Tag Archive bidden

Hora Santa een prachtige ontmoeting met de verrezen Heer

English version under the photos available!

Afgelopen week hadden we tijdens Hora Santa een prachtige ontmoeting met de verrezen Heer. Ondanks het regenachtige weer kwam een mooie groep mensen samen in de Heilig Kruiskerk te Mortsel, ter voorbereiding op  Pinksteren. Het kaarsenpad dat door de kerk liep, maakte vanaf het begin de sfeer bijzonder. Hoe dichter we bij het tabernakel kwamen, hoe sacraler de plek aanvoelde. 

Talloze aanwezigen schreven gebedsintenties, waar we later in verschillende vieringen met de bredere gemeenschap gezamenlijk voor hebben gebeden.

Het was ontroerend om te zien hoe iedereen zijn of haar persoonlijke zorgen en wensen deelde, en hoe we samen in gebed verenigd waren.

De avond zelf werd begeleid door prachtige livemuziek die perfect aansloot bij de ontmoeting. Er waren momenten van diepe stilte, afgewisseld met gezang, waardoor er een serene en meditatieve sfeer heerste.  Dit alles zorgde voor een onvergetelijke ervaring.

We kijken nu al uit naar de volgende keer dat we dit heilige uur mogen beleven!

Last week, we had a wonderful encounter with the risen Lord during Hora Santa. Despite the rainy weather, a beautiful group of people gathered at the Holy Cross Church in Mortsel in preparation for Pentecost. The candle path that ran through the church made the atmosphere special from the start. The closer we got to the tabernacle, the more sacred the place felt.

Countless attendees wrote prayer intentions, which we later prayed for together with the wider community in several celebrations. It was moving to see how everyone shared their personal concerns and wishes, and how we were united in prayer together.

The evening itself was accompanied by beautiful live music that perfectly matched the meeting. There were moments of deep silence interspersed with singing, creating a serene and meditative atmosphere. All this made for an unforgettable experience.

We are already looking forward to the next time we get to experience this sacred hour!

Sacramentsdag in onze pastorale eenheid

Elk levend wezen op aarde heeft voedsel nodig om te overleven, om te groeien en om in goede gezondheid te leven. Dat is een grondwet van de natuur. Maar een mens leeft niet van voedsel alleen. Bevestiging, waardering, liefde, zingeving, spirituele voeding… zijn minstens even belangrijk. Ook dat is een wet van de natuur. Jezus zei het zo (Mt. 4,4): “Een mens leeft niet van brood alleen”. Die diepere spirituele honger vraagt om lectuur van Gods woord, bezinning, meditatie, gebed.

Maar Jezus gaat nog verder. Tijdens het laatste avondmaal maakte Hij van brood en wijn, fysiek voedsel, een sacrament waarin Hij zichzelf als voedsel aan ons schenkt: de eucharistie. De oudste tekst hierover vinden we al in de brief van Paulus aan de christenen van Korinthe die vermoedelijk dateert van het jaar 54. En in het evangelie van Johannes zegt Jezus: “Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dat brood eet, zal hij leven in eeuwigheid”.

Door de eucharistie te ontvangen krijgen we dus elke keer weer gemeenschap (communie) met Jezus zelf, die ons spiritueel voedsel is om voluit te leven. De eucharistie staat dan ook centraal in ons gelovig leven. Dat uit zich in het regelmatig de eucharistie te vieren, maar ook in bijzonder respect voor de eucharistie.

Dat respect kreeg in het begin van de 13de eeuw uitdrukking in een speciale feestdag: Sacramentsdag, gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentsdag werd, naast Witte Donderdag, hét feest om stil te staan bij de betekenis en de waarde van de eucharistie.

Dit jaar valt Sacramentsdag op donderdag 30 mei. In onze pastorale eenheid nodigen we iedereen uit voor de eucharistische aanbidding vanaf 18 uur in de St.-Benedictuskerk. Om 19 uur gaat pastoor Tom voor in de eucharistieviering.

Hora Santa Heilig Kruis 17 mei

Een hartelijk welkom op het gebedsmoment Hora Santa!

Tijdens dit heilige uur komen we samen als één gemeenschap, verbonden door de kracht van de Heilige Geest. 
Het is een tijd van diepe reflectie en bezinning waarin we de Heer vragen ons te leiden vanuit Zijn liefde en te verenigen.

Muzikale gebedsavond

Vrijdag 10 mei om 20 uur in de St. Antoniuskerk is onze volgende muzikale gebedsavond. Iedereen is welkom.

Meimaand, maand van gebed met Maria

Tijdens de maand mei, het hoogseizoen van bloei en vruchtbaarheid, gaat al eeuwenlang de aandacht van de Kerk uit naar Maria, Mirjam, de Joodse jonge vrouw uit Nazareth die de moeder werd van Jezus.

En sinds Jezus op het kruis (Joh 19,26-27) tegen de apostel Johannes zei: “Ziedaar uw moeder” beschouwen alle christenen Maria ook als hun moeder. Zeg dus niet dat je geen band hebt met Maria! En verdienen niet alle moeders ter wereld geëerd te worden door hun kinderen? Dat is de evidentie zelf. Het is dan ook een mooie en zinvolle traditie Maria in het licht en in de bloemetjes te zetten om met haar als gezellin en voorspreekster dichter bij haar Zoon te komen.

In onze pastorale eenheid is het logisch dat we dat doen aan de Mariagrot naast de basiliek in Edegem. Elke werkdag in de meimaand ben je welkom op een avondgebed onder het motto “Bijbel en gebed met Maria”. Het gebed begint om 19 uur en duurt een half uurtje. We bidden het Magnificat, zingen een Marialied, lezen het evangelie van de dag en bidden voor de noden van de wereld.

Op de verschillende avonden van de week zullen we diverse accenten leggen:

 • op maandag bidden we in het bijzonder voor roepingen;
 • op dinsdag voor onze eigen gemeenschap;
 • op woensdag voor onze kinderen en jongeren;
 • op donderdag voor de wereldvrede;
 • op vrijdag voor de zieken en mensen in nood.

Bedevaarten aan de Grot

Mensen die graag samen met anderen bidden kunnen hier altijd aansluiten

 • donderdag 2 mei om 15 uur  WZC Immaculata Edegem of bij slecht weer op dinsdag 7 mei om 15 uur
 • woensdag 8 mei om 20 uur   Femma Heilig Sacrament
 • dinsdag 14 mei om 14 uur     De Verrezen Heer Berchem
 • dinsdag 14 mei om 15.30 uur    KWB Sint-Lodewijk/Heilige Kruis die iedereen van onze pastorale eenheid mee uitnodigen. Info klik HIER!
 • vrijdag 24 mei om 14.30 uur       Samana Edegem
 • dinsdag 28 mei om 14 uur     Huize Stracke Boechout
 • donderdag 30 mei om 14.15 uur WZC Compostela Borsbeek
 • vrijdag 31 mei om 15.30 uur  OKRA Valkenveld Wilrijk
 • dinsdag 4 juni om 14 uur       Samana Neerveld

Gebedsmomenten voor deze vastenweek.

Morgengebed om 8.30 uur in de St.-Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St.-Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
vrijdag. (Woensdag niet)

Woensdag 20/3 om 19.00 u. Verzoeningsviering in de Heilig-Kruiskerk

Vrijdag 22/03 om 14.45 u. Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)

Gebedsmomenten voor deze vastenweek.

Morgengebed om 8.30 uur in de St.-Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St.-Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
vrijdag.

Woensdag 13/03 – Hora Santa om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
Hora Santa wat letterlijk betekent ‘heilig uur’. Het is een uur van gebed, stilte, zang en aanbidding. Iedereen hartelijk welkom

Vrijdag 15/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)

Gebedsmomenten voor de tweede week van de vasten:

Morgengebed om 8.30 uur in de St.-Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St.-Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
vrijdag.

Vrijdag 8/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)

Gebedsmomenten voor de tweede week van de vasten:

Morgengebed om 8.30 uur in de St. Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
donderdag.

OPGELET: Op vrijdag 1 maart is er ‘geen avondgebed’.