Symboliek bij het doopsel

  • Water: Water dat reinigt. We zeggen voluit “ja” aan het leven in Christus, maar zeggen ook krachtig “neen” tegen de zonde en de machten van het kwaad.
  • Zalving met heilige olie ‘Chrisma’: De gedoopte wordt gezalfd met Gods Geest.
  • Het witte kleed: De gedoopte ontvangt een wit kleed (of sjaal). Wit is de feestkleur van de Kerk. Het nieuwe witte kleed betekent dat zij met Christus zijn bekleed en in Hem nieuw en zuiver leven vinden.

Dit is vandaag uw feestkleed.
Draag het, al de dagen van uw leven,
als een teken van uw waardigheid.

  • De doopkaars: Aan de grote paaskaars, symbool van Christus’ licht dat over ons schijnt, wordt de doopkaars aangestoken. Het licht van Christus wordt doorgegeven aan de christen opdat de Heer in hem/haar mag branden als een bron van licht. De doopkaars die wordt meegegeven is een herinnering en uitnodiging om, zoals Christus, licht van en voor de wereld te worden.

Dierbare ouders, peter en meter,
uw taak is het dit licht brandend te houden.
Dan zal uw kind,
dat door Christus verlicht is,
door het leven gaan als een kind van het licht.

  • Gebed om openheid of Effetagebed:  Effeta betekent: ga open. Hierin klinkt de hoop dat de gedoopte zich meer en meer voor Jezus zal openen en Hem zal ontdekken. Deze openheid en de ontmoeting met Christus zal zichtbaar worden in onze omgang met mensen.

Meer info? Klik op de knop hieronder!