Ziekenzalving

Wie het evangelie leest, zal zien dat Jezus veel tijd en aandacht besteedde aan mensen die op één of andere manier ziek waren. Hij vraagt van ons hetzelfde te doen. De focus van Jezus was hierbij mensen te helen en hen opnieuw een plaats te geven in de gemeenschap. Je hoeft dus niet aan het einde van het leven te staan om de ziekenzalving te ontvangen. Ieder die ernstig ziek is, kan de ziekenzalving vragen.

Verloop van de ziekenzalving: het verloop van de ziekenzalving hangt af van de context. De ziekenzalving kan doorgaan in een WZC, een ziekenhuis, bij iemand thuis en kan zowel individueel als in groep. Als er voldoende tijd en ruimte is verloopt een ziekenzalving grosso modo als volgt:

– Verwelkoming en besprenkeling met water
– Gebed om aanwezigheid en barmhartigheid van God
– Lezing uit de Bijbel
– Handoplegging
– Zalving
– Voorbede en Onze Vader
– Slotgebed

Voor een ziekenzalving hebt u een priester nodig, een ziekenzegening kan door elke pastor worden gegeven. Iemand kan in het leven meer dan één keer de ziekenzalving ontvangen.

Contact: als u een ziekenzalving wil vragen, neem dan contact op met pastoor Tom via 0494 478 499 of pastoor.tomschellekens@gmail.com. We spreken dan af waar, hoe en wanneer de ziekenzalving kan doorgaan.

Meer weten over het sacrament van de ziekenzalving klik hier!