Kerk en Leven

Parochieblad van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena

3 maart 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op de website https://www.mijnparochie.be/vieringen/viering-en-gebed/ te bekijken vanaf zondag morgen.
Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Op de weekdagen in de Vasten is er een morgengebed in St.-Benedictus om 8.30 u. en een avondgebed in St.-Antonius om 19 u.

Zaterdag 6 maart – Derde zondag in de Veertigdagentijd
17.00 u. Eucharistieviering (niet publiek toegankelijk); jaargetijde van Yvette Tombeur – Tassoul (parochie H. Familie)

Zondag 7 maart – Derde zondag in de Veertigdagentijd
SINT-BENEDICTUS
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistieviering
In de reeks kerken die op een zondag eucharistievieringen houden is het zondag 7 maart de beurt aan Sint-Benedictus. Je kan deelnemen aan de vieringen van 9, 10 en 11 uur.
Hartelijk welkom, van welke parochie je ook bent. Reserveren kan telefonisch vanaf donderdag om 14 uur op het nummer 0496 89 62 49.


JERUSALEMA

Enkele weken geleden nodigden we iedereen uit om samen Jerusalema te gaan dansen en daarvan een filmpje te maken. Intussen blijkt dat onze vraag om het resultaat in de loop van februari te bezorgen wat te hoog gegrepen was. En we verlengen dus de periode tot april of mei. De bedoeling is dus om allemaal Jerusalema te dansen, de dans die vorige zomer een wereldhit werd, waarbij we de gekende danspasjes volgen:

Motiveer oud en jong: onze Kerkgemeenschap is een inclusieve gemeenschap!
De praktische kant
Bij het filmen moeten zeer strikt de coronamaatregelen gevolgd worden. Dit wil zeggen maximum vier aanwezigen en een mondmasker dragen.
Iedere ploeg moet de volledige dans opnemen en vanuit al die opnames worden dan stukjes aaneen gemonteerd. Anders is het niet te doen om te monteren omdat de geluidslijn dan verschilt. Het geluid moet er duidelijk bij opgenomen worden omdat op basis van het geluidsspoor de beeldbanden worden gesynchroniseerd.
Zet de camera, gsm of ander opnameapparaat hoog genoeg, minstens op ooghoogte. Om een stabiel beeld te hebben ook best op een statief. En ver genoeg (minstens 1,5 meter) om steeds de 4 dansers in beeld te hebben. Om een mooi geheel te bekomen is het belangrijk om allemaal dezelfde versie van de muziek te gebruiken. Daarom hier nog een link naar een filmpje waarop enkele Afrikaanse kinderen Jerusalema dansen. Niet helemaal dezelfde versie als in het instructiefilmpje, maar de muziek is prima opgenomen:

De filmpjes mogen bezorgd worden aan
Annick Buggenhout – buggenhoutannick@gmail.com
Dirk Van de Poel – dirkvandepoe@gmail.com
Voor vragen kan u altijd bij Annick terecht: 0497 73 41 81.
Het resultaat komt op deze website.
Zet jullie beste beentje voor!

EEN MINI-REEKS
De heilige Jozef deel 2

Ondanks het feit dat we niet zoveel weten over Sint-Jozef heeft hij in onze kerk toch verschillende rollen. De eerste bekende rol is het vaderschap, maar dan wel op bijzondere wijze. Hij wordt voedstervader van Jezus Christus genoemd.
Als bruidegom van de Maria was hij niet lichamelijk de vader van Jezus Christus (die is immers ontvangen van de heilige Geest), maar wel rechtens de vader van Gods Zoon. Zo heeft God gewild dat zijn zeer beminde Zoon aan Jozef zou worden toevertrouwd. Zijn Zoon had op aarde immers een voedstervader nodig. Omwille van zijn familieband met koning David werd Jezus zo opgenomen in diens familie. De naam Jozef (Jo-seph) bekent God voegt toe; in dit geval dus de familieband met David. Om die rol te vervullen kreeg Jozef een bijzondere genade van God, want als Hij een mens roept tot een taak, dan geeft Hij hem ook talenten die hij voor die taak nodig zal hebben. Naast Maria heeft Jozef de grootse taak vervuld die ooit een mens heeft vervuld, namelijk de Zoon van God opvoeden in het leven.

Jozef heeft zijn taak zeer goed volbracht en zo werd de Zoon van God ook de Zoon van een eenvoudige timmerman uit Nazareth.De gemeenschap Zaden van het woord bidden daarom dagelijks dit gebed voor de Heilige Jozef voedstervader:

Onze goede Heilige Jozef, u bent de rechtvaardige en de heilige, u bent het menselijke gelaat van de hemelse Vader. Door tussenkomst van uw vaderlijke bescherming, brengen wij dank aan de Heilige Drie-eenheid voor alle gaven die we ontvangen van de Goddelijke Voorzienigheid. Zoals u altijd in de behoeften van de Heilige Familie hebt voorzien, vertrouwen wij vandaag al onze materiële en spirituele noden van onze gemeenschap in elk van onze huizen en missies aan u toe. Zodat we nauw kunnen blijven samenwerken voor de verkondiging van Gods Woord, voor het leven en het welzijn van de wereld! Amen!

Gebed geschreven door de diaken Georges en Marie, 19 maart 2010

JONGEREN IN DE VOETSPOREN VAN DE EERSTE CHRISTENEN
IJD Antwerpen leest Handelingen van de Apostelen

Wie aan jongeren denkt, denkt niet meteen aan de Bijbel. Daar brengen de jongeren van Bible Talk verandering in! Vorig jaar startte de Antwerpse dienst van IJD jongerenpastoraal het nieuw initiatief Bible Talk op waarbij verschillende jongeren samen enkele hoofdstukken uit het boek Handelingen van de Apostelen lezen en hierover samen reflecteren en uitwisselen. Kort samengevat, samen een Bijbelse tekst lezen en er over praten, een simpel, maar waardevol concept!

Niet saai maar herkenbaar
“Je denkt misschien op voorhand, is dat niet wat saai, de Bijbel lezen? Maar niets is minder waar! Ik heb vorig jaar geen enkele sessie gemist!”, vertelt Margot, een van de jongeren die al vanaf het begin deelneemt aan Bible Talk. “En bovendien is Handelingen echt een heel spannend boek! Ik kijk altijd uit naar het volgende hoofdstuk”, vult Annelies aan. Daarnaast zijn de verhalen van de eerste christenen ook zeer herkenbaar voor gelovigen vandaag. “Bij elke sessie valt het op dat de worstelingen van de eerste christenen heel herkenbaar zijn. Handelingen brengt vaak op een hele herkenbare en pure manier het vertrouwen maar ook de twijfel dat gelovigen ervaren aan bod. Na elke Bible Talk-sessie ervaar ik dat vertrouwen net iets meer dan vooraf”, getuigt Ella.

Twijfel en authenticiteit
Die twijfel en dat vertrouwen lijken de rode draad te zijn tijdens een Bible Talk-sessie. Door te lezen, te reflecteren en uit te wisselen ontstaan er vaak bijzonder mooie gesprekken en dat inspireert!

De uitwisseling met elkaar werpt soms een nieuw licht op de verhalen die we al kennen, maar ook op onze eigen geloofsbeleving. Wat de jongeren met elkaar delen, is vaak bijzonder diepgaand en authentiek. Dat schept een bijzondere band. “Als ik met mensen over het geloof mag praten, heb ik het gevoel alsof ik direct naar de kern kan gaan, naar de diepste binnenkant van mensen, waar het echt over gaat in het leven. Mensen getuigen bijzonder inspirerend over hoe ze hun geloof een plaats geven in het dagelijks leven. Dat geeft me telkens opnieuw energie en inspiratie!”, stelt Margot. “Er zijn zoveel vragen en zoveel twijfels, ook als je gelooft. En net daarom vind ik het zo belangrijk daar samen over te kunnen praten en na te denken over wat de Bijbel vandaag voor mij betekent. Bible Talk maakt plaats daarvoor, op een open en aangename manier: iedereen mag delen wat hij of zij wil, je wordt tot niets verplicht.”, vertelt Annelies.

Interesse? Kom er bij!
Iedereen is welkom om deel te nemen aan Bible Talk! Het enige wat je nodig hebt is een computer met een goede internetverbinding en webcam, een (online) Bijbel en eventueel iets om te schrijven. Aan het begin van elke sessie wordt er een kort herhaling gegeven van wat er zich in de voorgaande hoofdstukken heeft afgespeeld zodat nieuwe deelnemers niets hoeven te missen! Heb je interesse? Stuur dan gerust een mail naar ella.deweerdt@ijd.be voor alle nodige informatie en de link naar het online platform. Alle informatie over Bible Talk vind je terug op www.bibletalk.ijd.be.

Ella Deweerdt


SINT-ANTONIUSVIERING
op weg naar erkenning als immaterieel erfgoed

Sinds 1688 vieren we in Edegem de Heilige Antonius op 17 januari of de zondag erna. Om de traditie niet verloren te laten gaan hebben we vanuit Erfgoed Edegem contact opgenomen met het CAG, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis. Bijna gelijktijdig kwam er uit Oosthoven bij Turnhout dezelfde vraag om de viering op de lijst van het immaterieel erfgoed te plaatsen.
Het CAG heeft dan samen met Parcum en Histories een oproep gedaan naar de andere Antoniusvieringen in Vlaanderen en Brussel. Er zouden naar schatting 47 vieringen zijn in Vlaanderen. Een eerste digitaal overleg bracht al 29 verenigingen samen. Er zal een gezamenlijke aanvraag worden ingediend om deze Antoniusvieringen op de lijst te plaatsen van immaterieel erfgoed. Om het dossier klaar te maken, wordt er een overkoepelende werkgroep samengesteld. Erfgoed Edegem stelt zich kandidaat voor die werkgroep.
De Antoniusvieringen hebben alle hetzelfde doel: de gemeenschap bij elkaar brengen, het religieuze aspect met een processie met het beeld van St.-Antonius en het verdelen of verkopen van de offergaven.
Dit jaar hebben wij in Edegem een coronaveilige alternatieve viering gehad. Geen processie en geen verkoop maar we hebben de gemeenschap uitgenodigd om offergaven naar de kerk te brengen. Pastoor Tom heeft de offergaven daarna gezegend en geschonken aan de voedselbank van Gastvrij Edegem. Het was een onverwacht groot succes en we willen dit in de toekomst herhalen. Met de viering van dit jaar keerden we ook terug naar de oorsprong van de armentafels of de tafels van de Heilige Geest waarbij de offergaven verdeeld werden aan de minderbedeelden van onze gemeenschap.
Erfgoed Edegem, dat zich onder meer met religieus en immaterieel erfgoed bezig houdt, zet zich samen met de pastorale eenheid H. Maria Magdalena, het basilicakoor en St.-Sebastiaansgilde in voor het behoud van deze mooie activiteit in onze gemeente. Overigens is onze Sint-Antoniusprocessie nog de enige overblijvende processie in de zuidrand van Antwerpen.

Dirk Meeussen


PAROCHIENIEUWS

HEILIGE FAMILIE
Gingen ons voor naar de Vader

Mevrouw Claire Van der Donckt – Van Eesel werd geboren in Antwerpen op 8 juni 1927. Ze was weduwe van André Van der Donckt. Ze overleed op 26 januari 2021 in Sint-Pieters-Woluwe en haar uitvaart ging door op 2 februari in H. Familie.

Mevrouw Geneviève Van Goethem werd geboren op 31 oktober 1924 in Berchem. Ze was ongehuwd en bleef kinderloos. Gesterkt door het sacrament der zieken is ze op 8 februari 2021 in Wilrijk overleden. Uitvaart op 13 februari in H. Familie.

Mevrouw Nicole Tuyttens werd geboren op 7 augustus 1925 in Antwerpen. Ze verbleef de laatste tijd in Woonzorgcentrum Ruytenburg in Berchem, waar ze overleed op 9 februari 2021. Uitvaart op 16 februari in H. Familie.

SINT-LODEWIJK
Ging ons voor naar de Vader

Etienne van Caster, geboren te Antwerpen op 28 augustus 1928, overleed te Mortsel in het Woonzorgcentrum Mayerhof op 13 februari 2021. Tot voor een jaar woonde hij in de Osylei 19. Hij was de echtgenoot van Lucie Guiette, de vader van Matthieu, Evelyn, Gilles en Kwang-Il, grootvader van negen kleinkinderen en een achterkleindochter. De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme familiekring op vrijdag 19 februari. Etienne was een aimabel en zeer maatschappelijk geëngageerde parochiaan. Hij was erevoorzitter van Cultuurproject Dieseghem en de architect die de grote uitbreiding van ’t Centrum in de jaren negentig van vorige eeuw begeleid heeft. Tevens was hij erevoorzitter van ‘Voor Kruis en Beeld’, de vzw die het patrimonium religieuze gevelbeelden in de Antwerpse straten binnen de Leien in stand houdt.

AGENDA

Maandag 29 maart
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via livestream 20.00 – 22.15 u. – zesde van 8 avonden)

Maandag 26 april
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Den Bijenkorf, Lochtenbergplein 3, Brecht, St.-Job 20.00 – 22.15 u. – zevende van 8 avonden)


24 februari 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op de website https://www.mijnparochie.be/vieringen/viering-en-gebed/ te bekijken vanaf zondag morgen.
Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Op de weekdagen in de Vasten is er een morgengebed in St.-Benedictus om 8.30 u. en een avondgebed in St.-Antonius om 19 u.

Zaterdag 27 februari – Tweede zondag van de Veertigdagentijd

SINT-BENEDICTUS
17.00 u. Eucharistieviering (niet publiek toegankelijk);voor de echtgenoten Flor Blyweert – Thérèse Borms en voor Frank en Thérèse Desopper – Nelis; jaargetijde van Marguerite Rosquin-Stroobant, van Luc Van den Bossche en van André De Bruycker

Zondag 28 februari – Tweede zondag van de Veertigdagentijd

HEILIGE FAMILIE
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistieviering

HEILIG KRUIS
Er zijn geen vieringen in onze kerk. Een intentie voor Frank en Thérèse Desopper – Nelis wordt opgenomen in de viering van zaterdag 27 februari in St.-Benedictus.

LICHT VAN BETHLEHEM – HANDELINGEN
Jongeren aan het woord

Op 21 december nam onze bisschop mgr. Bonny het Licht van Bethlehem in ontvangst van Scouts en Gidsen Vlaanderen en bracht het samen met 15 jongeren over naar de kathedraal, waar het vanuit de Corona-kapel zijn weg via de

vicariaten vindt door ons bisdom. We laten Marie (16 – Sant ‘Egidio) en Brent (15 – IJD) aan het woord.
Wat betekent ‘het Licht van Bethlehem’ voor jou?
Marie: Ik had voor we gingen wandelen niet echt een idee wat er ging gebeuren en wist dus niet goed waar ik aan mee deed. Maar ik ben zeer blij dat ik ben mee gegaan, aangezien het echt iets moois was in deze donkere tijden. Samen wandelen en het Licht brengen naar de kathedraal vond ik een mooi initiatief. Het was koud, maar ik voelde de warmte van alle mensen rondom mij.
Wat is je bijgebleven van de wandeling met het Licht op 21 december?
Brent: Wat mij is bijgebleven is dat wij, leden van verschillende bewegingen, samen met de bisschop het licht naar de kathedraal brachten en op die manier het licht brachten naar een plaats waar het voor gelovigen een steun kan zijn. Ook dat we het later als christenen mogen verspreiden naar allerlei steden en dorpen, zodat het vredeslicht voor velen een lichtje en een bron van warmte en liefde moge zijn in deze moeilijke periode.

Chris Van Vliet


NIEUWS VAN DE RIJSTAKTIE

Beste mensen van de pastorale eenheid H. Maria Magdalena, naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij hier graag het resultaat van onze missie-actie van oktober in de Edegemse parochies. Voor de parochianen van Mortsel die nu ook hetzelfde parochieblad toegestuurd krijgen is een beetje uitleg over de ‘Rijstaktie’ zeker welkom.
De ‘Rijstaktie’ (wij behouden graag de oorspronkelijke schrijfwijze omdat ons logo ook zo ontworpen werd) bestaat reeds 55 jaar. Al die tijd werden de missionarissen en ontwikkelingshelpers die vanuit de Edegemse parochies H. Familie en St.-Jozef naar de missiegebieden vertrokken, financieel gesteund. Op een bepaald ogenblik waren er zo een dertigtal mensen actief in de derdewereldlanden. Een jaarlijks Rijstaktie-feest en een jaarlijks Hongermaal waren hoogtepunten en zorgden voor mentale en materiële steun.

Momenteel zijn er nog maar twee oud-parochianen actief. Pater Patrick Taveirne (scheutist) verblijft in Hongkong en ontfermt zich over een project in de provincie Shaanxi (China) dat arme studenten helpt met studiebeurzen. Daarnaast Evelyne Wairy die samen met haar echtgenoot in Brazilië een opvanghuis voor straatkinderen runt: ‘Crianças do Mundo’. Neem gerust een kijkje op www.criançasdomundo.org.
In oktober vorig jaar deden wij weer een oproep om het werk van onze eigen missionarissen/ontwikkelingshelpers te steunen. Onze nieuwsbrief werd in de brievenbussen van de trouwe schenkers gedeponeerd en voor wie er nog geen kennis mee maakte lagen er exemplaren ter beschikking in de verschillende kerken van Edegem. Wij stellen vast dat ook parochianen van de basiliek zich bij de milde schenkers aansloten. Het resultaat van de stortingen ten gunste van het werk van deze mensen was buiten verwachting, ondanks de moeilijke periode die wij nu meemaken. In 2019 ontvingen zij in totaal 5002 euro. Onze actie van oktober 2020 overtrof alle verwachtingen en bracht 8402 euro op. Dank aan jullie allen in naam van Patrick en van Evelyne.
Wie graag in de loop van het jaar een gift doet (wat verschillende mensen onder ons reeds doen) vindt de rekeningnummers hierna:
Met onze dank bij voorbaat.
Rijstaktiecomité – Martin Franken
03 457 48 87 – martin.franken@skynet.be

Zonder fiscaal attest
Rijstaktie Edegem
IBAN: BE66 8333 8698 9143
BIC-CODE: GKCCBEBB.
Wens je een fiscaal attest (vanaf 40 euro)
Stort dan op één van de hierna volgende nummers.
Evelyen Wairy
BE06 0882 1090 0122 van Children of the world international
Patrick Taveirne
BE82 0000 9019 7468 van S.O.S. Scheut
Mededeling: Project 06086003 – Patrick Taveirne.


EEN MINIREEKS
De Heilige Jozef

Hoeveel parochies, scholen, ziekenhuizen … in Vlaanderen dragen de naam van Sint-Jozef? Dat moeten er enorm veel zijn. Hij is natuurlijk ook de patroon van de vaders en de arbeiders, maar wist u dat Sint-Jozef ook de beschermheilige is van de kerk in haar geheel? Om de figuur van Sint-Jozef wat meer op de voorgrond te laten komen, heeft paus Franciscus een bijzonder jaar voor Sint-Jozef afgekondigd. Dat loopt van 8 december 2020 tot 8 december van dit jaar. De evangelies vertellen ons niet veel over Jozef, die meer op de achtergrond blijft. Via de evangelisten Matteüs en Lucas komen we toch het een en ander te weten over hem. De heilige Jozef wordt vooral vernoemd bij de geboorteverhalen over Jezus.

Zo lezen we dat Maria verloofd was met Jozef maar ook dat Maria zwanger werd van de heilige Geest nog voordat ze gingen samenwonen (Mt 1,18). Daarom wilde Jozef in stilte van Maria scheiden (Mt 1,19), maar in een droom verscheen een engel die hem uitlegde hoe het Kind in Maria’s schoot van de heilige Geest was.
Hij kreeg de opdracht Maria toch tot vrouw te nemen om zo de ‘voedstervader’ van Jezus te worden (Mt 1,20). Later verschijnt opnieuw een engel aan Jozef om hem te waarschuwen voor de plannen van koning Herodes. Die wilde in Bethlehem alle jongens van twee jaar en jonger vermoorden.
In de aanloop naar het feest van Sint-Jozef op 19 maart en als eerbetoon aan twee van onze parochies en een ziekenhuis brengen we u de komende weken stukjes over de Heilige Jozef. Vandaag laten we paus Franciscus aan het woord. Hij schreef over hem een apostolische brief met als titel ‘Patris corde’ (Met het hart van een vader).
De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, verzorgers, supermarktmedewerkers, schoonmakers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered.


DE BEDELING VAN HET PAROCHIEBLAD

Door herstructureringen bij bpost zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.
Reserveren voor de vieringen
Als je op zondag naar een viering wil gaan, moet je daarvoor telefonisch reserveren en dat kon tot nu toe vanaf woensdag om 14 uur. Maar als je dan je parochieblad pas op donderdag krijgt, kan het gebeuren dat alles al volzet is als je belt. We kiezen er daarom voor de reserveringen in het vervolg pas te laten beginnen vanaf donderdag om 14 uur.

Alle telefoonnummers: Klik HIER!

KERK&leven niet ontvangen op donderdag?
Heb je op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet ontvangen, dan kan je dat op volgende wijzen melden.
De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzend het. Je melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die meteen een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
Ofwel stuur je een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Zet daarin je naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven je adres staan afgedrukt).
Geen internet? Je kan ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer 03 210 08 30. Eén van de medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.
Van zodra de klacht ontvangen is stuurt Halewijn een nieuw exemplaar op dat door bpost prioritair bezorgd wordt.


PAROCHIENIEUWS

Edegem
SINT-ANTONIUS
Werden gedoopt
Op zondag 14 februari waren er in onze kerk drie doopsels in dezelfde familie. Casper Coopman is de zoon van Michiel Coopman en Heidi Michielsen uit Mortsel. Florian Van de Velde is de zoon van Michiel Van de Velde en Marjolein Michielsen en zij wonen in Mechelen. Tenslotte was er Elin Michielsen, dochter van Wim Michielsen en Nikita Joly uit Duffel.17 februari 2021


Zaterdag 20 februari – Eerste zondag van de Vasten

Op zondag 28 februari zijn er enkel in St.-Antonius vieringen. Pastoor Tom gaat daar dan om 9, 10 en 11 uur voor in een eucharistieviering . Reserveren hiervoor kan vanaf woensdag 24 februari om 14 uur.
Info en telefoonnummers klik HIER!

Gebedsmomenten in de veertigdagentijd
We willen van deze veertigdagentijd een sterke tijd maken. Vanaf donderdag 17 februari bent u om 8.30 uur uitgenodigd voor een dagelijks gebedsmoment van een half uur in de Sint-Benedictuskerk. In de Sint-Antoniuskerk gaat telkens om 19 uur een avondgebed door.
We baseren ons op het getijdengebed. Een psalm, een stukje evangelie, stille tijd met aanbidding, enkele voorbeden en gebeden … Er zijn 15 personen toegelaten. Inschrijven is niet verplicht.

Opgenomen diensten
Ons aanbod online loopt natuurlijk door: elke dag kunt u via ons youtube-kanaal “Pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena” of via deze website (klik HIER) een opgenomen gebedsmoment volgen, dat verzorgd wordt door onze vele voorgangers. De opname van onze wekelijkse eucharistie met pastoor Tom vanuit Sint-Benedictus staat voor u klaar vanaf zondagochtend.


40 DAGEN NA KERSTMIS

Met Kerstmis vieren we met veel enthousiasme de geboorte van Jezus, het licht voor de wereld. Wie echter op 25 december naar buiten kijkt, ziet vooral veel donker, midden in de winter. De eerste week van februari begint het echter op te vallen dat het ’s morgens al wat vroeger en ’s avonds al wat langer licht is. We zijn dan 40 dagen na Kerstmis en 40 is in de bijbel de tijd die de mens nodig heeft om iets dieper te verstaan.

Op datzelfde moment vierden we met Lichtmis ook de gedoopten van vorig jaar. Het was een woelig jaar met Corona en toch werden in onze pastorale eenheid zo’n 100 doopsels gevierd met heel kleine kindjes, maar ook grotere en ook 2 volwassenen.
Een viering met veel volk zat er natuurlijk niet in en dus gingen we dit jaar voor de drive-in versie. Ouders en gedoopten werden hartelijk onthaald in de kerk. De familie kreeg het aandenken van het doopsel mee en mocht een typische lichtmiskaars aansteken aan het Licht van Bethlehem. Zo legden we de link met Kerstmis en het feest van Lichtmis.
Daarna baden we samen om Gods zegen voor de kinderen en de gezinnen. De ouders kregen de linken mee naar de opgenomen viering op onze website en één naar een Lichtmiswandeling voor het gezin. Vele ouders reageerden heel warm en enthousiast en waren dankbaar voor het doopsel, maar ook voor de fijne ontvangst en het gebed in de kerk én voor het aanbod. De pannenkoeken die zijn er volgend jaar hopelijk opnieuw bij.


STEDEN IN HANDELINGEN
Samaria: de tweede stap

Jezus’ opdracht
Bij zijn hemelvaart gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht zijn getuigen te zijn “in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde” (Hnd 1,8). Zeven hoofdstukken lang, dat is één derde van het boek, getuigen de leerlingen in Jeruzalem. Pas als er met de moord op Stefanus een hevige vervolging uitbreekt tegen de Kerk in Jeruzalem, verspreiden de leerlingen zich “over de streken van Judea en Samaria” (Hnd 8,1). Zo begint het getuigen buiten Jeruzalem niet uit gehoorzaamheid aan Jezus’ opdracht, maar gedwongen door de omstandigheden. En eerst vertelt Handelingen ons een voorbeeld van dit getuigen in de stad Samaria.Nabij het huidige Nabloes (ongeveer halfweg tussen Nazaret en Jeruzalem) liggen de ruïnes van het oude Samaria, hoofdstad van het tienstammenrijk Israël dat zich na Salomo afscheurde van Judea. Herodes de Grote had ter ere van de keizer de stad herdoopt tot Sebaste, wat het Grieks is voor Augustus. Maar Handelingen blijft de oudtestamentische naam gebruiken. De opdracht van de leerlingen was getuigen dat Jezus koning was van al de twaalf stammen van Israël: Judea en Samaria samen. Dat zou al het begin zijn van het herstel van het davidische koninkrijk voor Israël, waarnaar de leerlingen vroegen in Hnd 1,6.

Samaria © Wikiwand

Verzoening in de familie
De Assyriërs hadden in 722 v.C. de stad veroverd en een deel van de bevolking weggevoerd en vervangen door andere bevolkingsgroepen. Eeuwen later, in 128 v.C. heeft de Joodse hogepriester-koning Johannes Hyrcanus de Samaritaanse tempel op de berg Gerizim verwoest. We begrijpen daarom dat pelgrims naar de tempel van Jeruzalem bij de Samaritanen niet welkom waren (zie Lc 9,53; zie ook Joh 4,9).
Nu verkondigde Filippus, de tweede van de “Zeven” na Stefanus, in Samaria dat Jezus de koning is die de twaalf stammen weer verenigt. Handelingen stelt het voor alsof heel de stad Filippus’ verkondiging had aangenomen, zodat de moedergemeenschap van Jeruzalem Petrus en Johannes afvaardigen om de bekering van Samaria te bekrachtigen met de gave van de Geest (door handoplegging). Na de terugkeer van de apostelen naar Jeruzalem ging de verkondiging van het evangelie verder in “vele dorpen” in de hele streek Samaria, met als resultaat dat in Hnd 9,31 kan worden geschreven dat de “volksvergadering” (ekklèsia: de vergadering van Gods volk verzameld in de naam van de Messias Jezus) vrede genoot in heel Judea, Galilea en Samaria. Met Galilea erbij is de eerste etappe uit Hnd 1,8 zeker “gehaald”.
En nu de “volkeren”
De verspreiding van het evangelie onder de volkeren begint met Petrus in Caesarea en met Paulus die in Hnd 15,3 onderweg naar Jeruzalem vreugde verschaft aan alle broeders (en zusters) onder meer in Samaria (wat een tegenstelling met Lc 9,53!) door te vertellen van de bekering der volkeren. Intussen zijn we halfweg het boek Handelingen met de vraag hoe de Messias heel Israël met alle volkeren zal verzoenen.

Rik Hoet


ZOODO
meer leerlingen naar het secundair onderwijs in Burkina Faso

In 2013 reisden we met beweging.net Rupelmonde mee naar Burkina Faso, een fascinerend maar heel arm “land van integere mensen”. Wij bezochten daar hun project: financiële steun en hulp bieden aan een basisschool in het broussedorp Sig Noghin, ongeveer 30 kilometer van Koudougou, de derde grootste stad van het land. Dat project loopt sinds 2009 en heeft al heel wat ten goede veranderd.

Tijdens een gesprek met Remi Bansé, directeur van de basisschool, leerden we dat de meeste kinderen hierna in hun dorpjes terugkeren zonder verdere scholing. Toen groeide het plan om kinderen kansen op middelbaar onderwijs te geven. En dat is het project dat we ZOODO noemen, een woord in de plaatselijke taal Mooré dat vriendschap betekent.
In 2014 startten we met twee leerlingen: Kuilga en Agnes. Wij betalen hun schoolgeld, uniform, leerboeken, een fiets enzovoort. Intussen werkten we in België allerlei initiatieven uit om geld in te zamelen om meer kinderen kansen te geven. En zo begon in 2016 ook Sidonie aan haar middelbare school in het Collège Saint Monique.

Tijdens volgende bezoeken in 2018 en 2019 hebben wij een stevige band opgebouwd met Remi en zijn enthousiaste juffen Elodie en Fatima. Hun dorpsschool is bij de drie beste uit de ruime regio en dus is ons doel zoveel mogelijk leerlingen te laten doorstromen.

Dit schooljaar konden we drie nieuwe leerlingen hun traject laten starten: Lambert, Felix en Abseta. Maar Covid 19 heeft ook voor ons heel wat initiatieven stilgelegd. Daarom zijn we heel blij ons project via het parochieblad bekendheid te mogen geven en hopen zo nieuwe sponsors en medewerkers te bereiken. Financiële steun geven kan op BE29 0882 9112 3364, het rekeningnummer van ZOODO.
Wie graag meer info wil mag mailen naar nicoledeclerck@icloud.com of bellen op 0497 43 71 81 hartelijk dank, ook in naam van onze leerlingen.


KWB SINT-LODE / HEILIG KRUIS
KWB in coronatijd

In een recent nummer van Visie schreef voorzitter Guido Gommeren over de moeilijkheden die KWB ondervindt door de samenkomstbeperkingen en afgelaste initiatieven. In zijn nieuwjaarsboodschap tijdens de online worstenbroodavond gaf hij een teken van licht en hoop en vroeg de moed niet op te geven voor uzelf en voor vrienden en kennissen. Ook KWB gaat volhouden en Guido overliep enkele activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen, KWB-lid of niet. Uiteraard zal een en ander nog afhankelijk zijn van het al dan niet versoepelen van de corona-maatregelen.
In de loop van de maand maart is er een fotozoektocht in de Dieseghemwijk.
Op donderdag 1 april, Witte Donderdag, plannen we een infoavond over de projecten van Broederlijk Delen. Afspraak om 20 uur in Johannes XXIII.
Eind april organiseren we een fietstocht. De juiste datum en de bestemming vertellen we later nog wel.
Vorig jaar was er in maart een bijeenkomst gepland om onze kennis van de wegcode op te frissen. Het kon toen niet doorgaan, maar we hopen dat het nu in de maand mei wel lukt.
Op woensdag 9 juni gaan we de voorbije periode evalueren en onze plannen voor de nabije toekomst toelichten. We doen dit in Johannes XXIII.
Tenslotte zijn er nog online kooklessen met hobbykok Filip Lelie. Tot 20 februari kan u daarvoor nog inschrijven bij Guido Gommeren: 03 440 11 30 of guido.gommeren@telenet.be.


AGENDA

Maandag 22 februari
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via livestream 20.00 – 22.15 u. – vijfde van 8 avonden)
Maandag 29 maart
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Den Bijenkorf, Lochtenbergplein 3, Brecht, St.-Job 20.00 – 22.15 u. – zesde van 8 avonden)
Maandag 26 april
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Den Bijenkorf, Lochtenbergplein 3, Brecht, St.-Job 20.00 – 22.15 u. – zevende van 8 avonden)


10 februari 2021


VASTENPROGRAMMA 2021

Op 17 februari is het alweer Aswoensdag. Zoals wij al enkele jaren doen, zullen wij ook dit jaar een vastenprogramma voorzien om ons spiritueel voor te bereiden op Pasen.
Sinds 1986 wordt het Licht van Bethlehem over heel Europa verspreid. Het wordt aangestoken in de geboortekerk te Bethlehem en wordt zonder te doven tot en met Pinksteren door scoutsgroepen uitgedragen over de hele wereld. Zo staat de vlam symbool voor de boodschap van vrede, die zich sinds de geboorte van Jezus verspreidt over de hele wereld. Dit jaar wil onze bisschop zich daar uitdrukkelijk bij aansluiten. Het is aan ons christenen om het licht van Jezus en zijn evangelie door te geven in woord én daad. Daarom rekent hij erop dat wij dit Licht van Bethlehem mee uitdragen door het zoveel mogelijk te delen. Zo zal ook bij ons dit Licht de rode draad vormen door de vieringen van de vasten.
Tegelijk staan ook de symbolen van zaad en aarde centraal. Deze staan model voor het graan, dat in de aarde moet vallen en sterven om nieuw leven voort te brengen. Net zoals de veertigdagentijd de hoop in zich draagt op nieuw leven en verrijzenis na lijden en dood. Gezinnen met kinderen, die actief willen deelnemen, kunnen eventueel thuis zaadjes in een potje aarde zaaien. Tegen Pasen zullen zij al flink opgeschoten zijn. Dit zal zeker een extra dimensie geven aan de veertigdagentijd.
Hoewel er door de vaccins, die op komst zijn, hoop gloort aan het einde van de tunnel, zal het vastenprogramma toch nog op een alternatieve manier moeten verlopen. Alle vieringen en bezinningsmomenten zullen gefilmd worden op de vooravond en telkens vanaf woensdagmorgen via computer of smartphone te volgen zijn op de website van de parochie www.mijnparochie.be.

Als vanouds starten wij met een viering op Aswoensdag, weliswaar zonder fysieke asoplegging, maar die toch een betekenisvolle veertigdagentijd inleidt. In de loop van de dag zullen ook enkele kerken beperkt open zijn. U kunt er even binnenlopen, iemand van de gebedsleiders zal u onthalen en kort met u bidden. Een klassiek assenkruisje kan niet, maar indien u het wenst, zal de gebedsleider wat as over het hoofd strooien als symbool van onze wens om de vasten goed aan te vatten. Uiteraard houden we rekening met de regel van maximaal 15 gelovigen tegelijk in de kerk. Het liturgieteam zorgt voor een aangepaste gebedskaart die u thuis een plaatsje kunt geven tijdens de vasten.

In volgende kerken kunt u terecht op woensdag 17 februari:
– St.-Benedictus en H. Bernadette: 10 tot 12 uur
– H. Familie: 9 tot 10 uur
– H. Kruis: 9.30 tot 11.30 uur
– O.L.V. basiliek: 19 tot 20 uur.

Heel de vasten zullen er telkens op woensdag bijzondere bezinningsmomenten deel uitmaken van de gewone reeks dagelijkse gebeden. Een bijzondere vermelding waard zijn het stemmige getijdengebed op 10 maart vanuit de Sint-Benedictuskerk en een verzoeningsviering op 24 maart. De andere bezinningsmomenten op 24 februari en 3, 17 en 31 maart lonen zeker ook de moeite. Al deze vieringen worden tijdig aangekondigd op deze website.
Hopelijk kunnen wij Pasen weer op een normalere manier vieren als een feest van bevrijding en verrijzenis. We kunnen dan de werkelijkheid van de wederopstanding wellicht opnieuw op een vollere manier ervaren.


TIJDENS DE VASTEN : een dagelijks halfuurtje voor God en onze gemeenschap

In Mortsel deden we het al eens in de advent van 2019: dagelijks een halfuur morgengebed voor onze plaatselijke gemeenschap en haar noden. Het deed deugd en gaf adem aan de engagementen van wie meedeed. In de vasten van 2020 moesten we door de coronamaatregelen na enkele weken stoppen en in de advent van vorig jaar kon het helemaal niet.
Nu kunnen we wel weer met 15 samenkomen. En dat willen we doen in de sterke tijd die de Vasten is. Meer nog: we voegen er een avondgebed aan toe in Edegem.
Het sfeervolle kader van zowel de St.-Benedictuskerk als de St.-Antoniuskerk helpen om tot gebed te komen. Zie dit aanbod gerust als een kans om je vastentijd diepgang te geven.

Concreet
– Op alle weekdagen van de veertigdagentijd ben je welkom van 8.30 tot 9 uur voor een morgengebed in de St.-Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St.-Antoniuskerk in Edegem. We kunnen wel maar 15 mensen toelaten.
– We starten op donderdag 18 februari en het laatste gebed is op woensdag 31 maart.
– We bidden een psalm en lezen de schriftlezing van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbeden en het Onze Vader.
– Iedereen is welkom, ook al kun je maar één of enkele keren aanwezig zijn.
– Wie niet kan deelnemen nodigen we uit om tijdens de veertigdagentijd mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden. Ook het dagelijks gebed op https://www.mijnparochie.be/vieringen/viering-en-gebed blijft trouwens doorgaan zolang de lockdown duurt.


MET ZIJN VIJFTIENEN
Elke week de kans om te vieren

Op 17 januari gingen alle kerkdeuren in Mortsel en Edegem open om, meestal in twee beurten, telkens 15 mensen te ontvangen voor een viering. Dit werd heel positief onthaald en daarom breien we er een vervolg aan. Want een echte ontmoeting met de Heer en het warme weerzien met medeparochianen is toch onvervangbaar.
Op 21 februari, eerste zondag van de veertigdagentijd en op 21 maart, collecteweekend van Broederlijk Delen, doen we hetzelfde. Op iedere zondag vanaf 14 februari zal pastoor Tom telkens één kerk aandoen om daar eucharistie te vieren. Pater Gust gaat voor in eucharistievieringen in H. Bernadette.
Voor alle vieringen moet telefonisch ingeschreven worden. Dat kan telkens vanaf de woensdag ervoor vanaf 14 uur. Inschrijven voor verschillende weken tegelijk kan niet. Gelieve niets in te spreken op de voicemail, want dat brengt veel extra werk mee en misschien dubbele boekingen. Bedankt aan alle ‘telefonisten’ om dit alweer in goede banen te leiden.Overzicht van deze vieringen en telefoonnummers: klik HIER!


DE Digitale 40-Dagenretraite 2021 VAN DE JEZUÏETEN

© Gerwin Roffel

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.
Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.
Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.
Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.
Een productie van https://www.ignatiaansbidden.org/
Jaarlijks worden door ignatiaansbidden.org twee digitale retraites verzorgd, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.


OP VERKENNING IN DE KERK

Dit jaar werken we in de eerste communie met een nieuw concept. Alle kinderen krijgen in hun voorbereiding minimaal vijf thema’s, dat is gebleven. Het gaat dan om geroepen bij je naam, het doopsel, Jezus de Christus, de eucharistie en het kerkgebouw.
p de meeste plekken hebben we geen vaste ploeg aan catechisten en geven ouders al jaren de catechese aan hun kinderen. Om hen daarbij te ondersteunen, vroegen we zoals anders bij de inschrijvingsavond wie welke catechese wil geven. Meteen daarbij werd dan ook de infoavond mee gegeven voor de desbetreffende catechese.
Zo komen de ouders van alle werkingen op dezelfde avond live of digitaal bij elkaar en krijgen ze de catechese van pastoor Tom op hun eigen niveau als volwassenen. Nadien wordt per werking bekeken hoe de ouders dat concreet gaan aanpakken. Anne en Nicole als verantwoordelijken voor de verkondiging bij -18 jarigen en eventueel andere ervaren catechisten helpen de verschillende groepjes bij de uitwerking.
Tot nu toe hebben we zo al het thema van Jezus de Christus, het doopsel en het bezoek aan het kerkgebouw behandeld. De balans op dit moment is al heel erg positief. Telkens opnieuw zijn er voldoende ouders, maar wat vooral heel erg opvalt is dat ze zelf zo blij zijn met de inhoudelijke vorming die ze krijgen.

Op de foto’s bij dit artikel ziet u de kinderen van de Heilige Familie die in de basiliek en de grot op bezoek gaan. De reacties van vele ouders waren duidelijk: ouders en kinderen vonden het geweldig. De kinderen hadden op het einde maar één vraag: wanneer is de volgende catechese? Hartelijk dank aan al wie mee zorg draagt voor de eerste communiewerkingen. Uiteraard ook aan de vaste catechisten van de basiliek en Heilige Bernadette die hun werking verder zetten.


De digitale 40-dagenretraite 2021 VAN DE JEZUÏETEN DEEL 2

Heb jij het volgende al eens meegemaakt? Je neemt deel aan een (digitale) eucharistieviering of aan een andere bijeenkomst en er weerklinkt een Bijbelverhaal. De lector heeft nog maar één zin, misschien zelfs nog maar één woord gelezen en je denkt: ‘die tekst ken ik al’ en, zonder dat echt te willen, dwalen je gedachten af naar je middagmaaltijd, het weer buiten, de kinderen of de kleinkinderen. Het is niet gemakkelijk om Bijbelverhalen telkens opnieuw als ‘nieuw’ te beluisteren. En … waarom een boek lezen of herlezen als je de inhoud reeds kent?


© Areta Ekarafi

Iets nieuws ontdekken in wat oud en vertrouwd is!
Kennen wij de Bijbel? Of kennen we slechts enkele fragmenten? En … zeggen we niet te snel: dat verhaal kennen we wel? Soms herkennen we een tekst, maar de context is ons totaal vreemd. Als we echter één zin of één fragment uit een tekst halen, dan … bestaat het risico dat die zin of dat onderdeel een eigen leven gaat leiden en vervreemdt van het geheel waarvan het deel uitmaakt. Om die reden besloot onze bisschop en de stuurgroep Handelingen om een specifiek Bijbelboek in zijn geheel te lezen en te herlezen! Er werd gekozen voor het boek Handelingen. Dit boek bevat oude en vertrouwde verhalen, zoals het Pinksterverhaal en de bekering van Paulus, maar vele andere delen zijn onbekend en onbemind. Door het geheel te lezen kunnen zelfs de bekende fragmenten als ‘geheel anders’ verschijnen.
Lezen en laten lezen
Hoe kan je mensen aanzetten om een Bijbelboek te lezen en misschien zelfs meermaals te herlezen? In ons bisdom werden allerlei leesgroepen opgericht. Bedoeling was om zo samen het boek Handelingen te lezen. Spijtig genoeg konden we corona niet de les lezen en vele leesgroepen moesten stoppen voor ze goed en wel begonnen waren. Hoe konden we – coronaproof – apart, en toch samen, het boek Handelingen lezen? Als antwoord op deze vraag werden ‘De Kruk’ en ‘De schat’ geboren: twee ludieke, digitale Youtube-programma’s met éénzelfde doel: mensen uitdagen om het boek Handelingen ‘te nemen en te lezen’! Via spelletjes, zoekopdrachten en geheimschriften werden de ‘kijkers’ uitgedaagd om veel meer te doen dan alleen maar ‘kijken’. Er werd hen gevraagd om de oplossingen te zoeken in alle hoeken van het boek Handelingen! Of ze dat deden? 23 weken lang gingen velen op zoek. Wekelijks gaven een 50-tal individuen, koppels, kleine groepjes of (religieuze) gemeenschappen het juiste antwoord door aan de organisatoren.
De Bijbel lezen: ludiek en leuk!
Conclusie? Moraal van het verhaal: de Bijbel lezen is allesbehalve saai! En … onze ‘kijkers’ die ‘lezers’ werden, vertelden ons dat zij de Bijbel (her)ontdekten als een boek om te lezen, maar veeleer ook als een boek om van te leren én van te leven! Laten we op dit élan verder gaan en laten we, als mensen van de Weg, verder stappen zetten op het pad dat het boek Handelingen voor ons opent!

Lieve Gommers

PAROCHIENIEUWS

SINT-BENEDICTUS
Ging ons voor naar de Vader

Dankbaar om haar lang leven hebben wij op 30 januari, in de kerk van Sint-Benedictus, met de familie afscheid genomen van Louisette Wuyts. Louisette werd geboren te Antwerpen op 2 mei 1922 en is overleden op 23 januari in WZC Rubens. Zij was de weduwe van Robert Godart, moeder van Danni en Jacques en trotse Nani van 4 klein- en 7 achterkleinkinderen. Jarenlang was zij medezaakvoerster van ‘Godart ijzerwaren & huishoudartikelen’.

Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan en bidden dat Louisette wordt opgenomen in Gods heerlijkheid.


6 februari 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er geen publieke vieringen. Als deze maatregelen wijzigen, houden we u op de hoogte. Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op de website https://www.mijnparochie.be/vieringen/viering-en-gebed/ te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken.

SINT-BENEDICTUS
Zaterdag 6 februari Vijfde zondag door het jaar 17.00 u. Eucharistieviering (niet publiek toegankelijk); jaargetijde van Louisa Vervloet, van Louise “Loucky” Brion – Van den Broeck, van Nicole Hertoghe – Swolfs en van Jan Ex
HEILIG KRUIS
Er zijn geen vieringen maar de kerk is wel iedere zondag open van 10 tot 12.30 uur. Zo kan er zowel aan het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust als in de weekkapel in stilte gebeden worden om zo rust te vinden in deze tijd.


DE HANDELINGEN GAAN VERDER IN 2021

Ook al kunnen we niet lijfelijk samenkomen zolang het coronavirus niet onder controle is, toch gaan we op een creatieve manier met het lezen van het boek Handelingen verder. Zoomen is een werkwoord dat ik al veel heb toegepast het afgelopen jaar.

Aanraken gaat niet
We kunnen elkaar wel zien
Toch geraakt worden

Op zondag 3 januari stonden we met een zevental deelnemers stil bij hoofdstuk 9. Het gaat in dit hoofdstuk vooral over de figuur van Saulus die de eerste christenen vervolgt, een bekering ondergaat en dan vol vuur het goede nieuws van Jezus gaat vertellen. Het is dan een uitdaging om dat verhaal op ons leven te leggen. Je kan dat het best doen door werkelijk in het verhaal te kruipen of in één van de figuren ervan. En dan proberen te voelen, ruiken, proeven … Wat kan deze tekst zeggen over mijn eigen leven? Of over ons Kerk-zijn nu …

Opnieuw beginnen
Ons leven veranderen
Wees ons genadig

Graag laat ik jullie enkele reacties lezen. Zo merkt er iemand op dat er ook vrouwen bij de leerlingen zijn. Dat zou in onze kerk harder mogen klinken. Het is fijn dat anderen passages lezen die mij niet zijn opgevallen. Je kan God zien als mijn Knuffelcontact (met grote K). Van de eerste leerlingen kunnen we leren dat het werk van God maar mogelijk is door ONZE handen! Waar vinden wij in onze kerk nog mensen die zo met vuur getuigen als Paulus?

Jozef Bouwens


PAROCHIENIEUWS

Edegem
HEILIGE FAMILIE
Ging ons voor naar de Vader

De heer Anatole de Malaise werd geboren op 3 juni 1930 in Bonnevoie, Groothertogdom Luxemburg. Hij raakte verknocht aan Antwerpen, waar hij zijn diploma haalde in de zeevaart en ook Vera leerde kennen, de vrouw van zijn leven. Twee kinderen kwamen, waarvoor hij een goede vader was. Van familiefeestjes, uitstapjes en reisjes genoot hij volop, evenals van “den Beerschot”. Hij was een geweldige opa. Hij overleed op 17 januari. In de Heilige-Familiekerk werd hij herdacht.


AGENDA

Dinsdag 9 februari
IJD Antwerpen – Digitale ouderavond “Wat na het vormsel?” (online 20 tot 21.30 u.)
Maandag 22 februari
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Den Bijenkorf, Lochtenbergplein 3, Brecht, St.-Job 20.00 – 22.15 u. – vijfde van 8 avonden)