Tag Archive allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen : dagen van herinnering en hoop

Het is goed nu even stil te worden en te her-inneren.

We denken terug aan lieve mensen die ons ontvallen zijn,
met al de pijn van het scheiden.
We willen hen niet vergeten want we zullen de leegte ervaren als ze niet langer diep in ons aanwezig leven.

Tot God bidden we dat Hij zou aanvullen
wat hen aan volkomenheid ontbreekt en
dat zij in Zijn nabijheid helemaal gelukkig mogen zijn, voorgoed .

We nemen ons voor alles wat onze na(-naast)bestaanden kwetst
angstvallig te vermijden en teder met hen om te gaan,
warme zorg aan hen te besteden zodat zij daaruit vreugde en levenskracht kunnen putten.

Moge Gods zegen dan ook op ons rusten, en mocht – op ons uur – het uur van onze dood Hij ons vertrouwen en onze toekomst zijn.

Mogen deze dagen voor u en uw nabije mensen dagen van zegen zijn

Valeer Deeschacht

Allerheiligen/Allerzielen

Tijdens de uitvaart werd een kruisje met de naam van de overledene op de kist of naast de urne geplaatst als teken van hoop en als teken van verbondenheid met de Verrezen Christus . 

Het werd tot nu geplaatst achteraan in de kerk , als uitnodiging aan de geloofsgemeenschap de overledene in gebed te blijven gedenken .

Het kruisje kan – tijdens onderstaande vieringen –  worden meegenomen naar huis als hoopvol aandenken en symbool van ons geloof, ondanks alles ….

Leden van de werkgroep rouwzorg ‘ De Witte Vlinder’ zullen aanwezig zijn op deze speciale viering . Nadien  wordt  U een kopje warme koffie aangeboden en worden tulpenbollen uitgedeeld. U kan ze in de eigen tuin planten of ze kunnen worden bijgezet in de bloembakken voor de Basiliek .

Zo ook blijven we verbonden
met de natuur, waaruit steeds weer nieuw leven ontkiemt, 
met elkaar, als bron van troost en bemoediging
met God, die alles ten goede brengt

 • 31.10 – 17 u: Sint Benedictus Mortsel
 • 1.11 – 09.45 u.: Heilige Bernadette Mortsel
 • 1.11 – 09.45 u.: Sint Jozef Mortsel
 • 1.11 – 09.45 u. Sint Lodewijk Mortsel
 • 1.11 – 11 u.: Heilig Kruis Mortsel
 • 1.11 – 19 u.: Heilige Familie Edegem
 • 2.11 – 19 u.: Basiliek Edegem
 • 2.11 – 19 u.: Sint Jozef Edegem

Meer weten over rouwzorg of contact met de Witte vlinder? klik HIER!

Extra diensten voor Allerheiligen en Allerzielen

elke weekdag 19.00 u.rozenkransgebed om in de kerk van Sint-Antonius
31 oktober 17.00 u.Jaarherdenking in de kerk van Sint-Benedictus
1 novemberalle diensten zoals op zondag met Herdenkingsvieringen in Sint-Jozef Mortsel, Sint-Lodewijk, Heilige Bernadette en Heilig Kruis
1 november 19.00 u.Jaarherdenking in de kerk van Heilige Familie
2 november 19.00 u.Jaarherdenking in de kerk van Sint-Jozef Edegem
Jaarherdenking in de Basiliek

Herdenking overledenen – Allerheiligen – Allerzielen

Zondag 31 oktober

 • 17.00 u. Sint-Benedictus eucharistieviering met herdenking overledenen

Maandag 1 november

 • 8.00 u. Sint-Antonius eucharistieviering
 • 9.30 u. Basiliek eucharistieviering
 • 9.45 u. Sint-Jozef Mortsel woord- en communiedienst met herdenking overledenen
 • 9.45 u. Sint-Lodewijk eucharistieviering met herdenking overledenen
 • 9.45 u. Heilige Bernadette eucharistieviering met herdenking overledenen
 • 10.45 u. Woord- en communiedienst dienst Sint-Jozef Edegem
 • 11.00 u. eucharistieviering Heilig Kruis
 • 11.45 u. eucharistieviering Heilige Familie
 • 19.00 u. Herdenkingsdienst overledenen H Familie

Dinsdag 2 november

 • 11.00 u. eucharistieviering met herdenking overledenen in Heilig Kruis
 • 19.00 u. eucharistieviering met herdenking overledenen in de Basiliek
 • 19.00 u. Gedachtenisviering overledenen Sint-Jozef Edegem