Tag Archive Cantorij

TAIZE-viering in de H.Kruiskerk

Op zondag 12 mei om 11.00 u. is er een eucharistieviering met typische liederen van de Taize-gemeenschap. 
Voor deze gelegenheid heeft de Cantorij Sint-Cecilia het Taizékoor uit Schoten uitgenodigd om samen deze viering op te luisteren. Vanaf 10.45 u. zal er, als prelude, reeds gezongen worden. Eenvoudige, meditatieve en sfeervolle liederen die een sacrale sfeer scheppen.

Het Taizékoor, o.l.v. Werner Van Acker, is al 25 jaar actief in Schoten met o.a. hun jaarlijkse Taizé-trefdag in de H.Hartparochie (Deuzeld). De meeste liederen worden regelmatig gebruikt in de zondagsvieringen.

Koorzangers uit andere parochies zijn uiteraard uitgenodigd om op deze tweede zondag van mei mee te zingen in het gelegenheidskoor. Er is een voorafgaande repetitie gepland om 10.00 u. in de H.Kruiskerk. Voor meer info bel nummer 0496 20 86 12.

Kerstmis maandag 25 december HEILIG KRUISKERK Cantorij Sint-Cecilia

Op Kerstdag worden er sfeervolle liederen gezongen tijdens de eucharistieviering om 11 uur en ook een tiental minuten vooraf.

Het koor brengt een selectie uit eigen misordinaria en Kerstliederen. Instrumentaal wordt het geheel begeleid door Chris Vijvermans (dwarsfluit), Stefaan Staes (klarinet), Jos Smets (orgel,piano). Elisabeth Meulenbergs dirigeert het koor en de samenzang

Cantorij Sint-Cecilia wordt 101

Zondag 12 november

Tijdens de eucharistieviering in de H. Kruiskerk om 11.00 uur viert de Cantorij Sint-Cecilia haar 101ste verjaardag.
In première wordt de Missa Diversa (Jos Smets) gezongen met het Misordinarium in verschillende Europese talen. Het koor wordt gedirigeerd door Elisabeth Meulenbergs en Jos Smets bespeelt het orgel en de piano.
Stefan Staes (klarinet) en Jos Smets brengen eveneens samen eigen composities.
Als liederen worden ‘Grosser Gott’, ‘Sing To The Lord’ en ‘ Als De Liefde Niet Bestond’ (Toon Hermans) gezongen.

Cantorij Sint-Cecilia Zondag 28 mei

Cantorij Sint-Cecilia – Eucharistieviering met muzikale omkadering in het teken van Pinksteren met o.a. de nieuwe samenzangmis ‘Pro Laetitia’ (Jos Smets) en liederen rond het Pinkstergebeuren (H. Kruiskerk 11.00 u.)

CANTORIJ SINT-CECILIA Moederdag en Maria

Op zondag 14 mei om 11 uur brengt de Cantorij Sint-Cecilia (H. Kruiskerk) een muzikale omkadering in het teken van Moederdag en Maria.
Op het programma staat de samenzangmis ‘Pro Laetitia’ (Jos Smets) en een drietal nieuwe Marialiederen. Voorafgaand aan de eucharistieviering is er vanaf 10.45 uur eveneens samenzang met gekende Marialiederen.

12 Februari samenzangmis in H. Kruiskerk

Cantorij Sint-Cecilia zing naast enkele eigen liederen ook de samenzangmis ‘Cantanova’ (Jos Smets) ditmaal met begeleiding van instrumentalisten (Kerk H. Kruis 11u.) u bent van harte uitgenodigd om me te vieren en te zingen!

Cantorij St.Cecilia van de Heilig Kruisparochie 100 jaar

Op 13 november mochten we in de Heilig-Kruisparochie de 100ste verjaardag vieren van het parochiekoor: de cantorij St.Cecilia. Opgericht door wijlen koster-organist-muziekwinkelhouder en begrafenisondernemer Theo Goossens en nu al 25 jaar in de bekwame handen van zijn opvolger Jos Smets. (reeds 35 jaar organist in de H.Kruiskerk).

onderaan nog veel meer foto’s

Pastoor Tom verwelkomde het koor. De voorzitter Walter Naessens benadrukte net zoals pastoor Tom in zijn openingswoord de rijke geschiedenis van de Cantorij, waarna er voluit gezongen werd in een levendige viering.

De viering met muziek van Jos Smets en voornamelijk op teksten van Toon Hermans bevestigt voor de gemeenschap wat onze bisschoppen stellen. Zingen is 2 keer bidden. Zowel met woorden als met de emotie die muziek meebreng.

Als slotlied had Jos een vrolijke noot klaar op de melodie van “De trommel slaat”.
Al honderd jaar, staan wij hier klaar,
om samen liedjes te zingen.
Dus ook vandaag zijn wij paraat,
om honderd jaar te zingen.
Hoera, hoera hoera. Voor St Cecilia
En laat het galmen zonder talmen GLORIA.

Na de viering werden leden en enkele genodigden samengebracht door de parochie in ‘de Vlegel’. Daar werd er op de receptie aangeboden door de stad Mortsel en het etentje door de parochie gezellig nagepraat, geschenken overhandigd maar vooral samen gevierd.

Hartelijk gefeliciteerd aan de leden van de cantorij namens heel de pastorale eenheid.

CANTORIJ SINT-CECILIA MORTSEL Honderd jaren koorzang in de Heilig Kruiskerk.

Het is inderdaad een eeuw(igheid) geleden dat wijlen koster-organist Theofiel  GOOSSENS in 1922 een Mannenkoor stichtte voor de muzikale opluistering van de eucharistievieringen in de H. Kruiskerk. Deze zangvereniging werd St.-Cecilia gedoopt. Het repertoire evolueerde van gregoriaanse naar meerstemmige Latijnse gezangen en kerkliederen in de volkstaal.
Theofiel begon ook later met een knapenkoor waarmee hij zelfs een auditie mocht doen bij Monseigneur Jules Van Nuffel (Lemmensinstituut). Zoon Jan Goossens, die later missionaris werd, begeleidde op vrij jonge leeftijd dit koor op het orgel en de twee koren zongen ook te samen. Het knapenkoor hield op te bestaan in 1943 omwille van het tragische bombardement op Mortsel-Oude God. De helft van de koorknapen overleefde het niet. Het mannenkoor werd ter gelegenheid van Theo’s vijftigste huwelijksviering ‘gefusioneerd’ met het toenmalige K.A.V.-koor van de parochie waar Wies Vekemans de dirigente was. Een hele verandering, vooral voor de mannen. Dames op het hoogzaal die nu de hoofdstem zongen! Er kwam een nieuw vierstemmig repertoire, maar elk koor bleef bij gelegenheid nog hun repertoire zingen. Theofiel  GOOSSENS bleef tot in 1987 (88 jaren jong!) organist en werd toen opgevolgd door Jos Smets. Jos werd in 1997 ook dirigent van het koor onder de nieuwe naam Cantorij St.-Cecilia en koos voor een full-time vierstemmig koor met een nieuwe toekomst.
Ondanks het ‘heengaan naar de overkant’ van vele zangers blijft het koor nog actief op de tweede zondag van elke maand en de liturgische hoogdagen met een eigen programma. Op de andere zondagen ondersteunen ze de samenzang.
De eeuwfeestviering van het koor vindt plaats op zondag 13 november om 11.00 uur. Jos Smets bespeelt het orgel en piano, Chris Vijvermans dwarsfluit. Het koor wordt gedirigeerd door Elisabeth Meulenbergs. Alle uitgevoerde liederen zijn bij deze gelegenheid gecomponeerd door Jos Smets.

Heilig Kruis 8 mei Cantorij St.-Cecilia

Voor de Cantorij is het dit jaar een feestjaar. ze worden 100! Daarom zetten ze elke maand een viering zingend in een speciaal kleedje. Deze keer word je uitgenodigd om mee te zingen!
Op zondag 8 mei tijdens de viering in de Heilig Kruiskerk om 11:00 u, is er een samenzangmedley rond het thema ‘Maria door Vlaanderen gedragen’

Cantorij St.-Cecilia feestjaar

Op zondag 10 april, tevens hoogdag van Palmzondag, zingt de Cantorij Sint-Cecilia, tijdens de viering in de Heilig Kruiskerk om 11:00 u, enkele liederen rond het thema ‘VREDE’.