Tag Archive activiteiten

OKRA ST.-LODE: Activiteiten in de paastijd

Op vrijdag 21 april gaat ons paasfeest door om 12.30 uur in de cafetaria van Den Drab. Traiteur Omnibus zorgt voor een feestmaal bestaande uit aperitief, kalfscrème met Parijse champignons, eendenborst met sinaasappelsaus en seizoengroenten, waaier van desserten.
Gelieve hiervoor tegen 15 april in te schrijven bij Huguette op 0477 21 30 12 of huguettecuyvers1951@gmail.com en 35 euro voor leden of 40 euro voor niet-leden te betalen op BE79 9733 8194 7133 van Okra St.-Lodewijk Mortsel met vermelding van uw naam en paasfeest.
Nadien is er nog een passende animatie en krijgt iedere aanwezige een lekker paasgeschenkje.

Bedevaart naar Scherpenheuvel
Op maandag 8 mei vertrekken we om 9 uur in carpooling aan het Dieseghemhof. Na de koffie in De Ram volgt een eucharistieviering in de Basiliek om 11 uur en nadien eten we in De Ram. Daarna is er nog de Rozenkrans en genieten we van een ijsje in Averbode.
Wie meerijdt in carpooling betaalt 5 euro aan de chauffeur voor de brandstofkosten.
Inschrijven tot 4 mei bij Huguette. Vermeld daarbij ook hoeveel personen je in de wagen kan meenemen.

KWB SINT-LODE / HEILIG KRUIS Activiteiten in de komende weken:

Worstenbrood- en appelbollenavond

Wie niet ingeschreven is mist ook de interviews met Ignace Vernieuwe over het bombardement op Mortsel van 5 april 1943 en met de Nederlandssprekende seminarist Hreshchuk uit Ukraïne in “De stoel van Mike”.

In de buurt

Net zoals de Rozenregenschool en OKRA sluit ook KWB aan bij de inzamelactie van de parochie St.-Lodewijk voor In de Buurt. Niet bederfbare voeding, pampers voor alle leeftijden, wasproducten, toiletbenodigdheden (tandenborstel, tandpasta, deo, zeep enz…), toiletpapier en onderhoudsproducten (poetsmateriaal) kan op schooldagen nog afgegeven worden in de Rozenregenschool en op zondag voor of na de zondagsdienst van 9.45 uur in de Sint-Lodewijkkerk. Op donderdag 26 januari kan u ook van 18 tot 22 uur terecht in het Dieseghemhof (het vroegere ’t Centrum).
Als steun voor In de Buurt is ook geld welkom op hun rekening BE19 9731 2567 1012 op. U kan ook een melkabonnement nemen voor 8 euro per maand of een groenteabonnement voor 10 euro per maand. Hiermee steunt u dan een gans jaar lang de minder bedeelden in onze buurt.
Vzw In de Buurt komt ook in aanmerking voor projectsubsidie door Caritas Hulpbetoon. Voor giften vanaf 40 euro per jaar die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel worden gestort ontvangt u een fiscaal attest, mits u in de mededeling vermeldt “voorkeur project 8393 vzw In de Buurt Mortsel”.

Klassieke Muziek met Werner

Op donderdag 9 februari gaan we klassieke muziek beluisteren. Afspraak om 20 uur in het Dieseghemhof. Op deze avond is iedereen welkom en vooraf inschrijven hoeft niet.

Voor meer informatie over KWB kan u terecht bij Guido Gommeren via guido.gommeren@telenet.be.