Vormsel


Welkom in onze vormselwerking.
Jullie hebben een dochter/zoon die geboren is in 2008 of in het zesde leerjaar zit.
Jaren geleden hebben jullie ervoor gekozen je kind te laten dopen. Dit betekent dat jullie een christelijke opvoeding verlangen voor jullie kind.
Volgend jaar kan zij/hij in Mortsel gevormd worden. 
Gevormd worden is niet zomaar een feest: het is oprecht beloven om in de Geest van Jezus Christus te leven, met een diep geloof in God en met een groot hart voor de mensen.
De vormselcatechese bereidt hen voor op het vormsel en tijdens de viering zullen ze de doopbeloften hernieuwen en het teken van de Heilige Geest ontvangen om de weg van Jezus voort te gaan.
Klik op de link van jouw parochie of van de parochie waar jouw kind naar school gaat. Je vult het digitale formulier daar rechtstreeks in. Je houdt best de doopgegevens van jouw kind bij de hand.
De info over de ouderavond vind je bij de link van de parochie.

Data voor 2020 zaterdag 23 mei en zondag 24 mei 2020

Data voor 2021 onderaan

Misdienaars:
Alle vormelingen in Mortsel en Edegem dienen minstens 3 keer doorheen het jaar de mis. Schrijf je alvast in op de planning van dit werkjaar. Daarvoor ken je je hier aanmelden.

Voor Edegem:

Basiliek Edegem centrum
Heilige Familie Elsdonk

Contactpersoon Basiliek Edegem:
Nicole De Laet
nicoledelaet_bastenie@hotmail.com

Contactpersoon Heilige familie Elsdonk
Inge Van der Goten
ingevandergoten@hotmail.com

Voor Mortsel:

Voor alle parochies van Mortsel kan je inschrijven

In principe gebeurt het vormsel waar je woont, maar ook wie samen met klasgenootjes gevormd wil worden kan in Mortsel terecht.

De actuele bijgewerkte planning en kalender van de vormselwerking Mortsel kan je hier raadplegen.

Coördinator Vicky Bangels
vormselwerking.mortsel@gmail.com

Pastoor Tom Schellekens
pastoor.tomschellekens@gmail.com
0494 47 84 99

Data voor 2021

Zaterdag en zondag 15 en 16 mei 2021

Een taak van de vormelingen: