Category Archive Welkom

ByDirk Van de Poel

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers voor de gebouwen in Mortsel en Edegem

Voor de 9 kerkgebouwen in de 8 parochies van Edegem en Mortsel is het beheer ervan wettelijk geregeld en wordt uitgevoerd door de kerkraden. De andere kerkelijke gebouwen zoals parochiecentra, pastorieën ,gemeenschapshuizen en appartementen worden beheerd door de (vrijwilligers van de) Dekenale vzw. 

Vanuit de pastorale eenheid zijn we bezig met een oefening om dit patrimonium op te waarderen. Er werd een bouwfonds opgericht, eerst in Mortsel en later ook in Edegem. Zo kunnen deze gebouwen ook in de toekomst een plaats blijven van (katholieke) gemeenschapsvorming.

Maar we kunnen niet overal zijn. We hebben voor deze gebouwen naast de bestaande handen (bedankt voor jullie inzet) nog meer handen ter plekke nodig, van administrators tot klusjesmannen. Weet je bijvoorbeeld vanuit vroegere ervaringen hoe je waterschade dossiers bij de verzekeringsmaatschappij moet opvolgen? Dan kan je dat misschien voor verschillende van onze gebouwen doen (profiel 1). Heb je in het verleden (of nog) veel met facturen en andere documenten gewerkt ? Dan kan je misschien de boekhouding van een parochiecentrum opvolgen (profiel 2).

En – last but not least – schrikt het ganse materieel beheer van zo’n gebouw (of site) jou niet af? Dan kan je ons op twee manieren helpen:

  1. Ofwel houd je de algemene staat van het gebouw in het oog en zorg je ervoor dat de noodzakelijke klusjes gedaan worden (niet noodzakelijk door jezelf). Daar komt dan wat papierwerk bij kijken (profiel 3).
  2. Ofwel doe je kleine eenvoudige herstellingen op aangeven van de man in profiel 3, zoals ontstoppen van afvoeren of lampen vervangen (profiel 4).

De gebouwen waarvoor deze vrijwilligers zich kunnen inzetten zijn de volgende::

  • Parochie Sint-Lodewijk Mortsel:               site’t Centrum + appartement
  • Parochie Heilig Kruis Mortsel:                    Johannes XXIII
  • Parochie Heilige Bernadette Mortsel:    het Atrium en Merelhof
  • Parochie Sint-Jozef Mortsel:                      site ‘De Wolschaerder’ + appartement
  • Parochie OLV Lourdes Edegem:                zaal ’t Centrum; Meihof
  • Parochie Sint-Jozef Edegem:                     site De Schrans
  • Parochie H. familie Edegem                       site Elzenhof + appartement
  • Parochie H. familie Edegem                       huis Vestinglaan

Graag bij interesse (met aangeven van profiel 1, 2, 3 of 4) tegen 31 oktober ’20 een mailtje naar:

Wouter Verhaverbeke

Wouter.verhaverbeke@telenet.be

Verantwoordelijke financieel en materieel beheer

Pastorale eenheid H. Maria Magdalena

Bypastoor Tom

Gebed vragen en delen

Wie gebed wil vragen, kan op de link klikken. Je kan aangeven of het gebed op de site mag verschijnen en of het in de zaterdagviering moet opgenomen worden. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJhtFteJaakWjjFEvPj59zYa78pi4RmQtTPtaguzvflEX1g/viewform?usp=pp_url

Hieronder vindt u de vragen van mensen die om gebed vragen. De oproep blijft staan tot aan de volgende eucharistieviering op zaterdag:

Voorbede voor Rosa Cortez, die een maand geleden is overleden in Argentinië.
Laat ons bidden voor een jongere die het vandaag heel moeilijk  heeft en zich heel eenzaam voelt. Dat hij mensen mag ontmoeten die met hem op weg gaan en bij wie hij echt zichzelf kan zijn.
ByDirk Van de Poel

Mondmaskers

De overheid verplicht ons om op bepaalde plaatsen een mondmasker te dragen. Stad Mortsel belooft tegen 11 mei iedere burger ouder dan 18 jaar een mondmasker te bezorgen. Ook in Edegem lopen er soortgelijke initiatieven.
Als kerk willen wij deze actie actief ondersteunen.. Wij wensen voor extra zelfgemaakte mondmaskers te zorgen om te kunnen verdelen aan medeparochianen maar ook aan kansarmen, thuislozen, vluchtelingen, … binnen onze pastorale eenheid.

Mondmaskers verdelen

We verdelen de mondmaskers aan zij die het nodig hebben. Ook dit gebeurt na telefonische afspraak. Zo bekijken we of ze ergens kunnen worden afgehaald op thuisgebracht. Een vrijwillige bijdrage kan hiervoor betaald worden.
Laat het ons snel weten; telefonisch op het nummer 0487 890 841 van de pastorale eenheid (bij voorkeur tussen 10 uur en 12 uur en tussen 18 uur en 19 uur) of per mail:
reinhildevanhecken@outlook.be

ByDirk Van de Poel

Brief aan onze gemeenschapLieve mensen allemaal,

Na de brief van twee weken geleden, valt er nu een dikke omslag in uw brievenbus.  Twee kaartjes en deze brief, met liefde geschreven, gedrukt, getrieerd en verdeeld door vele vrijwillige helpers.Het is onze paaswens, vanuit de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena. Ter bemoediging, voor in uw kot.

Palmzondag is voorbijgegaan zonder palmwijding. Dat waren richtlijnen vanuit Rome. Onze bisschop heeft daar mooi op ingespeeld met een ‘gedrukt’ palmtakje: een kaart met een afbeelding en een prachtig gedicht. Geef ze een mooi plaatsje op de schouw, of hang ze aan de muur, dicht bij het kruisbeeld.
Voor Pasen zelf vindt u in deze omslag nog een kaart, het is een manier om ons met mekaar verbonden te voelen, niet alleen hier in Mortsel en Edegem, maar met mensen overal in deze bange en zieke wereld.

Het Corona-virus haalt niet alleen ons leven, maar ook ons werkjaar helemaal overhoop. Vormsels en Eerste Communie zijn uitgesteld tot september. Alle info hierover in Kerk en Leven en op onze website www.mijnparochie.be.
Wij hopen intussen dat u het goed stelt, dat deze heilige dagen van de Goede Week, u mogen sterken en troosten. Pastoor Tom en een kleine groep vrijwilligers doen hun uiterste best om onze eigen liturgie tot bij u te brengen. U kan de diensten uit de Sint-Benedictuskerk rechtstreeks of uitgesteld bekijken door naar onze website te gaan: www.mijnparochie.be We bedanken nogmaals de mensen van MortselTV om dit alles mee mogelijk te maken.

Op www.kerknet.be vindt u onder ‘Bisdommen werken livestream aanbod uit voor de Goede Week’ de links naar vieringen uit onze eigen kathedraal, uit Gent, uit Westvleteren…. De TV-mis van Pasen wordt uitgezonden vanuit Parijs. Voor ons bisdom zie www.bisdomantwerpen.be.
Verder roepen wij u op om contact te houden met medeparochianen. Durf mekaar te bellen. Durf ook ons te bellen: Reinhilde Van Hecken van de werkgroep diaconie is te bereiken op ons telefoonnummer 0487 89 08 41.
Als u zelf ook eens wil opgebeld worden door iemand van ons, mag u dat aan haar doorzeggen. Een babbel of een concrete hulpvraag? We zijn er voor u.
Wij wensen u een Goede Week en een Zalig Pasen. In gebed verbonden.

Het team van de pastorale eenheid

Heer, in deze heilige dagen van de Goede Week
kom ik met mijn gebed naar U.
Tot U wil ik bidden, verbonden met christenen, dichtbij en veraf.

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven, 
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef kracht aan hen bij wie de eenzaamheid en de afzondering zwaar beginnen te wegen: alleenstaanden, grootouders,
gezinnen die zich opgesloten voelen in kleine appartementen in de stad.
Schenk wijsheid en moed aan alle politieke en geestelijke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede en troost allen die om hen rouwen.
Toon ons waar en hoe wij iets kunnen betekenen voor de mensen rondom ons,
maak ons zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.
Laat het ook nu Pasen worden,
Feest van nieuw leven en overwinning op de dood. Amen

Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
Sólo Dios basta

(Teresia Van Avila)

Laat niets je verontrusten,laat niets je beangstigen:
Wie God heeft ontbreekt niets.God alleen is genoeg.

Als u zingend wil meebidden,
tik in in Google: Nada te turbe youtube