Tag Archive betekenis

800 jaar kerststal

Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi de eerste levende kerststal liet inrichten. Dat gebeurde in Greccio, een stadje in de Italiaanse provincie Rieti. Intussen is het een mooie traditie die op vele plekken in de hele wereld zichtbaar is.

In een grot zette Franciscus toen een kribbe met hooi, een os en een ezel. Hij vroeg jonge ouders met een pasgeboren baby om in de stal plaats te nemen en hij nodigde inwoners van de stad en medebroeders uit om zich te laten raken door het kerstgebeuren. Zo werd de geboorte van Jezus de Messias niet alleen iets uit een mysterieus verhaal, maar ook een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid.

Gedurende de voorbije 800 jaar zijn mensen in de hele wereld met de Kerststal aan de slag gegaan. De figuren zien er dan ook telkens anders uit en passen zich aan aan de lokale cultuur en omstandigheden. Zo is er een Kerststal uit Mexico met cactussen in plaats van Kerstbomen…

De bezetting van de Kerststal is ontleend aan verschillende Bijbelse passages. Jozef, Maria en het kind Jezus vinden we natuurlijk terug in de evangelies. De os en de ezel zijn ontleend aan een stukje uit de profeet Jesaja waar die zich beklaagd dat een os en een ezel hun meester wel kennen, maar Israël niet. De herders en de schapen zijn dan weer wel te vinden in het evangelie, maar de wijzen in het evangelie van Matteüs zijn verder uitgewerkt opnieuw aan de hand van de profeet Jesaja tot koningen met als geschenken goud, wierook en mirre.

Sinds enkele jaren hebben we een mooie buitenkerststal aan de basiliek en daar is dit jaar ook een heel mooi exemplaar aan de kerk van Sint-Benedictus bijgekomen. We hopen dat beide kerststallen mensen kunnen inspireren tot een ontmoeting met Jezus.

Omdat TAU, franciscaanse spiritualiteit vandaag, de verjaardag van de kerststal niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan, hebben zij een heel aanbod hierrond in elkaar gestoken gaande van; meditaties, teksten voor bibliodrama, wandelingen,…

Meer info: https://www.franciscaansleven.be/800-jaar-greccio.html

Dieren, herders, wijzen… Paus over betekenis van de kerststal

Wat is de betekenis van de figuren in de kerststal? Paus Franciscus legt het uit in zijn apostolische brief ‘Admirabile signum’ uit 2019

In december 2019 bracht paus Franciscus een bezoek aan het Italiaanse plaatsje Greccio. Daar evoceerde Sint-Franciscus rond Kerstmis 1223 voor het eerst tafereel van Jezus’ geboorte met een kerststal, het begin van de aloude traditie. De paus vatte zijn gedachten over de betekenis van de kerststal toen samen in een apostolische brief, Admirabile signum (Wonderbaarlijk teken). Daarin benadrukte hij het belang van de kerstviering, en gaf hij een betekenis aan de kerststal, de omgeving en alle figuren die we er doorgaans in onderbrengen:

De kerststal

‘Door in een kerststal geboren te worden, begint God zelf de enige, ware revolutie die de ongewenste en uitgestoten mensen hoop en waardigheid geeft: de revolutie van de liefde, de revolutie van de tederheid.’

De sterrenhemel

‘Denken we maar aan alle keren dat de nacht ons leven verduistert. Welnu, zelfs op die momenten laat God ons niet in de steek, maar is Hij er om onze cruciale vragen over de zin …

Wil je meer lezen? Klik HIER en lees dit artikel verder op Kerknet!

Wie weet nog wat vasten is ?

Vasten is een woord dat in onze maatschappij geen centrale plaats meer heeft, integendeel . Consumeren heeft deze plaats overgenomen . Wekelijks een bomvol supermarktkarretje in de auto laden is voor velen onder ons  een vanzelfsprekendheid geworden.

Joden, moslims, boeddhisten en hindoes hebben tot op vandaag nog een consequente praktijk van vasten :

Zo is het gebruikelijk niet te eten , 25 uur lang, op de Dag der Verzoening, de Yom Kippoer die de enige verplichte vastendag is in de Torah van Mozes

Het vasten tijdens de Ramadanmaand is één van de vijf pijlers van de islam: een duidelijke tijd van versobering , van anders leven, van volhouden. Men onthoudt zich van drinken, eten huwen, roken … Ook aan de tong wordt vasten opgelegd: geen discussies, geen agressieve debatten, geen zelfrechtvaardiging.
En wat kan vasten voor christenen betekenen ? En hoe diep snijdt de vasten in onze dagelijkse levenswijze ?
De veertigdagentijd nodigt ons alvast uit om het opnieuw te proberen .

Vasten is méér dan niet eten: dat doen we wel eens uit noodzaak omdat we de dagen ervoor wat teveel gegeten hebben . Of we doen het voor de slanke lijn of voor de gezondheid .  Deze tijd nodigt echter uit om los te komen van onze gehechtheid aan het materiële en meer tijd en ruimte te geven aan wat ons overstijgt,  aan onze relatie met God.   We nemen  veertig dagen de tijd om volledig bij onszelf te komen en na te denken over onze eigen levensstijl . Vasten nodigt uit tot verandering .

Zo betekent vasten dan : het doen van gerechtigheid : resoluut kiezen voor de armen, net als God . Godsdienst wordt zo mensendienst . 40 dagen verdieping scherpen onze aandacht om bewust keuzes te maken . Het wordt een tijd van engagement voor een betere wereld. De actie 25% revolutie van Broederlijk Delen wijst ons de weg .

Zo kan  deze veertigdagentijd een sterk appel inhouden  om  God toe te laten ons hart te herscheppen.

In onze PE H  Maria Magdalena worden een aantal activiteiten, zang- en gebedsmomenten voorzien waarop jullie van harte welkom zijn :

 • Woensdag 2 maart 2022
  Aswoensdagvieringen
  Heilig-Kruiskerk, Mortsel 18.30 u.
  Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, Edegem 20.00 u.

 • Woensdag 9 maart
  De 25%-revolutie: Belevingsavond Broederlijk Delen door Amber Dierckx
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 16 maart
  Querida Amazonia naar het document van paus Franciscus door pastoor Tom
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 23 maart
  Gezongen Avondgebed
  Sint-Benedictuskerk, Mortsel 19.00u.

 • Woensdag 30 maart
  Inleiding op het Lucas-evangelie door Evrard Claessens
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 6 april
  Verzoeningsviering
  Sint-Jozefkerk, Mortsel 19.00 u.