Tag Archive bisdom Antwerpen

Mgr. Johan Bonny u graag uit om deel te nemen aan deze Mariale meibedevaart

Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Ons bisdom heeft een bijzondere band met Maria: zij is de patrones van het bisdom, de kathedraal en de stad Antwerpen. Daarnaast zijn heel wat parochies in ons bisdom aan haar toegewijd.

Kapelletjes en bedevaartsoorden worden in de maand mei dan ook extra feestelijk versierd. 

Dit jaar organiseren wij in ons bisdom op één plek een Mariale meibedevaart met als thema “Wees gegroet, Maria”. Mgr. Johan Bonny u graag uit om deel te nemen aan deze bedevaart op woensdag 15 mei 2024 om 14 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Hij zal er voorgaan in een feestelijke eucharistieviering, in concelebratie met de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters. Na de viering is er gelegenheid om nog even na te praten bij een kopje koffie. Het einde is voorzien tegen 17 uur. Een opname van de viering zal achteraf beschikbaar komen.

Dank om vóór 6 mei 2024 te laten weten of u zal deelnemen. U kan uw inschrijving, bij voorkeur via email, bezorgen aan meibedevaart@bisdomantwerpen.be (of telefonisch via 03 500 00 18). 

Om organisatorische redenen vragen we om bij uw inschrijving de volgende informatie door te geven:

* de naam van uw groep of voorziening, of naam en voornaam als u ten persoonlijke titel wenst deel te nemen

* naam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

* aantal deelnemers; voor personen met een rolstoel voorzien we een voorbehouden ruimte, gelieve hen daarom apart te vermelden

* hoeveel mensen graag de ziekenzalving willen ontvangen

* hoe u de verplaatsing naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal maakt: met de auto of minibus of autocar.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Meibedevaarten Bisdom Antwerpen 2023

Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Kapelletjes en bedevaartsoorden worden dan extra versierd. Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria.

Het Bisdom Antwerpen heeft een bijzondere band met Maria: zij is patrones van het bisdom, de kathedraal en de stad Antwerpen. Heel wat parochies in ons bisdom zijn aan haar toegewijd. Onze bisschop nodigt jou dan ook graag uit om deel te nemen. Zijn brief kan je HIER lezen.

In de maand mei organiseren we opnieuw twee Mariale bedevaarten waarin we Maria als Moeder van Geloof huldigen. We gaan op bedevaart naar Maria, om troost of ontferming, uit dankbaarheid of gewoon om even bij de Moeder van Geloof te vertoeven. Ook kan wie dat wenst de ziekenzalving ontvangen.

De Mariale bedevaart in het vicariaat Antwerpen zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal op dinsdag 23 mei 2023 om 14 uur.

De Mariale bedevaart in het vicariaat Kempen zal plaatsvinden aan de Mariagrot van Meersel-Dreef (of in de kerk) op woensdag 24 mei 2023 om 14 uur.

De bisschop zal er voorgaan in een feestelijke eucharistieviering, in concelebratie met de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters. Na de viering is er gelegenheid om nog even na te praten bij een tas koffie. Het einde is voorzien rond 17 uur.

Lees verder onder de foto

Via www.bisdomantwerpen.be vindt u steeds de meest actuele informatie over deze bedevaarten.

Om organisatorische reden willen wij u vragen om in te schrijven, dat kan individueel of in groep:

 • inschrijven voor Antwerpen (23 mei): per mail naar vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be of telefonisch 03 202 84 30.
 • inschrijven voor Kempen (24 mei): per mail naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of telefonisch 03 500 00 18.

Wil je deze zomer mee op Julibedevaart naar Lourdes? Klik HIER voor de folder met alle info!

Meibedevaarten Bisdom Antwerpen 2023

foto © Bisdom Antwerpen

Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Kapelletjes en bedevaartsoorden worden dan extra versierd. Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria.

Het Bisdom Antwerpen heeft een bijzondere band met Maria: zij is patrones van het bisdom, de kathedraal en de stad Antwerpen. Heel wat parochies in ons bisdom zijn aan haar toegewijd.

In de maand mei organiseren we opnieuw twee Mariale bedevaarten waarin we Maria als Moeder van Geloof huldigen. We gaan op bedevaart naar Maria, om troost of ontferming, uit dankbaarheid of gewoon om even bij de Moeder van Geloof te vertoeven. Ook kan wie dat wenst de ziekenzalving ontvangen.

De Mariale bedevaart in het vicariaat Antwerpen zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal op dinsdag 23 mei 2023 om 14 uur.

De Mariale bedevaart in het vicariaat Kempen zal plaatsvinden aan de Mariagrot van Meersel-Dreef (of in de kerk) op woensdag 24 mei 2023 om 14 uur.

De bisschop zal er voorgaan in een feestelijke eucharistieviering, in concelebratie met de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters. Na de viering is er gelegenheid om nog even na te praten bij een tas koffie. Het einde is voorzien rond 17 uur.

Via www.bisdomantwerpen.be vindt u steeds de meest actuele informatie over deze bedevaarten.

Om organisatorische reden willen wij u vragen om in te schrijven, dat kan individueel of in groep:

 • – inschrijven voor Antwerpen (23 mei): per mail naar vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be of telefonisch 03 202 84 30.
 • – inschrijven voor Kempen (24 mei): per mail naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of telefonisch 03 500 00 18.

Vredesmatten nu ook in heel ons bisdom

Onze Bisschop draagt het initiatief een warm hart toe en heeft een exemplaar van de vredesmatten aan de ingang gelegd naar zijn bureau toe zodat bezoekers hier passeren.

Vrede voor jou!
Met deze boodschap en een heuse Vredeswens wilden we binnen onze pastorale eenheid alvast als Gelovige Christenen de vredesgroet extra doorgeven en laten rondgaan en doen tegenkomen door ze aan te brengen op een voetmat.

Dat Pax Christi op 11 maart een dag van de vrede organiseerde  , ging natuurlijk  aan mijn aandacht ook niet voorbij.
Onze droom van vrede en vredig samen leven (waaraan we binnen onze Kerkgemeenschap zo graag werken) wordt vandaag de dag door de oorlog in Oekraïne zo beproefd.  
Onze stem moet luider klinken! 
Mensen kwamen dan ook met een volledige open mind en vooral met een groot bonkend hart naar de vredestraat afgezakt om met elkaar uit te wisselen en in interactie te gaan binnen tal van workshops. 
Ik was getriggerd door de workshop om mee een speech te schrijven voor onze premier. 
En geloven of niet  maar de denkoefening rond de oorlog en de houding van Europa en ons landje  , en de verschillen in de visies onderling maakte dat het alles bij elkaar een bijna onoplosbaar vraagstuk bleek. 
Want hoe kan je als een land zoals Oekraïne geweldloos reageren op de Russische aanvallen ?
Hoe vermijd je dat er menselijke slachtoffers worden gemaakt?
Is kanonnen vlees geen beestig gedachten goed waar enkel gruwels en monsters van mensen mee ‘rekenen’? Materiële schade en materieel verlies is herstel baar en vervangbaar maar het verliezen van familie leden,  vrienden  , ….al dat menselijk leed is niet herstelbaar of vervangbaar. Wie kan of mag over mensenlevens beschikken op zulke harteloze wijze? Is een strijd voor het domineren van een groepering van mensen of om een stuk grond echt in gewicht op te wegen ?
Ik probeerde vanbinnen te zoeken naar een antwoord. Wat zou Jezus antwoorden?
Het bracht me terug naar het evangelie over de bergrede. Jezus geeft een interpretatie van de Joodse wetten waarbij hij ons als Gelovigen best een moeilijke oefening meegeeft. Het naleven van de Joodse wetten moet zorgen voor het behouden van een evenwicht tussen de burgers  , de mensen die deel uitmaken van dezelfde samenleving. 
En daar waar ervoor sprake was van een ‘barbaarse’ wijze van vergelding,  mocht nu enkel een gelijke vergelding plaatsvinden : zo mocht je niet meer iemand bijna dood kloppen voor de duw die je zelf maar kreeg , en paste het enkel om een duw van een zelfde aard terug te geven. Oog om oog , tand om tand. Van een ongelijke over vergelding naar een gelijke vergelding.  Het bracht meer orde en gelijkheid. De weegschaal van Vrouwe Justitia moest in balans hangen om chaos te vermijden. 
Maar Jezus maakt duidelijk dat geweld op deze wijze steeds weer tot geweld leidt. En om uit de spiraal van geweld te kunnen stappen  , stelt Hij voorop dat je als Gelovige niet reageert met geweld maar met een tegen gebaar van ‘over gerechtigheid ‘. Biedt uw tweede kleed aan ,…..of zelfs uw rechterwang.
Moest Oekraïne dan zijn mensen redden door land en overschot aan gebouwen en bezittingen af te staan? Moest het volk zelf andere oorden opzoeken om terug te bouwen aan een eigen vredige samenleving? 
Hoe zou Jezus hier geantwoord hebben?
Want ook al antwoordde Oekraïne bij aanvang met geweld uit verweer  , de balans op vlak van het mensdom is zo zwaar negatief dat de weegschaal van Vrouwe Justitia mee stuk is gegaan. 
Oog om oog , tand om tand biedt geen oplossing. 
En een antwoord van over gerechtigheid bieden    is zo moeilijk concreet voor te stellen of in te vullen. 
Uiteraard is er land met overschot om te verhuizen en zijn de aanleidingen of grondredenen tot deze oorlog nooit ook maar 1 mensenleven waard.
Verder spreekt Jezus ook over de bevrijdende werking van vergeving.

Ik bleef maar nadenken, de tijd was om en we hadden nog geen speech en weinig antwoorden op vele vragen. 
De enige oefening die we wel maakten  , is dat er zonder te oordelen of te veroordelen  , gekeken moest worden naar wat aan de oorlog allemaal is voorafgegaan    en hoe we dat alleszins naar de toekomst toe moeten vermijden. 
Zoals WO II ook puur een uitwerking was van en een reactie op WO I.
Deze workshop eindigde ‘onaf’.
Gelukkig was de tweede workshop een luchtig samenzingen wat ook een aangenaam gevoel van verbondenheid creëerde.  We moeten als mensen de hand reiken naar elkaar,  een menselijke ketting creëren. Toch een beetje antwoord. 
En het was misschien een beetje sterker dan mezelf  , maar ik was blij dat iedereen bereid was om een groepsfoto te laten trekken samen met onze vredesmat,  en waarbij ik onze Vredeswens extra voorlas.
Een mooie afsluiting!

Annick 

Noodhulp voor Turkije en Syrië

Foto’s Copyright caritas Turkije

vanuit BISDOM ANTWERPEN


Help de Turkse en Syrische bevolking na de zeer zware aardbeving.
Doe een gift via Caritas BE88 0000 0000 4141,
met vermelding 4860 Turkije Syrië.
Meer info, Klik HIER!

Welkom op de tweede Ecokerkraad Zaterdag 22 oktober 2022

De Attent werkgroep Ecokerk organiseert twee keer per jaar een Ecokerkraad om ontmoeting en netwerking te bevorderen, om ideeën en ‘good practices’ uit te wisselen, zodat er lokaal een actieve werking ‘integrale ecologie’ wordt opgezet. De eerste Ecokerkraad in juni 2022 bleek een gesmaakt en gesmaakt en geslaagd initiatief.

Graag nodigen we u als eco-geïnteresseerde uit op de tweede Ecokerkraad.

Deze vindt plaats op zaterdag 22 oktober 2022 van 9.30 tot 12 uur (onthaal met koffie vanaf 9 uur) in Parochiecentrum Familia, Adolf Mortelmansstraat 18, 2160 Wommelgem. Een aantal buslijnen hebben een halte op enkele minuten wandelafstand.

Enkele klimaatspelers stellen kort hun visie/doel/werking/aanbod voor:

 • Velt Brasschaat (Eddy Janssen),
 • Transitie Ekeren (Erik Liekens of Erik Baelus) en
 • Fridays For Future (Amre van den Maagdenberg en collega).

Er is ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan over het lokaal gestalte geven aan “integrale ecologie”… Het volledige programma vind je hier: klik. 

Prijs: vrije bijdrage.
Wil je er bij zijn? Stuur een mailtje aan Patrick Naulaerts, pastor-diaken, coördinator werkgroep Ecokerk Attent bisdom Antwerpen.

Beste Ecokerk-Minded-Person,

De teloorgang van de biodiversiteit, de klimaatverandering, de bezoedeling van het milieu, de roofbouw van
grondstoffen, … hun ontwrichtend karakter wordt steeds maar groter en bedreigender.
Profetische mensen, waaronder de meeste wetenschappers, waarschuwen dat het geen 5 voor 12 is maar 5
na 12. Zij dienen ernstig genomen worden, zeker nu de discussie over de toekomst van ons samenleven en
onze economie volop woedt.
Keuzes dienen nu gemaakt te worden. Alles hangt immers met alles samen. We weten dat al deze crisissen in
onze wereld het hardste aankomen bij al wie arm en kwetsbaar zijn. Ze tonen het diepgewortelde onrecht dat
in onze samenleving bestaat.
De aarde behoort niet aan de mens, de mens behoort aan de aarde. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt
met de kinderen van de aarde. De mens heeft het web van het leven niet geweven, hij is slechts een draad
ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.
Soms moeten we eens hard door elkaar geschud worden, zodat dingen weer ten goede kunnen keren. De
ondertussen meer en meer zichtbare en zichzelf versterkende toename van de milieu- en klimaatcrisis noopt
eenieder van ons ertoe om elkaar en onze politici aan te spreken over de koerswijziging van onze levenswijze
die nodig is, over wat fout gaat, over misstappen zelfs en ontsporingen. Niet met de bedoeling om anderen
aan te klagen, maar om eenieder mee te nemen op een nieuw spoor, een spoor dat toekomst opent.
Wil deze wereld een bloeiende wijngaard zijn waarvan de vruchten allen ten goede komen; dan zullen wij er
samen op een integrale ecologische wijze blijvend werk van dienen te maken.
Werkgroep Ecokerk, ATTENT Antwerpen 

In de werkgroep Ecokerk werken we samen aan een actiegerichte eco-spiritualiteit, gebaseerd op de oproep tot een dringende ​globale ecologische bekering, waarbij zowel de

schreeuw van de aarde”als de “schreeuw van de armen” wordt beantwoord.
(Paus Franciscus: Laudato si’ en Fratelli tutti)

Het campagnemoment is de “Scheppingsperiode” tussen 1 september en 4 oktober; maar we willen het hele jaar door onze plaatselijke gemeenschappen bewust maken van de eco-problematiek (klimaat, milieu, biodiversiteit, roofbouw van grondstoffen, duurzaamheid, solidariteit en rechtvaardigheid, een economie dienstig aan alle mensen, …) en hen sensibiliseren/enthousiasmeren om samen, maar ook individueel of als gezin, lokaal werk te maken van een duurzame en integrale ecologie.  
De werkgroep organiseert daarom tweetal maal per jaar een ruimere ecokerkraad om ontmoeting en netwerking te bevorderen, om ideeën en ‘good practices’ uit te wisselen, en zo lokaal een meer actieve werking ‘integrale ecologie’ op te zetten … 

zodra we in actie komen … ontstaat er hoop, overal. (Greta Thunberg)

zaterdag 22 oktober 09u30-12u00 (onthaal en koffie tussen 09u00 en 09u30)

locatie: Parochiecentrum Familia, Adolf Mortelmansstraat 18, 2160 Wommelgem
deelname enkel na inschrijving via mail naar patrick_naulaerts@hotmail.com .
vrije bijdrage in de onkosten.

Programma:

 • Onthaal/koffie 09u00-09u30
 • Welkom en toelichting programma 2 de ‘Ecokerk-raad’ (Patrick) 5 min.
 • Korte voorstelling van enkele ‘klimaat’-spelers => visie/doel/werking/aanbod 3 x 10 min.
  – Velt Brasschaat (Eddy Janssen)
  – Transitie Ekeren (Erik Liekens of Erik Baelus)
  – Fridays For Future (Amre van den Maagdenberg en collega))
 • Terugblik op de campagne Scheppingsperiode 2022 Ecokerk Vlaanderen
  ‘Met een 7-sprong naar integrale ecologie.’
  acties tijdens het komende jaar en vooruitblik op de campagne 2023 (Karel) 20 min.
 • uitwisseling plaatselijke ‘acties’ tijdens de ‘Scheppingsperiode 2022’ (Karel) 10 min
 • uw suggesties campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2023’ (Karel) 10 min
 • Koffiepauze 10 min.
 • Uitwisseling in groepjes ‘‘Integrale ecologie … lokaal gestalte geven’ (Patrick) 30 min.
 • Plenum (Patrick) 10 min.
 • Ecokerk-raad & Ecokerk-werkgroep => toekomstige werking (Patrick) 10 min.
 • Uitnodiging vormingsdag ecoproject PE Antw. centrum i.s.m. werkgroep Ecokerk (An en Lea) 5 min.
 • Thema: ‘Laudato si : over de zorg van ons gemeenschappelijk huis’
 • Dankwoordje & afsluitende bezinning (Patrick) 5 min.
 • Ontmoeting bij een drankje

Patrick, pastor-diaken, coördinator werkgroep Ecokerk Attent bisdom Antwerpen

Een zomer lang yoga in de Antwerpse Sint-Jacobskerk

Rol ook jij tijdens de maanden juli en augustus op woensdag je yogamat uit in de stemmige Sint-Jacobskerk?

Een yogasessie in de Antwerpse Sint-Jacobskerk? Daar zeg ik ja op! Dankzij de Erfgoed Challenge is het deze zomer mogelijk om welzijn en erfgoed te combineren in een uniek kader. Er gaat niets boven een yogales in de Sint-Jacobskerk, om te genieten van de stilte, de rust en de sereniteit van dit prachtige gebouw. 

De thuisbasis van Peter Paul Rubens, zijn kapel in de Sint-Jacobskerk, wordt gerestaureerd door het KIK. Via de restauratie en leuke acties, zoals yoga in de kerk, wil de Erfgoed Challenge mensen en hun erfgoed dichter bij elkaar brengen. Dankzij deze unieke ervaring kun jij het erfgoed op een nieuwe manier ontdekken! Meer info kan je nalezen in dit persbericht van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Zien wij jou binnenkort in de kerk? Schrijf je dan nu in: https://bit.ly/3xEqFs6. Kostprijs voor deze activiteit is een vrije bijdrage die start vanaf minimum 10 euro.

06-07-2022 om 20.00 uur tot 31-08-2022 om 20.00 uur Sint-Jacobskerk Antwerpen Lange Nieuwstraat 73A

Artikel overgenomen van Kerknet.

copyright foto KIK

Groots Pinksterevenement bisdom Antwerpen: Als een lopend vuurtje

Pinkstermaandag 6 juni 2022 in Turnhout van 9.30 tot 18 uur.

Waar? De hele binnenstad van Turnhout: 6 kerken, het Begijnhof, musea, de hogeschool HIVSET, de Grote Markt, vele straten en pleinen, …
Voor wie? Iedereen is welkom: jong en oud, gezinnen, jeugdbewegingen, teams en werkgroepen vanuit het hele pastorale veld, geëngageerde vrijwilligers uit geloofskernen, geïnteresseerden in het aanbod, toevallige passanten, inwoners van Turnhout, leden van vele bewegingen en groepen in Turnhout en ons bisdom, …
Waarom? We willen het project Handelingen feestelijk afsluiten, we willen vooruitblikken naar de toekomst, elkaar in verbondenheid ontmoeten, laten zien waar we voor staan als Kerk in ons bisdom. Onze bisschop stelt ons die dag de vraag: ‘Wie wil in de voetsporen van Petrus en Paulus als een apostel mee getuigen?’
Wat? Een gevarieerd feestelijk en inhoudelijk binnen -en buitenprogramma voor iedereen, jong en oud, waaruit u vrij kan kiezen en waarin we alle zintuigen aan bod laten komen.
Hoeveel kost het? Buiten uw vervoer bieden we u deze dag helemaal gratis aan. Een vrije bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Er is die dag een heel breed aanbod aan activiteiten. Ga via onze website www.mijnpaerochie.be en dan kan u zich meteen inschrijven voor de bus en de link vinden voor meer informatie over het programma. Klik HIER!

Vervoer
Onze pastorale eenheid legt een bus in om daar samen naartoe te gaan. Een plaats in de bus kost 10 euro voor een volwassene en 5 euro voor kinderen jonger dan 14 jaar. Een gezin betaalt maximaal 30 euro voor het ganse gezin. Storten kan op het rek nummer van de Pastorale Eenheid BE87 7310 3581 4694. Opstapplaats en uur worden nog meegedeeld.

Gezamenlijk begin- en eindgebeuren
9:00-15:30 Doorlopend onthaal van deelnemers dekenaat Kempen-West met interactieve stands in de Pinksterkerk
9:30-10:30 Onthaal van deelnemers met muzikale omlijsting in de Pinksterkerk
16:30-18:00 Slotviering op de Grote Markt met vooraf Beiaardmuziek St. Pieterskerk

Middagmaal
Breng je eigen lunch mee of . Wij reserveerden voor de deelnemers uit onze pastorale eenheid in Café Chaos (Herentalsstraat 78) vanaf 12.10 u. Drank kopen in het café.

Voorstelprogramma

U bent vrij om uw eigen dagprogramma samen te stellen. Toch vonden we het nuttig om twee trajecten als voorbeeld uit te werken voor onze Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena.

Traject 1

 • 10:30-11:00 Inoefenen liederen viering in de Pinksterkerk
 • 11:00-12:00 Viering voorgegaan door Tom Schellekens in de Pinksterkerk
 • 12:30-13:30 Middagmaal in Café Chaos (Herentalsstraat 78)
 • 14:30-15:30 workshop: Zingen – Gregoriaans met Scola Greogoriana Cantabo en Sebastiaan Van Steenberge in de Middelareskerk
 • 15:30-16:30 Vertrek stiltewandeling vanuit kapel Kapel O.L.Vrouw – Herentalsstraat
 • Of 15:30-16:30 Vesperdienst voorgegaan door Bruno Aerts en Lieven Snyers, met Sebastiaan Van Steenberge en daarin Gregoriaans + koor in de Middelareskerk

Traject 2

 • 11:00-12:30 Gezamenlijk zangmoment door Herman Augustijns in St. Pieterskerk
 • 12:30-13:30 Middagmaal in Café Chaos (Herentalsstraat 78)
 • 13:45-14:15 Escaperoom Middelareskerk
 • 14:15-14:45 Escaperoom Middelareskerk
 • 15:00-15:15 Kort ervaringsgericht theater rond kansarmoede door Jan Wouters St. Pieterskerk
 • 15:30-16:30 Eucharistieviering vanuit deze duiding voorgegaan door Emmanuel Ikeobi St. Pieterskerk

Een greep uit het overig aanbod

schrijfgesprek, gidsen in kerken, aanbidding met zang door zuster van de Zaden van het Woord, kennismaking spiritualiteit van Franciscus, Taizéliederen zingen, ‘God en Goed’ stand-up comedy, preekstoel en orgelspel, Welkom in de mis, spirituele wandeling…

Meibedevaarten bisdom Antwerpen: mijn hart prijst hoog de Heer

OPGEPAST! Last minute bericht inschrijven kan tot de voormiddag van de bedevaart (telefonisch)

Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. We noemen Maria ook Koningin van de Vrede of nog Regina Pacis. Ons bisdom organiseert begin mei 2 keer een bedevaart met als thema VREDE. Daarom dit last minute bericht van het bisdom!

Dit jaar willen we met Maria in het bijzonder bidden voor vrede in Oekraïne en in Europa. Bisschop Johan Bonny nodigt je graag uit om deel te nemen aan de Mariaviering tijdens één van de diocesane meibedevaarten. In de eucharistieviering ontvangt wie dat wenst de ziekenzalving. Nadien zal je de bisschop persoonlijk ontmoeten bij een kopje koffie. Deze bedevaart is een unieke kans voor bewoners van woonzorgcentra, zorgvoorzieningen, Samana- en Okrakernen, parochie- en bedevaartsgroepen en religieuze gemeenschappen om na twee beproevende coronajaren, opnieuw fysiek bij elkaar te komen voor gebed en gesprek.

 • In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Lichtaart: dinsdag 3 mei 2022 om 14 uur. 
  Inschrijven via het vicariaat Kempen vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of 03 500 00 18
  (tijdens de kantooruren).
   
 • In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: woensdag 4 mei 2022 om 14 uur. 
  Inschrijven via het vicariaat Antwerpen vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be of 03 202 84 30 
  (tijdens de kantooruren).

Dit artikel werd overgenomen van Kerknet: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/informatie/meibedevaarten-bisdom-antwerpen-mijn-hart-prijst-hoog-de-heer