Category Archive Vrijwilligers

De parabel van het mosterdzaadje nodigt ons uit om in volle vertrouwen zèlf zaadjes te planten .

Zovele zaadjes, diep in ons- onze talenten en gaven – wachten geduldig om tot ontplooiing te komen . En niet alleen mosterdzaadjes ! Ook zij die pittige kruiden voortbrengen, of welriekende bloemen die bijen en vlinders aantrekken of zaden die uiteindelijk vruchten voortbrengen, ja zelfs uitgroeien tot een trotse zilverberk of een stoere eik, wachten hoopvol tot wij ze planten .

En als de zaadjes uiteindelijk wortel schieten in ons bestaan, dan voelen we vaste grond onder de voet, dan gaan we aarden en verbonden leven met moeder Aarde, met onszelf, met onze naasten en met God . Want wortels raken elkaar en zorgen voor verbondenheid . Het woord religie is hiervan afgeleid . Zo kunnen we groeien tot een warme gemeenschap waarin we elkaar vertrouwen, onszelf mogen zijn, goede en kwade dagen delen en elkaar onze (geloofs-)twijfels kunnen uitspreken .

Zo geven we daadwerkelijk gestalte aan ons geloof en groeien we naar een missionaire catechetische geloofsgemeenschap toe .

In onze PE heeft de werkgroep Volwassenverkondiging een heel scala activiteiten in de aanbieding die ons kunnen helpen bij het planten van deze zaadjes . Er werd zowaar een zaaikalender opgesteld met maandelijks meerdere activiteiten die geloofsoverdracht, -kennis en -verdieping stimuleren .

Iedereen is hier van harte welkom . Er komen gespreksavonden rond thema’s als : Wie is Jezus ? -hoe leer ik bidden ? -hoe raak ik wegwijs in de Bijbel ? – wat is de betekenis van het sacrament van het doopsel ? –  wat is de orde van dienst van een eucharistie ? -hoe is ons kerkgebouw opgebouwd .

Na een gemeenschappelijke inleiding worden deelgroepjes gevormd met bvb ouders van vormelingen, 1e communicanten, leden van een voorgaande Alpha-reeks, catechumenen , senioren . Hier kunnen ze dan verder volgens eigen interesses  het thema exploreren  .

Ook voorziet pastoor Tom 3 avonden rond de evangelist Lucas die in het C-jaar veelvuldig aan het woord zal zijn .

Er wordt in Edegem ook een nieuwe Ademtocht-groep opgestart voor 60 plussers . Maandelijks zullen ze samen komen om geloofsitems, bijbelteksten maar ook actualiteit te bespreken .

We willen in onze PE ook verder kennismaken met Maria Magdalena, voorzien een bezinningsdag voor alle vrijwilligers en overwegen een nieuwe bedevaart naar Scherpenheuvel met meditatie en gebed .

De ‘zaaikalender’ van het werkjaar ’24-’25 zal regelmatig worden bijgewerkt . U kan hem telkens raadplegen op de website van onze PE en verder via de Nieuwbrief en onze Krant van Vuur .

Alvast WELKOM
Samen planten wij zaadjes van solidariteit, betrokkenheid, mildheid , vergevingsgezindheid .
Samen groeien wij in geloof en daadkracht . En dat zal te zien en te horen zijn !

Met Maria Magdalena aan tafel

De naamdag van onze patroonheilige valt dit jaar op een maandag, 22 juli. Daags voordien, zondag 21 juli, vieren we dit met een heuse barbecue, samen aan één lange tafel.

De mooie herinnering aan dit warm samenzijn vorig jaar vraagt naar een opvolging.

We starten met een plechtige eucharistieviering om 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief voor alle aanwezigen zetten de ingeschrevenen zich aan tafel aan de zaal Johannes XXIII.

Na de barbecue volgt een muzikaal intermezzo? We sluiten af met een ruim aanbod aan desserts.

We maken ook dit jaar een gedeeld buffet waarbij we vragen een slaatje of een dessertje mee te brengen. Wij zorgen dan voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Inschrijven kan HIER! of via het nummer: 0487 89 08 41

WELKOM op de laatste “vier de zondag” van 2023-2024

Het is een huizenhoog cliché, maar zo waar: een jaar vliegt voorbij. Dat geldt ook voor “IederEEN vurig verbonden”.

Op 23 juni organiseren we al de laatste “vier zondag” van 2023-204.

En zoals de vorige jaren sluiten we het werkjaar af met een knaller.

Het gaat namelijk in het evangelie van 23 juni over STORM. Maar wees gerust: de storm wordt gestild.

Na 2 edities op andere locaties komen we op 23 juni weer thuis in de Tandem en de St. Benedictuskerk.

We komen samen om 11.30 uur in de Tandem en bieden jullie een lekker maaltje aan. Je hoeft dus niets mee te brengen.

Daarna doen we voor alle leeftijden een leuke activiteit die past in het thema van de dag (het heeft iets met water te maken).

We sluiten af met een vreugdevolle eucharistieviering, waarin we danken voor alweer een fijn jaar met IederEEN vurig verbonden.

Iedereen (ook als je nog nooit kwam) is welkom na inschrijving. Dat kan tot 20 juni 

Klik HIER!   of scan de QR-code op de affiche of bel nr. 0487 89 08 41.

OKRA SINT-LODE: Busuitstap naar Alden Biesen

Snelle deelnemers kunnen tot 9 juni nog inschrijven (of melden) bij Huguette voor een dagtocht met de bus naar Alden Biesen. Deze uitstap is een organisatie van Okra Nationaal. Ze gaat door op donderdag 3 en dinsdag 8 oktober. Wij opteren voor 8 oktober, maar het is uiteindelijk Okra Nationaal die de datum bepaalt aan de hand van de inschrijvingen. Dat vernemen we later, evenals de opstapplaats. Als we vanuit ons Trefpunt met 10 of meer zijn, komt de bus ons aan het Dieseghemhof halen.

Inschrijven kan zoals gezegd bij Hughuette, tel. 0477 21 30. Betalen (65 euro voor leden, 80 euro voor anderen) doe je op rekening BE79 9733 8194 7133 van Okra St.-Lode met in de mededeling uw naam en reis Alden Biesen.

Het programma

In de voormiddag bezoeken we na een tas koffie met koek het ondergrondse Fort Eben-Emael, bekend van het feit dat op 10 mei 1940 86 goed geoefende Duitse Fallschirmjäger erin slaagden het als onneembaar beschouwde fort in een kwartiertje uit te schakelen.

’s Middags is er een broodmaaltijd in de Waterburcht Millen in Riemst. We krijgen verse grotchampignonsoep, diverse broodsoorten en beleg en thee, fruitsap of koffie à volonté.

In de namiddag bezoeken wij de Landcommanderij Alden Biesen met een gids. We ontdekken de 800-jarige geschiedenis en bezoeken de Franse tuin en het Engels park uit de 18de eeuw en er is ook nog vrije tijd.

5 jaar Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena Feest in volle gang

Ons feestjaar is halfweg.  Een kleine terugblik én een overzicht van wat we nog tegoed hebben.

De VRT kwam al twee keer langs. Vanuit onze beide zondagskerken Heilig Kruis in Mortsel en de Basiliek van Edegem bereikten we tienduizenden mensen via radio en televisie. De derde viering op 29 september zal waarschijnlijk plaats ruimen voor de uitzending van de mis in Koekelberg bij het pausbezoek.

Onze vrijwilligers werden verwend op februari. De ingrediënten zijn bekend: fijne animatie, een bevlogen speech van pastoor Tom en een overdadig dessertenbuffet, verzorgd door ouders van communicanten en vormelingen. Het was een fantastische avond, waar velen stilaan het gevoel kregen dat we samenhoren.

Onze pastoor Tom is tien keer zo oud als onze pastorale eenheid. Piepjong dus. Een vat vol energie, maar toch iemand die Abraham heeft gezien. Op 16 maart vierden we niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn twintigjarig priesterjubileum.

Meimaand Maria-maand. Op 18 mei smeerden 40 deelnemers hun kuiten in voor een bedevaart naar Scherpenheuvel. 32 kilometer vanuit Aarschot, 10 kilometer vanuit Zichem of 60 km met de fiets. Aankomen deden ze allemaal. Het stramme gevoel ’s anderendaags varieerde van deelnemer tot deelnemer.

De langste tafel staat deze zomer bij ons secretariaat Johannes XXIII aan de kerk van Heilig Kruis. Op 21 juli is het niet alleen nationale feestdag, maar vieren we ook patrones de Heilige Maria Magdalena. Na de eucharistie van 11 u. schuiven we aan voor een gezellige barbecue aan Johannes XXIII.

De grot van Edegem is een verborgen parel van rust en gebed. Maar het is ook al jaren het decor voor bijbelse vertellingen. Ook dit jaar is iedereen welkom op vrijdag 16 augustus om 20 u. Myriam Liénard vertelt ons het levensverhaal van Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes is verschenen.

Op 23 augustus trekken we weer onze wandelschoenen aan. De zomerwandeling voert ons dit jaar naar de mooie streek rond Bonheiden. We picknicken aan het kasteel van Zellaer en sluiten bezinnend af bij de zusters van de abdij van Bethlehem.

Op 15 september volgt dan de apotheose van dit feestjaar. Dan vieren we in de basiliek onze 5de verjaardag. Met een stevig gelegenheidskoor, workshops vooraf, infostandjes en allerlei lekkers na de viering. We starten om 9.30 u., de viering is om 11 u. De andere parochies sluiten aan en er zijn geen andere vieringen dat weekend.

BBQ samen met Maria Magdalena

Midden in de vakantie vieren we feest. Op 22 juli vieren we de naamdag van de patrones van onze pastorale eenheid: de Heilige Maria Magdalena.

Vorig jaar planden we die dag een BBQ; en dit was een schot in de roos. Na de eucharistieviering in de Sint Benedictuskerk namen een 80-tal ingeschrevenen plaats aan een bijzonder lange tafel om te genieten van een heerlijk maal, wondermooie muziek en een uitgebreid dessertenbuffet.

Neen, we moesten niet twijfelen. Dit warm samenzijn moeten we nog eens overdoen, en waarom niet ter gelegenheid van de naamdag van onze patroonheilige ?

Dit jaar houden we de BBQ op zondag 21 juli na de eucharistieviering van 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief gaan we aan tafel aan zaal Johannes XXIII.

We maken een gedeeld buffet. Jij brengt een pasta- of ander slaatje mee. Of je zorgt voor dessert. Wij zorgen voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse altijd een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!.

OKRA SINT-LODE Koffiekletsen met wafels

Op vrijdagmiddag 24 mei begroette Huguette in het Dieseghemhof een twintigtal deelnemers op deze traditionele en smakelijke activiteit. Voorzitster Huguette had met hulp van Marleen het wafelijzer reeds heet gemaakt voor wafels met bloemsuiker er room en er waren ook allerlei gebakjes, aangeboden door het OKRA-team. Georges nam de tafeldienst op zich.

De wafelgeur schiep een goede atmosfeer voor onderlinge tafelgesprekken, noodzakelijk in ons meestal eenzaam bestaan. We hadden altijd veel te vertellen en nieuwtjes uit te wisselen. Bij ons stonden de kinderen en kleinkinderen en tv-programma‘s in de kijker, maar ook de toekomst van onze St.-Lodewijkkerk en een afwezige straatgenoot, opgenomen wegens een val, waarvoor we goed moeten oppassen.

Toen alle wafels gebakken waren, werd het overschot verdeeld en meegenomen. We kijken reeds uit naar de volgende koffiekletsen op 14 juni, 23 juli, 13 september 11 oktober. Het worden ongetwijfeld gezellige namiddagen

Vurig Verbonden met 80000 kijkers

De “vier de zondag” van mei viel samen met de tweede TV-mis die rechtstreeks uitgezonden werd vanuit onze PE, meer bepaald vanuit de basiliek van OLV van Lourdes.

Vanzelfsprekend sloten we aan bij deze feestelijke viering. Daarover lees je meer in een ander artikel in deze editie.

Ondanks de regen bleven velen na de viering napraten bij een drankje en een gebakje, mee verzorgd door de mensen van IederEEN vurig verbonden. Is het een dooddoener te zeggen dat de televisie blijkbaar mensen samenbrengt?

Na de picknick in de voorhal van de basiliek stond nog een Mariawandeling op ons programma.

En kijk, langzaam maar zeker priemde de zon doorheen de zware regenwolken. In de loop van de wandeling kregen zelfsmeer en meer jassen en truien een plaatsje in de tassen, op de arm of rond de heupen.

Onderweg kregen we leuke opdrachten (soms ook doordenkers!) gebaseerd op de woorden van het Weesgegroet. Bij elke opdracht konden we een kraal verdienen waarmee we  bouwden aan een tientje van de rozenkrans. We eindigden met een gebed en lied rond het Mariabeeld in de tuin van WZC Immaculata. Het kon niet beter passen als afsluiter.

Toch kreeg de wandeling nog een staartje. Niemand kan immers door de Onafhankelijkheidsstraat passeren zonder halt te maken bij Sint… sorry Glacé Jozef.

En  geloof het of niet: zodra de ijsjes op waren, pakten zich dreigende wolken samen boven Edegem en Mortsel en kregen we een kanjer van een onweer te verwerken. Maar dat deerde ons helemaal niet want we hadden er weer een fijne “vier de zondag” op zitten.

Op 23 juni hebben we alweer de laatste “vier de zondag” van dit werkjaar. Daarover meer in een volgende editie.

Dankjewel!

Een aparte bedanking voor Vicky mag hier zeker niet ontbreken. Ze neemt afscheid van de Mortselse vormselwerking. Vicky startte als catechist. Wat als een ‘klein’ engagement begon, werd weldra (veel) groter. De laatste jaren leidde ze als coördinator de zaterdag- en de zondagwerking in Mortsel in goede banen, natuurlijk gesteund door een echte ploeg catechisten.

Op het einde van ‘haar’ laatste vormselviering werd ze door pastoor Tom letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet, uitgewuifd door ‘haar’ laatste ploeg vormelingen. Dankjewel Vicky voor al die jaren van inzet!

Pinksteren in Sint-Lodewijk

Het afscheid van de zondagsvieringen in de kerk van Sint-Lodewijk zal binnen een drietal maanden een feit zijn.  Om de parochianen een hart onder de riem te steken, was er een verrassing op het einde van de gregoriaanse eucharistieviering van Pinksteren voorgegaan door pater Hugo De Deckere.

Vanuit het team van de pastorale eenheid en pastoor Tom werd aan elke aanwezige een flamingoplantje (anthurium) aangeboden. Deze rode bloemen met gele kern verwijzen naar het vuur van Pinksteren. Pastoor Tom schreef: ‘Ook al is de oude tijd stilaan voorbij, dat betekent helemaal niet dat er niets nieuws zou kunnen gebeuren, wel integendeel. Als we leven in de Geest staan ons nog mooie dingen te wachten, dat is onze hoop, dat is onze vreugde.’

Mortsel Pinksteren 2024
 
Beste mensen van Sint-Lodewijk, zusters en broeders
 
2024 is voor Sint-Lodewijk een speciaal jaar waarin we afscheid nemen van de zondagsvieringen. Dat is ongetwijfeld een moeilijk jaar. Ik moet daarbij denken aan de eerste leerlingen. Voor hen was die hele periode na Pasen een tijd van afscheid nemen. Ze waren in shock bij de kruisdood van Jezus, maar mochten weer moed en hoop ontvangen toen Jezus hen verscheen na de verrijzenis.
 
Verrijzen is niet terugkeren naar vroeger, maar op een nieuwe manier leven. Veertig dagen vertelt de Bijbel hadden de leerlingen nodig om dat te begrijpen. Met Hemelvaart dringt door dat Hij leeft, maar niet fysiek midden onder ons.
 
Tegelijk had Jezus zijn leerlingen beloofd dat Hij hen niet in de steek zou laten en verweesd achter zou laten. Hij beloofde hen Zijn Geest te zenden. Die Geest moest hen de adem en de moed geven om verder te leven, anders dan toen Hij midden onder hen was, maar evenzeer met vreugde en hoop.
 
Op dit feest van Pinksteren willen we jullie met de pastorale eenheid een hart onder de riem steken. De rode bloemen met hun gele kern verwijzen naar het vuur van Pinksteren. Moge ook voor ieder van u dit feest van Pinksteren een bron van steun en troost zijn. Ook al is de oude tijd stilaan voorbij, dat betekent helemaal niet dat er niets nieuws zou kunnen gebeuren, wel integendeel. Als we leven in de Geest staan ons nog mooie dingen te wachten, dat is onze hoop, dat is onze vreugde.
 
Hartelijke groeten van de zusters en broeders van de pastorale eenheid
  
Het team van de pastorale eenheid en pastoor Tom