Biecht

Wat?

Tegenwoordig spreken we meer over het sacrament van de verzoening of vergeving. Het houdt in dat een gelovige na een gewetensonderzoek in gesprek met een priester zijn zonden uitspreekt. Onder zonde verstaan we: al wat de gelovige af-zonde-rt van God en het liefdesverbond dat Hij in de Bijbel voorstelt.

Na het belijden van de zonde toont de gelovige spijt of berouw. De priester scheldt de zonde kwijt (absolutie) en stelt een vorm van genoegdoening voor om de schade te herstellen die de zonde tegenover God (of tegenover mensen of wat dan ook) teweeg bracht.

Wie?

Het sacrament van de verzoening is fundamenteel voor iedere christen. Zondebesef (én barmhartigheid) staan in het hart van het Evangelie en de liturgie. De eerste boodschap van Christus is: Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap. Geloven is: je durven toe te vertrouwen aan God, die een berouwvol en nederig hart (psalm 51) nooit afwijst. Dat is precies het goede nieuws.

Biechten is dus geen praktijk die je fluitend door het leven doet gaan, omdat God toch altijd alles vergeeft. Het vraagt een verandering in je leven, een poging om het met Gods hulp beter te doen.

Wanneer?

De catechismus raadt elke gelovige aan om minstens eenmaal per jaar het sacrament van de verzoening te vragen, maar het mag natuurlijk ook vaker en voor kleine zonden.

Sterke tijden zoals de advent en de vasten als aanloop naar Pasen zijn aangewezen momenten om je met een berouwvol en nederig hart tot God te keren, de Liefde in persoon, zeg maar. Een echt verzoeningsgesprek met een priester kan dan erg betekenisvol zijn.

Hoe?

Iedereen kan zich nog wel iets voorstellen bij een biechtstoel, maar ze worden nog maar zelden gebruikt. Ze roepen een tijd op waarin het sacrament door het massale gebruik vaak vervormd en uitgehold werd. Vandaag gebeuren verzoeningsgesprekken vaker aan een tafel bij een kaars, een Bijbel of een icoon. Je kunt hiervoor in principe iedere priester contacteren en een afspraak maken.

In de aanloop naar Kerstmis en Pasen worden in elke kerken van onze pastorale eenheid biechtsessies voorzien. Wie op een ander ogenblik wil biechten kan een afspraak maken met pastoor Tom via 0494 478 499 of pastoor.tomschellekens@gmail.com