19-1-2022 ‘Week van gebed om eenheid’

19-1-2022 ‘Week van gebed om eenheid’

Het thema dit jaar is ‘Licht in het duister’

Meer info klik HIER!

19 januari 2022 Het thema dit jaar is 'Licht in het duister'

Meer info klik HIER!

About the author

Dirk Van de Poel administrator