Tag Archive antwerpen

Onze-Lieve-Vrouw processie op 14 augustus, de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart of zoals men in Antwerpen zegt ‘Moederkesdag’.

Als moeder van Jezus Christus wordt Maria al eeuwenlang als een grote dame beschouwd.
Ze moet niet zelf vereerd worden, maar verwijst steeds naar haar zoon en medieert onze
vragen. Als moeder lijkt ze meer toegankelijk en dichter bij ons dan Jezus zelf. Tot Maria
bidden doe je dan ook met de overtuiging dat je gebed in de hemel zal gehoord worden. Dat
je getroost en gesteund wordt, hoewel je problemen natuurlijk niet plotseling verdampen.

Al in 1399 (!) werd Onze-Lieve-Vrouw aangesteld als patrones van de stad Antwerpen. Er
werd systematisch tot haar gebeden voor hulp bij rampspoed en oorlog. Jaarlijks ging een
grote Maria-processie uit waar alle gilden en groeperingen van de stad aan deelnamen.
Maria werd geprezen voor de bescherming die de stad ondervond en tal van kapellen
werden gesticht in haar naam. Het is uniek dat er nog steeds een Maria-beeld in de gevel
van het stadhuis van Antwerpen staat.
In geen enkele andere stad zijn er zoveel en zo grote Mariabeelden in het straatbeeld. Elke
buurt wilde een zo mooi en groot mogelijk beeld hebben, dat prachtig versierd werd bij
feestdagen met extra waardevolle kronen en bloemenkransen. Antwerpen is dus in zijn
geheel altijd heel mariaal geweest.

Verder lezen? Meer info? Klik HIER!

KWB ST.-LODE / H. KRUIS Bezoek aan het Antwerpse Stadhuis

Het Vernieuwde Stadhuis van Antwerpen is een bezoek meer dan waard! KWB biedt daartoe de mogelijkheid op zaterdag 7 oktober om 13.15 uur. Afspraak om 13.10 uur aan het Stadhuis.

Een paleis voor wereldburgers

Deze uitgebreide rondleiding met gids (105 minuten) start met de renaissance buitenzijde van het Stadhuis. Vervolgens bezoeken we de gerenoveerde gelijkvloerse verdieping, waar de gids ons leidt langs een leuke audiovisuele opstelling over de geschiedenis en restauratie van dit indrukwekkende historische gebouw.

Tot slot verkennen we de mooiste verdieping, het vermaarde ‘Schoon Verdiep’, en maken we kennis met de monumentale pracht, de sociale en culturele betekenis en de huidige politieke functie van dit schitterende stadhuis, een groots paleis waarin de Antwerpenaren zich terecht trotse wereldburgers voelen.

Er zijn nog een aantal plaatsen ter beschikking. Inschrijven hiervoor is nodig bij:

Hedwige Hennes, e-mail hedwige.hennes@telenet.be of tel. 03 455 73 24.

De deelnameprijs bedraagt 10 euro per persoon, te storten op rekening BE46 9730 5645 4236 van KWB St.-Lode / H. Kruis. Voor wie al ingeschreven is liefst zo vlug mogelijk, voor bijkomende deelnemers graag tegelijkertijd met de inschrijving.

Filip is Kerkmeester bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouwe Lof ter kathedraal te Antwerpen

Of we er met enkele vrienden bij wilden zijn? Deze bescheiden vraag kwam enkel weken geleden.
Filip Vanheer (de man achter de Mariabeeldjesactie van vorig jaar) viel de bijzondere eer te beurt om als Kerkmeester opgenomen te worden in de Gilde van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof* ter kathedraal.

De formele aanstelling gebeurde tijdens de plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis op 2 februari in de Antwerpse kathedraal.

“Als Antwerpenaar, praktiserend katholiek gelovige en Maria-vereerder komen hiermee meerdere lijntjes samen, wat maakt dat ik hier bijzonder blij mee ben. Ik las ergens: “Maria’s gelovig bestaan leert ons wat geloven eigenlijk betekent: het gaat niet om het aannemen van een reeks onbegrijpelijke waarheden, maar om een leven in verbondenheid met God en met mensen. Geloven is leven vanuit een diepte die wortelt in God en naar de toekomst die God voor ons openhoudt.” Deze visie, die tegelijk ook opdracht en zending is, wil ik mij als Kerkmeester eigen maken.”

We waren er graag bij en feliciteren Filip met zijn aanstelling.

Wil je meer weten over de onze-Lieve-vrouwe kapel en de kerkmeesters, Klik HIER!

Kunstkringen in bisdom Antwerpen

Kunstkringen in het Bisdom Antwerpen .

Kunstkringen is dè zomeractiviteit van het driejarig project Handelingen en nodigt uit om ‘op weg te gaan’ :

Te voet: in de voetsporen van Paulus ontdek je relevante kunstwerken in het historische centrum van Antwerpen

Met de fiets:  je komt op verschillende plekken kunstzinnige weetjes op het spoor over het leven van Petrus

Met de auto : je kan een route uitkiezen in het Noorden of het Zuiden van Antwerpen . De Geest zet op weg om kunst te ontdekken .

De route Zuid brengt je naar de grot van Edegem .

Het uitgewerkte parcours vind je vanaf einde juni op: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/kunstkringen-bisdom-antwerpen

Meer dan de moeite!

Tip: Je kan de kunstkring van aan de basiliek in Edegem starten.
Altijd een aanrader tijdens de zomermaanden!