Kerk en Leven

Parochieblad van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena

12 mei 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving en dat kan vanaf donderdag om 14 uur, voor donderdag 13 mei vanaf 6 mei en voor zondag 16 mei vanaf 13 mei. Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op deze website te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Klik HIER!

Donderdag 13 mei
SINT-BENEDICTUS
10.00 u. Woord- en Communiedienst (reservering: 0496 89 62 49)
11.15 u. Eucharistieviering met Bert Lodewijckx (reservering: 0496 89 62 49)

HEILIGE BERNADETTE
09.45 en 10.45 u. Woord- en communiedienst (reservering: 0473 37 26 87)

SINT-JOZEF MORTSEL
(09.00), 10.00 en 11.00 u. Woord- en communiedienst (reservering: 0486 59 83 96)

HEILIG KRUIS
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistievieringen met pastoor Tom (reservering: 0473 47 04 18 of afspraak met Sus Demarbaix)

SINT-LODEWIJK
09.45 u. Eucharistieviering met pater Cor (reservering: 0487 46 15 88)
10.45 u. Woord- en communiedienst (reservering: 0487 46 15 88)

Zaterdag 15 mei – Zevende paaszondag
PASTORALE EENHEID
18.30 u. Mariaviering aan de grot van Edegem (enkel bij droog weer – reservering: 0498 70 17 24)

SINT-BENEDICTUS
17.00 u. Eucharistieviering (niet publiek toegankelijk)

Zondag 16 meiZevende paaszondag Omhaling voor de communicatiemedia
SINT-JOZEF EDEGEM
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistieviering (reservering: 03 458 07 74)

HEILIG KRUIS
14.30 u. Doopviering van George Van Orshaegen

Donderdag 20 mei
SINT-LODEWIJK
19.00 u. Rozenhoedje


MARIAVIERING AAN DE GROT

Nu het officieel is, kunnen we ons plan echt uitvoeren (als het weer het toelaat). Dus organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een grotviering ter ere van Maria. De viering zal doorgaan op zaterdag 15 mei om 18.30 uur aan de grot en er zijn voor deze buitenactiviteit maximum 50 personen (kinderen niet meegerekend) toegelaten. Omdat zo’n grote groep bij slecht weer niet kan verhuizen naar de basiliek, kan de viering enkel bij goed weer doorgaan. Inschrijven voor de viering kan vanaf vrijdag 14 mei om 14 uur bij Lutgart Vermeiren op nummer 0498 70 17 24.


Magazine OH GOD!

Na het succes van de eerste editie van het magazine OH GOD! in 2020, kon een tweede editie niet uitblijven. Dit keer is het centrale thema ‘onderweg’.

De redactie pakt deze keer uit met een extra dik nummer, met daarin zelfs een interview met paus Franciscus. Het werd een openhartig gesprek over onderweg zijn en de levenslessen op je pad.

Dit tweede nummer heeft uiteraard nog veel meer te bieden: gesprekken met onder meer kunstenaar Johan Tahon, Réginald Moreels en de 91-jarige ‘circuspater’ Kristiaan Van der Linden. Voorts lees je in het magazine ontroerende getuigenissen over Compostela-bedevaarten en bijdrages van onder andere Rik Torfs en Lieven Boeve.

Als kers op de taart bevat het magazine een 20 bladzijden dikke fotospecial over de abdij van Westvleteren.

Normaal kost dit tijdschrift 16 euro plus 5 euro verzendingskosten. Via onze groepsaankoop kan je het verkrijgen voor 12 euro. Stort voor 20 mei uw 12 euro op het nummer van onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena BE87 7310 3581 4694 met vermelding van OH GOD, uw naam EN adres.


NIEUWSBRIEF EN NIEUWSFLASH

We hebben er heel lang naar uit gekeken en intussen is het mogelijk: vanuit de website van onze pastorale eenheid kunnen we nu een nieuwsbrief en een nieuwsflash versturen naar al wie dat heeft gevraagd. In deze zin zitten een paar belangrijke dingen.
De nieuwsbrief willen we maandelijks laten verschijnen en een eerste keer eind juni in de aanloop van de vakantie. De nieuwsbrief gaat een breder overzicht geven van wat er leeft in onze pastorale eenheid en legt linken naar de website, inschrijvingsformulieren, …
De nieuwsflash heeft geen vaste datum. Die verschijnt telkens wanneer er iets te melden is. Dat kunnen heel uiteenlopende dingen zijn en die flash is dus vooral bedoeld voor wie echt graag zoveel mogelijk weet van wat er allemaal gebeurt en er liefst ook zo snel mogelijk van op de hoogte wil zijn. De eerste nieuwsflash is al vertrokken naar ongeveer 180 mensen die aangegeven hadden graag op de hoogte gehouden te worden.
Het derde element heeft met de beroemde GDPR-regels te maken. Wij mogen ter bescherming van persoonsgegevens die nieuwsbrief en nieuwsflash alleen versturen naar wie daar zelf heeft om gevraagd. Ga dus naar onze website www.mijnparochie.be en geef daar uw voorkeur op. U kan vrij kiezen of u één van beide of beide wil ontvangen. En dit kan helemaal gratis.
Nog even dit: bij sommige bestemmelingen komen onze berichten niet in de map “Postvak in” maar bij de reclame of de spam terecht. Dat ligt aan de instelling van uw eigen mailsoftware. daar hebben wij geen invloed op. We kunnen enkel aanraden om in dat geval uw instellingen eens grondig te (laten) controleren en aanpassen indien nodig.


SINT-JOZEFPAROCHIE, MOLENVELD EDEGEM
De Schrans is weer open!

Zoals in vele horecazaken heeft men ook in De Schrans de klanten erg gemist. Maar er is in het parochiecentrum intussen wel hard gewerkt. En omdat er een groot, zonnig, gezellig en coronaproof terras beschikbaar is, is het centrum sinds 8 mei weer open. En ook de tapas zijn er weer.
Openingsuren
Dinsdag en woensdag 13.30 tot 24 uur
Donderdag en vrijdag 15.30 tot 24 uur
Zondag 9 tot 20 uur
Op maandag en zaterdag is het poarochiecentrum enkel open op afspraak.
Op zondag is De Schrans open, ook als er geen vieringen in de St.-Jozefkerk zijn.
Contactgegevens
Het parochiecentrum De Schrans vind je in de Molenveldlaan 4 in Edegem. Dat is een zijstraat van de Drie Eikenstraat. Voor informatie kan je terecht per telefoon of e-mail of op de website:
03 888 12 46 of 0492 39 24 28
charimark@hotmail.com www.feestzalendeschransedegem.be


VOORGANGERS IN ONZE PAROCHIES
Michèle Vandenput

We nemen alweer de draad op om de voorgangers in onze kerken voor te stellen. De voorgangers in opleiding, die zich al op een of andere manier in de Pastorale Eenheid engageren, willen we ook in het voetlicht brengen.

Tot 5 jaar geleden woonde zij in Jezus-Eik, gekend om zijn Mariabedevaart, zijn lekkere druiven en zijn Kriek, aan de rand van het Zoniënwoud. Ze groeide onbezorgd op als jongste van twee dochters in een warm en liefdevol gezin. “Ik behoor nog tot een der laatste generaties waarvoor geloven evident was en geen zondagsgevoel bestond zonder eucharistieviering.”

In Leuven studeerde ze geneeskunde, want ze wou een sociaal-geëngageerd huisarts worden, die zieken nabij was. In de Universitaire Parochie ontmoette ze geloofsgenoten, in de eigen studiekring waren die eerder zeldzaam en werd vooral haar kritische en wetenschappelijke geest aangescherpt. Pas toen ze ziekenhuisstages startte werd ze vanuit haar (over)beschermde en vertrouwde wereld geconfronteerd met uitzichtloos lijden en pijn en werd de honger naar existentiële en gelovige groei wakker.

Michèle was haar ganse actieve leven werkzaam als huisarts, ‘kind aan huis’ in vele gezinnen waar ze vaak grootouders, ouders én kinderen mocht bijstaan. “Naast vreugde deelde ik als huisarts ook veel droefheid en machteloosheid met hen. Hoe kwaliteitsvol onze gezondheidszorg ook is, het lenigt menselijk leed maar ten dele.”

“Een opleiding in palliatieve geneeskunde bracht enkel technische kennis en vaardigheden. Het liet mij niet onberoerd. Ik was vaak sprakeloos en vanuit mijn (on)geloof vond ik evenmin woorden of symbolen om zinvol om te gaan met de existentiële noden van zwaar zieken, rouwenden, … Toch mocht ik meermaals ervaren hoe mensen de hoop bewaren en in liefde worden omringd. Ik kreeg soms voeling met de bron van Liefde die mensen verbindt, en telkens opnieuw wil ik deze geloofservaring delen.”

Michèle was actief als doopselcatechist en jarenlang voorzitter van de parochieraad. Ze schreef zich in als ‘vrij student’ in het Hoger Instituut voor

Godsdienstwetenschappen in Leuven en volgde drie jaar lang de theoretische basisopleiding. “Ik was geboeid in de godsdienst als wetenschap, de studie van de evangelisten, de Psalmen. Zo vaak werd mijn oude godsbeeld uitgedaagd en kwam ik tot nieuwe inzichten.”

De opleiding bleek evenwel niet zo vrijblijvend te zijn. De studie had haar wel degelijk veranderd. “Ik bleef echter trouw aan mijn eerste roeping van huisarts maar profileerde mij expliciet als gelovig arts.” Na het stopzetten van haar medische activiteiten verhuisde ze naar Edegem om in de buurt van haar familie te wonen. Ze besloot de opleiding Pastoraal Handelen te starten aan het Theologisch Pastoraal Centrum en aan haar tweede roeping gevolg te geven. Vrij snel kon ze stage lopen in het Sint-Jozef- en Sint-Augustinusziekenhuis en haar vertrouwd maken met de eigenheid van het pastoraal gesprek.

“Ik voelde mij in de parochie van de Basiliek meteen thuis en mocht er zondag na zondag een warme geloofsgemeenschap ontmoeten. De oprichting van de pastorale eenheid Maria Magdalena en het elan van onze energieke pastoor Tom, evenals het enthousiasme van het gemotiveerd team is daar niet vreemd aan. Hier krijgen leken medeverantwoordelijkheid én vrijheid om mee de geloofsgemeenschap vorm te geven. Ik mag deelnemen aan de redactie van Kerk & Leven en werd lid van een werkgroep volwassencatechese. Tijdens de coronapandemie mag ik deelnemen aan de online gebedsmomenten en werd mede-ambassadeur van het project Licht van Bethlehem. Samen met een paar gemotiveerde mensen werd een werkgroep rouwzorg De Witte Vlinder opgericht.”

“Ik probeer te leven vanuit de Bron en de Liefde die ik in mijn ontmoetingen mag ervaren. Daarom deel ik het ongenoegen van onze bisschop Johan Bonny evenals zijn verontwaardiging bij bepaalde uitspraken van de paus en het instituut kerk. Zijn wij niet geroepen om kwetsbare mensen nabij te zijn? De uitsluiting van echtgescheidenen tot een kerkelijk huwelijk, de uitsluiting van holebi’s staat mijns inziens loodrecht tegenover de geest van Jezus’ boodschap. Ook de minderwaardige positie van de vrouw in de kerk en de onmogelijkheid tot wijding van vrouwen en gehuwde mannen stoot mij tegen de borst. Zou Jezus zulk een uitsluiting en discriminatie hebben goedgekeurd? Ik betwijfel het …”

“Ik hoop en ben er van overtuigd dat de Kerk in de komende jaren een meer inclusieve houding zal ontwikkelen. En zijn wij als christenen niet uitgenodigd om als eersten deze weg van solidariteit, wederzijds respect en openheid te bewandelen?”

Wij wensen haar vreugde, kracht en moed om haar engagement waar te maken.


AAN MARIA TOEVERTROUWD

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Normaal trekken tal van bedevaarders naar plekken toegewijd aan Maria. In deze bijzondere omstandigheden gebeurt dat nog altijd: in een bubbel of individueel komen mensen om een kaarsje te branden en te bidden op voorspraak van Maria. Mensen blijven zich toevertrouwen aan Maria. Het aantal brandende kaarsjes bij Mariabeelden is niet verminderd, integendeel!

Welke betekenis heeft Maria voor jou?
Op de vraag wie Maria voor jou is, zal iedereen wellicht een eigen antwoord geven. Deze vraag stellen en met elkaar daarover in gesprek gaan is zeker boeiend. Het project Handelingen ontwikkelde daartoe een werkvorm die primair bedoeld is voor mensen in zorgvoorzieningen, maar die zeker ook bruikbaar is in religieuze gemeenschappen. Met wat creativiteit ook in andere groepen trouwens.
Via deze werkvorm willen we aan de hand van eigen Mariabeelden of via afbeeldingen van Maria mensen met elkaar in gesprek brengen over de betekenis van Maria voor ieder persoonlijk. Daarnaast zijn er impulsen om samen te bidden en om zo jezelf aan Maria toe te vertrouwen. De uitgebreide werkvorm en al het nodige materiaal is te vinden op www.bisdomantwerpen.be. Klik in de bovenbalk op ‘Artikels’ en zoek naar de trefwoorden ‘inspiratiemap aan Maria toevertrouwd’. Dit kan een mooie voorbereiding zijn op de meibedevaart.
Meibedevaart met als thema ‘aan Maria toevertrouwd’
In de meimaand vindt ook jaarlijks de diocesane Mariale bedevaart met Mgr. Bonny plaats. Dit jaar kreeg deze meibedevaart het thema ‘Aan Maria toevertrouwd’. In de lezingen staat Maria als biddende vrouw centraal. Jezus aan het kruis vertrouwt een leerling toe aan Maria en omgekeerd vertrouwt Hij ook zijn moeder toe aan die leerling. Jezus roept hen op zorg te dragen voor elkaar. Midden in de coronacrisis is vertrouwvol blijven bidden en zorg dragen voor elkaar brandend actueel. De omstandigheden maken dat je enkel vanuit huis kunt deelnemen door op 18 mei om 14 uur via RTV of via het YouTubekanaal van het bisdom aan te sluiten. Graag nodigen we je uit om dat te doen en met ons te bidden en te vieren in verbondenheid met elkaar, met Maria, Jezus en God. Tijdens de meibedevaart zal het Licht van Betlehem een centrale plek krijgen. Op het YouTubekanaal van het bisdom kan je ook achteraf de viering op een zelfgekozen moment herbekijken.
Anke Mertens


PAROCHIENIEUWS

SINT-ANTONIUS
Werden gedoopt
Op zondag 2 mei werd Luci Van den Hoeck gedoopt in onze kerk. Zij is het dochtertje van Jana Van Loo en Olivier Van den Hoeck, en de kleine zus van Phil. Zij woont met haar gezin in Edegem.

Op dezelfde dag ontving ook Renée Geurs het doopsel. Zij zal in het najaar haar eerste communie doen in de basiliek. Renée is het dochtertje van mama Maxime Lacquaye en papa Bert Geurs. Ook zij wonen in Edegem.

SINT-BENEDICTUS

Ging ons voor naar de Vader

Bedroefd maar dankbaar om zijn mooie leven hebben we op 30 april in onze kerk afscheid genomen van Roger De Brauwer. Roger werd geboren te Zottegem op 21 februari 1932 en overleed op 21 april 2021. Hij was een zorgzame vader voor Christine, Vera en Dirk en trotse grootvader van 6 kleinkinderen. Roger woonde met zijn echtgenote Lucie Schauvliege in de Steenakker.

Paul Struyf werd geboren te Mortsel op 25 september 1941 en is, omringd door zijn familie, thuis te Edegem overleden op 24 april 2021. Hij was de echtgenoot van Suzanne Mertens, papa van Inge, Elke, Dirk en Bart en bompa van 9 kleinkinderen. Zijn verrijzenisviering vond in intieme kring plaats op 3 mei in de kerk van Sint-Benedictus.

Wij bieden de getroffen families onze christelijke deelneming aan en zijn ervan overtuigd dat onze dierbaren verder leven in Gods Koninkrijk van liefde en vrede.

HEILIGE BERNADETTE

Ging ons voor naar de Vader

Op vrijdag 30 april namen we in onze kerk afscheid van Leo Raeves. Hij is de echtgenoot van Lidwin Meutermans, de papa van Marleen, Erwin en Eric en de grootvader van 5 kleinzonen. Leo was nauw verbonden met onze parochie en met onze OKRA. We zullen hem missen.

We bidden dat Leo geborgenheid mag vinden bij de Vader. Aan zijn familie bieden we oprechte gevoelens van medeleven aan.

SINT-JOZEF EDEGEM
Werd gedoopt
In onze kerk werd Robin Verschoren gedoopt. Robin is het zoontje van Stijn Verschoren en Marijke Frosch en het gezin woont in Hove.


AGENDA

Zaterdag 15 mei
Pastorale eenheid – Mariaviering (Lourdesgrot Edegem 18.30 u.; de viering gaat alleen door bij mooi weer)

Vrijdag 28 mei
Pastorale eenheid – Vrijwilligersfeest (Wegens de geldende coronamaatregelen wordt dit uitgesteld naar 25 februari 2022)

Maandag 31 mei 2021
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via live streaming 20.00 – 22.15 u. – laatste van 8 avonden)

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 juni
Pastorale eenheid – IederEEN vurig verbonden (St.-Benedictuskerk ‘s avonds, juiste uur ligt nog niet vast)

Zondag 20 juni
Pastorale eenheid – Gezinsdag “IederEEN vurig verbonden” (Praktische gegevens volgen later)


5 mei 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijvingen dat kan vanaf donderdag 6 mei om 14 uur en dit zowel voor de vieringen van zondag 9 mei als van donderdag 13 mei (Hemelvaart).
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op deze website te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Klik HIER!

Zaterdag 8 mei – Zesde paaszondag
SINT-BENEDICTUS
17.00 u. Eucharistieviering (niet publiek toegankelijk)

Zondag 9 meiZesde paaszondag
HEILIGE FAMILIE
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistievieringen (reservering: 0494 49 94 60)

HEILIG KRUIS
14.30 u. Doopviering van Oliver Verbist

Donderdag 13 mei
SINT-BENEDICTUS
10.00 u. Woord- en Communiedienst (reservering: 0496 89 62 49)
11.15 u. Eucharistieviering met Bert Lodewijckx (reservering: 0496 89 62 49)

HEILIGE BERNADETTE
09.45 en 10.45 u. Woord- en communiedienst (reservering: 0473 37 26 87)

SINT-JOZEF MORTSEL
(09.00), 10.00 en 11.00 u. Woord- en communiedienst (reservering: 0486 59 83 96)

HEILIG KRUIS
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistievieringen met pastoor Tom (reservering: 0473 47 04 18 of afspraak met Sus Demarbaix)

SINT-LODEWIJK
09.45 u. Eucharistieviering met pater Cor (reservering: 0487 46 15 88)
10.45 u. Woord- en communiedienst (reservering: 0487 46 15 88)


EEN KLOPPEND HART VOOR ONZE GEMEENSCHAP

“Mens” en “alleen”: dat zijn woorden die niet goed rijmen. Mensen horen samen. Dat hebben we het voorbije jaar bijzonder scherp aangevoeld. We hebben nood aan samen mens zijn: met héél onze familie, met onze vrienden, onze vereniging, onze … kerkgemeenschap.
Christen zijn vraagt om gemeenschap te vormen, om mensen te ontmoeten die zoals wij geraakt zijn door het evangelie, om elkaar te bemoedigen en zorg te dragen voor elkaar en voor de wereld.
Het boek Handelingen van de Apostelen vertelt over de allereerste christelijke gemeenschappen. En al is dat een verhaal van eeuwen geleden, het kan ons ook vandaag nog goesting geven om er opnieuw aan te beginnen.
Beginnen? Moeten we echt nog iets nieuws beginnen? Hebben we dan al niet een christelijke gemeenschap?
Ja, die hebben we. Maar doorheen de geschiedenis zijn er altijd perioden geweest waarin het verlangen naar verdieping sterker was. Onze tijd is zo een tijd. Nu het oude weefsel van de Kerk hier en daar afbrokkelt, is het tijd voor iets nieuws, tijd om te bouwen aan de Kerk van de toekomst.
In de visietekst van onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena staat helemaal vooraan dat het kloppend hart van de pastorale eenheid een aantrekkelijke, uitnodigende en vitale kerngemeenschap moet zijn. Een gemeenschap waaraan te zien is dat ze de broederlijke liefde beleeft. Een gemeenschap ook die de vier opdrachten van de Kerk (verkondiging, gemeenschapsopbouw, diaconie en liturgie) probeert waar te maken. Niet om dan knus in een nieuwe wat ruimerere bubbel te cocoonen, maar om die liefde uit te stralen naar alle andere gelovigen, alle zoekers, uiteindelijk alle mensen van Edegem en Mortsel.
Vorig jaar hadden we al een plan. De coronacrisis zette ons echter een jaar in de wachtkamer. Nu we stilaan hoop hebben om met meer mensen te kunnen samenkomen, slaan we terug de handen aan de ploeg. Met een kerngroep werkten we een project uit voor iedereen die zich aangesproken voelt door deze oproep tot groei naar een echte gemeenschap. We gaven het project de naam “iederEEN vurig verbonden”.
Op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond 16, 17 en 18 juni komen we bijeen in de St.-Benedictuskerk voor gebed, een Bijbelwoord en om bij elkaar te peilen hoe onze kerngemeenschap er zou kunnen uitzien. Op zondag 20 juni organiseren we als slot een gezinsdag.
De volgende weken volgt concretere informatie. Laten we intussen bidden en nadenken of dit project iets voor ons is, wie weet iets waar we al lang naar verlangen.


GEZINSWANDELING 9 MEI
Op weg met Maria

Op zondag 9 mei zien we elkaar voor een ontspannende gezinswandeling voor iedereen die op weg wil gaan om mensen te ontmoeten en (beter) te leren kennen in en rond de pastorale eenheid Maria Magdalena Mortsel – Edegem. We spreken af aan de Onze-Lieve-Vrouw-Troost-in-Noodkapel, bij het Gemeenteplein in Edegem. De wandeling vertrekt om 14.30 uur.
Na inschrijving worden kleine groepjes samengesteld. Door gezinnen onderling te mengen, bieden we de kans om mensen te ontmoeten en onderweg te leren kennen. De groepen worden ingedeeld volgens de dan geldende coronamaatregelen.
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen aansluiten bij JEZ! jongerenkerk. Zij volgen hun eigen tocht, in hetzelfde thema.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en is ongeveer 4 kilometer lang. Breng je eigen mondmasker mee en trek stevige schoenen aan. Wij zorgen voor een vieruurtje.
Schrijf je in via mijnparochie.be of via de QR-code op de illustratie bij dit artikel.

Tot snel!


EEN MINI-REEKS
Jozef in onze parochies

We hebben nog drie bijdragen van mensen die ons wat vertellen over hun patroonheilige St.-Jozef, hun naam en hoe zij die ervaren. Deze week zijn dat Jos Aerts (Heilige Bernadette), Jos Van Nuffel en Jos Deca (beiden van Heilige Familie).

JOS AERTS

Mijn naam heb ik te danken aan mijn grootvader-dooppeter die zelf ook Jozef heette en zijn eisen – geen wensen – had opgelegd aan mijn moeder, ook al was er reeds een naamgenoot bij mijn tante en oom.
Lange tijd heb ik, onbewust, die naam gedragen zonder dat ik me daarover ooit heb drukgemaakt. Integendeel, tijdens mijn middelbare studies waren er in mijn klas maar liefst zes jongens van de 27 die Jos heetten. Mijn naam viel dus niet speciaal op en ik was maar al te blij dat ik geen extravagante naam droeg met Franse, Engelse of Russische klanken.
Enkele decennia later gingen wij in vakantie naar de Italiaanse Alpen samen met een familie die hun jongste broer-priester op sleeptouw namen. Deze priester heette Jef en die vond bij mij een tochtgenoot en maakte mij bewust van onze uitzonderlijke patroonheilige. Zo leerde ik Sint-Jozef eigenlijk meer en meer kennen en tot op vandaag zal priester Jef mij op 19 maart van ieder jaar herinneren aan onze gezamenlijke patroonheilige.

Op pensioen werd ik Topa-gids in de Antwerpse O.L.V.-kathedraal en ontdekte ik daar een 20-tal afbeeldingen van Sint-Jozef op schilderijen, in glasramen, in bas-reliëfs of als afzonderlijk beeld. Zo wordt daardoor iedere gidsbeurt voor mij tezelfdertijd een oproep om op een of andere manier deze heilige als voorbeeld te stellen in mijn leven.

JOS VAN NUFFEL

Het oogt bijzonder goed als jonge knaap in de jaren ‘60. Wat godsdienstige taferelen thuis betrof ging het om kruisbeelden in elke kamer en hier en daar nog een Mariabeeldje; het sprak niet echt tot de verbeelding. Minder gewoontjes was Kerst. De geboorte van de verlosser werd uitvoerig in miniatuur uitgebeeld met de nodige figuranten en een versierde boom. Nooit brandde er thuis zoveel lichtjes en kaarsen als in die periode. En kijk, uw patroonheilige staat er, links naast de hoofdrolspeler. Hoe belangrijk moet die man wel zijn, en ik ben naar hem genoemd. Wat een voorrecht.

Anderzijds was er bomma die elk jaar in maart naar Leuven trok op Sint-Jozefbedevaart. Ge kon hem uw vreugde en zorgen toevertrouwen en tevens zou hij een geschikte voorspreker bij God zijn. Kwaad zal het zeker niet gedaan hebben. Bomma zette maar al te graag een stapje in de wereld. Zo waren Lourdes en Banneux haar helemaal niet vreemd. Heiligt het doel de middelen?

’t Is maar om te zeggen hoe vereerd ik was met mijn betekenisvolle voornaam.

Enige ontnuchtering ontstond er toen ik erop gewezen werd dat die goed heilig man slechts een “voedstervader”-rol mocht invullen. Een hele ontgoocheling moet ik bekennen en enige uitleg over een onbevlekte ontvangenis werd me nadien nog jaren onthouden.

Enfin, ge zult maar Jos heten. Menigeen verdenkt u ervan een valse voornaam te gebruiken terwijl er Jef of Jozef op de identiteitskaart zou staan. Vervolgens zijn er die nog eens Joske Vermeulen er bij sleuren en anderen die “gejost” zijn. Dit laatste is oneigenlijk taalgebruik; het moet “gechareld” zijn. Met de beste groeten aan alle Charels.

JOS DECA

Jos Deca, al meer dan twintig jaar actief koster in de Heilige-Familiekerk, onder toezicht en op uitnodiging van E.H. Karel Heuten. Hij werd mijn beste en gewaardeerde vriend. Ik ben afkomstig uit het Hageland (Haacht) waar mijn grootvader (Jef Faes) koster-organist was in de plaatselijke parochie St.-Remigius. Mijn moeder noemde mij ‘Joseph’, mijn vader Jef zoals ook mijn peter koster me noemde, in mijn schoolleven hield ik eraan Jef genoemd te worden. In de Chiro liepen er dan drie leiders ‘Jeffen’ rond. Zo werd er familiaal en later in de Chiro ‘ Jos’ van gemaakt om het niet te moeilijk te maken voor het jonge volk. Zelf hoorde ik graag Jef en was ik ‘Jefke Deca’ in het Haachtse straat- en schoolbeeld. Ik was nooit groot van gestalte …
Nog deze anekdote : mijn oerdegelijke christelijke familie hield eraan dat ik mijn oom-priester Allbert zou opvolgen. In het gemeentehuis werd ik opgegeven als Albert, Maria, Joseph … Administratief kreeg Jos zijn eerste coronavaccin als Albert toegediend!!


WIJ ZIJN VERHUISD

Dit artikel vind je als een apart bericht op deze site. Klik HIER!


WIE IS WIE IN HET BOEK HANDELINGEN
Paulus

Hoe het christendom er zou uitzien zonder Paulus kan niemand zeggen. Sommigen gaan zelfs zo ver te beweren dat Paulus de kerk heeft gesticht. Dat is te sterk, maar feit is dat zijn bijdrage heel groot is geweest.
Nochtans begon het allemaal heel anders. Saul heette hij toen nog, zoals de eerste koning van Israël, en hij was hoogopgeleid door de knapste farizeeën. Aanvankelijk vond hij het zijn plicht het zuivere Jodendom te beschermen tegen die nieuwlichterij rond een zekere Jezus. Hij stond er dan ook goedkeurend bij toen Stefanus werd gestenigd. In zijn eigen getuigenis horen wij dat hij zelfs nog veel verder ging en actief mee hielp bij het opsporen van die eerste christenen, hen uit hun huis sleurde en naar de gevangenis stuurde.
Tot hij op een dag op weg was naar Damascus om daar hetzelfde te doen. Onderweg ontmoette hij de verrezen Christus. Die ontmoeting brengt een ware ommekeer teweeg. Hij krijgt ook een nieuwe naam. Paulus is de enige die na Hemelvaart Jezus nog ontmoet heeft en daar is hij erg fier op. Zo kan hij als een volwaardige apostel gezien worden en komt zijn zending van de Heer Jezus zelf.
Die opdracht brengt hem naar de heidenen. Hoewel Petrus de eerste stap heeft gezet, breekt hij die zending helemaal open. Dat zorgt in de eerste gemeenschap voor spanningen omtrent rein voedsel en vooral de vraag of je eerst besneden moet worden om christen te kunnen zijn. In Jeruzalem gaat de eerste gemeenschap akkoord met zijn boodschap van vrijheid en de universaliteit van Gods liefde. “Voor God is er geen man of vrouw, geen Jood of Griek” is een geliefde uitspraak.
Beroemd zijn de missiereizen die hem vooral in het Oostelijke deel van de Middellandse zee doen rondreizen. Hij bezoekt er steevast eerst de synagoge om de Blijde Boodschap te verkondigen. Vaak echter wordt zijn leer afgewezen en vindt hij meer gehoor bij godvrezenden en zoekers. Paulus sticht niet alleen nieuwe gemeenschappen, hij onderhoudt ook contact en schrijft hen brieven. De brieven aan Tessalonica, de Romeinen, Korinthiërs, Galaten en Filemon zijn waarschijnlijk van hem zelf, de andere zijn in zijn stijl geschreven, maar wellicht door andere christelijke leiders.
Hetzelfde vuur dat hem in het begin christenen deed vervolgen, drijft hem nu voort om Gods Blijde boodschap te verspreiden. Zijn ijver om Jezus te volgen is zo groot dat hij ook Zijn lot zal ondergaan. Omwille van hevige tegenkanting wordt hij gevangengenomen. Zijn beroep op zijn Romeins burgerschap brengt hem tot in Rome waar hij uiteindelijk zal sterven.

Tom Schellekens


PAROCHIENIEUWS

SINT-ANTONIUS
Werd gedoopt
Cataleya Linares Reyes werd op 25 april gedoopt in onze kerk. Zij is het dochtertje van Nathalie Lambreghts en Hugo Leonel Linares Reyes en de kleine zus van Selaya, Laithe, Nouh, Alejandro, Zineddine, Anis en Jens. Zij woont met haar gezin in Edegem.

HEILIG KRUIS
Werd gedoopt
Op 25 april ontving Alivia Schoukens het doopsel. Zij is het eerste kindje van Joren Schoukens en Evelyn Van Leekwijck. Het gezin woont in Mortsel.

Ging ons voor naar de Vader.

We namen in onze kerk afscheid van Hervé Goeteyn, geboren in De Pinte op 27 mei 1935 en vredig ingeslapen te Mortsel op 16 april 2021. Hervé was de echtgenoot van Juliette Du Pont en vader van vier kinderen, grootvader van zes kleinkinderen, de plusopa van twee kinderen en gelukkige overgrootvader van één kleinkind. In 1960 verhuisde het gezin vanuit Vlaanderen en kwam in Mortsel wonen om een kleine kruidenierszaak over te nemen in de Prins Leopoldlei. Dit werd opgebouwd tot een begrip in Mortsel voor eerste klas verse groenten en fruit. In 2020 werd hij ziek en op 16 april 2021 is hij dan stil van ons heengegaan. Wij bidden dat hij met open arme ontvangen wordt in het Vaderhuis en bieden aan de familie onze oprechte gevoelens van medeleven.

SINT-LODEWIJK
Ging ons voor naar de Vader

Roger Wauters, geboren te Antwerpen op 31 december 1926, overleed thuis te Mortsel op 14 april 2021. Hij was de echtgenoot van Anna Gheysen, de vader van Benoît en Pascale en grootvader van twee kleinkinderen. Hij woonde in de Deurnestraat 170. De afscheidsplechtigheid vond plaats op zaterdag 24 april.


AGENDA

Zondag 9 mei
Pastorale eenheid – Gezinswandeling “Op weg met Maria” (Vertrek 14.30 u. Kapel O.-L.-V.-Troost-in-Nood, Gemeenteplein Edegem)

Vrijdag 28 mei
Pastorale eenheid – Vrijwilligersfeest (Datum is vastgelegd; wat er kan en mag georganiseerd worden is nog niet geweten)

Maandag 31 mei
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via live streaming 20.00 – 22.15 u. – laatste van 8 avonden)

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 juni
Pastorale eenheid – IederEEN vurig verbonden (St.-Benedictuskerk ‘s avonds, juiste uur ligt nog niet vast)

Zondag 20 juni
Pastorale eenheid – Gezinsdag “IederEEN vurig verbonden” (Praktische gegevens volgen later)


28 april 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving. Dat kan telefonisch vanaf donderdag om 14 uur.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op deze website te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Klik HIER!

Zaterdag 1 mei Vijfde paaszondag
SINT-BENEDICTUS
17.00 u. Eucharistieviering voor Antoine De Wilde (niet publiek toegankelijk)

Zondag 2 mei Vijfde paaszondag
SINT-ANTONIUS
13.00 u. Doopviering van Luci Van den Hoeck
15.00 u. Doopviering van Renée Geurs

SINT-BENEDICTUS
09.00 u. Eucharistieviering voor Irma Smits (reserveren: 0496 89 62 49)
10.00 en 11.00 u. Eucharistieviering (reserveren: 0496 89 62 49)

SINT-JOZEF EDEGEM
13.00 u. Doopviering van Robin Verschoren

Donderdag 6 mei
SINT-LODEWIJK
19.00 u. Rozenhoedje


LIVE VIERINGEN IN DE MAAND MEI

Geduld is een schone deugd, dus we houden dapper vol.

Mei is normaal een feestmaand, met Hemelvaart, Pinksteren, eerste communies en vormsels. Die laatste zijn verplaatst naar september. Maar voor de rest maken we er het beste van! Naast ons online-aanbod van dagelijkse gebedsmomenten en een wekelijkse eucharistieviering zijn er ook publieke vieringen in onze kerken, telkens om 9, 10 en 11 uur. U vindt hier een lijst daarvan.
Voor deelname aan deze vieringen moet gereserveerd worden. Dat kan via het telefoonnummer dat week na week zal aangegeven worden in het overzicht van de vieringen: klik HIER.

Zondag 2 mei – Sint-Benedictus

Zondag 9 mei – Heilige Familie

Donderdag 13 mei (Hemelvaart) – Heilig Kruis
Ook in Sint-Benedictus, Heilige Bernadette, Sint-Jozef Mortsel en Sint-Lodewijk zullen dan vieringen doorgaan; concrete info volgt nog.

Zondag 16 mei – Sint-Jozef Edegem

Zondag 23 mei (Pinksteren) – Basiliek
Op Pinksteren zullen er in al onze parochies vieringen doorgaan; concrete info volgt nog.

Zondag 30 mei – Sint-Jozef Mortsel


SINT-BENEDICTUS VIERINGEN 2 MEI
Welkom aan broeder Guerric

Op zondag 2 mei is het opnieuw aan de parochie Sint-Benedictus om drie eucharistievieringen (mits reservatie) voor maximum 15 kerkgangers te organiseren: om 9, 10 en 11 uur.
De viering van 9 uur zal voorgegaan worden door broeder Guerric. In de vieringen van 10 en 11 uur zal pastoor Tom onze voorganger zijn.

Wie is Broeder Guerric?
Zijn burgerlijke naam: Dirk Aerden, was ingetreden als Norbertijn in de abdij van Averbode. Daar hebben leerlingen van het toenmalig Sint-Anna Instituut uit Mortsel-Dorp een dertigtal jaar geleden (!) een bezinningsdriedaagse gevolgd, onder leiding van deze – toen nog – broeder Dirk Aerden.
Ondertussen is hij broeder Guerric geworden, en ingetreden bij de Cisterciënzers (trappisten) van Westmalle.
Sinds zowat anderhalf jaar verblijft hij nu als kluizenaar in de Provence, Zuid-Frankrijk. In september vorig jaar publiceerde Kerknet een interview met hem.
Wij wensen broeder Guerric van harte welkom in onze pastorale eenheid.


MEIMAAND, MAAND VAN GEBED IN ONZE PASTORALE EENHEID

Tijdens de maand mei, het hoogseizoen van bloei en vruchtbaarheid, gaat al eeuwenlang de aandacht van de Kerk uit naar Maria, Mirjam, Merjem, de Joodse jonge vrouw uit Nazareth die de moeder werd van Jezus. En sinds Jezus op het kruis (Joh 19,26-27) tegen de apostel Johannes zei: “Ziedaar uw moeder” beschouwen christenen Maria ook als hun moeder. Zeg dus niet dat je geen band hebt met Maria! Het is dan ook een mooie en zinvolle traditie Maria in het licht en in de bloemetjes te zetten en met haar als gezellin en voorspreekster dichter bij haar Zoon te komen.

Deze meimaand worden in onze pastorale eenheid verschillende gebedsinitiatieven op het getouw gezet:

Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ben je welkom op een avondgebed (19 tot 19.30 uur) aan de grot in Edegem (naast de basiliek) onder het motto “Bijbel en gebed met Maria”. Op de verschillende avonden zullen diverse accenten gelegd worden (zie ook de illustratie bij dit artikel).

Elke donderdagavond (19 uur) bidden we in de St.-Lodewijkkerk (Osylei, Mortsel) het rozenhoedje, omkranst met andere gebeden en liederen. Enkel op Hemelvaartsdag zal dit gebed niet doorgaan.

Elke zaterdag om 16 uur wordt ook in de winterkapel van de Heilig-Kruiskerk in Mortsel het rozenhoedje gebeden. Het eigene aan deze bijeenkomst is dat de gebeden in diverse talen (Frans, Engels, Spaans, Italiaans en… Nederlands) van medegelovigen uit onze pastorale eenheid worden voorgebeden.

Op al deze gebedsinitiatieven is iedereen van harte uitgenodigd. Uiteraard worden steeds de wettelijke maatregelen in verband met het coronavirus gerespecteerd. Zorg dus dat je gemaskerd (!) verschijnt. Voorlopig is het maximum aantal deelnemers 15, maar de mogelijkheid bestaat dat vanaf 8 mei meer mensen mogen samenkomen, althans in open lucht. Laten we daarop hopen!
Tenslotte vermelden we hier ook graag de gezinswandeling van 9 mei die ook rond het thema “Op weg met Maria” is opgebouwd. Meer info hierover vind je HIER!


SHALOM, EEN GROET VAN VREDE

Bedankt aan allen die afstemmen op de opgenomen eucharistievieringen vanuit de Sint-Benedictuskerk. Hieronder kunt u meebidden met de voorbeden, zoals ze klonken in de opgenomen viering van 18 april.

Naast de prachtige tekening van de verrezen Heer hingen we prenten uit het leven van Jezus. Hij was midden onder ons, met heel zijn persoonlijkheid en met al zijn zintuigen. Bedankt Lieve voor de tekening. Bedankt Elise voor het zoeken van de prenten. Bedankt aan de werkgroep gemeenschapsvorming voor het mee nadenken.

Jezus heeft oog voor de mensen. Zelfs Zacheus had Hij gezien en die was in een hoge boom geklommen. ‘He Zacheus, ik zie je wel. En ik zie dat je mij nodig hebt. Bij jou kom ik straks op bezoek.’

Heer Jezus, help ons om niet alleen voor onszelf te leven. Doe ons goed  kijken en zien wat mensen nodig hebben. Zo willen wij uw leerlingen zijn.

Jezus kan goed luisteren. Hij luistert ook naar mensen naar wie niemand wilde luisteren. Zelfs de kinderen konden op zijn aandacht rekenen. ‘Van hen kunnen we nog veel leren’, zei Hij.

Heer Jezus, help ons om onze oren te spitsen en goed te luisteren naar wat kleine mensen ons te zeggen hebben. Zo willen we uw leerlingen zijn.

Wat kon Hij goed vertellen, die Jezus. Hij vertelde van de graankorrel en de wijnranken en over zijn Vader in de hemel. De mensen hingen aan zijn lippen.

Heer Jezus, wij blijven luisteren naar wat Gij vertelt. Uw  woorden maken ons sterk.  Help ons van u te getuigen. Zo willen we uw leerlingen zijn.

Met zijn handen doet Jezus wonderen. Hij geneest en heelt, met zijn handen geeft Hij nieuw leven aan de mensen.

Heer Jezus, help ons om niet te grijpen, maar te geven, om niet te slaan, maar te strelen, om niet te kwetsen, maar te genezen. Zo willen we uw leerlingen zijn.


EEN MINI-REEKS
Jozef in onze parochies

Toen we vorige week de eerste van de verhaaltjes van mensen die Jozef, Jef, Jo of zo heten, dachten we allen over twee nummers te kunnen verdelen. Maar er zijn er nog wat bijgekomen. Zoals het er nu voorstaat, worden het drie bijdragen. Vandaag geven we het woord aan Jos Cauchie (Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes), Jozef Stes (Sint-Benedictus) en Jo Blommaert (Sint-Lodewijk).

JOS CAUCHIE

Sedert 1955 wordt Sint-Jozef op 1 mei gevierd als “Jozef arbeider”. Waarschijnlijk hebben mijn lieve ouders omwille van de invoering van deze feestdag mij naar hem genoemd. Nonkel pater, pater Jozef, een karmeliet, raadde me aan om dagelijks tot deze goede patroonheilig te bidden, hetgeen ik ook doe. Regelmatig bid ik tot hem via een noveen (9 dagen na elkaar) voor een bepaalde intentie en mijn ervaring hierbij is dat de heilige Jozef me altijd helpt.
Ik heb me ook verdiept in zijn leven waardoor mijn liefde en mijn bewondering voor hem zijn toegenomen.

God heeft hem aangesteld tot heer over Zijn huis en beheerder van al Zijn bezittingen. Deze regels sloegen eerst op Jozef, de onderkoning van Egypte (zoon van Jacob en Rachel) en later nog veel meer op de Heilige Jozef. God de Vader vertrouwde hem Zijn Zoon en de Maagd Maria toe en alzo het begin van de Kerk. Daarom is Sint-Jozef aangesteld als patroon van de universele kerk.
Sint Jozef is eveneens patroon van België en van Canada. In België kan je een heiligdom bezoeken in Leuven en in Kapellen. Een van de grootste heiligdommen ter ere van deze heilige bevindt zich in Montreal (Quebec) op de Mont Royal. Deze imposante kerk, l’Oratoire de Saint Joseph, kwam tot stand onder impuls van de heilige broeder René, vurige vereerder van Sint Jozef.
Broeder René heeft tijdens zijn leven en erna ontelbare gebedsverhoringen verkregen op voorspaak van de Heilig Jozef, vooral genezingen. Het zou een droom zijn om deze kerk eens te kunnen bezoeken.
In Edegem kan je natuurlijk ook bidden tot Sint-Jozef, in de basiliek en aan de grot zijn beeltenissen van Sint Jozef aanwezig. Maar niet in de Sint-Antoniuskerk! Curieus.
Ik ben echt fier op mijn patroonheilige.

JOZEF STES

Van Sint Jozef weten wij twee dingen: hij was de “voedstervader” en een timmerman. Twee dingen die gemeen hebben “zorgen voor” of aan de weg timmeren om anderen iets te laten doen. Dus ben ik blij om aan de weg te mogen timmeren naar een betere wereld.

JO BLOMMAERT

Mijn vader werd geboren op 3 april in 1890 in Temse (Velle) als eerste zoon en kreeg als namen Jan, Jozef. De eerste naam Jan (Johannes) werd gekozen door de pastoor van de parochie, die hem doopte. De tweede naam Jozef was de keuze van zijn ouders en werd als roepnaam Jef

Als derde zoon werd ik Jozef genoemd, met als roepnaam Jefke. Ik vond het fijn om dezelfde naam te dragen als mijn vader en daarenboven ook nog eens speciaal te worden gevierd op onze naamdag, 19 maart, tevens vaderkensdag (in het Waasland toendertijd).

Mijn lieve vrouw, Lieve (van Godelieve) vond de roepnaam Jo veel mooier dan Jefke en dus werd ik Jo.

De Jozef in het paleis van de Farao’s heeft me altijd meer laten dromen dat de echte Jozef, man van Maria. In elk geval ben ik blij een naam te dragen met geschiedenis uit een waardevol verleden, al moet ik hem ook delen met vreselijke figuren zoals Stalin.

P.S. Nog een speciale vermelding voor mijn oudste broer Robert, priester, die me als enige nog steeds, al meer dan 80 jaar, aanspreekt met mijn echte naam: JOZEF.


INSPIRATIEMAP ‘BROOD VOOR JE VERDERE REIS’ – PROJECT HANDELINGEN
Zoom-vorming 3 mei

In de maandelijkse reeks Zoom-vormingen bij de inspiratiemap ‘Brood voor je verdere reis’ voor het project Handelingen, bieden we op maandag 3 mei een sessie aan via Zoom van 20 u tot 21 uur.

Tijdens deze sessie ligt de focus op de impuls van de wandeltocht die we aanreiken voor Pinksteren 2021. In groepjes volgens de corona-maatregelen kan tijdens een wandeling gereflecteerd en uitgewisseld worden over vragen bij steden uit Handelingen. Je vindt deze impuls op www.handelingen.be (tegel: inspiratiemap).

Er wordt toelichting gegeven bij ‘Kunstkringen’: een aanbod voor jongeren, gezinnen, individuele deelnemers en (toegestane) groepjes tijdens de maanden juli en augustus. Je kan deelnemen aan een wandeltocht in Antwerpen (thema ‘Paulus’), een fietstocht in het dekenaat Kempen-Oost (thema ‘Petrus) en een autozoektocht doorheen het bisdom (thema ‘Geest’).

Inschrijven kan via www.handelingen.be (tegel: vorming) of via myriam.smits@ccv.be

Chris Van Vliet


HET EVANGELIE VAN MATTHEUS OPNIEUW VERTELD

Graag wil ik reclame maken voor het boek ‘Liefde die vederzacht over de wereld dwarrelt’. Het evangelie van Mattheus wordt opnieuw verteld door Bert Lodewijckx.
Bert is bijna 35 jaar priester en werkt als ziekenhuispastor in de ziekenhuisgroep GZA Antwerpen. Hij schreef dit boek ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, als een (enigszins vroegtijdig) geestelijk testament. Dit is een boek over liefde, maar leest niet als een roman. De auteur geeft gestalte aan de apostel Thomas, vaak wat eendimensionaal voorgesteld als ‘de ongelovige’. De Thomas van dit boek is zoekend en twijfelend, maar wordt gaandeweg steeds meer gegrepen door zijn vriend Jezus, en door zijn woorden en daden van liefde. Thomas wordt geraakt en dooreen geschud tot in het diepste van zijn ziel.
Je kan dit boek (aan de prijs van 10 euro) bestellen via marielouiseverheyen@telenet.be of 0491 36 56 67. Warm aanbevolen!


PAROCHIENIEUWS

SINT-ANTONIUS
Werden gedoopt
Stephanie Calumpag Driege ontving op 18 april het doopsel. Zij is het eerste kindje van Emegine Calumpag en David Driege. Het gezin woont in Edegem.

Op dezelfde zondag werden in een gezamenlijke viering vijf kinderen uit Edegem gedoopt. Feline Vanderhaeghe is het dochtertje van An Christiaens en Julien Vanderhaeghe. Zij heeft nog een broer: Arthur. Broer en zus Stan en Julie Diels zijn de kinderen van Evelyne Van Osselaer en Jan Diels. De zussen Noémie en Joëlle Misonne zijn de kinderen van Aurélie Coosemans en Julien Misonne. Feline, Julie en Noémie doen in het najaar hun eerste communie in de parochie Heilige Familie.

SINT-BENEDICTUS
Werden gedoopt
Op zaterdag 17 april werd Sofia Mastriani gedoopt in onze kerk. Zij is het eerste kindje van Giulia Mezzina en Fabrizio Mastriani. Zij wonen in Wommelgem.

Ging ons voor naar de Vader

Wij hebben in onze Sint-Benedictuskerk dankbaar afscheid genomen van Jos Jansen, een fiere Antwerpenaar in hart en nieren. Hij werd geboren in Antwerpen op 18 april 1933 en overleed op 14 april in WZC Immaculata – Edegem. Jos was de echtgenoot van Paula De Wachter, vader van Christiane (+), Luc, Paul en Karin en een fantastische grootvader voor zijn 9 klein- en 2 achterkleinkinderen. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan en bidden dat hij met open armen wordt ontvangen in Gods koninkrijk van liefde en vrede.


AGENDA

Voor een gedetailleerde en meer uitgebereide agenda dan in het gewone parochieblad verwijzen we u graag door naar onze agenda op de site. Klik HIER!


21 april 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving. Dat kan telefonisch vanaf donderdag om 14 uur.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op deze website te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Klik HIER!

Zaterdag 24 april – Vierde paaszondag
SINT-BENEDICTUS
17.00 u. Eucharistieviering voor Maurits Op de Beeck en Maria Hoeyberghs en voor de echtgenoten Flor Blyweert – Thérèse Borms (niet publiek toegankelijk)

Zondag 25 aprilVierde paaszondag
Er zijn vieringen in alle parochies. Voor een overzicht klik HIER!
SINT-ANTONIUS
15.00 u. Doopsel van Cataleya Linares Reyes
SINT-JOZEF MORTSEL
De viering van 10 uur is voor de overledenen van de familie Buytaert – Vermeiren
HEILIG KRUIS
12.30 u. Doopsel van Oscar Van den Broeck
13.30 u. Doopsel van Olivia Schoukens

We vieren in al onze parochies
Het wordt stilaan een gewoonte om op het eind van de maand in elk van onze parochies de kerkdeuren open te gooien voor een eucharistie of een woord- en communiedienst.
Bedankt aan de mensen die toch moeite blijven doen om naar de live-vieringen te komen, ondanks de poespas van inschrijven, mondmasker en ontsmetten. Bedankt aan allen die via het internet met ons verbonden blijven. Bedankt vooral ook aan al onze voorgangers, kosters, lectoren en medewerkers achter de schermen. En alle begrip voor al de mensen die vieringen volgen via de televisie of andere livestreams.
Bij het verschijnen van dit parochieblad weten we misschien al iets meer over mogelijke versoepelingen in de maand mei of later. Wie weet dat we binnenkort weer wekelijks overal kunnen vieren. Intussen zetten we dapper door. De allerlaatste info staat steeds op deze website.

Online aanbod
Een opgenomen eucharistieviering vanuit de Sint-Benedictuskerk, te bekijken vanaf zondag morgen.
En van maandag tot vrijdag een opgenomen gebedsmoment.

Live-vieringen op zondag 25 april
Voor al deze vieringen kan u inschrijven via het aangegeven telefoonnummer vanaf donderdag 22 april om 14 uur. Meer info klik HIER!


PAROCHIE SINT-BENEDICTUS
Bedevaart naar Scherpenheuvel

Op zaterdag 22 mei was de 335ste voetbedevaart naar Scherpenheuvel gepland. Maar voor het tweede jaar op rij zien we, tot onze grote spijt, het organiseren van onze bedevaart gedwarsboomd door het corona-virus. Door de huidige maatregelen wordt de tijd te kort om alles te organiseren om deze tocht op een veilige manier te laten verlopen.
Aan alle bedevaarders en sympathisanten: wij rekenen op jullie begrip en zien jullie graag in groten getale terug op zaterdag voor Pinksteren 4 juni 2022. Laat ons maar denken: derde keer goede keer!

Tot dan en hou jullie gezond!
Het bedevaartteam


VOLWASSEN DOOPSEL NURIZ LOPES PERALTA

In de Paaswake in St.-Benedictus werd Nuriz Lopes Peralta gedoopt. We ontvingen van haar een korte getuigenis.

Het doopsel was voor mij een heel mooie ervaring. Ik werd welkom geheten in deze gemeenschap als de persoon die ik ben. Vooral dat laatste voelde ik enorm en is ook heel belangrijk voor mij. God kent mij het beste en kent mijn positieve kanten, maar ook mijn mankementen en donkerdere kanten. En toch werd ik welkom geheten, toch voelde ik dat God ook mij erbij wil.
Ook een enorme dankjewel aan pastoor Tom, het is onder andere door hem dat ik mij zo verwelkomd voel. Er is een nieuwe vrouw bij de club gekomen!
Nuriz


EEN MINI-REEKS
Jozef in onze parochies

Na het artikel “Jozef in de geschiedenis” van vorige week zoeken we het dichter bij huis. In onze parochies zijn immers ook heel wat mensen actief die Jozef heten of een naam hebben die daarvan afgeleid is. Enkele van hen vertellen ons iets over hun naam en hoe ze die ervaren. Vandaag Jo Verbeiren (Heilig Kruis), Jos Meesters (Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes) en Jef Hendrix (Heilige Familie).

Jo Verbeiren

Mijn ouders hebben me Jo genoemd. Het heeft een tijd geduurd voor ik wist dat dit een afkorting was voor Jozef (en dus niet Johan).

Nog langer heeft het geduurd om een band op te bouwen met mijn patroonheilige. Lang heb ik jou maar een watje gevonden, Jozef, en vond ik mijn eigen naam oubollig. Was het omdat jouw naam net weer uit de mode was toen ik hem toch nog kreeg? Ik wou geen Jef zijn. Jef was een naam voor oude mannen toen. Of was het om de zoete prentjes, met je lelie in de hand, je beate gezichtsuitdrukking, je onmogelijke titel van voedstervader, jij need’rig stille timmerman?
Nu ben ik al een hele tijd fier op mijn patroon en zeg aan ieder die het horen wil dat Jo van Jozef komt (en niet van Johan).
Nu wou ik dat ik zoals jij de handen uit de mouwen kon steken: dingen maken. Nu stel ik me jou voor als robuuste vader van Jezus, een vader naar wie Hij ongetwijfeld opkeek. Nu weet ik dat de Heilige Familie niet kan geleefd hebben alsof ze een “alien” in huis had. En Jezus had broers en zusters … Jij hebt voor hen gezorgd samen met jouw lieve Maria.
In mijn verbeelding zie ik je jonger nu dan op de prentjes van vroeger. Sterker ook, met een kracht die ligt in doen wat moet gedaan worden en toch … zo ge-hoor-zaam.

Jos Meesters

Bij de naam Jozef denk ik vooral aan Sint-Jozef als men erover begint, maar evengoed als ik afgeleide namen ervan tegenkom. Denk maar aan Jos (mijn roepnaam), Joseph (mijn officiële naam), Jef, Jose, Seppe en zo meer.

Tevens doet me de naam Jozef denken aan de timmerman Jozef die instond voor het onderhoud van zijn gezin. Het doe me daarbij denken aan mijn vader die schrijnwerker was en zolang hij kon vooral met hout werkte. Zelf werk ook liever met hout.

Sint Jozef is voor mij ook het voorbeeld als vader, steeds rustig op de achtergrond zorgend voor zijn gezin.

Jef Hendrix

Van mijn voornaam heb ik nooit wakker gelegen. Ik was Jef en iedereen noemde mij altijd Jef. Jozef, dat was voor op mijn geboortekaartje (omdat in 1936 Jef waarschijnlijk niet aanvaard werd) en verder voor alle officiële documenten.
Jozef vond ik steeds een te brave naam, gelinkt aan mijn patroonheilige die ik ook steeds een te brave heilige had gevonden. Voedstervader!! Daar heb ik nooit het fijne van begrepen. Is dat nu zoiets als een pluspapa tegenwoordig? Want over die onbevlekte ontvangenis van Maria had ik ook mijn twijfels.
Jozef ben ik echt maar beginnen te appreciëren toen ik voor mijzelf uitmaakte dat hij wel echt de vader was van Jezus, die hij samen met Maria wel opvoedde.


TWAALF WEGWIJZERS HANDELINGEN
Webinars met onze bisschop

In de reeks ‘Twaalf wegwijzers’ vindt elke maand een webinar plaats op het YouTube-kanaal van het Bisdom Antwerpen om 21 uur, die rechtstreeks of uitgesteld kan bekeken worden.
Een gast-expert geeft toelichting bij één van de twaalf Griekse woorden die onze bisschop vorig jaar tijdens het programma ‘Dagelijkse Verbinding’ aanreikte bij zijn toelichting bij de dagelijkse lezing uit het boek Handelingen.
Nadien gaat gastheer David Godecharle in gesprek met de gast en beantwoordt vragen die de kijkers via de chat stellen.
Onze bisschop is te gast in de studio:
– op 20 april over ‘liturgeren’
– op 18 mei over ‘opsterken’
– op 15 juni over ‘staande spreken’
Meer info op www.handelingen.be (tegel ‘webinars’).

Chris Van Vliet


PAROCHIENIEUWS

SINT-BENEDICTUS
Ging ons voor naar de Vader

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van Chantal Scheltjens, een zorgzame vrouw die voor iedereen klaarstond. Zij werd geboren op 9 januari 1957 en overleed op 4 april 2021 ten gevolge van covid. Chantal was de liefste echtgenote van Francis Van Dijck, (schoon)moeder van Sven en Katrien en beste Moeke voor Mats en Wout. Zij woonde samen met haar man in de Van Dijckstraat.

Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan. Moge onze God en Vader Chantal opnemen in zijn oneindige liefde.


AGENDA

Maandag 26 april
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via live streaming 20.00 – 22.15 u. – zevende van 8 avonden)

Vrijdag 28 mei
Pastorale eenheid – Vrijwilligersfeest (Datum is vastgelegd; wat er kan en mag georganiseerd worden is nog niet geweten)

Maandag 31 mei 2021
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via live streaming 20.00 – 22.15 u. – laatste van 8 avonden)


14 april 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving. Dat kan telefonisch vanaf donderdag om 14 uur.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op deze website te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Klik HIER!

Zaterdag 17 april – Derde paaszondag
SINT-BENEDICTUS
15.30 u. Doopviering van Sofia Mastriani
17.00 u. Eucharistieviering voor Maurice Steyaert (niet publiek toegankelijk)

Zondag 18 aprilDerde paaszondag
SINT-ANTONIUS
13.45 u. Doopviering van Stephanie Calumpag Driege
14.45 u. Doopviering van Joëlle en Noémie Misonne, Feline Vanderhaeghe, Julie en Stan Diels

SINT-JOZEF EDEGEM
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistievieringen; jaargetijde van Guido Verreycken (inschrijven: 03 449 87 37)

Vrijdag 23 april
ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES
19.00 u. Gebedsdienst voor roepingenzondag


WITTE DONDERDAG IN SINT-LODEWIJK

Zomaar voor U te zitten, Heer,
en weten dat uw Liefde me omringt …
dat U als een vriend,
stil en nederig naar me kijkt,
dat U goed en schoon bent
en zo eindeloos zacht …

Zomaar voor U te zitten, Heer,
en de ogen te sluiten om beter
uw Licht op te vangen
en naar uw stem te luisteren,
wanneer U spreekt,
diep in m’n hart …

Zomaar voor U te zitten, Heer,
en voor U open te staan
met m’n hele ziel,
in stille overgave aan uw Wil …
Gemakkelijk is het niet wat U vraagt,
want U vraagt alles,
ook dat verborgene dat ik niet wilde geven …

Zomaar voor U te zitten, Heer,
en weten dat U m’n zorgen kent,
m’n pijn, m’n onmacht…
en dat U rustig wacht
tot ik ze voor uw voeten leg
om ze in uw Liefde op te nemen …

Zomaar voor U te zitten, Heer,
en in blije dankbaarheid naar U opkijken
omdat ik vertrouwen heb in alles
dat U doet en niet doet…

Zomaar voor U te zitten, Heer,
en weten dat de gloed van uw Liefde
m’n kleinheid omvat
en zo tot de mensen komt,
en dan wordt m’n zwakte, kracht
m’n angst, rust
m’n ikzucht, openheid …

Dank U, God,
dat ik zó voor U zitten mag,
Help me, niets voor mezelf op te eisen
en in deemoed alles te aanvaarden.
Help me, helder, uw blije licht weerkaatsen
en uw Liefde uitstralen
neem me helemaal op in U, helemaal …
om zó teken van Liefde te zijn.


GEBEDSVIERING ROEPINGENZONDAG

Elk jaar maken we een beetje op automatische piloot een gebed voor meer roepingen. Nochtans is die oproep voor onze katholieke gemeenschap heel belangrijk. Het gaat immers om Gods stem die vele mensen roept tot heel uiteenlopende engagementen in de gemeenschap. We bidden immers voor priesters en diakens, maar zeker ook voor zusters en broeders, voor gehuwde echtparen, voor gebedsleid(st)ers … Daarom maken we dit jaar meer ruimte voor dit gebed. We spreken af op vrijdag 23 april om 19 uur. Op dit moment is het maximum toegelaten aantal personen 15. We plannen het gebed nu in de basiliek. Blijkt dat er de komende weken andere wendingen komen, zetten we het hopelijk in de volgende editie van Kerk & leven.


VOORBEDE VAN DE VORMELINGEN MET PASEN

Het is in deze tijd niet zo eenvoudig om catechese te voorzien voor de vormelingen en dus gingen de catechisten creatief aan de slag. Ze vroegen hen om een bloem te knutselen en er meteen bij te zeggen voor wie ze die bloem hadden gemaakt. Onder het motto ‘ik geef een bloem aan’ spraken ze een voorbede uit. Al die gebeden werden gebundeld en opgenomen in de online Paasviering. Hier vinden jullie een samenvatting. Mogen we omgekeerd ook jullie gebed vragen voor deze kinderen en hun ouders?

Ik bid voor alle mensen die ziek zijn door corona en ook voor de dokters, verpleegsters en verplegers die elke dag voor al die mensen zorgen.
Ik bid voor de mensen die gestorven zijn en families die daarvan de pijn voelen.
Ik bid ook voor de mensen in ontwikkelingslanden. Die worden nog dubbel zo hard getroffen door corona. Bidden we dat ook zij het virus overwinnen.

Ik bid voor de kinderen die het thuis moeilijk hebben en niet de kansen krijgen als ik. Ik bid ook voor alle zieke kinderen in de hele wereld.
Ik bid voor verbondenheid tussen de mensen.
Vele vormelingen bidden voor hun familie. Voor hun broers en zussen, hun oma en opa, hun meter en peter. Dat we ze gauw weer mogen zien en knuffelen.
Ik bid voor de mensen die het moeilijk hebben en zich eenzaam voelen.

Iemand bidt: Ik wil graag bidden voor een wereld zonder vooroordelen. Dat wij leren leven met de mensen rondom ons, van verschillende kleur, elk met hun eigen taal. Dat er vrede mag zijn tussen de mensen. Dat wij leren samenwerken en samen leven, zodat kinderen overal ter wereld de kans krijgen om gelukkig en zorgeloos groot te worden.

God, laten we bidden voor de kinderen die hun communie gaan doen. Wees hen steeds nabij op hun levensweg.
Laten we bidden voor terug een normaal leven met knuffels en kusje! Amen.

En enkele meer persoonlijke voorbeden:
Met Linde bidden wij voor haar bompa, dat hij snel uit het ziekenhuis mag.
Cas wil bidden voor pake omdat hij sterker dan kanker moet zijn.
Shane zegt: Ik bid voor mijn moemoe die ons al heeft verlaten en die ik heel hard mis.
Lotte bidt voor haar papa die waarschijnlijk moet geopereerd worden.
Een van de vormelingen bidt voor een tante die overleden is.
Iemand anders zegt: Ik bid voor mijn overgrootmoeder omdat ze nu vaak eenzaam is. Elise vraagt dat wij bidden voor alle mensen die hun opa en oma verloren hebben. En ze bidt voor haar vake die op 21 april vorig jaar is gestorven.


EEN WOORD VAN DANK

Beste medewerker aan het domein liturgie,
Een jaar geleden was er zelfs nog een sprankeltje hoop dat die eerste lock down tegen Pasen toch wel over zijn hoogtepunt heen zou zijn en we gelukkig de Goede Week en Pasen zouden kunnen vieren. Wie had toen kunnen vermoeden dat we een jaar later nog steeds in een halve lock down zouden zitten en we het zelfs hebben afgeleerd heel concrete toekomstplannen te maken?
Aan de andere kant, wie kon een jaar geleden bedenken dat we volop in die crisis tijdens de ganse vastentijd op weekdagen twee live gebedsmomenten én een digitaal aanbod zouden kunnen aanbieden? Wie kon vermoeden dat we voldoende voorgangers, lectoren, telefonisten, orde handhavers, kosters, zangers en muzikanten … konden vinden voor al die diensten en vieringen?
En toch is dat gelukt! ‘En toch’ zijn woorden die bij uitstek passen bij het feest van Pasen. Daar waar de toestand hopeloos lijkt, daar waar we op het eerste zicht geen kansen meer zien, daar waar het leven verdwenen lijkt … daar biedt God ons net een uitweg, een nieuwe piste, vernieuwd leven.
We zijn heel blij en dankbaar dat jullie daaraan hebben meegewerkt. We zijn fier en gelukkig dat we in de opstartfase van onze pastorale eenheid met zoveel energie en enthousiasme samen zoveel hebben kunnen verwezenlijken. We zijn dan ook hoopvol en vol vertrouwen dat we ook in de toekomst samen kerk kunnen maken.
We bidden dat God jullie dienstwerk mag zegenen en dat het vruchtbaar zijn werk mag doen voor vele wensen.

Hartelijke groeten,
Pastoor Tom, Jo en Peter van het domein liturgie


DE GROT IS ER KLAAR VOOR

Grote kuis, ook in de grot naast de basiliek, ze is er weer helemaal klaar voor. Hartelijk dank aan de ganse ploeg die zorgt voor de grot: openen, sluiten, opruimen, poetsen, bijvullen, bestellen, boekhouding …


JOZEF IN ONZE GESCHIEDENIS

Het spreekt voor zich dat zo’n invloedrijke naam als Jozef in de geschiedenis aan vele mensen is gegeven. Wie kent niet een hele schare aan Jeffen, Jossen … Ook heel wat bekende figuren in de geschiedenis droegen de naam Jozef. Er zijn er bij waar we liever niet aan herinnerd worden, maar er zijn er ook enkele die we hier graag een bijzondere vermelding geven.
Laten we beginnen met de grootste Belg, pater Damiaan, die als Jozef De Veuster geboren is. Joseph Ratzinger, één van de grote theologen van het Tweede Vaticaans concilie werd later Paus Benedictus XVI. En ook de Oostenrijkse componist Joseph Haydn is een grote en bekende naam.
Jozef is ook een bron van inspiratie voor onze tijd. Zo vertelt Johan Verschueren s.j. het volgende: “Dankzij het evangelie van Matteüs krijgen we zicht op Jozef: hij is een slaper. En in zijn slaap gebeuren allerlei belangwekkende dingen. Als er crisis is in zijn leven, ligt hij er niet wakker van. Eerder treedt hij in een onrustige slaap, waarin engelen hem onderhoudend bezighouden. Tot viermaal toe in die eerste twee hoofdstukken van Matteüs’ evangelie.”
Zelf leerde ik dat het omgaan met crisissen op de wijze van Jozef een voortreffelijke manier van werken is. Afstand nemen van het probleem. Niet hals over kop of impulsief reageren. Gaan slapen. Als ik dat doe, vallen veel puzzelstukjes op hun plaats.
Er komen vaak onverwachte, creatieve oplossingen aanvliegen, die achteraf hout blijken te snijden. Geen wonder dat men engelen met vleugelen uitbeeldt. Ook paus Franciscus heeft dit ontdekt. Hij ontwikkelde een speciale devotie voor de heilige Jozef. De beeltenis van een slapende Jozef staat op zijn kast, en voor het slapengaan legt paus Franciscus een briefje mét het probleem onder diens oorkussen en vraagt hij de Heer op voorspraak van Jozef zijn engelen te sturen.


STEDEN IN HANDELINGEN
In Korinte: een talrijk volk

Romeinse kolonie
De Oudgriekse stad Korinte was in 146 vóór Christus door de Romeinen volledig met de grond gelijk gemaakt. Pas in 44 v. C. laat Julius Caesar de stad terug opbouwen als Romeinse kolonie. De kern van de bevolking was “Romeins” (veteranen uit Caesars leger); de rest kwam vooral uit Griekenland en uit het Oosten. Onder hen ook Joden. Met minstens 450.000 inwoners – waarvan de helft slaven! – was de stad de vierde grootste van het Romeins imperium na Rome, Alexandrië (Egypte) en Antiochië (Syrië).

Handelsstad
Vanaf 27 v.C. was Korinte hoofdstad van de Romeinse provincie Achaia. Als handelsstad lag ze zeer gunstig tussen de Peloponnesos en het Noorden van Griekenland en tussen twee havens: Kenchreia aan de Oostkust (Egeïsche Zee) en aan de Westkust Lechaion (Ionische Zee). In het centrum van de stad lag het marktplein (agora) omgeven door winkels (o.a. vleeshallen), tempels, zuilengangen, basilieken (overdekte hallen voor grote bijeenkomsten), badhuizen, theaters enzovoort. Korinte bezat een groot stadion waar om de twee jaar in de lente ter ere van Poseidoon de Istmische spelen werden georganiseerd met wagenrennen, atletiek en muziek.
De maatschappelijke tegenstellingen waren in Korinte niet minder groot dan in andere antieke metropolen. Al in de Oudheid was de stad berucht voor zijn weelderigheid en zedeloosheid. De geestelijke leegte kon echter niet opgevuld worden met de traditionele cultus der Grieks-Romeinse goden, ook niet door de groeiende officiële vergoddelijking van Rome en de keizer. In plaats daarvan geloofde men eerder in de godin Fortuna (Lot of Toeval) of zocht men zijn toevlucht in allerlei mysteriecultussen, die aan een beperkt aantal ingewijden de deelname beloofden aan het steeds herboren-wordende leven van de godheid, die de natuurkrachten verpersoonlijkt. Er bestonden in Korinte zoals elders in de hellenistische steden ook vele bloeiende filosofische scholen.

Een volk van Joden en godvrezenden
Paulus begon zijn verkondiging van Jezus in de synagoge op sabbat, waar niet alleen Joden naar de Tora en de profeten kwamen luisteren, maar ook niet-Joden die een ander antwoord op hun levensvragen zochten dan de heidense riten of de filosofen hun konden geven. Wanneer Paulus’ volksgenoten het evangelie van Jezus niet aanvaardden, brak hij met de synagoge en stichtte een eigen “school” of “bijeenkomst” (= “synagoge” of “ekklèsia”) in het huis ernaast. ’s Nachts bevestigde de Heer hem in zijn keuze, want “in deze stad heb ik een talrijk volk” (Handelingen 18,10).

Tegenstand
Heel wat Joden weigerden niet alleen Jezus als Messias te aanvaarden, maar zij vreesden dat de verkondiging van Jezus de Romeinen tegen hen zou doen keren zoals in Rome toen keizer Claudius hen had verbannen uit Rome omwille van een rel “over Christus”. Die rel was waarschijnlijk de reden waarom Aquila en Priscilla naar Korinte waren gekomen (v. 1). Maar hun beschuldiging kwam als een boemerang op hun eigen hoofd terecht.

Rik Hoet


PAROCHIENIEUWS

SINT-BENEDICTUS
Werden gedoopt
Tijdens de paaswake werd de volwassene Nuriz Lopes Peralta gedoopt. Nuris woont in Mortsel. Klik HIER voor meer!

Ging ons voor naar de Vader

Op 3 april hebben wij met de familie in de kerk van Sint-Benedictus afscheid genomen van Mia Van Brempt. Mia werd geboren te Mortsel op 28 augustus 1942 en overleed op 29 maart 2021 in het WZC Immaculata te Edegem. Zij was 54 jaar gehuwd met Jos Van Rompaye. Mia was een liefdevolle moeder voor Ann, Ellen en Erik en een oma uit de duizend voor haar zes kleinkinderen. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan en bidden dat Mia met open armen wordt onthaald in het huis van de Vader.

SINT-JOZEF MORTSEL

Ging ons voor naar de Vader

Pierre (Pieter) Verhaegen werd geboren in Herselt op 15 februari 1947 en overleed te Antwerpen op 12 maart 2021. Pieter was de echtgenoot van Mia Van den broeck, vader van Johan, en Dieter en opa van Jordi en Jitse. Zijn verrijzenisliturgie was op zaterdag 3 april.


AGENDA

Maandag 26 april
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via live streaming 20.00 – 22.15 u. – zevende van 8 avonden)
Zaterdag 22 mei
Parochie St.-Benedictus – 335ste voetbedevaart naar Scherpenheuvel (Deze tocht werd gezien de huidige coronamaatregelen preventief geannuleerd)
Vrijdag 28 mei
Pastorale eenheid – Vrijwilligersfeest (Datum is vastgelegd; wat er kan en mag georganiseerd worden is nog niet geweten)
Maandag 31 mei 2021
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via live streaming 20.00 – 22.15 u. – laatste van 8 avonden)


error

Volg ons ook via...