Tag Archive bidden

Vastentijd: sterke tijd

Ja, zo wordt de vastentijd genoemd: een van de sterke tijden in het kerkelijk jaar.
Het doet me denken aan de slogan van een intussen lang vervlogen vastenperiode:
vasten verzwakt niet, vasten versterkt.
Waarom? Omdat we als christen ons geloof in al zijn aspecten sterker beleven:

 • door te versoberen, krijgen we meer aandacht voor wat er écht toe doet: daar vaart onze gezondheid (lichamelijk én geestelijk) goed bij: we worden sterkere mensen, die tegen een stootje kunnen.
 • door solidariteit bewuster te beleven versterken we onze gemeenschap,
 • door meer en intenser te bidden, wordt onze relatie met God en ons geloof sterker.

Elders lees je meer over onze woensdagavond initiatieven. Hier hebben we het over een andere traditie in onze PE: het “dagelijks halfuurtje voor God”

 • Op alle weekdagen van de vastentijd ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op donderdag 23 februari, de dag na Aswoensdag; het laatste gebed heeft plaats op woensdag 5 april, daags voor Witte Donderdag.
 • Op woensdag 2 maart breiden we het avondgebed uit tot een volledige gezongen vesperdienst (zie de woensdagfolder elders)
 • Op woensdag 29 maart is er geen avondgebed (wel een verzoeningsviering in de H. Kruiskerk te Mortsel)
 • We bidden een psalm en lezen het evangelie van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbede en het Onze Vader.

Iedereen is heel welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.

Kan je niet deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed dan nodigen we je uit om tijdens de veertigdagentijd persoonlijk mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

Tot slot een onlinetip: probeer eens www.biddenonderweg.org : elke dag 10 minuutjes begeleid gebed, een initiatief van de Jezuïetengemeenschap.

Internationale rozenkrans. Samen bidden elke week! Kom jij ook eens meedoen?

Het doel van deze groep is een gemeenschap tot stand te brengen die alle katholieken integreert, zonder onderscheid van afkomst of taal. Door middel van muziek, gebed met het hart en de rozenkrans in verschillende talen.
De bijeenkomst is elke zaterdag om 14.00 uur in de Heilige Kruiskerk.

Aanbiddingsfestival

Van donderdag 10 november tot en met zondag 20 november vindt in heel België op vraag van de bisschoppen het jaarlijks aanbiddingsfestival ‘Venite Adoremus’ plaats. Tijdens dit festival willen we onze Heer heel speciaal eren en danken in Zijn Heilig Sacrament.

In de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan, Edegem,  is er elke donderdagavond van 19u30 tot 20 u een Eucharistische aanbidding.

Wij nemen deel aan dit festival en nodigen meteen ook de parochianen van onze pastorale éénheid Heilige Maria Magdalena uit om op donderdag 17 november met ons mee te komen bidden tussen 19u30 en 21 u volgens ieder zijn mogelijkheden.

23 oktober een zondag vol nederigheid.

gebed van Moeder Teresa

Bevrijd mij, o Jezus van het verlangen om geliefd te zijn,

van het verlangen om verhoogd te worden, van het verlangen om geëerd te worden,
van het verlangen om geprezen te worden, van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
van het verlangen om geraadpleegd te worden, van het verlangen om goedgekeurd te worden,
van het verlangen om populair te zijn,

van de angst om vernederd te worden, van de angst om geminacht te worden,
van de angst om vermaand te moeten worden, van de angst om gelasterd te worden,
van de angst om vergeten te worden, van de angst om verkeerd begrepen te worden,
van de angst om belachelijk gemaakt te worden, van de angst om verdacht te worden.

En, Jezus, geef mij de genade, om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
dat anderen hoger geacht worden dan ik, dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden
en ik minder, dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet, dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
dat anderen heiliger worden dan ik, terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.

Moeder Teresa

Zondagskerken ‘We werken aan de toekomst’: Samenkomst van 21 april… een verslagje

Zondagskerken zijn de toekomst. Daar kunnen we als gelovige gemeenschap niet meer onderuit. En wanneer die toekomst begint is NU. Dat wil zeggen dat we het met het team van de pastorale eenheid maar al te belangrijk vinden om de bouwstenen voor de toekomst in elkaar te zetten.

Maar welke bouwstenen? En waaraan moeten we eerst werken?

Op deze informatieve gespreksavond probeerden we met iedereen die zich geroepen voelt om mee te denken een eerste keuze te maken. En er waren veel mensen die zich aangesproken voelen. Een flinke groep kwam samen om eigen ideeën in te brengen en naar elkaar te luisteren.

We gingen na het samen zingen, het startgebed en een boeiende inleiding door pastoor Tom aan de slag in kleine groepjes rond een 7-tal thema’s. Het werden boeiende gesprekken met heel veel waardevolle ideeën. De 20 minuten die per gesprek voorzien waren, werden volop benut en eerlijk… Ze waren ook wat kort, maar pastoor Tom trok tijdig aan de bel zodat mensen ook bij andere thema’s hun ideeën kwijt konden.

Er werd een ruim uur uitgewisseld en uit dat alles werden per thema 3 krachtlijnen onthouden.
Daaruit moest men een keuze maken. Wat heeft voor jou in een zondagskerk van nu de prioriteit. Waar gaan we het eerst mee aan de slag? Mensen wandelden rond en er werd druk en boeiend met elkaar gepraat en ook heel goed geluisterd. Ieder duidde zijn zijn prioriteiten aan en ook bij het sober glas water en een snoepje werd nog boeiend verder gesproken.

Na alle tellen werden er 3 hoekstenen gekozen waar we eerst verder op gaan bouwen:

 • We willen kinderen en jongeren actief betrekken bij de viering (lector, misdienaar, instrumenten, …)
 • We willen graag een evenwichtige liedkeuze zowel ingetogen als uitbundig.
 • We willen dat er ruimte en plaats is voor gebed en momenten van samen bidden op open gebedsplaatsen.

Daarnaast staan er nog heel wat andere punten op onze lijst, maar met deze gaan we alvast vanuit het team, maar ook vanuit de ganse gemeenschap aan de slag om van onze zondagskerken , kerken van de levende gemeenschap te maken die we allemaal willen zijn.

Dirk Van de Poel

Gebedskaartjes voor de vasten

Elke week in deze vastentijd publiceren we in de nieuwsbrief of de nieuwsflash een gebedskaartje dat kan helpen bij een stil bezinningsmoment.

Een halfuurtje voor God?

De vasten…
Een tijd die we kennen als dé tijd om het eens wat soberder te doen.
Het mag wat minder.
Minder druk? Minder haast? Of minder zoet? Minder boos?…
Iedereen kan wel iets minder gebruiken.
Maar er mag ook meer zijn!
Meer inkeer. Meer aandacht. Meer liefde…
Voor jezelf? Voor de ander? Voor God?…

Elke ochtend en elke avond wordt u “Een halfuurtje voor God” aangeboden.
Heel welkom!

Concreet:

 • Op alle weekdagen van de veertigdagentijd ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op donderdag 3 maart, de dag na Aswoensdag; het laatste gebed heeft plaats op woensdag 13 april, daags voor Witte Donderdag.
 • Op woensdag 23 maart gaat het avondgebed door in de St. Benedictuskerk.
 • Op woensdag 6 april is er geen avondgebed (wel een verzoeningsviering in de St. Jozefkerk Mortsel)
 • We bidden een psalm en lezen het evangelie van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbede en het Onze Vader.

Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, is welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.
Kan je niet deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed dan nodigen we je uit om tijdens de veertigdagentijd mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

Een onlinetip: probeer eens www.biddenonderweg.org : elke dag 10 minuutjes begeleid gebed, een initiatief van de Jezuïetengemeenschap.

Uitnodiging voor het bidden van de rozenkrans

Iedere zaterdag van 16 tot 17 uur worden we uitgenodigd om samen de rozenkrans te bidden. Deze samenkomst heeft plaats in de weekkapel van de kerk H. Kruis te Mortsel. Dit gebeurt in diverse talen, afhankelijk van de aanwezigen, om zo de verbondenheid met de diverse gemeenschappen te versterken.

Voor velen die hun land van herkomst hebben moeten verlaten geeft dit een sterke ondersteuning om in hun eigen taal te kunnen en te mogen bidden.