25-1-2022 ‘Week van gebed om eenheid’

25-1-2022 ‘Week van gebed om eenheid’

Het thema dit jaar is ‘Licht in het duister’

Meer info klik HIER!

 
25-1-2022 ‘Week van gebed om eenheid’

Het thema dit jaar is 'Licht in het duister'

Meer info klik HIER! 

About the author

Dirk Van de Poel administrator