Category Archive Alpha

Film

Wil jij zien hoe onze pastorale eenheid bruist van leven. Hoe wij trachten een levende gemeenschap van Christenen te zijn? Bekijk dan zeker deze film die we lanceerden op de toekomstavond van 29 april. De film werd samengesteld uit beeldmateriaal dat door talloze vrijwilligers werd aangebracht. Waarvoor dank. Ons archief groeit; Heb jij beeldmateriaal? Stuur het gerust door. Ook ons archief is een levend archief.

Geniet ervan!

Alpha-weekend van 18 en 19 november 2023 in Meersel-Dreef

De Heilige Geest zwierf als een kat doorheen ons weekend dat gewijd was aan de Heilige Geest: Wie is de Heilige Geest? – Wat doet de Heilige Geest? – Hoe kan ik vervuld worden van de Heilige Geest?

We waren te gast bij de Paters Kapucijnen en dat mag je letterlijk nemen. We hebben genoten van de gastvrijheid van de paters en de kookkunst van Pater Kenny.

Zodra onze bagage in de kamer stond, werden we verwelkomd in de Boerenschuur met een tas koffie. We moeten het niet meer uitleggen, na de koffie startten we met de eerste film en het eerste groepsgesprek.  Wat maakte dit weekend dan anders?

Je moest erbij zijn om het te BELEVEN, je moest het ERVAREN !

’s Middags kregen we een rondleiding in het Belevingscentrum.  Hier kan je situaties uit het leven van de H. Franciscus van Assisi tot je laten komen. In verschillende ruimtes wordt je uitgedaagd om jezelf te bevragen omtrent  je angsten, je zelfbeeld, je armoede, je verbondenheid enz.  Je kwam er letterlijk je wolf of je spiegel tegen, je kon je onderdompelen in het woud….

😉Na ons tweede filmpje en gesprek, was er tijd voor een ludieke ontspanning: hoe heb je de vruchten van de Heilige Geest al ervaren ?  ( Of waar een oud kinderspel al goed voor is….)

Na het avondmaal was het tijd voor verdieping, in de bronhoek van de kerk stonden we stil bij de ervaringen van de dag, bij onze beleving en mochten we onze gebeden voor God brengen.  Het was een stil en intiem moment.

Ontspanning! Oef, een avondje in de bar met een trappist of iets anders.  Gewoon eens bijbabbelen en ontdekken dat de dag heel wat in jezelf in beweging bracht.  Doorheen deze eerste dag mochten we een warme verbondenheid met elkaar ervaren. 

De volgende dag startten we (na het ontbijt) met een eucharistieviering in de parochiekerk (van de Paters). Voor een enkeling was het een eerste keer en een indringende ervaring. 

Zelfs de weergoden waren ons goedgezind en vol goede moed gingen we op wandel om met begeleiding van het Zonnelied van de H. Franciscus af en toe even stil te mijmeren over onze ervaring met zuster aarde en broeder zon.

Na de heerlijke zondagse frietjes met …. volgde na de laatste film een stiltemoment dat gevolgd werd door de mogelijkheid om door een gebedsduo persoonlijk voor je te laten bidden. God ziet JOU, je bent zijn geliefde kind. Indien je nog met het een of ander in het reine wou komen, kon je ook bij pastoor Tom terecht voor een verzoeningsgesprek. Dit moet je meegemaakt hebben om te ervaren hoe betekenisvol de Heilige Geest met ieder van ons op weg gaat. Al wat van ons gevraagd wordt is VRAAG !

Als een droge spons namen we geleidelijk aan de inspirerende aanwezigheid van de Heilige Geest in ons op.  Je kan de H. Geest niet met woorden vatten, je moet Hem ervaren, zoals die kleine poes die ons gezelschap hield in het klooster en ontvankelijk kan genieten in de armen van een intense poezenliefhebber.

Op weg met Alpha

De derde Alpha reeks in onze Pastorale eenheid loopt.

Veel dank voor uw ondersteunend gebed, want ook nu weer, mogen wij getuige zijn van de wonderen die onderweg gebeuren!

We vormen een mooie groep van om en rond de 25 mensen tussen de 16 en 75 jaar.

Het is opmerkelijk dat, in de meeste gevallen, de mensen die komen,  een drukke, volle agenda hebben, maar toch de keuze maakten om gedurende 11 weken een avond vrij te maken.
Een avond waarbij we eigenlijk gewoon samen gezellig eten en vervolgens een thema vanuit het christelijk geloof aangereikt krijgen.
Daarna komen we in kleine groepjes samen om met elkaar in dialoog te gaan omtrent het thema van die avond.

Wat is daar nu zo bijzonder aan?

Misschien de ontmoeting met nieuwe mensen? De gesprekken aan tafel? De inhoud van de thema’s?

Het feit dat onze cateringploeg heerlijk kan koken en Soetkin zelfs één avond op haar eentje voor de hele groep lekkere quiches maakte én deze persoonlijk serveerde?

Maar ook, dat mensen, die elkaar eigenlijk niet of nauwelijks kennen, met elkaar beginnen praten over wat geloof voor hen betekent? Praten over hoe zij zich voelen en wat ze denken i.v.m. gelovige kwesties? En ook luisteren hoe dit voor de ander is en voelt?

Geloof me… het is bijzonder én zalig!

Het is voor velen in de groep heel verbindend en verrijkend, te ontdekken dat we door met anderen in dialoog te gaan over geloven, en ondanks dat we er ook andere meningen of gevoelens op na kunnen houden, onze horizon en perspectief op geloven en de ander ruimer wordt.

Binnenkort trekken we op weekend in de mooie, groene omgeving van Meersel – Dreef.

Een warme, ontspannen en intense tijd met de groep.

Hartelijk dank om voor onze Alpha groep te blijven bidden onderweg!

ALPHA I en II kwamen weer samen en het deed deugd!

“Wij waren weer bijeen in Jezus’ Naam…” zo zongen wij gisterenavond om onze reünie af te sluiten.
Het was weer een fijne avond met enorm veel inzet van ‘onze’ cateringploeg! Zij zorgden voor een
‘Walking Dinner’ zodat wij al etend en genietend met iedereen in gesprek konden gaan om onze
ervaringen na de Alpha-bijeenkomsten van Alpha 1 en 2 te delen.

Guy zorgde voor mooie rozen uit zijn tuin, een illustratie van de bijdrage die iedereen leverde om er
een geslaagde avond van te maken.
Het mooiste was dat wij ook deze avond de werking van de H. Geest onder ons mochten smaken.
Toen Katrien, Chris en Elise hun getuigenis brachten, kon ook de rest niet achterblijven.
Voor sommigen onder ons was het geen evidentie om de reeks te starten wegens praktische
beslommeringen, hoe groot de motivatie ook was. Toch kwamen er als bij toverslag oplossingen uit
de lucht gedenderd. Toeval, was de eerste reactie. Verbazing de tweede, want ‘te mooi om waar te
zijn’.

Of … zou de H. Geest toen ook aan ’t werk zijn geweest?
Anderen mochten ervaren dat God echt Liefde is. Men mocht ook heel wat persoonlijke groei zien
bij tochtgenoten. Verdere getuigenissen moet je zelf maar ervaren en meemaken, want op
woensdag 27 september start de 3 de Alpha-reeks om 19u in zaal Atrium.
Alpha is een reeks van 11 avonden, inclusief een weekend, waarin we verkennen wat ons zin en
kracht geeft in het leven.
Wij ontmoeten elkaar telkens op woensdag vanaf 19u (maaltijd inbegrepen) op 4/10 – 11/10 – 18/10 – 25/10 – 8/11 – WE 18 en 19/11 – 22/11 – 29/11 – 6/12 – 13/12

Chris Van Hees

Inschrijven Alpha. Scan de code!

We werden meer dan welkom geheten met een heus walking dinner buffet van de traiteur des huizes. En de slingers blonken aan het plafond.Een herkenbaar intro filmpje om vervolgens mooie getuigenissen te delen. Ja delen was wel het woord van de avond want Alpha is vooral delen wat je anders elders niet altijd kan delen.  En een  tweede woord dat terug kwam was ‘meer’ , we willen na een Alpha reeks veel meer van hetzelfde proeven en ervaren. We willen het zeker nog eens over doen. Kan en mag dat? Een fijne nababbel en de mannen aan de afwas….en de tijd was om. Gelukkig komt in oktober Alpha III er aan! De deuren staan alvast wagenwijd open.

Annick Buggenhout

Alpha ? Heb je er al van gehoord?

Wie het al heeft meegemaakt, herkent zich vast in de volgende uitspraken:

– Een plek waar iedereen aan het woord mag komen, elke mening telt en ook twijfels en kritiek gedeeld kunnen worden.
– Een warm bad van begrip en liefde waarin ik mij omarmt voelde.
– Ik heb me echt beluisterd gevoeld.
– Werkt inspirerend en is een goede aanzet om dieper te leven en te delen.
– We hebben zeer complexe thema’s op een boeiende manier besproken en konden inzichten en ervaringen met elkaar uitwisselen.
– Het was zalig om elke week aan te kunnen schuiven voor een heerlijke maaltijd ; een fijne manier om op ontspannen wijze kennis te maken, de ontmoeting te starten, toe te komen … na een drukke dag.
– ‘Zich persoonlijk welkom weten op een vurig en inspirerend weekend.
– Genieten, lachen, samen zingen en bidden vanuit het hart.
– Een veilige have waarin we elkaar het vertrouwen gaven om diepe gesprekken aan te gaan naarmate de reeks vorderde gingen de harten open en werd veel gedeeld.
– Het was een mooie reis, heb prachtige mensen leren kennen en ben verder gegaan in mijn spirituele groei.

Voor wie het nog niet kennen

Alpha is een initiatief dat wil helpen om je eigen gelovige zingeving uit te klaren door in 11 opeenvolgende wekelijkse sessies met elkaar op weg te gaan. Elke avond start met een maaltijd en een inleiding om daarna elkaar te beluisteren.

Op woensdag 27 september verwelkomen we alle geïnteresseerden op de startavond. Deze gaat door in Zaal Atrium, Sint Bernadettestraat 7 in Mortsel van 19 tot 21.30 uur. De maaltijd en avond is gratis, een vrije bijdrage is steeds welkom.

De volgende bijeenkomsten zijn op woensdagen 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober, 8, 22 en 29 november en 6 en 13 december. Er is ook een weekend van zaterdag 18 tot zondag 19 november.

Inschrijven kan via deze link https://forms.gle/gcJu4udoc6YzvRad9

Alphacursus sluit voor de 2de keer succesvol af

Op 22 juni sloten we de 2e Alpha-reeks af op een feestelijke manier . We werden door onze trouwe cateringploegleden Marie-Louise, Kris en Soetkin verwelkomd met een glaasje witte wijn of fruitsap en een overvloed aan lekkere aperitiefhapjes . Nà de maaltijd nam onze pastoor Tom het woord . De voorbije samenkomsten was hij – trouw aanwezig- bewust ietwat op de achtergrond gebleven om ons in onze gelovige zoektocht alle vrijheid te geven .

Op deze slotavond hadden wij hem evenwel gevraagd om de betekenis van de Kerk, anno 2023, te duiden . Méér dan ooit worden wij uitgenodigd enthousiaste verkondigers te zijn van de Blijde Boodschap . Dat vraagt om luisterbereidheid , openheid voor de Geest,

Gemeenschapsvorming, verkondiging en catechese, liturgie en solidariteit en diaconie vormen ook nu de pijlers van de kerk . We worden uitgenodigd om als missionaire kerk mee te bouwen aan een vurige en warme geloofsgemeenschap net als de eerste leerlingen 2000 jaar geleden.

Op de vraag : ‘ wat nà Alpha ?’ werden de zomeractiviteiten in onze PE toegelicht  Op 6 september  worden alle teamleden en deelnemers aan Alpha 1 en 2 uitgenodigd . Wij hopen dat ze een familielid, vriend of buur meebrengen om hen te laten kennismaken met Alpha en uit te nodigen voor een Alpha 3 in het najaar van 2023 .

Na een lekker dessert kregen deelnemers de kans een evaluatieformulier in te vullen .

We gingen samen zitten in een grote kring en maakten het stil . We baden, zongen, dankten voor alles wat in de afgelopen weken was mogen ontwaken in onze groep : verbondenheid, vriendschap, (her-)ontdekking van de blijdschap van het geloof.

Sommige deelnemers namen het woord :

‘.. hier mocht ik thuiskomen , ik voelde mij omarmd in een warm bad van begrip en liefde, en dat was juist  wat ik nodig had  ‘

‘ .. fijn nog eens echt aan geloofsuitwisseling te doen rond boeiende thema’s’ ‘

‘ .. ik heb me echt beluisterd gevoeld en heb ook veel van de deelnemers geleerd’

‘ .. iedereen kreeg de kans om onbevangen zijn geloofsvragen, – twijfels, – overtuigingen te delen …’

‘ .. het belangrijkste was dat elke mening telt en gezegd mag worden, ook de twijfels en kritiek’

‘ … het was zalig om elke week aan te kunnen schuiven voor een heerlijke maaltijd : fijne manier om op ontspannen wijze kennis te maken, de ontmoeting te starten , toe te komen …’

We sloten af met volgend  zegengebed:

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is .

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest .

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is .

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest .

Spontaan legden we de hand op de schouder van onze naaste buur en zegende hem of haar : we hebben elkaars bevestiging en zegen nodig.
Bij het afscheid ontving éénieder een zonnebloem met een dankkaartje:

 ‘ in onze Alpha was Jij de zon !’.

Pinksterweekend met Alpha in de Abdij van Postel

Alle ingrediënten waren aanwezig om er een geslaagd Pinkster-WE van te maken :

Een azuurblauwe hemel na weken van regen,  een zachte bries, het frisse lentegroen …

Een gastvrij onthaal door de geloofsgemeenschap IederEEn vurig verbonden in de Tandem , gevolgd door een video-onderricht rond de Bijbelse achtergrond van de H. Geest door pastoor Tom.
De inspirerende abdij van Postel met haar eeuwenoude romaanse kerk en haar uitgebreide kruidentuin en de verkwikkende wandeling rondom de muren van de Abdij .
Een Alpha2-team dat alles zorgvuldig had voorbereid en maar één doel voor ogen had : ruimte te scheppen tot ontmoeting met de anderen maar bovenal met de Heilige Geest ….

Enthousiaste deelnemers die open en ontvankelijk bleken voor de werking van de Geest …

Meditatieve gitaarmuziek gebracht door één van de deelnemers …

Stilte, lofzang, aanbidding… recht uit het hart van de aanwezigen. Nu nog zing ik steeds  het lied : ‘ Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart’ .

We baden samen : Kom Heilige Geest, we hebben uw begeleiding nodig om te onderscheiden hoe we relaties kunnen verbeteren . Haal ons weg uit de doolhof van kwetsuren en verwijzingen naar het verleden . Uw liefde maakt alles nieuw en schenkt ons een nieuwe kans tot verbondenheid . Een nieuwe weg ligt voor ons open . Met open handen bekennen wij: we hebben U nodig ! Kom Heilige Geest !

Samen dachten we na hoe we vervuld kunnen worden van de Heilige Geest en wisselden hiervoor uit in kleine gespreksgroepjes .

Uiteindelijk werd ons gevraagd of we op de roepstem van de Geest durven ingaan en wij ons durven laten leiden ….

Een teken van hoop.

In september 2022 ging onze eerste alphareeks van start. Alpha is bekend in vele landen en op heel wat plaatsen kent het programma een groot succes. Ook wij begonnen al te dromen, maar ja het blijft toch wel een vraag of dat ook bij ons zou ‘pakken’. En toch, we gingen stevig van start. Niet minder dan vier gespreksgroepen gingen aan de slag.

Meteen rees de vraag of we na het afronden van de eerste reeks onmiddellijk zouden starten met een tweede. Het leek ons wijs toch even op adem te komen, enkele dingen te evalueren en dan met Pasen de tweede reeks aan te vatten.

En inderdaad zo geschiedde. Intussen is dus ook de tweede reeks al een tijdje bezig. Dit keer vormen het team en de deelnemers een mooie groep van 28 personen die wekelijks zich laten raken door een thema uit het christelijk geloof en daarna met elkaar in gesprek gaan over dat thema.

Het is in deze Paastijd voor onze pastorale eenheid echt een lichtpunt en een teken van hoop dat zo’n enthousiaste groep mensen elkaar, maar vooral ook Jezus leren kennen. We wilden dit teken van hoop graag met u delen en u ook uitnodigen om voor deze reeks en deze mensen te bidden. Mogen God deze weg tot een vruchtbare weg maken.

Alpha voor iedereen die mee wil op spirituele reis

Op 12 april wordt het startschot gegeven van ons Alpha 2-avontuur, het anker wordt geheven en de tocht aangevat . Het belooft een boeiende reis te worden.
Liefhebben, luisteren en lachen, drie woorden die beginnen met een l, zijn de kernwoorden van onze bijeenkomsten.
Gedurende 11 weken  (en 1 WE )  gaan we op ontdekkingstocht naar onszelf :’ Wie ben ik, wat drijft mij, waarin geloof ik ? ‘

Een tocht ook naar onze gesprekspartners: ‘Wie zijn zij, waar dromen ze van, wat beweegt hen in het leven?’
Een reis die ons hopelijk via Jezus dichter zal brengen bij God .
Ons doel is duidelijk, de reisroute ligt deels vast . Onderweg zullen we wellicht hindernissen ondervinden, ballast uit onze reistas moeten wegkiepen, de weg bevragen, zijwegen inslaan, ons kompas moeten bovenhalen …

Met een 30-tal mensen uit onze PE hebben we alvast in de herfst van 2022 een eerste maal mogen ervaren dat de Geest ons stuurt .
‘Is er méér in dit leven ? ‘is de hamvraag van onze eerste bijeenkomst .
In kleine gespreksgroepjes wordt ook gevraagd: ‘Stel dat God bestaat, en je mag Hem één vraag stellen, wat vraag je dan ?’

Ook aan jullie wordt deze vraag gesteld ?

Gelovig, randgelovig, andersgelovig, atheist….IEDEREEN IS WELKOM EN MAG OP DEZE SPIRITUELE REIS AANSLUITEN !

Wil je meedoen? Wil je kennismaken? Laat even weten dat je komt. Klik hier.


Doe mee met onze tweede Alphareeks.

Op 12 april gaan we in onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena van start met een tweede Alpha-reeks. Gedurende elf opeenvolgende weken verwelkomt het Alpha-team om 19 uur de gasten in het Atrium (naast de kerk van de H. Bernadette) te Mortsel met een vriendenmaal. Samen tafelen schept verbondenheid, creëert vertrouwelijkheid en biedt de kans om elkaar op een informele wijze te leren kennen.

Na de maaltijd gaan we van start met een korte inleidende film van ongeveer 20 minuten. Door middel van getuigenissen en ervaringen van tochtgenoten proberen we een antwoord te vinden op de vraag wat Christus voor ons, mensen in de 21ste eeuw in een westerse, geseculariseerde samenleving, kan betekenen.

Vervolgens gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. De gespreksleiders treden op als moderator, zorgen ervoor dat iedereen die dat wil aan het woord kan komen, maar dringen hun visie niet op. Alles mag en kan gezegd, gevraagd, geopperd worden. Openheid en respect voor elkaars visie en inzichten is onze leidraad. Doorheen éénieders zoektocht en ervaringen hopen we samen een hechtere relatie te ontwikkelen tussen onszelf, onze tochtgenoten en God.

In het Pinksterweekend (zondag 28 en maandag 29 mei) gaan we naar de Abdij van Postel, waar we doorheen gesprek, stilte en gebed vertrouwd willen raken met en ons laten raken door de Heilige Geest. Tijdens de vorige Alpha-reeks mochten we de Geest werkzaam zien in velen van de deelnemers. Gelovig, rand-gelovig, ongelovig of anders-gelovig: iedereen is van harte welkom