Tag Archive aswoensdag

Asoplegging 14 februari 2024

Je bent van harte welkom op de asoplegging in volgende kerken:

Sint Jozef Edegem 10.00 u. (enkel asoplegging)
Heilige Familie 11.00 u. (enkel asoplegging)
Heilig Kruis 18.30 u. (gebedsdienst met asoplegging)
Basiliek 20.00 u. (gebedsdienst met asoplegging

Gebedsmomenten tijdens de vasten? Klik HIER!

Aswoendag 22 februari! Waar kan je terecht?

Edegem:

O.L.V. van Lourdes
20 u. gebedsdienst met asoplegging

Heilige Familie
9 u. asoplegging

St.-.Jozef Edegem
10 u. asoplegging


Mortsel:

Heilig Kruis:
10 u. asoplegging
18.30 u. gebedsdienst met asoplegging

St – Jozef Mortsel
11 u. asoplegging

Vasten samen vieren: uitnodiging

Iedereen van harte welkom op de vieringen en avonden!

Aswoensdag: Waar kan u terecht?

Heilig Kruis Mortsel:

 • 11.00 u. Asoplegging
 • 18.30 u. gebedsdienst met Asoplegging

Sint-Jozef Mortsel:

 • 10.00 u. Asoplegging

Heilige Familie Edegem:

 • 09.00 u. Asoplegging

Sint-Jozef Edegem:

 • 10.00 u. Asoplegging

Onze Lieve Vrouw Edegem:

 • 20.00 u. gebedsdienst met Asoplegging

Wie weet nog wat vasten is ?

Vasten is een woord dat in onze maatschappij geen centrale plaats meer heeft, integendeel . Consumeren heeft deze plaats overgenomen . Wekelijks een bomvol supermarktkarretje in de auto laden is voor velen onder ons  een vanzelfsprekendheid geworden.

Joden, moslims, boeddhisten en hindoes hebben tot op vandaag nog een consequente praktijk van vasten :

Zo is het gebruikelijk niet te eten , 25 uur lang, op de Dag der Verzoening, de Yom Kippoer die de enige verplichte vastendag is in de Torah van Mozes

Het vasten tijdens de Ramadanmaand is één van de vijf pijlers van de islam: een duidelijke tijd van versobering , van anders leven, van volhouden. Men onthoudt zich van drinken, eten huwen, roken … Ook aan de tong wordt vasten opgelegd: geen discussies, geen agressieve debatten, geen zelfrechtvaardiging.
En wat kan vasten voor christenen betekenen ? En hoe diep snijdt de vasten in onze dagelijkse levenswijze ?
De veertigdagentijd nodigt ons alvast uit om het opnieuw te proberen .

Vasten is méér dan niet eten: dat doen we wel eens uit noodzaak omdat we de dagen ervoor wat teveel gegeten hebben . Of we doen het voor de slanke lijn of voor de gezondheid .  Deze tijd nodigt echter uit om los te komen van onze gehechtheid aan het materiële en meer tijd en ruimte te geven aan wat ons overstijgt,  aan onze relatie met God.   We nemen  veertig dagen de tijd om volledig bij onszelf te komen en na te denken over onze eigen levensstijl . Vasten nodigt uit tot verandering .

Zo betekent vasten dan : het doen van gerechtigheid : resoluut kiezen voor de armen, net als God . Godsdienst wordt zo mensendienst . 40 dagen verdieping scherpen onze aandacht om bewust keuzes te maken . Het wordt een tijd van engagement voor een betere wereld. De actie 25% revolutie van Broederlijk Delen wijst ons de weg .

Zo kan  deze veertigdagentijd een sterk appel inhouden  om  God toe te laten ons hart te herscheppen.

In onze PE H  Maria Magdalena worden een aantal activiteiten, zang- en gebedsmomenten voorzien waarop jullie van harte welkom zijn :

 • Woensdag 2 maart 2022
  Aswoensdagvieringen
  Heilig-Kruiskerk, Mortsel 18.30 u.
  Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, Edegem 20.00 u.

 • Woensdag 9 maart
  De 25%-revolutie: Belevingsavond Broederlijk Delen door Amber Dierckx
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 16 maart
  Querida Amazonia naar het document van paus Franciscus door pastoor Tom
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 23 maart
  Gezongen Avondgebed
  Sint-Benedictuskerk, Mortsel 19.00u.

 • Woensdag 30 maart
  Inleiding op het Lucas-evangelie door Evrard Claessens
  Johannes XXIII Heilig-Kruisstraat 18, Mortsel 20.00 u.

 • Woensdag 6 april
  Verzoeningsviering
  Sint-Jozefkerk, Mortsel 19.00 u.