Privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://mijnparochie.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Door je aan te melden op de site, je in te schrijven voor de nieuwsbrief of door gebruik te maken van  formulieren om deel te nemen aan acties ga je automatisch akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken in een database. Doorgaans gaat het hier om je naam, voornaam, e-mailadres en eventueel geslacht.

Je mag je dan ook alleen maar aanmelden met je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam.

Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan. We mogen je profiel geheel of gedeeltelijk blokkeren of verwijderen als je gegevens hier niet aan voldoen.

Waarom doen we dat? Doeleinden

We gebruiken je gegevens enkel om je een optimale surfervaring aan te bieden, je op de hoogte te houden over de werking van de site, je te contacteren via nieuwsbrief en nieuwsflashes waar je zelf voor intekende.

We beperken ons tot de persoonsgegevens die hiertoe noodzakelijk zijn . De gegevens moeten juist en actueel zijn. We waken erover om onjuiste gegevens te wissen of te rectificeren.

Tevens worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig : mocht de werking van de site beëindigd worden, zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard. Ook op eenvoudig verzoek van de persoon in kwestie worden persoonsgegevens gewist of verwijderd.

Verstrekken van gegevens aan derden

Gegevens worden niet aan derden verstrekt. We waken ook over de beveiliging van de gegevens, zo onder meer om ze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Rechten van de persoon – gebruiker – GDPR

Privacy: De gebruiker behoudt zijn zeggenschap over zijn persoonsgegevens en deze zeggenschap wordt door volgende rechten gewaarborgd:

 • Recht op informatie – dus de plicht om te informeren : welke gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden , ook bij wie men terecht kan
 • Recht op verzet of bezwaar
 • Recht op toegang om de gegevens in te zien
 • Recht op verwijdering of rechtzetting
 • Recht op verbetering
 • Recht op beperkte verwerking

Informatieveiligheid :

 • beschikbaarheid: bevoegde personen moeten aan de info kunnen geraken
 • integriteit: de info is nauwkeurig, volledig en beveiligd
 • vertrouwelijkheid: de info is alleen raadpleegbaar voor bevoegde gebruikers

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

We vragen bezoekers die reageren dit respectvol te doen. Daarvoor deze spelregels:

 • Respecteer intellectuele eigendomsrechten. Plaats alleen eigen inhoud of inhoud van anderen waarvoor jij de juiste rechten en toestemming bezit. Als je inhoud van anderen plaatst die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten, dan moet je schriftelijke toestemming hebben om die te gebruiken. Je vrijwaart mijnparochie.be tegen aanspraken van derden op basis van jouw inhoud. Door inhoud te plaatsen op mijnparochie.be geef je mijnparochie.be toestemming om die inhoud te gebruiken.
 • Respecteer de wetgeving. Geen bijdragen die mensen of organisaties schade berokkenen. Geen schendingen van de openbare orde en de goede zeden. Geen beledigingen, discriminatie, laster, aanzetten tot haat, rassenhaat, xenofobie. Geen kwetsende of onjuiste bijdragen.
 • Respecteer de privacy van mensen. Plaats geen persoonlijke gegevens van jezelf of van anderen.
 • Verzorg je taal. Druk je verstaanbaar uit in correct Nederlands. Geen vulgair taalgebruik.

De redactie van mijnparochie.be heeft het recht en de onplezierige opdracht om storende ruis te verwijderen en te voorkomen door:

 • berichten die niet voldoen te verbergen of te verwijderen
 • discussies af te sluiten of te verbergen
 • gebruikers die herhaaldelijk de spelregels overtreden geheel of gedeeltelijk te blokkeren of te verwijderen
 • politiediensten of gerechtelijke autoriteiten te informeren over ernstig ongeoorloofd gedrag

We hoeven dat niet te motiveren en er ook niet over te communiceren.

Als je bijdragen plaatst op mijnparochie.be, ga je akkoord dat je naam verschijnt bij je bijdrage. Je e-mailadres tonen we uiteraard niet. Andere gebruikers mogen je naam en je bijdragen niet gebruiken, niet voor commerciële en ook niet voor onwettige doelen zoals spamming of stalking.

Mijnparochie.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikersbijdragen op de website.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Beveiliging

Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak. We hebben verschillende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden. Bij een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, zullen we je hiervan persoonlijk verwittigen in de door de wet voorziene omstandigheden.

Cookies en analytics

Voor iedereen:

We verzamelen op mijnparochie.be ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser of het klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie onder andere om de site nog beter te maken en de correcte werking ervan te garanderen. Om die gegevens te verzamelen maken we gebruik van cookies.

Bij je bezoek aan deze site aanvaard je alle cookies of voor een ervaring op maat kies je met welke cookies je akkoord bent dat we op mijnparochie.be gebruiken.

Eenmaal een bepaalde cookie is geplaatst, blijft deze voor een bepaalde periode geldig. Het uitschakelen van een groep die je eerder inschakelde, verwijdert niet de bijhorende cookies van je computer. Indien gewenst kan je ze via je browser manueel verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Voor de medewerkers aan de site:

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

We maken gebruik van contactformulieren om communicatie tussen bezoeker en onze organisatie mogelijk te maken.

Het contactformulier: Contact Form 7 slaat geen verzonden berichten op. Het zend wel het bericht naar pastoor Tom en daarbij ook de gegevens van de afzender zoals zijn naam, e-mailadres en ip-adres.

Het formulier om jezelf aan te melden voor de nieuwsbrief en/of nieuwsflashes verzamelt enkel naam, voornaam, e-mailadres en eventueel geslacht van de zenders; De gegevens worden enkele bewaard in een beveiligde omgeving van de website en kunnen ten alle tijde door de inzender gewist worden. Daarvoor bieden we de gelegenheid bij elke nieuwsbrief en nieuwsflash met een link of volstaat een mailtje via het contactformulier.

Nieuwsbrief / nieuwsflash

De nieuwsbrief slaat alle gegevens van de abonnees op in de WordPress-blogdatabae en draagt geen gegevens over aan services van derden.Daarom is een verwerkersovereenkomst (DPA) niet nodig.

Met de, nieuwsbrief / nieuwsflash hebben abonnees toegang tot hun eigen paneel voor het bewerken van profielen, waar ze elk detail kunnen wijzigen wanneer ze maar willen;

ze kunnen zich ook uitschrijven waarbij hun gegevens als niet bevestigd worden aangeduid en door de redacteur of beheerder zo snel mogelijk en definitief uit de lijst worden verwijderd.

Onbevestigde inschrijvingen worden als niet geldig beschouwd en worden dan ook verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Een redacteur kan ongepaste reacties of reacties die niet overeenkomstig de gestelde afspraken zijn zonder voorafgaande verwijderen. Zie item reacties.

Derden waar we gegevens van ontvangen

We ontvangen geen gegevens van derden die we gebruiken in de website.

Bijkomende informatie

Contact i.v.m. deze site kan via het contactformulier
of schriftelijk gericht aan:
Pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena
website mijnparochie.be
Heilig Kruisstraat 18
2640 Mortsel