Nieuws uit onze gemeenschap

Recente berichten uit onze gemeenschap

Allerlei nieuwtjes en weetjes!

22 juli 2021

Wondere woensdagen telkens weer groot succes!

De aftrap is gegeven voor de wondere woensdagen 2.0 op 7 juli. Verteller Peter bracht Jacob weer tot leven. Achteraf fijne ontmoetingen en de kinderen vonden de kid’s corner reuze.
En elke week opnieuw vertelt iemand op zijn eigen manier over een Bijbelse figuur, zingen we samen en maken we tijd nadien voor een gezellige babbel bij een glaasje en een eenvoudig hapje. Bij slecht weer, verhuizen we van de grot naar de basiliek. Maar het gaat altijd door zolang de coronaregels het toelaten!

27 juni 2021

Ik neem je bij de hand.

Na enkele kleinere bezinningsmomenten in kleine groepjes doorheen het jaar konden de kinderen en hun ouders voor het eerst deelnemen aan een echte eucharistieviering. Ze kwamen dan ook met twinkelende oogjes vol verwachting de kerk van Heilig Kruis binnen. En we moeten het zeggen, ze waren in vorm. Op enkele minuten tijd zongen ze zelf met hun broers en zussen en de ouders vlot de liedjes mee alsof ze maandelijks een viering bijwoonden. Ook tijdens de viering waren ze super flink, rustig en heel actief tegelijk.
Ik ben gekomen om mensen leven te geven, hoorden we in het evangelie. Jezus brengt echt leven, het volle leven. Niet door iemand naar beneden te duwen, maar net door iemand bij de hand te nemen en te helpen op te staan. Het verhaal van de dochter van Jaïrus kon de gezinnen wel inspireren. Laten we ook elkaar bij de hand nemen om leven te geven…
Dat gebeurde ook symbolisch door de goederen die werden ingezameld voor In de Buurt vzw.  Hartelijk dank aan al wie heeft meegewerkt aan deze hartelijke viering.


2 mei 2021

Welkom aan broeder Guerric

Op zondag 2 mei was het opnieuw aan de parochie Sint-Benedictus om drie eucharistievieringen (mits reservatie) voor maximum 15 kerkgangers te organiseren: om 9, 10 en 11 uur.
De viering van 9 uur werd voorgegaan door broeder Guerric.

Wie is Broeder Guerric?
Zijn burgerlijke naam: Dirk Aerden, was ingetreden als Norbertijn in de abdij van Averbode. Daar hebben leerlingen van het toenmalig Sint-Anna Instituut uit Mortsel-Dorp een dertigtal jaar geleden (!) een bezinningsdriedaagse gevolgd, onder leiding van deze – toen nog – broeder Dirk Aerden.
Ondertussen is hij broeder Guerric geworden, en ingetreden bij de Cisterciënzers (trappisten) van Westmalle.
Sinds zowat anderhalf jaar verblijft hij nu als kluizenaar in de Provence, Zuid-Frankrijk. In september vorig jaar publiceerde Kerknet een interview met hem.
Wij wensen broeder Guerric van harte welkom in onze pastorale eenheid.


24 april 2021

Samenkomst vormelingen H. Familie Elsdonk

Op zaterdag 24/4 zaten we, onder een stralende zon, met de 40 vormelingen van de H. Familie op het scoutsterrein van de 85ste jongensscouts Elsdonk voor enkele uurtjes gezellig samenzijn. We verdeelden de groep in 4 en startten met catechese rond de ‘symbolen van het vormsel’ en ‘God ontmoeten’. Hierna was het tijd voor meer actie. We hadden 5 opdrachten voorzien die verspreid over het scoutsterrein lagen en die we per groep uitvoerde. Iedereen was nog volop bezig toen pastoor Tom aankwam voor een kort bezinningsmoment rond het evangelie van die zondag en het licht van Bethlehem. Na de bezinning was het tijd voor de boterhammen en voor we het goed en wel beseften kwamen de ouders al.

Stephanie Gonnissen, catechiste H. Famile Elsdonk


6 april 2021

Doop van NURIZ

‘Het doopsel was voor mij een heel mooie ervaring. Ik werd welkom geheten in deze gemeenschap als de persoon die ik ben. Vooral dat laatste voelde ik enorm en is ook heel belangrijk voor mij. God kent mij het beste en kent mijn positieve kanten, maar ook mijn mankementen en donkerdere kanten. En toch werd ik welkom geheten, toch voelde ik dat God ook mij erbij wil. Ook een enorme dankjewel aan pastoor Tom, het is onder andere door hem dat ik mij zo verwelkomd voel. Er is een nieuwe vrouw bij de club gekomen!’
Nuriz


31 maart 2021 en ook 17 januari 2021

Sint-Antoniusviering op weg naar erkenning als immaterieel erfgoed

Sinds 1688 vieren we in Edegem de Heilige Antonius op 17 januari of de zondag erna. Om de traditie niet verloren te laten gaan hebben we vanuit Erfgoed Edegem contact opgenomen met het CAG, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. Bijna gelijktijdig kwam er uit Oosthoven bij Turnhout dezelfde vraag om de viering op de lijst van het immaterieel erfgoed te plaatsen.
Het CAG heeft dan samen met Parcum en Histories een oproep gedaan naar de andere Antoniusvieringen in Vlaanderen en Brussel. Er zouden naar schatting 47 vieringen zijn in Vlaanderen. Een eerste digitaal overleg  bracht al 29 verenigingen samen. Er zal een gezamenlijke aanvraag worden ingediend om deze Antoniusvieringen op de lijst te plaatsen van immaterieel erfgoed. Om het dossier klaar te maken, wordt er een overkoepelende werkgroep samengesteld. Erfgoed Edegem stelt zich kandidaat voor die werkgroep.

De Antoniusvieringen hebben alle hetzelfde doel: de gemeenschap bij elkaar brengen, het religieuze aspect met een processie met het beeld van St.-Antonius en het verdelen of verkopen van de offergaven.
Dit jaar hebben wij in Edegem een coronaveilige alternatieve viering gehad. Geen processie en geen verkoop maar we hebben de gemeenschap uitgenodigd om offergaven naar de kerk te brengen. Pastoor Tom heeft de offergaven daarna gezegend en geschonken aan de voedselbank van Gastvrij Edegem. Het was een onverwacht groot succes en we willen dit in de toekomst herhalen. Met de viering van dit jaar keerden we ook terug naar de oorsprong van de armentafels of de tafels van de Heilige Geest waarbij de offergaven verdeeld werden aan de minderbedeelden van onze gemeenschap.
Erfgoed Edegem, dat zich onder meer met religieus en immaterieel erfgoed bezig houdt, zet zich samen met de PE,Maria Magdalena, het basilicakoor en St.-Sebastiaansgilde in voor het behoud van deze mooie activiteit in onze gemeente.
Overigens is onze Sint-Antoniusprocessie nog de enige overblijvende processie in de zuidrand van Antwerpen.

Dirk Meeussen


11 februari 2021

Laatste berichten van de bisschop over vormseldata en eerste communie klik HIER!

Nieuwe data vormsel voor Mortsel en Edegem
klik HIER!


9 februari 2021

Vormsel en eerste communie uitgesteld!
Vieringen die toch doorgaan. Inschrijven klik HIER!