Wat geweest is

Startviering van onze Pastorale Eenheid

Onder een stralende zon en met het vuur van de heilige Geest ging onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena van start. Met zo’n deugddoend begin en zoveel hartelijkheid durven we dromen dat we samen de weg van Jezus kunnen gaan. Mag Gods liefde ons allen bezielen en zegenen.

Reportage van Mortseltv