Werken basiliek: stand van zaken

In de Krant van vuur van september 2021 werd het aangekondigd en wie de laatste maanden aan de basiliek passeerde kon er niet naast kijken. Veiligheidshekken waarschuwen voor mogelijk neervallend puin en glas bij stormweer. Er is wat aan de hand met de basiliek. Gebouwen verouderen dat is normaal. Ze vragen daarom permanent onderhoud en dat is in het geval van de basiliek een dure aangelegenheid.

Jaren geleden was er al eens een studie gebeurd in verband met het dak, maar om diverse redenen is daar weinig gevolg aan gegeven. In juni 2022 was er opnieuw een inspectie van monumentenwacht en het rapport was een ware wake up call. Er moeten dringend werken gebeuren aan de basiliek en omgeving. Op deze pagina zal u het verloop van het proces kunnen volgen.

In het najaar van 2022 werd dan ook een werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de gemeente, de kerkfabriek, het architectenbureau dat de studie uitvoerde en monumentenwacht. Deze werkgroep werkt nu een planning uit om snel veiligheid te creëren en nadien de grote werken op te starten.

Na de laatste storm van februari 2022 zijn al enkele ingrepen gebeurd aan de toren. In het voorjaar 2022 zullen deze ingrepen verder gezet worden en worden de leien op het dak vastgezet. Op die manier is de omgeving van de basiliek opnieuw veilig.

In de loop van het jaar 2022 zal dan een dossier uitgewerkt worden voor een totale aanpak van de buitenschil van de basiliek en de omgeving. In het beheersplan zal dus naast de kerk ook de grot met de natuur en de bouwwerken daar meegenomen worden. Met die voorbereiding kunnen we dan bij de bevoegde instanties subsidies aanvragen om het geheel voor de gemeente en de kerkfabriek draagbaar te maken. Tijdens de zomer zullen door vrijwilligers al enkele kleinere ingrepen gebeuren in het parkje van de grot.