Kerk en Leven

Parochieblad van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena

20 juli 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 25 juli – Zeventiende zondag door het jaar
Zondag 1 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Zondag 8 augustus – Negentiende zondag door het jaar

Edegem

O.L.V. VAN LOURDES
Zondag 25 juli
09.30 u. Eucharistieviering met Te Deum ter gelegenheid van de nationale feestdag
Zondag 1 augustus
09.30 u. Eucharistieviering
Zondag 8 augustus
09.30 u. Eucharistieviering

SINT-ANTONIUS
Zondag 25 juli
08.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 1 augustus
08.00 u. Woord- en communiedienst
13.00 u. Huwelijk van Glenn Van Putte en Yoni Groenendyk
Zondag 8 augustus
08.00 u. Woord- en communiedienst

HEILIGE FAMILIE
Zondag 25 juli
11.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 1 augustus
11.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 8 augustus
11.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-JOZEF
Donderdag 22 juli
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 23 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 25 juli
10.45 u. Woord- en communiedienst
Maandag 26 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 29 juli
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 30 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 1 augustus
10.45 u. Woord- en communiedienst; jaargetijde van Werner Plaum en van Josepfina Sprimont.
Maandag 2 augustus
8.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 5 augustus
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 6 augustus
8.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 8 augustus
10.45 u. Woord- en communiedienst
Maandag 9 augustus
8.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 12 augustus
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 13 augustus
8.00 u. Woord- en communiedienst

Mortsel

HEILIG KRUIS
Zaterdag 24 juli
16.00 u. Samen bidden van de rozenkrans in verschillende talen in de weekkapel
Zondag 25 juli
11.00 u. Eucharistieviering
12.30 u. Doopsel van Eliza Heyvaert
Zaterdag 31 juli
16.00 u. Samen bidden van de Rozenkrans in verschillende talen in de weekkapel
Zondag 1 augustus
11.00 u. Eucharistieviering
12.30 u. Doopviering van Phil Ansoms
Zaterdag 7 augustus
16.00 u. Samen bidden van de Rozenkrans in verschillende talen in de weekkapel
Zondag 8 augustus
11.00 u. Eucharistieviering
12.30 u. Doopsel van Billie Aertgeerts
13.30 u. Doopsel van Vick Van Leeckwijck

SINT-BENEDICTUS
Woensdag 21 juli
11.00 u. Eucharistieviering met Te Deum t.g.v. de Nationale Feestdag vanwege stad Mortsel
Zaterdag 24 juli
17.00 u. Eucharistieviering voor E.H. Balthasar Van Assche
Zaterdag 31 juli
15.30 u. Doopsel van Eden Ndongala Wanda
17.00 u. Eucharistieviering voor de echtgenoten Flor Blyweert – Thérèse Borms
Zaterdag 7 augustus
Uur? Doopsel van Jayden Solie
17.00 u. Eucharistieviering voor de familie Schoesetters – Van den Bos

HEILIGE BERNADETTE
Zondag 25 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 1 augustus
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 8 augustus
09.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-JOZEF
Zondag 25 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 1 augustus
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 8 augustus
09.45 u. Woord- en communiedienst voor de overledenen van de familie Buytaert – Vermeiren

SINT-LODEWIJK
Zondag 25 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 1 augustus
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 8 augustus
09.45 u. Woord- en communiedienst


NATIONALE FEESTDAG
Eucharistieviering met Te Deum

Op woensdag 21 juli om 11 uur wordt de jaarlijkse eucharistieviering vanwege stad Mortsel voorgegaan door pater Gust Koyen. De viering wordt muzikaal verzorgd door Jan Straus, orgel en Ernest Maes, hoorn. Nadien heeft nog een plechtigheid plaats aan het monument voor de gesneuvelden (het monument vlak bij het zwembad Den Bessem).


IK NEEM JE BIJ DE HAND

Na enkele kleinere bezinningsmomenten in kleine groepjes doorheen het jaar konden de kinderen en hun ouders voor het eerst deelnemen aan een echte eucharistieviering. Ze kwamen dan ook met twinkelende oogjes vol verwachting de kerk van Heilig Kruis binnen. En we moeten het zeggen, ze waren in vorm. Op enkele minuten tijd zongen ze zelf met hun broers en zussen en de ouders vlot de liedjes mee alsof ze maandelijks een viering bijwoonden. Ook tijdens de viering waren ze super flink, rustig en heel actief tegelijk.
Ik ben gekomen om mensen leven te geven, hoorden we in het evangelie. Jezus brengt echt leven, het volle leven. Niet door iemand naar beneden te duwen, maar net door iemand bij de hand te nemen en te helpen op te staan. Het verhaal van de dochter van Jaïrus kon de gezinnen wel inspireren. Laten we ook elkaar bij de hand nemen om leven te geven … Dat gebeurde ook symbolisch door de goederen die werden ingezameld voor In de Buurt vzw.

Hartelijk dank aan al wie heeft meegewerkt aan deze hartelijke viering.


NIEUWS VAN DE RIJSTAKTIE

Evelyne Wairy en haar echtgenoot Michel wensen ons vooreerst een mooie zomer toe. In Brazilië is het nu winter. De temperaturen dalen daar echter meestal niet onder de 15°.

De kinderen van het opvanghuis Crianças do Mundo hebben onze hulp nodig. Door de coronapandemie kon men van 20 maart tot eind 2020 geen nieuwe hulpbehoevende kinderen uit de sloppenwijken opnemen. Begin 2021 kon men een aantal kinderen binnen nemen die reeds bijna een jaar aan het wachten waren. Op 1 april werd er weer geen toelating gegeven voor opname tot eind april. De pandemie is zeker nog niet voorbij en de scholen bleven gesloten. Duizenden mensen vielen in diepe armoede. Meer dan 12 miljoen gezinnen hebben elke dag honger en kunnen soms maar één keer per dag eten of zelfs soms niet. Men tracht te helpen met voedselpakketten.
Door werkloos te worden kunnen velen de huishuur niet meer betalen en komen ze op straat terecht. Zij slapen onder bruggen en beschermen zich met stukken plastiek. Prijzen voor voedsel, kleding, medicamenten,

huurprijzen zijn schandalig gestegen. Op 19 juni dit jaar telde men al 500.000 doden wegens corona.
Evelyne en Michel helpen kan door overschrijving naar rekening BE06 0882 1090 0122 van “children of the world international”. Vanaf 40 Euro kan je een attest krijgen voor belastingvermindering. Vermeld hiervoor bij de overschrijving uw nationaal nummer en eventueel ook de naam van je echtgen(o)ot(e).
Evelyne en Michel danken u voor de vriendschap en het vertrouwen.
Rijstaktiecomité Elsdonk-Molenveld
Martin Franken


MORTSEL-DORP CONCERT
Eerste ‘après-lockdown’ concert: een voltreffer!

Als dirigentje van de Mortsel-Dorp Concerten wil ik graag even een korte nabeschouwing geven over het eerste Mortsel-Dorp Concert na de corona lockdown.

Toelating werd gegeven door stad Mortsel voor een concert op 20 juni met 150 toeschouwers. Het werd een bomvolle kerk, 150 bezoekers met respect voor de coronamaatregelen: genummerde plaatsen per bubbel en met begeleiding van stewards.

Een enthousiast publiek kon eindelijk terug een prachtig cultuurevenement meemaken in Mortsel-Dorp! Het was genieten van de Engelse barokmuziek van Henry Purcell en tijdgenoten, gebracht door het schitterende ensemble Les Goûts-Authentiques: professioneel, enorm gemotiveerd, en zeer dankbaar voor dit eerste optreden sinds lang.

Media present!

Ons concert werd op diverse manieren aangekondigd, o.a. via mails, Facebook en enkele tijdschriften o.a. van Davidsfonds en ‘t Periodiekske. We hadden bovendien nog het voorrecht dat Mortsel TV ons ganse concert opgenomen heeft, en dat we ook enkele van hun foto’s mogen gebruiken. We haalden ook Gazet van Antwerpen, het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws, vooral omwille van onze regionale verankering (Mortselse blokfluitspeelster Johanna Lambrechts) én onze sociale insteek. Ik citeer een stukje uit hun artikel:
“Alle 150 plaatsen in de Sint-Benedictuskerk waren bezet. Na vele maanden zonder enig cultureel evenement kon de organisatie toch al meteen aan het goede doel denken. Tijdens het concert schonk Denise Buntincx een cheque van duizend euro aan Rita Van der Spiegel van De Kompanie. Het creatief atelier voor personen met een beperking zit midden in de uitvoering van haar bouwplannen aan de Mayerlei. Daar trekt het een woonproject op voor jongvolwassenen met dagbesteding, koffiehuis en winkeltje. De organisatie kan iedere vorm van financiële steun zeker goed gebruiken.”(Auteur: Filip Spoelders)
En we doen verder!
Nu mogen we al uitkijken naar ons volgend concert. Op zondag 12 september om 15 uur brengt het Duo Eolienne (Kurt Bertels, saxofoon en Emma Wauters, harp) het programma ‘Kleppen en snaren’, hopelijk met minder corona perikelen. Intrigerende combinatie: saxofoon en harp. Een aanrader dus!
Kom het mee beleven, lieve mensen! Info volgt later.
Uw dirigentje


OVEREIND KOMEN MET PETRUS
Vorming: in woorden en daden

Boek ‘Overeind komen met Petrus’.
© Uitgeverij Halewijn

Graag nodigen we u uit om in groep het boek ‘Overeind komen met Petrus’ van mgr. Bonny te lezen. In deze vorming nemen we u mee in de opbouw en de gedachtegang van het boek. In een tweede ronde gaan we zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek. We voorzien de mogelijkheid om met de bisschop in gesprek te gaan over zijn boek via een fysieke of digitale bijeenkomst vanaf november 2021. Concrete details over deze vorming leest u later. Meer info of inschrijven via myriam.smits@ccv.be.

Chris Van Vliet


PAROCHIENIEUWS

SINT-ANTONIUS
Gaven elkaar het jawoord
Op vrijdag 25 juni huwde in de Sint-Antoniuskerk Ellen Van de Korput met Kristof Vertryen.
Wij wensen het paar een fijne toekomst samen.

SINT-BENEDICTUS
Werd gedoopt
Marco Robberechts, zoon van Philip Robberechts en Audrey Claessens werd op zaterdag 26 juni gedoopt in Sint-Benedictus. Het gezin woont in Wilrijk. In een vorig nummer werd dit doopsel verkeerdelijk voor 19 juni vermeld, waarvoor onze verontschuldigingen.
Ging ons voor naar de Vader

Nicole Diamant werd geboren te Antwerpen op 26 oktober 1934 en overleed op 20 juni 2021. Zij was de weduwe van Hubert Bonjé, moeder van Martine en Claudine en de bonne maman van kleindochter Nathalie en van de 3 achterkleinkinderen. De laatste 7 jaar woonde Nicole in het WZC Mayerhof, voorheen woonde zij in de Luithagenlaan. Haar verrijzenisviering vond plaats op 26 juni in de kerk van Sint-Benedictus.

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. Moge onze God en Vader Nicole opnemen in zijn heerlijkheid.

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES
Gingen ons voor naar de Vader
Mw Simonne Van de Velde was de echtgenote van Dhr Jozef De Deckers, moeder van Guy, Luk en Hilde en grootmoeder van 7 kleinkinderen. Zij werd geboren te Wilrijk op 21 november 1933 en overleed te  Edegem op 6 juni 2021. Het gezin woonde voorheen aan de Jan Verbertlei te Edegem. Op zaterdag 12 juni namen wij in de Basiliek afscheid van deze vrouw.
Dat God haar mag verwelkomen in zijn huis van vrede , liefde en vreugde.

Dhr André Schelkens was echtgenoot van Mw Maria (Mariette) Rosseel, vader van Annemie en Marc, grootvader en overgrootvader. Hij werd geboren te Edegem op 19 juli 1930 en overleed er op 13 juni 2021. Op dinsdag 22 juli namen wij in de Basiliek afscheid van André.
Dat hij mag rusten in de vrede van de Heer.

HEILIGE FAMILIE
Werden gedoopt
Op zondag 27 juni waren er in de kerk van de Heilige Familie twee doopvieringen.
Cleo Vanneste is de dochter van Peter Vanneste en Sarah Verberckmoes en dit gezin woont in Aartselaar.

In een tweede viering ontvingen Lotte en Jolien Van Hoof het doopsel. Zij zijn dochters van Stijn Van Hoof en Loes Haesevoets en zij wonen in Edegem.


AGENDA

Woensdag 21 juli
Wondere woensdagen – Het wondere verhaal van Jona (Lourdesgrot Edegem 19.00 u.)
Woensdag 28 juli
Wondere woensdagen – Het wondere verhaal van Tobit (Lourdesgrot Edegem 19.00 u.)
Woensdag 4 augustus
Wondere woensdagen – Het wondere verhaal van Jozef (Lourdesgrot Edegem 19.00 u.)
Woensdag 11 augustus
Wondere woensdagen – Het wondere verhaal van Ester (Lourdesgrot Edegem 19.00 u.)
Woensdag 18 augustus
Wondere woensdagen – Het wondere verhaal van Ella (Lourdesgrot Edegem 19.00 u.)
Woensdag 25 augustus
Wondere woensdagen – Het wondere verhaal van Noach (Lourdesgrot Edegem 19.00 u.)


29 juni 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 4 juli – Veertiende zondag door het jaar

Zondag 11 juli – Vijftiende zondag door het jaar; Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Zondag 18 juli – Zestiende zondag door het jaar

Edegem

O.L.V. VAN LOURDES
Zondag 4 juli
09.30 u. Eucharistieviering
Zondag 11 juli
09.30 u. Eucharistieviering
Zaterdag 17 juli
11.30 u. Huwelijk van Seyit Wintraecken en Yasmine Spaey
Zondag 18 juli
09.30 u. Eucharistieviering

SINT-ANTONIUS
Zondag 4 juli
08.00 u. Eucharistieviering
Zondag 11 juli
08.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 18 juli
08.00 u. Woord- en communiedienst

HEILIGE FAMILIE
Zondag 4 juli
11.45 u. Woord- en communiedienst
14.00 u. Doopviering van Odette Mous
15.00 u. Doopviering van Louis en Lauranne Van den Bogaert
Zondag 11 juli
11.45 u. Woord- en communiedienst
Zaterdag 17 juli
11.00 u. Herdenkingsdienst voor Colette Havenith
Zondag 18 juli
11.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-JOZEF
Donderdag 1 juli
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 2 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 4 juli
10.45 u. Woord- en communiedienst
Maandag 5 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 8 juli
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 9 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 11 juli
10.45 u. Woord- en communiedienst
Maandag 12 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 15 juli
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 16 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 18 juli
10.45 u. Woord- en communiedienst
Maandag 19 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 22 juli
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 23 juli
8.00 u. Woord- en communiedienst

Mortsel

HEILIG KRUIS
Zaterdag 3 juli
16.00 u. Samen bidden van de rozenkrans in verschillende talen in de weekkapel
Zondag 4 juli
11.00 u. Eucharistieviering met intentie voor Julienne Van den Broeck en Antoon Van Dijck
12.30 u. Doopviering van Eliza Heyvaert
Zaterdag 10 juli
16.00 u. Samen bidden van de Rozenkrans in verschillende talen in de weekkapel
Zondag 11 juli
11.00 u. Eucharistieviering; viering van het Feeste van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 17 juli
16.00 u. Samen bidden van de Rozenkrans in verschillende talen in de weekkapel
Zondag 18 juli
11.00 u. Eucharistieviering met intentie voor Hélène en Margueritte Van den Langenbergh

SINT-BENEDICTUS
Zaterdag 3 juli
17.00 u. Eucharistieviering
Zaterdag 10 juli
17.00 u. Eucharistieviering voor de familie Schoesetters – Van den Bos
Zaterdag 17 juli
17.00 u. Eucharistieviering
Woensdag 21 juli
11.00 u. Eucharistieviering met Te Deum ter gelegenheid van de Nationale Feestdag vanwege stad Mortsel

HEILIGE BERNADETTE
Zondag 4 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 11 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 18 juli
09.45 u. Eucharistieviering ter nagedachtenis van de families Hoppenbouwers en Pauwels

SINT-JOZEF
Zondag 4 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 11 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 18 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-LODEWIJK
Zondag 4 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 11 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst
Zondag 18 juli
09.45 u. Woord- en communiedienst


WONDERE WOENSDAGEN

Wonder woensdagen

Heb je vorige zomer de wondere woensdagen gemist? Het tweede seizoen komt eraan.

Elke woensdagavond in de vakantie nodigen we jullie om 19 uur uit aan de grot in Edegem (naast de basiliek) om naar een wonder verhaal uit de Bijbel te komen luisteren en daarna elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten.
Elke avond neemt een andere verteller uit onze gemeenschap je mee in het unieke levensverhaal van Bijbelse figuren met ronkende namen. Moed, vriendschap, geloof, twijfel, vertrouwen, strijd …, het passeert allemaal de revue. Bovenal zijn het figuren met een sterke relatie met hun God, maar misschien ontdekken we wel dat ze niet zo ver van ons af staan als we denken.
Iedereen is welkom, ook de kinderen! Je hoeft niet in te schrijven, de toegang is vrij. We respecteren uiteraard de dan geldende maatregelen.
Kies je favoriete verhaal of verhalen uit of volg de hele reeks, want elke avond zal net een beetje anders zijn.


NATIONALE FEESTDAG
Eucharistieviering met Te Deum

Op woensdag 21 juli om 11 uur wordt ter gelegenheid van de Nationale Feestdag in de Sint-Benedictuskerk de jaarlijkse eucharistieviering vanwege stad Mortsel voorgegaan door pater Gust Koyen. De viering wordt muzikaal verzorgd door Jan Straus, orgel en Ernest Maes, hoorn. Nadien heeft nog een plechtigheid plaats aan het monument voor de gesneuvelden vlak bij het zwembad Den Bessem.


IDEEËN VOOR DE VAKANTIE

Gezinsvakantie – van 13 tot 18 juli 2021 in de abdij van Orval
Tijdens deze gezinsweek zorgen kinderbegeleiders voor kinderen van 0 tot 14 jaar met per leeftijdsgroep een aangepast aanbod van activiteiten. De ouders volgen overdag een eigen programma. In de voormiddag buigen we ons over een bijbels thema. In 2021 is dat het Boek van de psalmen, het gebedenboek van de Bijbel, gebruikt door de monniken van Orval en een bron van leven voor vele christenen.
‘s Namiddags zijn er ontspannende activiteiten die maken dat het ook echt vakantie wordt: keuze-ateliers, een wandeling in de Gaumestreek, een groot familiespel, … Natuurlijk zijn er ook de gebedstijden in de abdijkerk, die we samen met de broeders enkele keren bijwonen. Tussendoor zien we de kinderen bij een gezamenlijke start ’s morgens, bij de maaltijden en bij het aperitief. ’s Avonds ronden we gezellig af met een goeie ‘Orval’ …

Mariapolis – van 14 tot 18 juli 2021 in Rotselaar
Op het programma staan een dagelijks moment van verdieping en uitwisseling, geïnspireerd door de Spiritualiteit van Eenheid van de Focolarebeweging, en een eucharistieviering. Daarnaast is er ruimte voor spel, sport en ontspanning. Workshops over verschillende thema’s zullen ook niet ontbreken.
De Mariapolis: op elk ogenblik broederlijkheid mogen ervaren en er zelf durven voor gaan.

Gezins(bubbel)vakantie in de voetsporen van Franciscus van Assisi – van 18 tot 30 juli 2021 in Assisi
Twee weken zuurstof ophalen, samen leven, samen zijn, herbronnen, bezinnen, broers en zussen worden, op weg met het Zonnelied van Franciscus… Dat zijn de ingrediënten van onze gezinspelgrimstocht!

Familieweek (Open Hartbeweging) – van 21 tot 25 juli 2021 in Hasselt
Vakantie, ontmoeting en bezinning voor gezinnen. Dit jaar met een getuigenis van Samen in Vreugde. Leven als christen, dat is vreugde vinden en vreugde zaaien, gewoon, daar waar je bent.
Een combinatie van bezinning, vakantie en tot rust komen. Met natuur, spel, bezinning, film, gesprek, stille tijd. Voor gezinnen, ouders met kinderen, echtparen zonder kinderen, éénoudergezinnen. Een ploeg jong talent begeleidt de kinderen en de tieners.

Gezinsvakantie (Gezinvol geloven) – van 30 juli tot 7 augustus 2021 in het Zwitserse Chandolin
Met een groep gezinnen en alleenstaanden trekken we naar de Zwitserse Alpen voor een unieke vakantie, rijk aan samenzijn en ontspanning, aan plezier én herbronning. We verblijven in het dorpje Chandolin, hoog op een helling in het Val d’Anniviers, te midden van een overweldigend mooie natuur (www.valdanniviers.ch).
Elke dag verdiepen we ons in een thema dat ons geloof kan voeden. We bidden en vieren ook samen. En we trekken er op uit in Gods formidabele natuur. Er staan uitstappen en bergwandelingen op het programma, van licht tot zwaar, aangepast aan ieders keuze, tempo en conditie. Voor elk wat wils en toch verbonden. Zowel bron van inspanning als van genieten en verwondering.
Een bekwame begeleiding biedt kinderen en opgroeiende tieners een programma aan waar naast sport, spel en wandelingen ook tijd wordt gemaakt voor stilte en gebed.

Gezinspelgrimsweek – van 16 tot 20 augustus 2021 in Eys (Zuid-Limburg, Nederland)
Pelgrimeren is ‘wandelen met een +’ Even uit de drukte van alle dag stappen en onthaasten. En dan merken dat ‘de weg’ iets met je doet. Wandelen wordt mijmeren en kan beschouwingen in je wakker maken die in de drukte van alledag geen kans krijgen. Wandelen wordt dan bezinnen, pelgrimeren.
… met het gezin
Met heel het gezin op pelgrimstocht vertrekken is niet zo eenvoudig, zeker niet in deze tijd. Daarom bieden we deze coronaveilige formule aan conform de geldende regelgeving, voor gezinnen, ouders met kinderen van alle leeftijden en/of grootouders met hun kleinkinderen. We doen dagelijks een tocht van ongeveer 10 km doorheen het eindeloos-mooie Limburgse Heuvelland. Onderweg zijn er enkele inhoudelijke aanzetten – zowel op maat van de kinderen als van de volwassenen – en in de avond voorzien we een kindvriendelijk gebedsmoment.

Meer info over al deze initiatieven via: https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/weekends-en-vakantiedagen-voor-gezinnen-met-net-dat-ietsje-meer.


MIDZOMERWANDELING – SAMEN ONDERWEG NAAR …

Als pastorale eenheid willen wij bouwen aan een vurige gemeenschap. Een mooie wandeling, luisteren naar een boeiend verhaal, van gedachten wisselen en mekaar ontmoeten zetten ons al op weg.
Op vrijdag 30 juli plannen we een (gezins)uitstap naar Tongerlo. Je kan een keuze maken uit een korte wandeling (ongeveer 3 km), een grotere wandeling (6 à 7 km) in de namiddag of een dagtocht van 15 à 20 km. Na het vieruurtje volgt een apotheose en een warme maaltijd. Die slotmomenten gaan door in de abdij.
Het wordt ongetwijfeld een intense belevenis waarop u allen heel hartelijk welkom bent, in het bijzonder ook gezinnen en families. Inschrijven doe je uiterlijk op 15 juli klik HIER!
Voor meer info of telefonische inschrijving kan je bellen op nummer 0487 890 841.


OP STAP MET PETRUS, PAUL EN DE GEEST
Kunstkringen – project Handelingen bisdom Antwerpen

Tijdens de maanden juli en augustus organiseert bisdom Antwerpen in het kader van haar driejarig pastoraal project Handelingen een aantrekkelijk zomeraanbod voor individuele deelnemers, gezinnen en jongeren. Je kan deelnemen aan:
– een wandeltocht in de voetsporen van ‘Paulus’ langs de vijf monumentale kerken in Antwerpen: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Sint-Andrieskerk, Sint-Carolus Borromeuskerk, Sint-Jacobskerk en Sint-Pauluskerk, met een fotozoektocht als leuke extra;
– een fietstocht met ‘Petrus’ als ervaren gids in Kempen-Oost, met als toemaatje een geocach-speurtocht;
– een autozoektocht kriskras door ons bisdom onder het toeziend oog van de Geest die je op onverwachte plekken doet halt houden.
Je komt oog in oog te staan met verrassende kunstwerken, mediteert bij tekstfragmenten uit Handelingen en ontdekt op de koop toeboeiende toeristische informatie op boeiende plekken. Kortom: je begeeft je op een unieke spirituele en avontuurlijke tocht!
Meer info (vanaf medio juni) op  https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/kunstkringen-bisdom-antwerpen of via kunstkringen@bisdomantwerpen.be
Chris Van Vliet


“ALS JE WIST WAT GOD JOU WIL GEVEN”…! (Joh. 4,10)

Drie avonden lang – van 16 tot 18 juni – kwamen een dertigtal enthousiaste parochianen van de verschillende uithoeken van de PE Maria Magdalena bijeen in de St.-Benedictuskerk in Mortsel om er gedachten uit te wisselen en te proberen zoeken naar een nieuwe uitdaging onder het motto: “iederEEN vurig verbonden”.
Wij leven in een verander(en)de wereld en de boodschap van Jezus blijft in deze tijd, in onze samenleving meer dan ooit actueel. Hoe kunnen wij samen Zijn boodschap en Zijn levensvisie beter leren kennen en levendig en vreugdevol overbrengen ook aan diegenen die verder van het kerkelijke en liturgische leven staan in onze naaste omgeving?
Na het aanroepen van de Heilige Geest om ons bij deze opdracht te inspireren, met zang en lofprijzing van de Heer en met een korte bezinnende tekst uit de Bijbel werden we nadien door pastoor Tom opgesplitst in kleine groepjes en kwamen we doorgaans tot nagenoeg gelijklopende besluiten. Jo Verbeiren zorgde voor stemmige liederen die de dynamiek van de bijeenkomst in gang probeerde te krijgen en te bezielen.

Tijdens de eerste avond hadden we het over “Wat is voor u een levendige gemeenschap?” Welke kenmerken zou zo’n gemeenschap zeker moeten hebben? Sleutelwoorden waren: openstaan voor iedereen zonder vooroordelen, intergenerationeel, samen vieren, bidden, zingen, verdieping, een maaltijd nuttigen, een gezellig samenzijn.

De tweede avond werd besteed aan de mogelijke praktische punten: welke inhouden, welke dag, welke uren, welke locatie en met welke frequentie.

Tijdens de derde avond kregen we boeiende getuigenissen te horen van Paula Bemelmans uit de Sant’ Egidio gemeenschap in Antwerpen en van Peter en Catherine Verbeiren van de ‘Emmanuel Gemeenschap in Halle. Zij beklemtoonden hoe de armen te helpen door zich nederig en vol respect op te stellen naast de hulpbehoevende die men op ons levenspad tegenkomt rondom ons. Hoe een hechte gemeenschap vormen met Jezus in het middelpunt van ons handelen, elke dag opnieuw, en openstaan voor wat er zich aanbiedt.

Elke avond werd besloten met spontane eigen intenties, een Onze Vader, een slotlied en een zegen door pastoor Tom.
Als afsluiter vond een ‘wandelgangengesprek’ plaats met een hapje en een drankje.

Jean-Marie Biot


PAROCHIE HEILIGE FAMILIE
Gezocht: helpende handen voor onze transitwoning

De vroegere pastorie van de kerk van de Heilige Familie (Kerkplein 1, Edegem Elsdonk) doet sinds 2019 dienst als transitwoning. Een transitwoning is een woning die tijdelijk beschikbaar gesteld wordt aan gezinnen op de vlucht, in afwachting van het vinden van een eigen woning. Er verbleven achtereenvolgens een gezin uit Kosovo, een gezin uit Afghanistan en recent een gezin uit Somalië. Met onze werkgroep ‘Transitwoning Edegem’ omkaderen en begeleiden we deze gezinnen: we bieden praktische en morele ondersteuning, zijn brugfiguur tussen het gezin en de scholen en hulpverleners, ondersteunen het gezin met het leren leven in ons land en in onze cultuur, helpen bij klusjes in het huis en begeleiden de kinderen bij hun schoolwerk.

Om onze werkgroep te versterken zijn we op zoek naar helpende handen. Elke hulp, klein of groter, is welkom! In het bijzonder voor de eerste twee weken van juli zijn we zoek naar helpende handen voor het opfrissen van de woning. Voel je je aangesproken, wil je je talent zinvol inzetten of heb je graag meer informatie, mail dan naar vroni.janssens@skynet.be.
Alvast bedankt!


WARME OPROEP VOOR PAROCHIE HEILIGE BERNADETTE

Het is een traditie geworden. Al enkele jaren engageert de parochie Heilige Bernadette zich om gedurende een maand goederen in te zamelen voor In de Buurt vzw. Nu in deze coronatijd is het meer dan ooit nodig om gul te zijn voor mensen in nood. Dat het aantal gezinnen dat moet aankloppen bij In de Buurt nog toeneemt is een spijtige realiteit. Daarom doet deze organisatie beroep op u.

Concreet willen wij volgende producten inzamelen:
– zondag 4 juli: pasta en toiletzeep
– zondag 11 juli: rijst en douchegel
– zondag 18 juli: suiker en shampoo
– zondag 25 juli: zout en afwasmiddel
Maar ook andere droge voeding, verzorgings- en onderhoudsproducten zijn meer dan welkom.
U kan deze producten binnenbrengen in de kerk, voor en na de zondagviering van 9.45 uur of in het Atrium, elke zondag van 10.45 uur tot 12 uur.
In naam van alle gezinnen die een beroep moeten doen op In de Buurt: DANK U.


PAROCHIE SINT-LODEWIJK
In september zijn er parochiefeesten!

De parochie St.-Lodewijk kijkt bij het begin van de zomer al uit naar de parochiefeesten die nu wel zullen kunnen doorgaan in september. In de zomermaanden juli en augustus wordt achteraan in de kerk een prikbord voorzien waarbij ieder die een leuke herinnering heeft aan St.-Lodewijk (oude communiefoto’s, ceremonies, praalfeesten, stoeten, leuke anekdotes, …) uitgenodigd wordt deze te delen. Op het prikbord kan je je verhaal en foto’s kwijt. De bedoeling is om met het oog op het weekend van de parochiefeesten hiermee een dia- of PowerPointvoorstelling uit te werken. Zo kan iedereen zijn hartje nog eens extra ophalen en positieve ervaringen herbeleven en delen. Wij duiken ondertussen ook al het archief van de kerk in om een start te geven met verhalen uit de oude doos.


PAROCHIE SINT-LODEWIJK
Een brief uit Paraguay

De missiekring van Sint-Lode ontving vroeger geregeld brieven van Chris Geerssens, werkzaam in deFundation Pai Puku,een school in de Chaco, een provincie van Paraguay, op zon 160 km van de hoofdstad Asuncion. De school geeft scholing en onderdak (internaat) aan zon zeshonderd kinderen van vijf tot achttien jaar. Ze krijgen er naast hun basisopleiding ( humaniora) ook allerlei vaardigheden en een echt beroep aangeleerd .De school werd opgericht door een Wilrijkenaar, pater Shaw, die door de indianen Pai (pater) Puku (groot) werd genoemd. De Missiekring steunde dit project.

Het overlijden van Chris Geersens in 2016 heeft haar trouwe medewerkers in La escuela Pa’i Puku diep geraakt. Yolanda Bordón, medewerker in het centrum, stuurde ons wat informatie over de gevolgen van corona in het centrum. We geven hier een samenvatting.

Na een heel schooljaar van virtueel onderwijs gaf de overheid de toelating om de school in februari weer te openen. Het voorbije jaar was uiterst moeilijk omdat de gezinnen vaak niet beschikken over smartphones en laptops voor afstandsonderwijs. Ouders hebben ook vaak niet de tijd of de kennis om hun kinderen te begeleiden.
Net zoals in België, wordt Escuela Pa’i Puku met allerlei coronamaatregelen geconfronteerd. Het internaatsleven brengt uiteraard nog extra maatregelen mee.
Zoals ieder schooljaar startte de inschrijvingsperiode op 15 februari. Eens de 110 leerlingen aangekomen waren, liep er een quarantaine-periode.
Eigenlijk valt de corona-epidemie goed mee in de Chaco, omdat de streek zo dun bevolkt is. In de kleine steden die het dichtst bij de hoofdstad liggen, Villa Hayes en Benjamín Aceval, waren er wel Covid-infecties. In de stedelijke gebieden van Paraguay heerst de epidemie wel degelijk, met veel ziekenhuisopnamen, volle afdelingen intensieve zorg en een groot gebrek aan medicatie. De overheid schiet echt tekort en dat leidde begin maart tot straatprotesten. Paraguay kwam zelfs in de Belgische nieuwsberichten.
met vriendelijke groeten,

namens Escuela Pa’i Puku

Wie El Centro Pa’i Puku wil steunen kan met een gift terecht op rekeningnummer BE51 9790 6760 5062 (BIC ARSP BE 22) van Centro PA’I PUKU, Driftweg 184, 8420 De Haan met als mededeling “CENTRO PA’I PUKU”. Voor giften van 40 euro of meer kan u een fiscaal attest bekomen. De overschrijving moet dan wel op rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 van vzw Kontinenten, Potterierei 72 in 8000 Brugge met vermelding van je naam, voornaam en rijksregisternummer + Centro Pa’i Puku.


PAROCHIENIEUWS

SINT-BENEDICTUS
Werden gedoopt
Op zaterdag 19 juni werd in onze kerk Marco Robberechts gedoopt. Marco is het zoontje van Philip Robberechts en Audrey Claessens en het gezin woont in Wilrijk.

Dezelfde dag ontving ook Sue Vanslype het doopsel. Zij is het eerste kindje van Britt Meuleman en Guy Vanslype. Sue woont met haar gezin in Lint.

Ging ons voor naar de Vader

Michel De Schutter werd geboren te Kapellen op 20 augustus 1930 en is rustig ingeslapen op 7 juni, naar zijn wens thuis, te midden van zijn gezin. Hij was de echtgenoot van Lena De Borger en vader van Bernadette en Christel. Michel woonde met zijn vrouw in de Pastoor Michielsenstraat. Zijn verrijzenisviering vond plaats op 15 juni in zijn vertrouwde Sint-Benedictuskerk.

Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan en bidden dat Michel mag verder leven in Gods heerlijkheid.

HEILIGE BERNADETTE
Ging ons voor naar de Vader

We hebben in onze kerk afscheid genomen van Piet Van Lierde, de echtgenoot van Griet Harboort, de papa van Cathérine en Anne, de fiere bompa van Malena en Axelle.

Wij bidden dat onze God hem een nieuw en eeuwig leven geeft. Aan zijn familie bieden we oprechte gevoelens van medeleven aan.

HEILIGE FAMILIE
Werden gedoopt
Charles Van houcke werd op zaterdag 19 juni in onze kerk gedoopt. Charles is het zoontje van Gilles Van houcke en Emilie Dengis.

Op zondag 20 juni ontvingen Eloïse en Arthur Schulpen, kinderen van Karel Schulpen en Nathalie Brack, het doopsel.

Gaan elkaar het jawoord geven
In onze kerk huwen op 14 augustus Wouter De Vocht en Nathalie Pincket en ook Axel Vranken en Anoek Dedecker.

Nicolas De Greef en Karolien Van der Donck huwen op 21 augustus.

Kai De Schrijver en Talia Fransen huwen op 4 september


22 juni 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Dertiende zondag door het jaar

Edegem

O.L.V. VAN LOURDES
Zondag 27 juni
09.30 u. “Basiliekviering” voor het feest van de HH. Petrus en Paulus

SINT-ANTONIUS
Vrijdag 25 juni
14.00 u. Huwelijk van Ellen Van de Korput en Kristof Vertruyen
Zondag 27 juni
08.00 u. Woord- en communiedienst

HEILIGE FAMILIE
Zondag 27 juni
11.45 u. Woord- en communiedienst voor de zieken
14.00 u. Doopviering van Jolien en Lotte Van Hoof
15.00 u. Doopviering van Cleo Vanneste

SINT-JOZEF
Donderdag 24 juni
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 25 juni
08.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 27 juni
10.45 u. Woord- en communiedienst
Maandag 28 juni
08.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 1 juli
19.30 u. Eucharistische aanbidding.
Vrijdag 2 juli
08.00 u. Woord en communiedienst

Mortsel

HEILIG KRUIS
Zaterdag 26 juni
16.00 u. Samen bidden van de rozenkrans in de weekkapel; internationale bijeenkomst in verschillende talen

Zondag 27 juni
11.00 u. Eucharistieviering voor Lodewijk Mertens en voor een bijzondere intentie

SINT-BENEDICTUS
Zaterdag 26 juni
14.30 u. Doopviering van Marco Robberechts
17.00 u. Eucharistieviering voor echtgenoten Flor Blyweert – Thérèse Borms

HEILIGE BERNADETTE
Zondag 27 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-JOZEF
Zondag 27 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-LODEWIJK
Zondag 27 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst


LAAT DE GEEST WAAIEN
Terugblik op het Licht van Bethlehem

Op pinkstermaandag 24 mei 2021 lieten teams van bestaande en toekomstige pastorale eenheden van de vicariaten Antwerpen en de Kempen enthousiast de Geest waaien en getuigden zo samen van de vreugde van Pinksteren. Het wisselvallige weer was daarbij geen spelbreker en moedigde de deelnemers net aan om vol geestdrift te tonen dat ze als gemeenschap van gelovigen, in het spoor van Jezus en zijn apostelen, het Licht, vuur en de Heilige Geest met zich meedragen.
Het Licht van Bethlehem dat op 21 december 2020 door onze bisschop en scoutsleden naar de kathedraal werd gebracht en vanaf 3 januari 2021 via de vicariaten zijn weg vond naar de pastorale eenheden, parochies en federaties, kreeg tijdens deze activiteit een centraal plekje. Op Pinksteren vierden we niet alleen het Licht van Bethlehem, maar namen we er ook afscheid van. Die activiteit kleurden beide vicariaten op verschillende manieren in. Het Licht van Bethlehem bracht laagdrempelig verbinding tot stand tussen de vele geloofskernen in ons bisdom. Foto’s, getuigenissen en sfeerbeelden vind je op www.handelingen.be (Laat de Geest waaien).

Chris Van Vliet


PAROCHIE HEILIG KRUIS
Steun de werking van “In de buurt”

Eindelijk, zal je zeggen, een stuk bevrijding van die corona, de terugkeer naar wat we gewoon waren, de vrijheid. Maar die vrijheid is niet voor iedereen weggelegd. Elk jaar in juni doen we in onze Heilig-Kruisparochie een oproep voor steun aan de werking van In de buurt. Dit jaar is die oproep werkelijk een kreet om hulp. Vele hulpbehoevende mensen zijn nog meer getroffen door deze coronatijden.
We staan binnenkort voor de vakantieperiode, even terug op adem komen. Bij hulpbehoevende mensen is er geen sprake van vakantie, ja zelfs niet van op adem komen. Daarom onze oproep: wij willen de werking In de buurt steunen, waardoor zoveel gezinnen hulp vinden in hun situatie. Hoe doe je dat? Wel, op zondag 27 juni van 9 tot 13 uur doen we een inzameling van allerlei zeer praktische hygiënische producten. We zullen dozen in de ontmoetingsruimte van onze kerk plaatsen waarin je je bijdrage aan producten kunt leggen. Er zal ook een spaarbus staan voor wie liever een financiële bijdrage wil doen. Laat ons het evangelie van deze dag werkelijkheid doen worden!
Nu reeds hartelijk dank voor ieders bijdrage.


JA, IK DOE MEE

De voorbije weken zijn er al heel wat vieringen doorgegaan in de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel. Het was fijn ook stilaan de aantallen te zien groeien die we binnen in de kerken mochten ontvangen. Kinderen, ouders en catechisten zetten zich in om er binnen de mogelijkheden mooie vieringen van te maken. We kijken er nu al uit weer helemaal op en top communies en vormsels te mogen vieren in het najaar. Op de foto’s van deze editie ziet u de naamopgave van de vormelingen van de zondagwerking van Mortsel. Om Gods nieuwe wereld te bouwen slaan God en mens de handen in elkaar. “We hebben jou ook nodig” was de boodschap. “Ja, ik doe mee” was het enthousiaste antwoord van de vormelingen.


KERK & LEVEN IN DE VAKANTIE

Voor meer info klik HIER!


KWB SINT-LODE / HEILIG KRUIS
Recreatieve Fietstocht

Beste vrienden,

zoals afgesproken en ook gevraagd, startten we in de zomermaanden met wat meer recreatieve wandel- en fietsactiviteit. We beginnen op zaterdag 17 juli met een recreatieve fietstocht van ongeveer 28 kilometer in de Zuidoostrand van Mortsel. De start is aan de Dieseghemhoeve in de Wouter Volcaertstraat 44 om 14 uur stipt.
We houden het, zeker in den beginne, laagdrempelig zodat iedereen zou kunnen deelnemen aan deze activiteit. We maken er een gezellige activiteit van waar veel plaats is voor ontmoeting met de vrienden van KWB. We houden de snelheid uiteraard in deze eerste tocht beperkt tot maximum 15 kilometer per uur en voorzien ook een tussenstop waar iedereen ruim de tijd krijgt voor een gezellige babbel, drankje enzovoort.
Aan de deelnemers vragen we wel dat zij op voorhand hun fiets goed in orde brengen en breng veiligheidshalve wat herstelgerief mee. Een goede reserve binnenband en een flesje drinkwater voor onderweg kunnen zeer nuttig zijn!
In verband met de coronamaatregelen dienen we nog steeds een aantal criteria te volgen: 1,5 meter afstand, mondmasker op sommige plaatsen, regelmatig handen ontsmetten enz. dienen absoluut te worden gerespecteerd. Mensen die ziek zijn of symptomen van corona vertonen kunnen niet deelnemen aan de activiteit! Er kunnen maximum 25 personen deelnemen aan deze fietstocht. Op voorhand inschrijven is daarom verplicht en dat kan tot woensdag 14 juli bij Guido Gommeren: guido.gommeren@telenet.be of 0475 31 47 58. Deelname aan deze fietstocht is gratis.


PAROCHIENIEUWS

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES
Gingen ons voor naar de Vader

Mw. Rosa Vervoort, weduwe van de heer Mon De Weerdt, moeder van zes kinderen en (over)grootmoeder van velen werd geboren te Antwerpen op 19 augustus 1927 en overleed te Wilrijk op 16 maart 2021. Voorheen woonde  Rosa in de Lourdeslaan te Edegem. Op 24 maart namen wij in de basiliek afscheid van deze vrouw.
Dat zij thuis mag komen in het huis van de Vader.

Dhr. Bruno Hens, echtgenoot van mevrouw Claire Close werd geboren te Antwerpen op 15 juli 1934 en overleed te Edegem op 22 april 2021. Bruno was de vader van Stephane, Carine en Yves en grootvader van 9 kleinkinderen. Hij woonde aan de Grote Dries te Edegem. Op 28 april namen wij in de basiliek gelovig afscheid van deze man.
Wij bidden dat hij mag thuiskomen in het huis van de Vader.

Dhr. Jeff Oeyen, echtgenoot van Salvana Emilia ‘Hethy’ werd geboren te Meerhout op 9 juli 1948 en overleed te Wilrijk op 24 april 2021. Op vrijdag 30 april namen wij in de basiliek gelovig afscheid van deze man.
Dat Jeff mag thuiskomen bij de Heer.

Mw. Lizette Kempeneers werd geboren te Lier op 9 oktober 1942 en overleed te Mortsel op 25 april 2021. Op maandag 3 mei namen wij in de basiliek gelovig afscheid van deze vrouw.
Dat zij mag rusten in de vrede van de Heer.

Dhr. Willy Stevens, weduwnaar van mevrouw Martha De Greef werd geboren te Antwerpen op 17 mei 1936 en overleed te Edegem op 28 april 2021. Willy woonde in de Molenlei te Edegem. Op vrijdag 7 mei namen wij in de basiliek gelovig afscheid van deze man.
Dat God hem mag verwelkomen in Zijn huis van vrede, vreugde en liefde.

Mw. Christiane Godon werd geboren te Antwerpen op 26 september 1928 en overleed thuis, in de Onafhankelijkheidsstraat te Edegem, op woensdag 1 mei 2021. Christiane was het vijfde kind in een rij van 14 en zorgde vanaf jonge leeftijd mee voor dit grote gezin. Op woensdag 12 mei namen wij in de basiliek gelovig afscheid van deze vrouw.
Dat zij mag thuiskomen in het huis van de Vader waar er plaats is voor velen.

Mw. Dominique Van Godtsenhoven, geboren in Matadi op 7 november 1950, overleed onverwacht te Antwerpen op 14 mei 2021. Zij was moeder van Cathy en Annick en grootmoeder van Xander en Mathias. Dominique woonde in Berchem. Op donderdag 27 mei namen wij in de basiliek gelovig afscheid van deze vrouw.
Dat zij mag rusten in de vrede van de Heer.

Mw. Leonore Van Landeghem, weduwe van de heer Gilbert Varendonk, werd geboren te Melsele op 12 juli 1923 en overleed te Antwerpen op 20 mei 2021. Op vrijdag 28 mei namen wij in de basiliek gelovig afscheid van deze vrouw.
Dat zij mag thuiskomen bij de Heer.

Mw. Rita Van Waesberghe was de echtgenote van de heer Walter De Backer, moeder van Wim en  Ester en oma van Marie en Julie. Zij werd geboren te Wilrijk op 18 augustus 1948 en overleed te Edegem op 2 juni 2021. Rita woonde in de Kladdenbergstraat te Edegem. Op dinsdag 8 juni namen wij in de basiliek afscheid van deze vrouw.
Dat God haar mag verwelkomen in zijn huis van liefde en vrede.

HEILIGE FAMILIE
Werden gedoopt
Op zaterdag 12 juni werd in onze kerk Lucas Geens gedoopt. Lucas is het zoontje van Nick Geens en Annelies Van Braekel.

Op zondag 13 juni waren er twee doopvieringen.
Die dag werden Alexia De Brouwer, het dochtertje van Philippe De Brouwer en Anke Jeurissen;
En Jackie Adriaensen, het dochtertje van Christophe Adriaensen en Chloë Rouwens gedoopt.

SINT-JOZEF MORTSEL
Ging ons voor naar de Vader

Op 28 mei 2021 overleed in het rusthuis Vesta in Belsele Hilda Margareta Bolders. Zij werd geboren in Antwerpen op 13 juli 1937 en zij bleef ongehuwd. Voorheen woonde ze in de Mayerlei. Haar uitvaart was in onze kerk op donderdag 3 juli.

HEILIG KRUIS
Werd gedoopt
Op zondag 13 juni werd Klara Van der Elst gedoopt in onze kerk. Zij is het tweede kindje van Elien Van Boeckel en Frederik Van der Elst. Ze heeft een grote zus: Tanna. Zij wonen in Boechout.

SINT-LODEWIJK
Ging ons voor naar de Vader

Andrea De Block, geboren te Stekene op 28 april 1933, overleed onverwacht te Wilrijk op 30 mei 2021. Zij was de weduwe van René Van Wiele, de moeder van Patrick en mémé van 2 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Zij woonde in de Osylei 59. We namen afscheid van haar op zaterdag 12 juni.


15 juni 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Twaalfde zondag door het jaar

Edegem

O.L.V. VAN LOURDES
Zondag 20 juni
09.30 u. Eucharistieviering

SINT-ANTONIUS
Zondag 20 juni
08.00 u. Eucharistieviering

HEILIGE FAMILIE
Zondag 20 juni
11.45 u. Woord- en communiedienst; jaargetijde van John Deckers en van Pieter Van Eetvelt
15.00 u. Doopviering van Eloïse en Arthur Schulpen

SINT-JOZEF
Zondag 20 juni
10.45 u. Woord- en communiedienst
Maandag 21 juni
08.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 24 juni 2021
19.30 u. Eucharistische aanbidding.
Vrijdag 25 juni 2021
08.00 u. Woord en communiedienst.

Mortsel

HEILIG KRUIS
Zaterdag 19 juni
13.30 u. Doopviering van Sue Vanslype
16.00 u. Samen bidden van de Rozenkrans in de weekkapel.
Zondag 20 juni
11.00 u. Eucharistieviering ter intentie van Julienne Van den Broecke en Antoon Van Dijck en van Hélène en Margueritte Van den Langebroecke

SINT-BENEDICTUS
Zaterdag 19 juni
17.00 u. Eucharistieviering

HEILIGE BERNADETTE
Zondag 20 juni
09.45 u. Eucharistieviering voor families Hoppenbrouwers en Pauwels

SINT-JOZEF
Zondag 20 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-LODEWIJK
Zondag 20 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst


SAMANA O.L.V. VAN LOURDES
28 mei 2021: viering aan de grot

Eindelijk, na meer dan een jaar, konden we nog eens een ‘activiteit’ organiseren voor onze Samanagroep mét onze ‘nieuwe’ pastoor Tom. Dankzij het voorzichtige lentezonnetje en de mooie voorbereiding van deze Mariaviering door Martine en Hilde was het een héél blij weerzien voor ongeveer een derde van onze leden en medewerkers. Pastoor Tom stelde zich uitgebreid voor en toen kon de viering beginnen.

Jammer genoeg was Magda Heps ziek en was daardoor de muziek anders dan gepland, maar Monique Crols kweet zich goed van haar invallerstaak.

Maria of Myriam is een naam die aan heel veel vrouwen werd gegeven, de bijbel ‘krioelt’ ervan, denk maar aan Maria de Moeder van Jezus, Maria-Magdalena, de zus van Mozes was ook een Myriam.

Onze voorzitster Greet hoopt dat we volgend jaar opnieuw kunnen samen vieren en dan mét de traditionele afsluiter: pannenkoeken bij een kop koffie of thee in restaurant De Basiliek.

In elk geval deed het deugd om ‘samen’ te vieren.

Veerle


PAROCHIE O.L.V. VAN LOURDES
Wat met de papyrusstekjes van de vormelingen?

Och nee, wéér een corona-kink in de kabel. De cijfers zijn te hoog. Het Vormsel in de basiliek op 16 mei wordt uitgesteld naar 16 oktober. Maar onze vormelingen hebben toch al heel wat voorbereiding gehad. Wat moet er gebeuren met al die papyrus-stekjes die de vormelingen afknipten en die de catechisten verzorgden? Op 9 mei nodigden we de vormelingen uit die bij “team basiliek” hun Vormsel voorbereiden om hun papyrusplant te komen halen. Hierna leest u wat er allemaal al gebeurde tijdens de voorbereiding.

Lieve vormeling,
Weet je nog, die allereerste keer dat we samenkwamen? Met mondmasker, in de kerk, niet goed wetend wat er ging gebeuren in voorbereiding van je vormsel? Die allereerste keer hebben jullie buiten bloembollen geplant, die zijn uitgekomen en hebben mooi gebloeid. Jullie hebben toen ook een papyrusstekje gemaakt. Die stekjes hebben wij voor jullie verzorgd, ze hebben worteltjes gekregen, ze werden in goede grond gezet en ze zijn flink gegroeid.
We spraken toen over de Heilige Geest, over Jezus. We spraken over de betekenis van je naam, de betekenis van Jezus’ naam. We bespraken samen wat het betekent om je naam op te geven. Dan ga je ervoor, dan rekenen we op jou. Jij gaf je naam op en dat werd gefilmd. Dat wil zeggen dat je volmondig JA zei op de vraag om gevormd te willen worden.
Er werd een verhaal verteld over Jahweh, je kleurde een bloem in met jouw naam erin die we op water lieten openbloeien. Die bloem hangt nu in de kerk. Je knutselde een adventskrans op weg naar Kerstmis en kregen kaartjes in de bus om je klaar te maken voor Jezus’ komst.
Jullie kregen een demo-mis voorgeschoteld waarbij jullie kennis maakten met de mis. Waarom de pastoor die kleren aandoet, wat het betekent om samen te vieren. Waarom we samen vieren, waarom we Gloria en Alleluja zingen.
Jullie knutselden bloemen op weg naar Pasen en er komt nog een speldag.
Maar eigenlijk hadden we veel meer willen doen. Normaal zouden jullie op 16 mei gevormd worden. We wilden deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom alvast je plantje. Verzorg het en geef het warmte en water, anders verdort het. Zo zal ook jouw jonge geloof nog veel warmte, licht en voedsel nodig hebben. Daar moet jij ook voor zorgen. We gaan nog samenkomen na de grote vakantie. Hopelijk lukt alles dan weer beter …
En misschien kan jij ooit een stekje van jouw plant, van jouw geloof, doorgeven aan anderen. Vertel er dan jouw, ons verhaal bij. Het verhaal van Jezus die ook in coronatijd ons hart blijft verwarmen en inspireren.

Dankjewel dat jullie de weg alvast mee gegaan zijn. We tellen af naar het moment dat we kunnen afwerken waar we aan begonnen met jullie.

Lieve groet,
Nicole, Katrien en Gert


MORTSEL-DORP CONCERT
Zondag is het eindelijk zover. Haast je!

Beste cultuurliefhebbers,
De stuurgroep heeft me opgedragen om laatkomers een duwtje in de rug te geven om nog snel tickets te kopen voor het Mortsel-Dorp Concert van komende zondag.

Les Goûts-Authentiques brengt Henry Purcell en tijdgenoten
Dit ensemble staat onder de kundige leiding van Jan Devlieger (foto), zelf master blokfluit en klavecimbel. Verder maken de volgende muzikanten er deel van uit: Johanna Lambrechts, blokfluit, Nele De Soete, mezzosopraan, Ann De Prest, sopraan, Thomas Langlois, theorbe, Marian Minnen, cello, Rein Vermeulen, klavecimbel en Marjolein Gerets, fagot.
Zij brengen een prachtig programma van Engelse barokmuziek: Henry Purcell en tijdgenoten, onder de titel: ‘In Vain the Am’rous Flute’, tegelijk ook de titel van een CD die zij in het najaar van 2020 opgenomen hebben.
Even voorstellen: Johanna, Mortselse ‘van onder de toren’
Eén van de artiesten, Johanna Lambrechts, is ons welbekend. Haar ouderlijk huis bevindt zich op amper vijfhonderd meter van onze kerk. Zij heeft met Nele Verhaert een eigen ensemble opgericht, waarvan zij samen de vaste kern vormen: Chiaroscuro.

Snelsnel reserveren!
We vragen jullie vriendelijk om vanaf donderdag geen overschrijving meer te doen. Je kan nog alleen bij Jean Verslype terecht voor een reservatie aan 11 euro per persoon. Zijn adres: Rubensstraat 54 b in Mortsel.
Telefonisch reserveren kan ook nog op 0476 55 86 46 (Wilfried De Cleyn). Kaarten liggen klaar aan de kassa. Graag cash
betalen dan.
Opgelet: coronagewijs zullen wij het aantal toeschouwers beperken tot maximaal 150 personen. Alle plaatsen en bubbels zijn genummerd, en stewards zullen de concertgangers naar hun plaatsen begeleiden
Tot zondag!

Jullie dirigentje


OKRA SINT-LODEWIJK
Hoop op activiteiten na corona

Er zijn weer activiteiten mogelijk. Hopelijk kan al wat hier volgt probleemloos doorgaan.

Daguitstap naar Waterloo en Overijse
Mits de coronamaatregelen het toelaten neemt het Okraverbond ons mee naar Waterloo en Overijse, het zogenaamde “glazen dorp”. Dit is het programma voor die dagtocht:

Na de ochtendkoffie met koek volgt een gegidst bezoek aan het vernieuwde Memoriaal Waterloo 1815 met onder meer een 3D-film over de slag. Na dit bezoek is er het middagmaal met een een driegangenmenu en een frisdrank of pils inbegrepen.
Na het middagmaal is er keuze uit een erfgoedwandeling met gids in Overijse of vrije tijd. Daarna bezoeken we nog een glastuinder. Tijdens het bezoek kunnen zijn produkten geproefd worden en er is gelegenheid om druiven te kopen.
Deelnemers betalen 60 (leden) of 72 euro (niet-leden), over te schrijven op rekening BE79 9733 8194 7133 van Okra St.-Lodewijk met vermelding ‘reis Waterloo’. Iedereen kan mee, behalve het virus! Inschrijven kan tot 20 juni bij Huguette Cuyvers, 03 449 92 38 of 0477 21 30 12 of huguettecuyvers1951@gmail.com.
De uitstap is gepland op dinsdag 21, woensdag 22 of donderdag 23 september. De juiste datum, het vertrekuur en de opstapplaats worden later aan de deelnemers medegedeeld. Vanaf 10 deelnemers komt de bus ons ophalen aan ‘t Centrum.

Onder voorbehoud
In augustus plannen we een moederfeest en in september willen we de kaartwedstrijd weer opstarten in september. November brengt dan het jaarlijkse mosselfeest in november en we kijken natuurlijk ook al uit naar het kerstfeest in december. Muziekliefhebbers komen ook aan bod. Op 9 december is er de musical “The sound of Music” in de stadsschouwburg en op 24 jan 2022 is er een nieuwjaarsconcert “Wenen 1789” in de Koningin Elisabethzaal.


PAROCHIENIEUWS

SINT-BENEDICTUS

Gingen ons voor naar de Vader

Dankbaar om zijn mooi en lang leven hebben wij op 2 juni in onze kerk afscheid genomen van Jos Van den Brande. Hij werd geboren te Mortsel op 5 september 1926 en overleed op 27 mei. Jos was de weduwnaar van Jeanne Suetens, vader en schoonvader van Danny en Sonja en bompa van Stijn. Hij woonde nog steeds zelfstandig in de Neerhoevelaan, mede dank zij de hulp van zijn familie en de buren.

Wij bieden de families onze christelijke deelneming aan en zijn ervan overtuigd dat onze dierbaren met open armen worden ontvangen in Gods Koninkrijk van liefde en vrede.

Na een rijk gevuld leven en een bijna vier jaar lange, harde en ongelijke strijd is Lieve Van den Bossche overleden op 30 mei 2021. Lieve werd geboren te Mortsel op 8 november 1947. Zij was de liefdevolle echtgenote van Luc Hosteaux en moeder en schoonmoeder van Kim en Tom. Zij woonde met haar echtgenoot in de Armand Segerslei. Haar verrijzenisviering vond plaats in de kerk van Sint-Benedictus op 5 juni.

SINT-JOZEF EDEGEM
Werd gedoopt
Op 30 mei werd Jérôme Van den Eynde gedoopt, zoontje van Matthias Van den Eynde en Nathalie Wené.

HEILIG KRUIS
Ging ons voor naar de Vader

Wij namen in onze parochiekerk op zaterdag 5 juni afscheid van Leopold Longueville. Hij werd geboren te Antwerpen op 20 juli 1934 en is rustig overleden op 30 mei 2021. Hij verbleef met zijn echtgenote in het WZC Rubens. Leopold was de drijvende kracht achter het bedrijf SKB Scheepvaart en Constructie Bedrijf. Hij stond bekend in de maritieme wereld als een autoriteit zowel voor scheepsbouw als scheepherstelling, zowel in de commerciële als in de Belgische Marine wereld.

Wij bidden dat hij met open arme ontvangen wordt in het Vaderhuis. Wij bieden zijn familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan.

SINT-LODEWIJK
Ging ons voor naar de Vader
Andrea De Block, geboren te Stekene op 28 april 1933 overleed onverwacht te Wilrijk op 30 mei 2021. Zij was de weduwe van René Van Wiele, de moeder van Patrick en mémé van twee klein- en drie achterkleinkinderen. Zij woonde in de Osylei 59. We namen afscheid van haar op zaterdag 12 juni.


AGENDA

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 juni
Pastorale eenheid – IederEEN vurig verbonden (Start 19.30 u. St.-Benedictuskerk, slot 22.00 u.)

Zondag 20 juni
Pastorale eenheid – Gezinsdag “IederEEN vurig verbonden” (Start 11.00 u. H.-Kruiskerk, slot 17.00 u.)

Zondag 20 juni
Sint-Benedictus – Mortsel-Dorp Concert: ensemble ‘Les Goûts-Authentiques’ met ‘In Vain the Am’rous Flute’ (St;-Benedictuskerk 15.00 u.)


9 juni 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Elfde zondag door het jaar
Er mogen weer 100 mensen samen vieren. In alle kerken zijn er dan ook weer vieringen op de gebruikelijke uren en reserveren is niet langer nodig. Een mondmasker dragen en 1,5 meter afstand houden blijven verplicht.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op de website www.mijnparochie.be te bekijken vanaf zondag morgen.

Edegem
O.L.V. VAN LOURDES
Zondag 13 juni
09.30 u. Eucharistieviering

SINT-ANTONIUS
Zondag 13 juni
08.00 u. Eucharistieviering

HEILIGE FAMILIE
Zaterdag 12 juni
14.00 u. Doopviering van Lucas Geens
Zondag 13 juni
11.45 u. Woord- en communiedienst
13.00 u. Doopviering van Gaston Noël
14.00 u. Doopviering van Alexia De Brouwer
15.00 u. Doopviering van Jackie Adriaensens

SINT-JOZEF
Donderdag 10 juni
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 11 juni
08.00 u. Woord- en communiedienst
Zondag 13 juni
10.45 u. Woord- en communiedienst
13.30 u. Eerste communiewerking ‘t Kofschip.
15.00 u. Eerste communiewerking Sint-Jozef Edegem
Maandag 14 juni
08.00 u. Woord- en communiedienst
Donderdag 17 juni 2021
19.30 u. Eucharistische aanbidding
Vrijdag 18 juni 2021
08.00 u. Woord en communiedienst

Mortsel
HEILIG KRUIS
Zaterdag 12 juni
16.00 u. Uitnodiging voor het wekelijks samen bidden van de Rozenkrans in de weekkapel. Nu reeds zijn er een zestal dames van diverse culturen die zo samenkomen. Iedereen welkom.
Zondag 13 juni
11.00 u. Eucharistieviering met intentie voor Henri en Martin Kuijpers, voor familie Blom – Oostelbos-Wils en voor Frans en Bea Storms

SINT-BENEDICTUS
Zaterdag 12 juni
17.00 u. Eucharistieviering voor E.H. Hendrik Heylen

HEILIGE BERNADETTE
Zondag 13 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst

SINT-JOZEF
Zondag 13 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst voor de overledenen van de familie Buytaert – Vermeiren

SINT-LODEWIJK
Zondag 13 juni
09.45 u. Woord- en communiedienst


HET FEEST VAN GOD

Er liep iets mis met de opname van zaterdag 29 mei. Op vraag van een aantal aanwezigen hier toch een weergave van de homilie van dat weekend.
De eerste zondag na de Paastijd, het begin van de grote gewone tijd door het jaar. Kenners verwachten een groene liturgische kleur, maar pastoor Tom verscheen in een witte kazuifel, was er misschien iets misgelopen? Nee hoor, het was feest, het feest van de Heilige Drievuldigheid. Hoe gaan we dat aan kinderen en hun ouders uitleggen?
Vandaag vieren we het feest van God. Een feest? Daar houden kinderen wel van, maar een feest van God in de kerk, dat leek wel raar. Is het niet elke week een feest van God? Ja inderdaad, maar vandaag een heel speciaal feest van God, het feest dat we God mogen noemen Vader, Zoon en Heilige Geest.
Beste meisjes en jongens, laten we samen een experiment uitvoeren. Straks als jullie thuis komen, mogen jullie eens aan mama’s en papa’s vragen: mama of papa vertel eens iets over God! Neem dan je GSM om een foto te nemen van het gezicht van je ouders. Wat zal je dan zien? Heel diep moesten we niet nadenken want we konden het zo ondanks de mondmaskers meteen zien. Een vleugje angst met spikkeltjes verbazing en een scheut gefronste wenkbrauwen. Schatteke, dat is niet gemakkelijk zene, weet je wat, vraag het maandag eens op school.
Ok, vraag maandag eens aan de juf of de meester: vertel eens iets over God! Neem dan je GSM … en de kans is groot dat de juf of de meester op eenzelfde manier zal reageren; Wie weet zeggen ze dan: schatteke, dat is niet gemakkelijk zene, vraag het misschien eens aan de pastoor. Tja, daar zaten we dan.
Als we iets willen weten over God, in welk boek moeten we dan lezen? In de Bijbel klonk het als uit één mond. Ok, daar gaan we dan. We beginnen te lezen op de eerste bladzijde en lezen en lezen …, maar een definitie van God blijkt moeilijk te vinden. Nergens staat welke kleur God heeft, ook Zijn adres is nergens te vinden, geen gewicht … De Bijbel zegt heel weinig over wie God IS. Meer nog, de Bijbel is heel voorzichtig en vraagt hetzelfde van ons. Zeg niet te snel dat je God helemaal kent en weet wie Hij is. Een afbeelding van God maken is zelfs verboden.
De Bijbel vertelt wel wat Hij DOET: kijken naar mensen waar weinigen tot zelfs niemand naar omkijkt, naar hen luisteren, boos worden op onrecht … En ah ja, één keer vertelt God Zijn eigen naam: Ik ben er, Ik ben er voor u.
Die naam is zo mooi omdat het op een prachtige manier uitdrukt hoe iemand liefde kan tonen aan iemand anders. Net zoals ouders of grootouders dat ook voor hun (klein)kinderen doen. Daarom durven we God alvast Vader noemen, maar dat mag dus zeker ook Moeder zijn.
De tweede is de Zoon en opnieuw gaan we te rade in de Bijbel. Ook het nieuwe testament vertelt weinig over wie Jezus is. Niemand kent zijn schoenmaat, noch zijn lengte, kleur van ogen … Er is geen foto, geen schilderij … Wat de Bijbel wel heel uitgebreid vertelt is wat Jezus DOET. Twee druppels water, zo erg lijkt de Zoon op de Vader. Hij is de liefde van God, concreet op aarde. Hij gaat naar mensen toe, geneest hen, zet hen centraal. In Hem zien we God zoals niemand ooit had gezien. Ik ben er zei Jezus, Ik ben er voor u …
Waarom willen wij dat eigenlijk allemaal weten? Omdat wij christenen graag willen leven zoals God en doen zoals Jezus. Ook voor ons geldt dat christenen zijn niet iets is wat je zomaar BENT, het gaat er om wat je DOET. Voor je bang wordt en twijfelt aan jezelf, gelukkig is er nog de derde: de Heilige Geest.
Geen spook, maar de leven gevende en scheppende kracht van God zelf. De wind die in beweging zet en ons vooruit stuwt. De adem die ons doet zeggen, liefdevol tot een medemens, een zus of een broer: Ik ben er, ik ben er voor u …


GEDAAN MET WACHTEN

Herinneren jullie zich nog de duivenberichten die vroeger in het weekend op de radio werden voorgelezen? In mijn herinnering stond daarin heel vaak één woord centraal: wachten. Het weer en de omstandigheden waren nog niet geschikt.
De voorbije tijd hebben vele mensen moeten wachten. Zo ook de kinderen en hun ouders die zich voorbereiden op de eerste communie en het vormsel. Toen we stap voor stap de fase van de versoepelingen ingingen, wilden we ook met hen weer verder op stap gaan.
Het was weer toegelaten om buiten samen te komen met 50 personen, kinderen niet meegerekend. Gezien het natte weer van de voorbije weken, begonnen we met de moed der wanhoop aan het plannen. Op zaterdag 29 mei stonden er zowaar vier vieringen op het programma, netjes verdeeld over 2 eerste communiewerkingen en 2 vormselwerkingen.

Wat een vreugde toen bleek dat het plots echt lente werd en we samen konden komen onder een blauwe hemel met de zon in een hoofdrol. De grot deed drie maal dienst als openluchtkerk en het prachtige kader vervulde zijn opdracht met verve. Ook de speelplaats van de school Klimboom in Mortsel werd een figuurlijk en letterlijke warme plek.

We vierden samen het feest van God (zie elders in dit blad) en mochten vele enthousiaste gezichten uitwuiven. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.


GEZONGEN VIERINGEN

Op zondag 13 juni wordt de viering van 11.45 uur in Heilige Familie opgeluisterd door 10 zangers van het Rabboeni-koor. Dat zal door de aanwezigen zeker gewaardeerd worden. Op 27 juni gaat in de Basiliek de jaarlijkse Petrus- en Paulusviering door. Daar zullen 9 zangers van het Basilica-koor het beste van zichzelf geven. In Sint-Jozef Mortsel zijn iedere zondag dat daar een viering is de organist en enkele leden van het Sint-Ceciliakoor present om de viering op te luisteren. Sint-Benedictus kon voor de opgenomen viering op zaterdag rekenen op enkele zangers maar zal het vanaf nu weer gewoon met een cantor moeten doen. En natuurlijk hopen we dat we gauw weer met de hele kerk aan samenzang kunnen doen.
Bedankt, voor alle inzet. Zingen en repeteren met een mondmasker is echt geen pretje, maar toch hebben die mensen het ervoor over. Ook verstaanbaar zingen is met een mondmasker moeilijk. Deze laatste zin klinkt dan zoiets als “Ook verftaanbaar vingen if met een mondmafker moeilijk“. Hopelijk kan het weldra weer met meer zangers en minder maskers.


PAROCHIECENTRA WEER OPEN?

Volgens de versoepelingen van de coronamaatregelen zouden horecazaken vanaf 9 juni ook binnen weer klanten mogen ontvangen. Aan de voorwaarde dat er minder dan 500 patiënten op intensive care liggen is immers voldaan. Dat zou betekenen dat er vanaf het weekeinde 12-13 juni niet alleen weer in al onze kerken vieringen zijn, maar dat je na de viering ook weer in het parochiecentrum terecht kan. Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven (en dat is op 1 juni) weten we nog niet zeker of er mogelijk toch nog wat aan de voorwaarden zou veranderen. We kunnen dus alleen maar aanraden om in de eigen parochie eventuele berichten hierover goed in het oog te houden. Wat we wel weten is dat je maar met 4 aan een tafel mag zitten en dat een mondmasker verplicht is van zodra je niet aan je tafel zit.
Van het Atrium (H. Bernadette) en Den Wolschaerder (St.-Jozef Mortsel) vernamen we dat daar vanaf 13 juni iedere zondag na de viering geopend wordt als er geen wijzigingen aan de maatregelen meer komen die dat zouden beletten.
Ook het Elzenhof (H. Familie) gaat onder dezelfde voorwaarden weer open en daar gelden meteen nieuwe openingsuren:
– maandag, dinsdag, vrijdag en zondag vanaf 10 uur
– woensdag vanaf 13 uur
– donderdag vanaf 12 uur
– zaterdag wekelijkse rustdag
De Schrans is al een tijdje weer open, of toch minstens het terras. Alles loopt daar dus gewoon verder, maar nu hoogst waarschijnlijk ook binnen.


MORTSEL-DORP CONCERTEN: TERUG VAN WEG GEWEEST!

Dag beste mensen,
Wat ben ik suuuuperblij dat de stuurgroep me opgedragen heeft om jullie opnieuw een Mortsel-Dorp Concert aan te kondigen! Ons seizoen 2020 – 2021 kunnen we eindelijk verder zetten, al is het op wat latere datum.
Op 28 februari zou het Duo Eolienne (saxofoon – harp) een concert gegeven hebben, maar dat kon natuurlijk niet. Dat hebben jullie nog tegoed: het werd verplaatst naar zondag 12 september om 15 u. Later meer hierover.
Tweede concert van seizoen 2020 – 2021
Op 24 april zou het jong dameskoor Amaranthe uit Oudenaarde hier optreden, maar ook dat mocht niet plaats vinden. Dus hopen wij hen op een latere datum, ergens in 2023 (?), te programmeren.
Maar niet getreurd! Wij kunnen jullie een ander pareltje uit de Belgische muziekwereld aanbieden: het ensemble Les Goûts-Authentiques (zie foto). Dit achtkoppig ensemble brengt ons op zondag 20 juni om 15 uur een programma rond Henry Purcell en zijn tijdgenoten. Engelse barokmuziek dus. Een absolute aanrader! Misschien herken je iemand op de foto? Ja, juist! Het is Johanna Lambrechts, Mortselse van dicht bij onze kerktoren.
Inschrijving
Opgelet: hoe sneller jullie inschrijven, hoe betere plaatsen je hebt. We zijn nog wel verplicht om de plaatsen ‘bubbelsgewijs’ en genummerd te organiseren. Er moet dus vooraf gereserveerd worden
– door overschrijving van 11 euro per persoon op BE36 7380 3925 2181 van Mortsel-Dorp Concerten – of persoonlijk bij Jean Verslype, Rubensstraat 54 b, Mortsel.


PAROCHIENIEUWS

HEILIG KRUIS
Zus en broer Emélie en Finn Huygelen werden op 30 mei gedoopt. Zij zijn de kinderen van Nathalie Bruininkx en Christophe Huygelen. Zij wonen in Mortsel. Emélie zal in september haar eerste communie doen met de kinderen van de parochie St.-Lodewijk.
Ging ons voor naar de Vader

Wij namen op vrijdag 28 mei in onze parochiekerk afscheid vanMarie “Mimi” Van Dinter. Zij werd geboren te Hasselt op 15 januari 1928 en is rustig overleden op 23 mei 2021 in het WZC Mayerhof. Mimi was de weduwe van professor Vic Werck en moeder van Ingrid en Karin. Haar echtgenoot is professor geweest zowel in Engeland als in Amerika met het gevolg dat zij ook daar heeft gewoond. Als haar echtgenoot docent werd aan diverse universiteiten in België kwamen zij in Mortsel wonen. Mimi was een zeer actieve vrouw.
Wij bidden dat ze met open armen ontvangen wordt in het Vaderhuis en bieden aan haar familie onze oprechte gevoelens van medeleven.

HEILIGE FAMILIE
Gingen ons voor naar de Vader

De heer Cesar Van Waes werd geboren op 2 april 1924 in Overmere. Hij was weduwnaar van Marcella Willems, had drie kinderen, acht kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Hij overleed in woonzorgcentrum St. Jozef in Berchem op 13 mei 2021. Met mooie getuigenissen en heerlijke herinneringen werd in de H. Familiekerk dankbaar en bedroefd afscheid van hem genomen op 18 mei.

Mevrouw Elise Rasquin-Tasiaux werd op 28 oktober 1925 geboren in Ouffet. Ze was weduwe van Victor Rasquin en had twee kinderen, zeven klein- en dertien achterkleinkinderen. Ze was joviaal en vriendelijk, kookte graag en zorgde voor het gezin. De laatste tijd woonde ze met haar echtgenoot in residentie de Eglantier in Kontich. Vorig jaar overleed Victor, wat haar erg zwaar lag. Op 16 mei 2021, 95 jaar oud, is Elise overleden. Uitvaart in H. Familie op 20 mei.

De heer Emile Timmermans werd geboren op 18 mei 1932 in Antwerpen. Hij was gehuwd met Nicole De Vroey, had drie kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Emile was dierenarts. Hij overleed thuis in Wilrijk op 12 mei 2021. Zijn uitvaart had plaats in de H. Familiekerk op 21 mei.

Mevrouw Agnes Van den Berg-Gijsbrechts werd geboren op 6 mei 1934 in Heist-op-den-Berg. Ze was de weduwe van Oscar Van den Berg. Ze had twee kinderen en twee kleinkinderen. Ze was plichtsbewust, kookte gezond en lekker. Agnes was een vrouw die haar mening zei, rechtdoor en principieel. Door de kleinkinderen, die ze tweemaal per week en in de schoolvakanties opving, werd ze “puddingbomma” genoemd. En haar grootste talent was verhalen vertellen.
Met het ouder worden en na het heengaan van Oscar kwam ze nog nauwelijks buiten en ging het fysiek moeilijker. Drie weken geleden voelde ze de kracht snel uit zich wegvloeien. Ze is overleden in Wilrijk op 17 mei 2021. Uitvaart in H. Familie op 22 mei.

De heer Gerôme Van den Noortgate werd geboren op 25 september 1930 in Hundelgem. Hij was de echtgenoot van Marie-Joseph Lannoo. Hij had twee kinderen, waarvan er een reeds overleden is. Hij overleed in Wilrijk. De uitvaart was in H. Familie op 22 mei in intieme kring.


AGENDA

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 juni
Pastorale eenheid – IederEEN vurig verbonden (Start 19.30 u. St.-Benedictuskerk, slot 22.00 u.) Meer info klik HIER!

Zondag 20 juni
Pastorale eenheid – Gezinsdag “IederEEN vurig verbonden” (Start 11.00 u. H.-Kruiskerk, slot 17.00 u.)

Zondag 20 juni
Sint-Benedictus – Mortsel-Dorp Concert: ensemble ‘Les Goûts-Authentiques’ met Engelse barok (St.-Benedictuskerk 15.00 u.)


2 juni 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving en dat kan vanaf donderdag om 14 uur.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op deze website te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Klik HIER!

Donderdag 3 juniSacramentsdag
SINT-BENEDICTUS
17.00 tot 19.00 u. Gedurige aanbidding (reserveren hoeft niet)
19.00 u. Eucharistieviering met pastoor Tom (reserveren: 0496 89 62 49)

O.-L.-V. VAN LOURDES
18.00 tot 20.00 u. Gedurige aanbidding (reserveren hoeft niet)
20.00 u. Eucharistieviering met pastoor Tom (reserveren: 0498 70 17 24)

Zaterdag 5 juniTiende zondag door het jaar
SINT-BENEDICTUS
17.00 u. Eucharistieviering (niet publiek toegankelijk)

Zondag 6 juniTiende zondag door het jaar
HEILIGE BERNADETTE
09.00, 10.00 en 11.00 u. Eucharistievieringen ter nagedachtenis van de overledenen van de families Hoppenbrouwers en Pauwels (reserveren: 0495 21 16 30)


SINT-JOZEF EDEGEM
Heropstart weekdagvieringen

Na een lange onderbreking vanwege de opgelegde coronamaatregelen zullen er vanaf vrijdag 4 juni weer weekdagvieringen plaatshebben in de kerk van Sint-Jozef. Elke maandag en elke vrijdag om 8 uur ’s morgens houden wij een woord- en communiedienst. Elke donderdagavond om 19.30 uur is er een Eucharistische aanbidding.
Vrijdag 4 juni is tevens eerste vrijdag van de maand en dan bidden wij ook de ‘toewijding aan de Heer Jezus’ op het einde van de viering.

Van harte welkom.
Martin Franken


OPNIEUW NORMAAL

Versoepelingen op komst
Voor zover iets normaal kan zijn, komt er vanaf het weekend van 12 en 13 juni een ‘normale’ regeling voor zondagsvieringen. Als de voorspelde regels voor de versoepeling effectief ingaan op 9 juni, mogen er vanaf dat weekend 100 personen tegelijk een dienst bijwonen in de kerk. Dat geldt voor alle diensten zoals zondagsvieringen, maar ook uitvaarten, huwelijken, doopsels … Op dit moment is nog niet duidelijk of dat aantal gekoppeld wordt aan de grootte van de kerk. Voorlopig blijft het mondmasker wel verplicht en houden we afstand. De stoelen in de kerk blijven dus op veilige afstand staan. Samen uitbundig zingen is er voorlopig ook nog niet bij. Er is op dit moment nog weinig bekend over wat er wel mag.

Enkele gevolgen
Dat betekent dat u misintenties opnieuw kan aanvragen in de parochie waar u ze wil laten doorgaan. Voorgangers, lectoren, cantors … kunnen aan de slag in de vertrouwde kerken.
We blijven de viering van zaterdagavond in de kerk van Sint-Benedictus opnemen. Deze is vanaf zondagmorgen beschikbaar. Hoe we herdenkingsdiensten gaan organiseren voor wie de laatste maanden gestorven is, gaan we met de uitvaartvoorgangers in de maand mei bekijken.

Een warme welkom
Als dus alles loopt zoals voorzien, kan u vanaf zaterdag 12 en zondag 13 juni zonder te reserveren naar een kerkdienst. We willen u dan ook heel hartelijk uitnodigen en verwelkomen. Misschien is dit een goede gelegenheid om uw zusters en broeders die gewoonlijk samen met u een viering bijwoonden aan te moedigen ook te komen.


OEKRAÏNE-PROJECT-EDEGEM

Geïnteresseerd in een ‘geestelijk vaccin’ of in wegwijzers naar ‘duurzaam geluk’?

Zeg je op één van deze twee vragen ‘ja’, kom dan zeker naar ons volgende gebedsmoment. Dit gaat door op dinsdagavond 15 juni 2021 om 19.30 uur in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 in Edegem.
Tijdens dit gebedsmoment denken we ook in het bijzonder aan drie zeer actieve vrijwilligers, die recent overleden zijn (niet aan Covid 19): Aloïs Van den Eynde, Bavo Mulkers en Agnes Corsmit.
Rekening houdend met de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 9 juni zullen voor het gebedsmoment met een groter aantal kunnen samenkomen in de kerk. Mocht dit onverwacht toch niet zo zijn, dan zullen we ons organisatorisch aanpassen. (Nadere informatie hiervoor kan u altijd bekomen op tel. 03 288 73 65).
Of ons gezellig samenzijn in de Schrans kan doorgaan is ook nog niet zeker. Maar U bent alleszins van harte welkom (met mondmasker) voor deze verrijkende halfjaarlijkse bijeenkomst.

Het bestuur van OPE


PAROCHIENIEUWS

HEILIGE BERNADETTE
Ging ons voor naar de Vader

We namen in onze kerk afscheid van de heer Paul Delalieux de echtgenoot van mevrouw Hilde Kips. Hij werd geboren te Mortsel op 18 augustus 1947 en overleed thuis op 28 april 2021.

Wij bidden dat Paul thuis mag komen bij de vader. Aan zijn familie bieden we oprechte gevoelens van medeleven aan.

HEILIGE FAMILIE
Werd gedoopt
Op zaterdag 22 mei werd in onze kerk Mathieu Groetaers gedoopt. Mathieu is de zoon van Antony Groetaers en Gerlinde Gielis en het gezin woont in Hove.


AGENDA

Dinsdag 15 juni
Oekraïne-Project-Edegem – Halfjaarlijks gebedsmoment (Kerk St.-Jozef Edegem 19.30 u.)

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 juni
Pastorale eenheid – IederEEN vurig verbonden (Start 19.30 u. St.-Benedictuskerk, slot 22.00 u.)

Zondag 20 juni
Pastorale eenheid – Gezinsdag “IederEEN vurig verbonden” (Start 11.00 u. H.-Kruiskerk, slot 17.00 u.)

Zondag 20 juni
Sint-Benedictus – Mortsel-Dorp Concert: ensemble ‘Les Goûts-Authentiques’ met ‘In Vain the Am’rous Flute’ (St;-Benedictuskerk 15.00 u.)


26 mei 2021


LITURGISCHE VIERINGEN

Wegens de corona-crisis zijn er slechts beperkt publieke vieringen. Deelnemen kan enkel na inschrijving en dat kan vanaf donderdag om 14 uur.
Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Op zaterdag wordt in St.-Benedictus een viering opgenomen. Die opname is op deze website te bekijken vanaf zondag morgen. Op weekdagen kan u op dezelfde plaats een dagelijks gebedsmoment bekijken. Klik HIER!

Zaterdag 29 mei
SINT-BENEDICTUS
17.00 u. Eucharistieviering voor de echtgenoten Sus en Jeanne Van Hecken – Verschueren, de echtgenoten Flor en Thérèse Blyweert – Borms en E.H. Constant De Schutter en voor Simone Cambré van St.-Jozef Edegem (niet publiek toegankelijk)

Zondag 30 meiHeilige Drie-eenheid
SINT-JOZEF MORTSEL
(09.00), 10.00 en 11.00 u. Eucharistievieringen; de viering van 10 uur is ter intentie van Helene Boelaert (reserveren: 0486 59 83 96)

HEILIG KRUIS
12.30 u. Doopviering van Emélie en Finn Huygelen

Donderdag 3 juniSacramentsdag
SINT-BENEDICTUS
17.00 tot 19.00 u. Gedurige aanbidding (zonder reservering)
19.00 u. Eucharistieviering met pastoor Tom (reserveren: 0496 89 62 49)

O.-L.-V. VAN LOURDES
18.00 tot 20.00 u. Gedurige aanbidding (zonder reservering)
20.00 u. Eucharistieviering met pastoor Tom (reserveren: 0498 70 17 24)


IederEEN vurig verbonden: het programma

De voorbije weken kon u in dit blad meer lezen over de achtergrond en de doelgroep van onze projectweek voor de vernieuwende gemeenschap. Vandaag staan we stil bij het programma. Misschien denkt u spontaan, waarom moet dat zo lang duren? Wel, omdat we voldoende tijd willen nemen om samen in verschillende stappen tot conclusies te komen.
Woensdag 16 tot en met vrijdag 18 juni verwelkomen we u om 19.15 uur in de Sint-Benedictuskerk en starten we om 19.30 uur met zang en gebed. Om 20 uur starten we op woensdag en donderdag met gespreksgroepen en luisteren we op vrijdag naar getuigenissen over gemeenschap vormen. In het laatste deel, van 20.45 tot 22 uur gaan we dan met elkaar aan de slag om stapsgewijs te bouwen aan de nieuwe gemeenschap.
Op zondag 20 juni is er een eucharistieviering voor het ganse gezin om 11 uur in de kerk van H Kruis. Afhankelijk van de situatie en de inschrijvingen zullen we zien hoe dit precies kan georganiseerd worden. Nadien houden we een eigen meegebrachte picknick op de speelplaats van OLVE. Na een groepsactiviteit om 13 uur houden we om 14 uur workshops voor alle leeftijden en bespreken we met de volwassenen de slotconclusies. Om 16 uur besluiten we met een vieruurtje en het slotmoment om de dag tegen 17 uur echt af te ronden. Interesse? Heel erg welkom. Bij voorkeur volg je het ganse programma, maar je bent ook welkom op een onderdeel. Graag inschrijven via onze website klik HIER of het telefoonnummer: 0487 89 08 41. Inschrijven kan tot uiterlijk 9 juni.


PAROCHIE HEILIGE FAMILIE
Samenkomst vormelingen

Op zaterdag 24 april zaten we onder een stralende zon met de 40 vormelingen van de H. Familie op het scoutsterrein van de 85ste jongensscouts Elsdonk voor enkele uurtjes gezellig samenzijn. In vier groepjes van tien startten we met catechese rond de symbolen van het vormsel en het boeiende thema ‘God ontmoeten’.
Hierna was het tijd voor meer actie. We hadden vijf opdrachten voorzien die verspreid over het scoutsterrein lagen en die we per groep uitvoerden. Iedereen was nog volop bezig toen pastoor Tom aankwam voor een kort bezinningsmoment rond het evangelie van die zondag en het licht van Bethlehem.
Na de bezinning was het tijd voor de boterhammen en voor we het goed en wel beseften kwamen de ouders al.

Stephanie Gonnissen,
catechiste H. Familie


VORMSELVIERING VAN RITMICA

Op Ritmica hebben vijf jongens en meisjes dit schooljaar hun vormsel voorbereid. Door corona-omstandigheden verliep de feestelijke dag jammer genoeg wat anders dan anders, maar niet minder mooi. Eerst was er de zorgvuldig voorbereide viering in de school zelf, en daarna werden de kinderen in de Sint-Benedictuskerk door vicaris Wim Selderslaghs gevormd. De vormelingen maakten zelf het volgende verslag:

Op 30 april 2021 mochten wij ons vormsel doen. We hadden eerst op school met onze groep een korte viering die met een livestream uitgezonden werd. Daarna mochten we in 2 groepjes naar de St.-Benedictuskerk gaan waar we samen naar binnen mochten met onze ouders en plusouders om het sacrament van het vormsel te ontvangen. Het was een speciale maar fijne en feestelijke dag.

Fleur, Lenthe, Emma, Ilja en Jaro


PAROCHIENIEUWS

SINT-BENEDICTUS

Ging ons voor naar de Vader

Onverwacht moesten wij afscheid nemen van Mady Delanghe. Zij werd geboren te Mortsel op 18 november 1943 en overleed in GZA Sint-Augustinus in Wilrijk op 8 mei 2021. Mady was de moeder van Filip Van den Abeele en fiere mamy van Ines en Julie. Zij woonde met haar levenspartner Raoul Tuyttens in de Prins Leopoldlei. Haar verrijzenisviering vond plaats op 14 mei in de kerk van Sint-Benedictus. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan en bidden dat Mady wordt opgenomen in Gods heerlijkheid.

HEILIG KRUIS
Werd gedoopt
Op zondag 16 mei ontving George Van Orshaegen het doopsel in onze kerk. George is het eerste kindje van Bartelijntje Smet en Nathan Van Orshaegen. Hij woont met zijn gezin in Mortsel.

SINT-JOZEF MORTSEL
Rechtzetting
Met Pinksteren was de viering van 10 uur ter intentie van de overledenen van de familie Buytaert – Vermeiren. In het overzicht van de vieringen vergaten we dat te vermelden, waarvoor onze verontschuldigingen.


AGENDA

Maandag 31 mei
Bijbel Centraal – Handelingen van de apostelen (Online via live streaming 20.00 – 22.15 u. – laatste van 8 avonden)

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 juni
Pastorale eenheid – IederEEN vurig verbonden (Start 19.30 u. St.-Benedictuskerk, slot 22.00 u.)

Zondag 20 juni
Pastorale eenheid – Gezinsdag “IederEEN vurig verbonden” (Start 11.00 u. H.-Kruiskerk, slot 17.00 u.)

Zondag 20 juni
Sint-Benedictus – Mortsel-Dorp Concert: ensemble ‘Les Goûts-Authentiques’ met ‘In Vain the Am’rous Flute’ (details volgen later)


error

Volg ons ook via...