Wat geweest is

Een hele zomer Wondere Woensdagen in 2021

Deze zomer kon je elke woensdagavond genieten van de ‘Wondere Woensdag’ in de Grot in Edegem; Er werd telkens een verhaal vertelt over een Bijbelse figuur door een stel uitgelezen vertellers. Het weer zat mee op woensdagavond, want slechts 2 keer moesten we naar de basiliek uitwijken. Maar het weer was geen spelbreker, want zelfs bij regen konden we op een ruim publiek van meer dan 70 luisteraars rekenen.

Maar de avonden waren niet alleen vertelavonden; Heel wat muzikanten kwamen verschillende keren om met hun instrumenten het verhaal meer sfeer te geven; En er werd ook gezongen. (met dank aan de muziekleiders)

En de verhalen… Die waren om van te smullen.

Dank aan iedereen die meehielp. Dank aan iedereen die enthousiast kwam luisteren. Misschien komt er volgend jaar nog; Wie weet!

Hieronder de foto’s van de hele vertelzomer!

Vormselviering van Ritmica 30 april 2021

Op Ritmica hebben vijf jongens en meisjes dit schooljaar hun vormsel voorbereid. Door corona-omstandigheden verliep de feestelijke dag jammer genoeg wat anders dan anders, maar niet minder mooi. Eerst was er de zorgvuldig voorbereide viering in de school zelf, en daarna werden de kinderen in de Sint-Benedictuskerk door vicaris Wim Selderslaghs gevormd. De vormelingen maakten zelf het volgende verslag:

Op 30 april 2021 mochten wij ons vormsel doen. We hadden eerst op school met onze groep een korte viering die met een livestream uitgezonden werd. Daarna mochten we in 2 groepjes naar de St.-Benedictuskerk gaan waar we samen naar binnen mochten met onze ouders en plusouders om het sacrament van het vormsel te ontvangen. Het was een speciale maar fijne en feestelijke dag.

Fleur, Lenthe, Emma, Ilja en Jaro

verloofdenzondag 2 mei 2021

Het was wat frisjes daar in de tuin voor de eerste openluchtversie van de verloofdenzondag, netjes volgens de coronamaatregelen. Drie verloofdenkoppels en twee begeleidende koppels waren op 2 mei present voor een boeiende dag vol met uitwisseling en met momenten waarin ze de warmte van hun relatie nog dieper mochten leren kennen. De zon was af en toe present, maar in de frisse wind werd er toch gezellig dicht bij elkaar gezeten. Per koppel natuurlijk.

Gezinswandeling 28 maart 2021

Gezinswandeling 28 feb 2021

Een van de opdrachten tijdens de gezinswandeling van 28 februari was: maak een eigen stapliedje. Elke groep heeft er iets moois van gemaakt.

Enkele pareltjes:

Stap voor stap in het park!
In Hof ter Linden kan je ons vinden
De zon is van de partij
Dat maakt ons allen blij
Het gras is al heel mooi groen
Tijd om een drankje open te doen
Als een goede herder gaan we nu maar verder.

Van je één, we stappen op één been
Van je twee, iedereen doet mee
Van je drie, zie jij ook wat ik zie
Van je vier, doe je oogjes op een kier
Van je vijf, we maken plezier met heel ons lijf
Van je zes, in de klas hebben we les
Van je zeven, alles geven!

Van je één, we stappen met ons been
Van je twee, we roepen olé
Van je drie, op 3 doen we hopsakie
Van je vier, hier is veel plezier
Van je vijf, ik denk dat ik nog een beetje blijf
Van je zes, we vinden een boodschap in een fles
Van je zeven, wie zou die fles geven?

December 2020 Samen met de Christelijke kerken Kerstpakketten maken voor mensen die het nodig hebben.


12-10-2020 Vergaderen met de PKG’s


22-2-2020 Verrijzenisviering Z.E.H. André Goossens


Startviering van onze Pastorale Eenheid

Onder een stralende zon en met het vuur van de heilige Geest ging onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena van start. Met zo’n deugddoend begin en zoveel hartelijkheid durven we dromen dat we samen de weg van Jezus kunnen gaan. Mag Gods liefde ons allen bezielen en zegenen.

Reportage van Mortseltv