Tag Archive Broederlijk

Wie weet nog wat vasten is ?

Vasten is een woord dat in onze maatschappij geen centrale plaats meer heeft, integendeel . Consumeren heeft deze plaats overgenomen . Wekelijks een bomvol supermarktkarretje in de auto laden is voor velen onder ons  een vanzelfsprekendheid geworden.

Joden, moslims, boeddhisten en hindoes hebben tot op vandaag nog een consequente praktijk van vasten :

Zo is het gebruikelijk niet te eten , 25 uur lang, op de Dag der Verzoening, de Yom Kippoer die de enige verplichte vastendag is in de Torah van Mozes

Het vasten tijdens de Ramadanmaand is één van de vijf pijlers van de islam: een duidelijke tijd van versobering , van anders leven, van volhouden. Men onthoudt zich van drinken, eten huwen, roken … Ook aan de tong wordt vasten opgelegd: geen discussies, geen agressieve debatten, geen zelfrechtvaardiging.
En wat kan vasten voor christenen betekenen ? En hoe diep snijdt de vasten in onze dagelijkse levenswijze ?
De veertigdagentijd nodigt ons alvast uit om het opnieuw te proberen .

Vasten is méér dan niet eten: dat doen we wel eens uit noodzaak omdat we de dagen ervoor wat teveel gegeten hebben . Of we doen het voor de slanke lijn of voor de gezondheid .  Deze tijd nodigt echter uit om los te komen van onze gehechtheid aan het materiële en meer tijd en ruimte te geven aan wat ons overstijgt,  aan onze relatie met God.   We nemen  veertig dagen de tijd om volledig bij onszelf te komen en na te denken over onze eigen levensstijl . Vasten nodigt uit tot verandering .

Zo betekent vasten dan : het doen van gerechtigheid : resoluut kiezen voor de armen, net als God . Godsdienst wordt zo mensendienst . 40 dagen verdieping scherpen onze aandacht om bewust keuzes te maken . Het wordt een tijd van engagement voor een betere wereld. De actie 25% revolutie van Broederlijk Delen wijst ons de weg .

Zo kan  deze veertigdagentijd een sterk appel inhouden  om  God toe te laten ons hart te herscheppen.

In onze PE H  Maria Magdalena worden een aantal activiteiten, zang- en gebedsmomenten voorzien waarop jullie van harte welkom zijn :

 • Woensdag 2 maart 2022
  Aswoensdagvieringen
  Heilig-Kruiskerk, Mortsel 18.30 u.
  Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, Edegem 20.00 u.

 • Woensdag 9 maart
  De 25%-revolutie: Belevingsavond Broederlijk Delen door Amber Dierckx
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 16 maart
  Querida Amazonia naar het document van paus Franciscus door pastoor Tom
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 23 maart
  Gezongen Avondgebed
  Sint-Benedictuskerk, Mortsel 19.00u.

 • Woensdag 30 maart
  Inleiding op het Lucas-evangelie door Evrard Claessens
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 6 april
  Verzoeningsviering
  Sint-Jozefkerk, Mortsel 19.00 u.

Broederlijk delen 2022 in onze pastorale eenheid!

De werkgroep Volwassencatechese maakt er een traditie van om tijdens de sterke tijden van het jaar op woensdagavond een activiteit te organiseren . Tijdens de vasten willen wij op woensdag 9/3 samenkomen rond het thema van Broederlijk Delen : 25% resolutie . Iedereen is die avond van harte uitgenodigd om de campagne in onze pastorale eenheid mee vorm te geven.

Maar we zijn ook op zoek naar mensen die die avond en de werking van Broederlijk Delen mee willen voorbereiden. Wil je meedoen? Kom om 9 februari om 16.00 u naar Johannes XXIII H. Kruisstraat 18. We zouden het fijn vinden om nieuwe geëngageerde en boeiende mensen te mogen ontmoeten die dag!

Broederlijk delen in coronatijd!

Op 1 april deelnamen aan de online zoomsessie van Peter DE VRIENDT?
Je vindt alle info HIER!

Steun Broederlijk Delen, doe een gift op Rekeningnummer BE 12 0000 0000 92 92. Belastingsaftrek vanaf 40 euro. Of via de website: https://broederlijkdelen.be/nl/steun-ons

Al 60 jaar ijvert Broederlijk Delen voor herverdeling en een rechtvaardige samenleving. Met de opbrengst van de jaarlijkse campagnes steunt Broederlijk Delen projecten in 13 landen op 3 continenten. Maar elk jaar zetten ze enkele projecten speciaal in de kijker.

Baas over je eigen patat

Wist u dat boeren in Bolivië sommige van hun eeuwenoude aardappelvariëteiten niet meer mogen planten, omdat grote multinationals er een patent op hebben genomen? CENDA, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen helpt boeren om hun soorten te registreren bij de overheid. Zo blijven ze eigenaar en kan de agro-industrie hen niet verplichten om chemische meststoffen, onkruidverdelgers en insecticiden te gebruiken.  Het lijkt ver van ons bed, maar wist u dat ook hier bij ons in Vlaanderen al 75% van de oude landbouwrassen verdwenen zijn? Bij ons ijvert de organisatie ‘VITALE RASSEN’ voor het behoud van dat patrimonium.

Vruchtbaar zonder vuur

Eeuwenlang branden boeren in Congo al regenwoud af om vruchtbare grond te vinden voor de landbouw. Maar daarmee maken ze heel wat kapot. De organisatie COPMIKWI leert boerenfamilies hoe ze door bepaalde groenbemesters te planten, de grond op een veel efficiëntere en ecologischere manier vruchtbaar kunnen maken. Het bos blijft onaangeroerd en wordt opnieuw een bron van voedsel en een buffer tegen de klimaatopwarming.  Doordat hun akkers meer opbrengen, is er geld voor onderwijs en huisvesting. Ook onze landbouwgrond wordt elk jaar schraler.  Ook hier zijn organisaties die strijden voor een omschakeling naar duurzame landbouw.

Toneel als uitlaatklep

In de Gazastrook in Israël leven evenveel mensen als in onze provincie Antwerpen, maar het gebied is wel 8 keer zo klein. De Palestijnen in Gaza leven al meer dan twaalf jaar in een openlucht gevangenis. Deze kuststrook is afgesloten van de buitenwereld. Als jongere daar opgroeien is niet makkelijk. De kansen om zich te ontplooien en om een toekomst uit te bouwen zijn heel beperkt. THEATER DAY PRODUCTIONS (TDP) helpt jongeren om via dans en theater uitdrukking te geven aan hun emoties, frustraties, zorgen en dromen. Met hun producties en workshops bereiken ze jaarlijks duizenden kinderen, jongeren en vrouwen. Ook dit project wordt gesteund door Broederlijk Delen.
En vergeten we niet dat ook in onze rijke samenleving uitsluiting nog steeds een groot probleem is voor duizenden jongeren.

Meer weten? We hebben een boeiend dossier klaar. Klik HIER!

Steunen?

Steun Broederlijk Delen, doe een gift op Rekeningnummer BE 12 0000 0000 92 92. Belastingsaftrek vanaf 40 euro. Of via de website: https://broederlijkdelen.be/nl/steun-ons