden.

Aan het einde komen alle groepjes terug samen in de kerk en wordt hen de vraag gesteld of er niets opgevallen is bij de sacramenten.

Bijna in koor antwoorden ze, het waren er maar zes.  Waar is het sacrament van het Vormsel?  

Het antwoord hierop is.  Voor jullie is dit op dit moment in jullie leven het belangrijkste sacrament en daarom gaan we daar in april wat meer tijd aan besteden tijdens onze catechesedag.

Na het bidden van het “Onze Vader” keerden we allen huiswaarts.

Vormelingen Edegem: Catechese 07-12-2023: Solidariteit

Fotoverslag onderaan!

Na het vorige catechese moment waarbij de naamopgave werd voorbereid, richten we ons deze keer op het thema solidariteit. De kerst periode betekent voor velen knus binnen zitten, een lekker kerstmaal eten en het openen van pakjes. Dit is echter lang niet het geval voor iedereen.
Solidariteit betekent dan ook oog hebben daarvoor en er iets aan proberen te doen.

De vormelingen moesten daarom een cadeautje meebrengen voor de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne: iets wat ze zelf niet meer mee spelen, maar wel andere kinderen blij zou maken.

Om de realiteit van de minder bedeelden rond ons beter te zien begrijpen, zijn er vier sprekers gekomen.

 • Willem is komen spreken over Ieder Kind Telt. Hij leerde ons het goed doen op school heel belangrijk is en dat het om veel verschillende redenen lang niet evident is voor een groot deel van de kinderen in dit land.
 • Liliane sprak over de vreselijke oorlog in Oekraïne en hoe het Project Oekraïne vluchtelingen hier probeert te helpen.
 • Kristin leerde de vormelingen over Gastvrij Edegem, dat elke donderdag gratis bedeling van groenten, vlees, koffie, olie, soep, brood en zoveel meer verzorgd.
 • Tot slot vertelde Reinhilde ons over Samana. Langdurig zieke of bejaarde mensen zijn vaak vereenzaamd en op bezoek gaan bij deze mensen kan heel veel doen.

Nicole.

Vormelingen en Solidariteit

Op donderdag 7 december is er een derde catechesemoment voor de kandidaat-vormelingen.

De advent is begonnen, het uitkijken naar het licht en ook wel naar die vele feestdagen. Maar er zijn gezinnen die niet naar deze periode uitkijken.  Dat willen we aan onze jongens en meisjes duidelijk maken. Daarom een catechese rond Solidariteit, wat kunnen zij doen. Want het is immers niet alleen luisteren, maar ook in actie schieten.

Voor die avond mogen we rekenen op 4 sprekers:

 • -Liliane die uitleg zal geven over het Oekraïne Project.
 • -Kristin, zij zal vertellen wat “Gastvrij Edegem” doet.
 • -Reinhilde komt Samana toelichten.
 • -en een grootvader van één van onze kandidaat-vormelingen is vrijwilliger bij “Ieder kind telt” en “Armen tekort”, hij zal deze projecten onder de aandacht brengen.

Maar waarschijnlijk denken jullie nu, vertellen, uitleg, toelichten… 
Wat gaan ze dan daadwerkelijk doen?

 • Voor het Oekraïneproject, brengen ze iets van speelgoed mee, de Sint is net geweest, dus dat zal wel lukken.  Ook schoolmateriaal is welkom.
 • Ze gaan kaartjes maken en daar een wens inschrijven voor de mensen uit Immaculata.
 • Gastvrij Edegem zal op 21 december extra dessertjes kunnen uitdelen, ook hiervoor kunnen ze thuis aan de slag.
 • En dan is er nog “Soep op de Stoep”, een actie voor Welzijnszorg. 

Zelfgemaakte, huisgemaakte soep door de jongeren en hun ouders.
Deze soep wordt in een bekertje aangeboden op 17 december na de viering van 9.30u. Hiervoor geeft u een vrije bijdrage.
U kan een liter soep bestellen voor 5€.
Hoe kan u dit doen, stuur een mailtje naar nicoledelaet58@gmail.com voor 14 december. Zodat we weten hoeveel liters we dienen te maken.

Alvast bedankt om deze actie te steunen.

Catechese dag van de vormelingen van Mortsel

Ze maakten symbolisch een tocht langs enkele kerken en de grot. Onderweg deden ze een zelfonderzoek en op het einde in de kerk van Heilige Bernadette was er een verzoeningsviering met het verbranden van de zondebriefjes.

Voor onze vormelingen was het beeld van God als barmhartige Vader heel behulpzaam.

Vormelingen Mortsel starten het werkjaar op!

Zaterdag 16 oktober ging EH Erik Seghers als vormheer voor in twee vormselvieringen  in Heilige Bernadette. Deze vieringen waren oorspronkelijk gepland in mei 2021. Door Corona konden ze niet doorgaan en werden ze verplaatst naar 16 oktober.

1 dag later, op zondag 17 oktober, stonden de catechisten opnieuw paraat in Johannes XXIII voor de startdag met een 60-tal kinderen die in 2022 hun vormsel willen ontvangen.  Dit werkjaar verwelkomen we twee ouders om mee catechese te geven. En daarnaast beleidt een papa de vormelingen muzikaal. We zijn erg dankbaar voor deze extra ondersteuning.

(Volledige fotoreportage onderaan!)

De eerste dag is altijd wat wennen, zoeken en aftasten. In 7 groepjes maakten de kinderen kennis met elkaar en met de catechisten. De eerste aspecten van het misdienen werden getoond in een filmpje. We gingen we op bezoek in de Heilig Kruiskerk; de zoektocht daar werd heel erg gesmaakt. Op de eerste catechese maakten we kennis met bijbelverhalen waarin Jezus telkens een centrale, maar verschillende, rol opneemt. De creatieve uitwerking door de vormelingen leverde mooie taferelen op.

Door het mooie najaarsweer konden de vormelingen tussendoor genieten van pauzes buiten in het park. Een welgekomen pauze voor hen en voor de catechisten.

De startdag werd afgesloten met een korte bezinning door pastoor Tom.

We zijn vertrokken voor een nieuw boeiend traject dat ons zal leiden naar het vormsel op  28 mei 2022 en hopelijk nog verder daarna!

Wil je meer weten over onze vormselwerking? Stuur dan een mailtje naar vormselwerking.mortsel@gmail.com