Tag Archive antwerpen

“VAN ABBA TOT ZONDEBOK” Bijbelse oefening in dialogeren

Van 25 april tot 6 juni 2024 wordt in Antwerpen een ‘Bijbels leerhuis’ georganiseerd door de Antwerpse Diocesane Werkgroep Bijbel (DWB) en de Antwerpse contactgroep voor joods-christelijke betrekkingen (ACJCB). Uitgangspunt is het boek Van Abba tot Zondebok (Uitgeverij Halewijn, 2019). Daarin worden 57 bijbelse woorden of begrippen behandeld die essentieel zijn voor ons geloofsverstaan maar die vaak uitgelegd worden ten koste van het jodendom. Het boek is de neerslag van een debat tussen joden en christenen dat in Duitsland gedurende drie jaar plaatsvond. Elk bijbels woord of begrip wordt besproken volgens een drieslag: (1) probleemstelling (‘Wat loopt er hier fout?’), (2) analyse (‘Hoe moeten we dit woord in zijn juiste bijbelse betekenis interpreteren?’) en (3) perspectieven (‘Wat betekent dit nu voor onze catechese en verkondiging van vandaag?’).

In dit ‘leerhuis’ zullen tijdens elke samenkomst drie trefwoorden behandeld worden (analyse, verdieping, gesprek), zodat in totaal 18 fundamentele bijbelse begrippen de revue zullen passeren vanuit het oogpunt van de joods-christelijke dialoog. De begeleiding is in handen van Jean Bastiaens, David Godecharle, Rik Hoet en Danny Rouges.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149 te Antwerpen (ruime parkeergelegenheid ter plaatse) op de donderdagen 25 april, 2, 16, 23 en 30 mei en 6 juni 2024, telkens van 20 tot 21:30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro per samenkomst (koffie en syllabus inbegrepen). De zes avonden vormen een geheel maar men kan er ook voor kiezen om slechts één of enkele van de avonden te volgen. Meer informatie bij david.godecharle@bisdomantwerpen.be, inschrijven bij els.want@bisdomantwerpen.be.

Zingen voor vrede

Een groep mensen van onze pastorale eenheid engageerden zich na onze oproep om samen met Pax Christi vrede te bezingen in winkelend Antwerpen. In een adventstijd van oorlog in Oekraïne en Palestina is de kreet om vrede overal te horen. Met onze zang willen we die kreet kracht bijzetten in de drukte van de shoppingcentra’s in Antwerpen. Een heel mooi initiatief dat op verschillende locaties op applaus werd onthaald.

Fotoreportage en filmpjes onderaan!

Dank aan Annick en Peter om dit te trekken.
Dank aan alle zangers om je koopzondag ‘anders’ in te vullen. Er straalde warmte uit dit initiatief.

Klik op play voor het filmpje! (onderaan nog meer!)

Vredesmedley voor vrede en broederlijkheid , over levensbeschouwingen,  culturen en grenzen heen!

Voel jij je ook aangesproken om in deze tijd van oorlogen in onze wereld een vuist te maken tegen oorlog? Kom dan mee zingen voor vrede!

Tijdens de koopzondag zullen we op drie plaatsen op de Meir en op de Handschoenmarkt een aantal vredesliederen zingen. We worden begeleid door vooraf ingespeelde piano. Een beetje karaoke dus. Er is geen repetitie voorzien vooraf, maar de partituren zullen opgestuurd worden naar de deelnemers, samen met klankjes, zodat iedereen thuis wat kan oefenen. We mikken niet hoog. Gewoon een stemmig, vaak op bekende melodieën. Zo willen we toch onze vrede boodschap brengen in deze bar tijden.
Je kan inschrijven via het Google Form, dan houden we je verder op de hoogte.

praktisch:

  • Wanneer? 10 december 2023
  • Om hoe laat? Start 14.15 u. Opera plein , metrohokje 
  • Begeleid door opgenomen Orgelspel en met een vredesboodschap op doek gaan we driemaal optreden 
  • Iedereen welkom , de liederen en partituren worden bezorgd als je het formulier invult! Klik HIER!
  • einde voorzien rond 17.00 u.

Laten we samen met Pax Christi en genodigden van het Basilica koor Edegem, Raboeni koor Edegem en koor H. Geest Antwerpen sterk staan voor vrede en dat uitzingen!

Onze-Lieve-Vrouw processie op 14 augustus, de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart of zoals men in Antwerpen zegt ‘Moederkesdag’.

Als moeder van Jezus Christus wordt Maria al eeuwenlang als een grote dame beschouwd.
Ze moet niet zelf vereerd worden, maar verwijst steeds naar haar zoon en medieert onze
vragen. Als moeder lijkt ze meer toegankelijk en dichter bij ons dan Jezus zelf. Tot Maria
bidden doe je dan ook met de overtuiging dat je gebed in de hemel zal gehoord worden. Dat
je getroost en gesteund wordt, hoewel je problemen natuurlijk niet plotseling verdampen.

Al in 1399 (!) werd Onze-Lieve-Vrouw aangesteld als patrones van de stad Antwerpen. Er
werd systematisch tot haar gebeden voor hulp bij rampspoed en oorlog. Jaarlijks ging een
grote Maria-processie uit waar alle gilden en groeperingen van de stad aan deelnamen.
Maria werd geprezen voor de bescherming die de stad ondervond en tal van kapellen
werden gesticht in haar naam. Het is uniek dat er nog steeds een Maria-beeld in de gevel
van het stadhuis van Antwerpen staat.
In geen enkele andere stad zijn er zoveel en zo grote Mariabeelden in het straatbeeld. Elke
buurt wilde een zo mooi en groot mogelijk beeld hebben, dat prachtig versierd werd bij
feestdagen met extra waardevolle kronen en bloemenkransen. Antwerpen is dus in zijn
geheel altijd heel mariaal geweest.

Verder lezen? Meer info? Klik HIER!

KWB ST.-LODE / H. KRUIS Bezoek aan het Antwerpse Stadhuis

Het Vernieuwde Stadhuis van Antwerpen is een bezoek meer dan waard! KWB biedt daartoe de mogelijkheid op zaterdag 7 oktober om 13.15 uur. Afspraak om 13.10 uur aan het Stadhuis.

Een paleis voor wereldburgers

Deze uitgebreide rondleiding met gids (105 minuten) start met de renaissance buitenzijde van het Stadhuis. Vervolgens bezoeken we de gerenoveerde gelijkvloerse verdieping, waar de gids ons leidt langs een leuke audiovisuele opstelling over de geschiedenis en restauratie van dit indrukwekkende historische gebouw.

Tot slot verkennen we de mooiste verdieping, het vermaarde ‘Schoon Verdiep’, en maken we kennis met de monumentale pracht, de sociale en culturele betekenis en de huidige politieke functie van dit schitterende stadhuis, een groots paleis waarin de Antwerpenaren zich terecht trotse wereldburgers voelen.

Er zijn nog een aantal plaatsen ter beschikking. Inschrijven hiervoor is nodig bij:

Hedwige Hennes, e-mail hedwige.hennes@telenet.be of tel. 03 455 73 24.

De deelnameprijs bedraagt 10 euro per persoon, te storten op rekening BE46 9730 5645 4236 van KWB St.-Lode / H. Kruis. Voor wie al ingeschreven is liefst zo vlug mogelijk, voor bijkomende deelnemers graag tegelijkertijd met de inschrijving.

Filip is Kerkmeester bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouwe Lof ter kathedraal te Antwerpen

Of we er met enkele vrienden bij wilden zijn? Deze bescheiden vraag kwam enkel weken geleden.
Filip Vanheer (de man achter de Mariabeeldjesactie van vorig jaar) viel de bijzondere eer te beurt om als Kerkmeester opgenomen te worden in de Gilde van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof* ter kathedraal.

De formele aanstelling gebeurde tijdens de plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis op 2 februari in de Antwerpse kathedraal.

“Als Antwerpenaar, praktiserend katholiek gelovige en Maria-vereerder komen hiermee meerdere lijntjes samen, wat maakt dat ik hier bijzonder blij mee ben. Ik las ergens: “Maria’s gelovig bestaan leert ons wat geloven eigenlijk betekent: het gaat niet om het aannemen van een reeks onbegrijpelijke waarheden, maar om een leven in verbondenheid met God en met mensen. Geloven is leven vanuit een diepte die wortelt in God en naar de toekomst die God voor ons openhoudt.” Deze visie, die tegelijk ook opdracht en zending is, wil ik mij als Kerkmeester eigen maken.”

We waren er graag bij en feliciteren Filip met zijn aanstelling.

Wil je meer weten over de onze-Lieve-vrouwe kapel en de kerkmeesters, Klik HIER!

Kunstkringen in bisdom Antwerpen

Kunstkringen in het Bisdom Antwerpen .

Kunstkringen is dè zomeractiviteit van het driejarig project Handelingen en nodigt uit om ‘op weg te gaan’ :

Te voet: in de voetsporen van Paulus ontdek je relevante kunstwerken in het historische centrum van Antwerpen

Met de fiets:  je komt op verschillende plekken kunstzinnige weetjes op het spoor over het leven van Petrus

Met de auto : je kan een route uitkiezen in het Noorden of het Zuiden van Antwerpen . De Geest zet op weg om kunst te ontdekken .

De route Zuid brengt je naar de grot van Edegem .

Het uitgewerkte parcours vind je vanaf einde juni op: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/kunstkringen-bisdom-antwerpen

Meer dan de moeite!

Tip: Je kan de kunstkring van aan de basiliek in Edegem starten.
Altijd een aanrader tijdens de zomermaanden!