Category Archive Vorming

ALPHA I en II kwamen weer samen en het deed deugd!

“Wij waren weer bijeen in Jezus’ Naam…” zo zongen wij gisterenavond om onze reünie af te sluiten.
Het was weer een fijne avond met enorm veel inzet van ‘onze’ cateringploeg! Zij zorgden voor een
‘Walking Dinner’ zodat wij al etend en genietend met iedereen in gesprek konden gaan om onze
ervaringen na de Alpha-bijeenkomsten van Alpha 1 en 2 te delen.

Guy zorgde voor mooie rozen uit zijn tuin, een illustratie van de bijdrage die iedereen leverde om er
een geslaagde avond van te maken.
Het mooiste was dat wij ook deze avond de werking van de H. Geest onder ons mochten smaken.
Toen Katrien, Chris en Elise hun getuigenis brachten, kon ook de rest niet achterblijven.
Voor sommigen onder ons was het geen evidentie om de reeks te starten wegens praktische
beslommeringen, hoe groot de motivatie ook was. Toch kwamen er als bij toverslag oplossingen uit
de lucht gedenderd. Toeval, was de eerste reactie. Verbazing de tweede, want ‘te mooi om waar te
zijn’.

Of … zou de H. Geest toen ook aan ’t werk zijn geweest?
Anderen mochten ervaren dat God echt Liefde is. Men mocht ook heel wat persoonlijke groei zien
bij tochtgenoten. Verdere getuigenissen moet je zelf maar ervaren en meemaken, want op
woensdag 27 september start de 3 de Alpha-reeks om 19u in zaal Atrium.
Alpha is een reeks van 11 avonden, inclusief een weekend, waarin we verkennen wat ons zin en
kracht geeft in het leven.
Wij ontmoeten elkaar telkens op woensdag vanaf 19u (maaltijd inbegrepen) op 4/10 – 11/10 – 18/10 – 25/10 – 8/11 – WE 18 en 19/11 – 22/11 – 29/11 – 6/12 – 13/12

Chris Van Hees

Inschrijven Alpha. Scan de code!

We werden meer dan welkom geheten met een heus walking dinner buffet van de traiteur des huizes. En de slingers blonken aan het plafond.Een herkenbaar intro filmpje om vervolgens mooie getuigenissen te delen. Ja delen was wel het woord van de avond want Alpha is vooral delen wat je anders elders niet altijd kan delen.  En een  tweede woord dat terug kwam was ‘meer’ , we willen na een Alpha reeks veel meer van hetzelfde proeven en ervaren. We willen het zeker nog eens over doen. Kan en mag dat? Een fijne nababbel en de mannen aan de afwas….en de tijd was om. Gelukkig komt in oktober Alpha III er aan! De deuren staan alvast wagenwijd open.

Annick Buggenhout

Alpha ? Heb je er al van gehoord?

Wie het al heeft meegemaakt, herkent zich vast in de volgende uitspraken:

– Een plek waar iedereen aan het woord mag komen, elke mening telt en ook twijfels en kritiek gedeeld kunnen worden.
– Een warm bad van begrip en liefde waarin ik mij omarmt voelde.
– Ik heb me echt beluisterd gevoeld.
– Werkt inspirerend en is een goede aanzet om dieper te leven en te delen.
– We hebben zeer complexe thema’s op een boeiende manier besproken en konden inzichten en ervaringen met elkaar uitwisselen.
– Het was zalig om elke week aan te kunnen schuiven voor een heerlijke maaltijd ; een fijne manier om op ontspannen wijze kennis te maken, de ontmoeting te starten, toe te komen … na een drukke dag.
– ‘Zich persoonlijk welkom weten op een vurig en inspirerend weekend.
– Genieten, lachen, samen zingen en bidden vanuit het hart.
– Een veilige have waarin we elkaar het vertrouwen gaven om diepe gesprekken aan te gaan naarmate de reeks vorderde gingen de harten open en werd veel gedeeld.
– Het was een mooie reis, heb prachtige mensen leren kennen en ben verder gegaan in mijn spirituele groei.

Voor wie het nog niet kennen

Alpha is een initiatief dat wil helpen om je eigen gelovige zingeving uit te klaren door in 11 opeenvolgende wekelijkse sessies met elkaar op weg te gaan. Elke avond start met een maaltijd en een inleiding om daarna elkaar te beluisteren.

Op woensdag 27 september verwelkomen we alle geïnteresseerden op de startavond. Deze gaat door in Zaal Atrium, Sint Bernadettestraat 7 in Mortsel van 19 tot 21.30 uur. De maaltijd en avond is gratis, een vrije bijdrage is steeds welkom.

De volgende bijeenkomsten zijn op woensdagen 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober, 8, 22 en 29 november en 6 en 13 december. Er is ook een weekend van zaterdag 18 tot zondag 19 november.

Inschrijven kan via deze link https://forms.gle/gcJu4udoc6YzvRad9

Bijbel centraal: de grote profeten in goed gezelschap

Op zoek naar het raadsel van de Hebreeuwse Bijbel | Joods Educatief Centrum  'Crescas'
In het Oude Testament bevinden de grote profeten zich in goed gezelschap van enkele kleinere boekjes. Bijbel Centraal blikt terug op een traditie van intussen meer dan twaalf jaar.
Het goede gezelschap van een ruime groep deelnemers waardeert de mix van enthousiaste lezingen door onze eigen pastoor Tom Schellekens met thematische muziek en uitwisseling. Vanaf september 2023 verdiepen we ons in zes Oudtestamentische Bijbelboeken: (klik op de datum voor meer info!)

Op december na valt elke sessie op de vierde maandagavond van de maand. Sommige boeken worden behandeld in méér dan één avondsessie: die horen dus samen. Je schrijft je best in per (samen horend) boek. Je kan ook per sessie inschrijven. Mail je inschrijving door naar antwerpen@ccv.be of schrijf jezelf online in via www.kerknet.be/organisatie/ccv-antwerpen.

We komen samen in Onze-Lieve-Vrouw-Van-De-Bloeiende-Wijngaard Wijnegem, Wommelgemsteenweg 34-36, 2110 WIJNEGEM, België (klik op het adres voor de route)

Jonathan In de kijker

Deze week verscheen op Kerknet een interview met Jonathan, een van onze vaste krachten bij iederEEN vurig verbonden.

Het lezen waard!

Op weg naar de Wereldjongerendagen (6) Jonathan (26) uit Hove

Jonathan Bruyndonckx (26)

  • Woonplaats: Hove
  • Studie: priesteropleiding (eerder: theologie en religiewetenschappen)
  • Hobby’s: jeugd- en speelpleinwerk, muziek (hoornist)


Hoe zouden vrienden je omschrijven? 

Wellicht als altijd goedgezind, want ik fluit graag deuntjes, een teken dat ik een vreugde te delen heb. Dat is ook zo.

Ik meen dat de vreugde die je als mens ervaart maar helemaal tot zijn recht komt als je die kan delen.

Ook als iemand die dingen in beweging wil zetten: werkt het niet, dan moeten we het op een andere manier proberen. Die les leerde ik in het jeugdwerk.


Hoe zou je je zelf omschrijven?

Ik wil graag mensen begrijpen. We zitten soms een beetje vast in onze eigen visie, maar ik vind het belangrijk om te begrijpen waarom andersdenkenden anders denken. Dus ben ik nieuwsgierig en luisterbereid. Daarnaast streef ik persoonlijke gemoedsrust na die ik ook probeer uit te stralen. Dat gaat redelijk vanzelf. Een minder kantje: ik drink nogal graag koffie. Zonder koffie ‘s morgens kan ik wel eens wat ‘lastig’ zijn.


Geloven is …

… vanuit verwondering en dankbaarheid bewust in een verhouding staan tot God en de medemens. Wanneer Jezus zegt dat we als kinderen moeten worden, dan heeft dat voor mij te maken met verwondering. Daaruit spruit de dankbaarheid voort, en die kunnen we plaatsen bij God.


Wat is je levensmotto?

De vrede. Kort, maar krachtig en veelbetekenend. We wensen het elkaar toe in de eucharistieviering, we bidden ervoor in tijden van oorlog. Zelf sluit ik mijn mails ermee af. Het is veelbetekenend. Ik wens je vrede als het tegenovergestelde van conflict.

Ik wens je vrede in je relatie tot God.

Ik wens je vrede (en heelheid) in je hart. Wanneer mijn broers en ik afscheid nemen van elkaar, dan doen we dat ook steeds met: ‘De vrede’.


Welke gebeurtenissen in je leven hebben een grote impact gehad?

Lees verder op KERKNET. Klik HIER!

Alphacursus sluit voor de 2de keer succesvol af

Op 22 juni sloten we de 2e Alpha-reeks af op een feestelijke manier . We werden door onze trouwe cateringploegleden Marie-Louise, Kris en Soetkin verwelkomd met een glaasje witte wijn of fruitsap en een overvloed aan lekkere aperitiefhapjes . Nà de maaltijd nam onze pastoor Tom het woord . De voorbije samenkomsten was hij – trouw aanwezig- bewust ietwat op de achtergrond gebleven om ons in onze gelovige zoektocht alle vrijheid te geven .

Op deze slotavond hadden wij hem evenwel gevraagd om de betekenis van de Kerk, anno 2023, te duiden . Méér dan ooit worden wij uitgenodigd enthousiaste verkondigers te zijn van de Blijde Boodschap . Dat vraagt om luisterbereidheid , openheid voor de Geest,

Gemeenschapsvorming, verkondiging en catechese, liturgie en solidariteit en diaconie vormen ook nu de pijlers van de kerk . We worden uitgenodigd om als missionaire kerk mee te bouwen aan een vurige en warme geloofsgemeenschap net als de eerste leerlingen 2000 jaar geleden.

Op de vraag : ‘ wat nà Alpha ?’ werden de zomeractiviteiten in onze PE toegelicht  Op 6 september  worden alle teamleden en deelnemers aan Alpha 1 en 2 uitgenodigd . Wij hopen dat ze een familielid, vriend of buur meebrengen om hen te laten kennismaken met Alpha en uit te nodigen voor een Alpha 3 in het najaar van 2023 .

Na een lekker dessert kregen deelnemers de kans een evaluatieformulier in te vullen .

We gingen samen zitten in een grote kring en maakten het stil . We baden, zongen, dankten voor alles wat in de afgelopen weken was mogen ontwaken in onze groep : verbondenheid, vriendschap, (her-)ontdekking van de blijdschap van het geloof.

Sommige deelnemers namen het woord :

‘.. hier mocht ik thuiskomen , ik voelde mij omarmd in een warm bad van begrip en liefde, en dat was juist  wat ik nodig had  ‘

‘ .. fijn nog eens echt aan geloofsuitwisseling te doen rond boeiende thema’s’ ‘

‘ .. ik heb me echt beluisterd gevoeld en heb ook veel van de deelnemers geleerd’

‘ .. iedereen kreeg de kans om onbevangen zijn geloofsvragen, – twijfels, – overtuigingen te delen …’

‘ .. het belangrijkste was dat elke mening telt en gezegd mag worden, ook de twijfels en kritiek’

‘ … het was zalig om elke week aan te kunnen schuiven voor een heerlijke maaltijd : fijne manier om op ontspannen wijze kennis te maken, de ontmoeting te starten , toe te komen …’

We sloten af met volgend  zegengebed:

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is .

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest .

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is .

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest .

Spontaan legden we de hand op de schouder van onze naaste buur en zegende hem of haar : we hebben elkaars bevestiging en zegen nodig.
Bij het afscheid ontving éénieder een zonnebloem met een dankkaartje:

 ‘ in onze Alpha was Jij de zon !’.

Ecokerk voert campagne

In de campagne voor de scheppingsperiode van 2023 legt Ecokerk de focus op “alles wat ademt en leeft”: de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.
Als we de gezondheid van onze planeet blijven ondergraven en het levensweb vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor de mens.
De nieuwe campagne past in het ruimere thema “Met een 7-sprong naar integrale ecologie”, waarbij 7 Laudato Si’-doelen ons gidsen op het pad naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf inbegrepen.

Het loflied van “Alles wat ademt en leeft” 

“Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong, vereren”. (ZJ 780). Deze versregel is een korte samenvatting van een oud inzicht, ons overgeleverd via de Joodse-christelijke traditie: alles wat bestaat is een geschenk van God, en samen met alle andere levende wezens, vormen wij mensen één koor dat de lof zingt van de Schepper. 
Laudato Si’ wijst erop dat we met alle wezens “door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect.” (LS 89)
Dat de mens intussen verantwoordelijk is voor het verdwijnen van duizenden soorten planten en dieren, is onvergeeflijk: “Door ons kunnen duizenden soorten God niet meer loven en kunnen ze ook niet meer hun boodschap aan ons doorgeven. Dat recht hebben we niet.” (LS 33)

Het uitsterven van alles wat ademt en leeft 

Het verlies aan biodiversiteit is één van de grote crisisthema’s van onze tijd, samen met de klimaatverandering. Het VN-biodiversiteitsrapport van 2019 is al even alarmerend als de klimaatrapporten. Het stelt dat we ‘de fundamenten aan het aantasten zijn van onze economieën, ons levensonderhoud, de voedselveiligheid, onze gezondheid en levenskwaliteit in de hele wereld.” 
Van de acht miljoen dier- en plantensoorten op aarde zijn er de komende decennia zowat een miljoen met uitsterven bedreigd. Het besluit is duidelijk: “Alleen een fundamentele verandering, wereldwijd en in alle geledingen van de maatschappij, kan nog tot een ommekeer leiden.”

Naar de bescherming van alles wat ademt en leeft

Het biodiversiteitsrapport moest helpen om een nieuw biodiversiteitsakkoord af te spreken, met een strategisch plan tot 2030 en een lang termijnplan tot 2050. Het leverde op de biodiversiteitstop van 2022 in Montreal een ‘historisch’ akkoord op: de afspraak om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en om wereldwijd ten minste 30% van het land, zoet water en de oceaan te beschermen. Daarbij wordt ook de belangrijke rol van inheemse volkeren erkend.
Intussen werkt ook de EU aan juridisch bindende doelstellingen voor het herstel van ecosystemen en de biodiversiteit, en stemde het EU-parlement unaniem het wetsvoorstel om ecocide op te nemen in de Europese wetgeving. De Belgische biodiversiteitscoalitie neemt deze thema’s op in de acties naar het Belgisch beleid.
De recente discussies over de natuurherstelwet van de Europese Unie in diverse landen waaronder België, tonen aan dat het in de praktijk niet van een leien dakje loopt. Het genezingsproces van onze aarde zal een lang en taai proces worden. Het raakt immers alle domeinen van de organisatie van onze samenleving. Natuurbescherming volstaat niet als we niet we niet tegelijk werken aan een systeemverandering.

Herstel de relatie met alles wat ademt en leeft

Laudato Si’ roept in herinnering dat “het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele en nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, met de naaste en met de aarde.” (LS 66)
De herontdekking van die ‘derde relatie’ in onze joods-christelijke traditie is tekenend voor onze tijd. In feite waren we al 250 jaar opgevoed met het idee dat we de aarde moesten onderwerpen en de natuur naar onze hand zetten. Die ‘ontheiliging’ en instrumentalisering van de natuur vond plaats in een periode waarin ongeremde groei de maatstaf werd voor de economie, en de mens de maatstaf van alle dingen. 
Vandaag beseffen we dat we fout zaten. Ons eigen overleven is bedreigd, nu we de gezondheid van de planeet en de ecosystemen met haar rijke biodiversiteit in gevaar hebben gebracht. Het besef groeit dat we niet boven of buiten de natuur staan, maar er deel van uitmaken. Alles is met elkaar verbonden. De onderlinge afhankelijkheid van levende wezens voor elkaars voortbestaan, geldt ook voor ons, mensen. 
We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de aarde en de levende wezens. Dat maakt deel uit van de ‘ecologische bekering’ waartoe Laudato Si’ oproept. 

Werk samen met alles wat ademt en leeft

Gezonde ecosystemen en een rijke biodiversiteit zijn voorwaarden voor het menselijk (over)leven. Bossen en graslanden zijn belangrijk voor de kringloop van het water en de regulering van het klimaat. En er is ook de productie van zuurstof, de waterzuivering, de bestuiving van gewassen door insecten, de teelt van medicijnen, bouwmaterialen, vezels en voedsel. 
Voor de klimaatbestendige duurzame voedselproductie van morgen, kunnen we ons als mensheid geen verlies aan biodiversiteit veroorloven. 

Kerk in actie voor alles wat ademt en leeft

De internationale kerkelijke netwerken zijn stevig geëngageerd op het terrein, in het formuleren van beleidsvoorstellen en in de acties om de ecosystemen en de biodiversiteit te beschermen. Daarbij is er veel aandacht om de rechten van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te respecteren, in het bijzonder de rechten van inheemse volkeren, die traditioneel de bewoners en beheerders zijn van de gebieden met de grootste biodiversiteit, maar die tot op vandaag slachtoffer zijn van onteigening, verdrijving en vernietiging van hun woon- en leefgebieden. 
In de aanloop naar COP15 werden die inspanningen nog opgedreven. Paus Franciscus zelf riep in zijn brief voor de scheppingsperiode in niet mis te verstane woorden de wereldleiders op om “een halt toe te roepen aan de verdere ineenstorting van de biodiversiteit, ons door God gegeven ‘netwerk van het leven'”.

#ik7mee voor alles wat ademt en leeft 

Samen werk maken van een ‘integrale ecologie’ omdat onze aarde het nodig heeft… En dit niet alleen tijdens de Scheppingsperiode (1 september – 4 oktober) maar het hele jaar door. Daartoe nodigt Ecokerk groepen, organisaties en gezinnen uit om een concrete actie ‘#ik7mee’ te ondernemen op weg naar een duurzame toekomst voor allen. Want elke actie telt. Doen jullie mee?

Patrick, pastor-diaken, coördinator Ecokerk Antwerpen: patrick_naulaerts@hotmail.com 

Meer weten over ecokerk? Bezoek de website. Klik HIER!

Waar vinden we Maria Magdalena terug in de 4 evangeliën?

foto boven: Maria Magdalena van Bernini

N.a.v. de boeiende avond van Jean Bastiaens over de heilige Maria Magdalena deed Wouter Verhaverbeke heel wat opzoekwerk om alle fragmenten uit onze bijbel waarin naar Maria Magdalena verwezen wordt op een rij te zetten.

Hieronder het overzicht van dat boeiende onderzoek.

Maria Magdalena in het Lucas evangelie:

Lucas, Hoofdstuk 8, vers 1- 3:

Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen waren: Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.’

Dat bij Maria Magdalena 7 demonen waren uitgedreven, wil zeggen dat zij volledig gezuiverd was. Maria (of Myriam in het Hebreeuws) wordt niet gelinkt aan een man (zoals wel bij Johanna het geval is) maar aan een plaats: Magdala. Magdala (in het Grieks) of Mikdal (in het Hebreeuws) is een welvarende stad met textiel- en visverwerking. Er wordt gezegd in de tekst dat de vrouwen uit de groep van Jezus bemiddeld zijn en de groep ondersteunen.

Lucas, Hoofstuk 7, vers 37 – 38:

Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurende olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zij voeteneinde; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie;

Een Paus uit de zesde eeuw heeft gezegd dat de boetvaardige zondares uit hoofdstuk 7 en Maria Magdalena uit hoofdstuk 8 één en dezelfde persoon zijn. In het evangelie wordt dat niet gezegd: het is een interpretatie.

Lucas 23, vers 49:

Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.’
Vanuit Galilea wil zeggen vanaf het begin, zij zijn ook de eerste getuigen.

Lucas 23, vers 55:

De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Zij zagen het graf en zagen hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd.’

De vrouwen zijn er ook getuige van dat Jezus in het graf gelegd werd.

Josef van Arimatea, een lid van de Joodse raad die het niet eens was met het raadsbesluit om Jezus te doden,  had gevraagd aan Pilatus om het lichaam van Jezus in het graf te leggen.

Lucas 24, vers 2-3:

Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.’

De vrouwen zijn getuige van de verrezen Heer.

Lucas 24, vers 4-8:

Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zieden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan’. Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

De vrouwen krijgen een zending mee.

Lucas 24, 9-10:

De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan de anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden.

De vrouwen, w.o. Maria van Magdala als eerstgenoemde, voeren de zending uit.

Maria Magdalena in het Johannes evangelie:

Johannes heeft de drie andere evangeliën, dat van Marcus, Matteüs en Lucas, herschreven. Het Johannes evangelie is het meest vrouwvriendelijke evangelie. Vrouwen komen voor op sleutelmomenten.

Johannes 19, 25-27:

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder’. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Johannes wordt geïdentificeerd als de beminde leerling.
Van Maria van Magdala spreekt Johannes pas op het einde van zijn evangelie, aan het kruis.

Johannes 20, 15-16:

’Waarom huil je?’ vroeg jezus. ‘Wie zoek je’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘Meester’.)

Pas wanneer de verrezen Heer haar bij haar naam noemt herkent ze hem. Maria Magdalena is hiermee de eerste getuige van de verrijzenis.

Johannes 20, 17-18:

‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.’ Maria Magdalena krijgt een zending mee ‘Ga naar mijn broeders …’

Apostola Apostolorum:

Paus Franciscus heeft gezegd dat we de titel van Maria Magdalena in ere moeten herstellen. Die titel is ‘Apostola Apostolorum’ (apostel van de apostels). Deze titel krijgt ze omwille van drie redenen:

  1. Zij is met Jezus op weg geweest van bij het begin (van in Galilea);
  2. Zij heeft de Heer gezien als de verrezene;
  3. Ze heeft een zending ontvangen van Hem.

Maria Magdalena: een boeiend verhaal door Jean Bastiaens

Wie was Maria Magdalena ? Wat wordt over haar gezegd of geschreven?  Of wat wordt over haar verzwege? Dat waren de vragen die onze gastspreker Jean Bastiaens zich stelde bij het begin van onze samenkomst op woensdag 31 mei 2023.

Wat we zeker weten is dat zij als heilige nog steeds tot de verbeelding spreekt, en dat niet alleen in onze eigen Pastorale Eenheid H Maria Magdalena !   

In de christelijke traditie is zij een heilige met veel facetten. Haar levensverhaal is een combinatie van Bijbelse teksten en apocriefe verhalen . 

In het Nieuwe Testament  maakt de evangelist Johannes enkel op het einde éénmalig melding van een zekere Maria van Magdala die een weldadig leven leidt.  Nadat Jezus bij haar zeven demonen heeft uitgedreven wordt ze zijn trouwe volgeling.  Na de bewening en de graflegging van Jezus gaat ze op Paasochtend naar zijn graf om zijn lichaam te balsemen.  Maar daar ontdekt ze een leeg graf. De evangelist Johannes verhaalt hoe ze daarna de verrezen Jezus  herkent nadat Hij haar bij naam noemde . Zo wordt zij de allereerste getuige van de wederopstanding . In de tuin bij het lege graf is zij de allereerste die de Verrezene herkent in de tuinman. Hij noemt haar immers bij naam. Hij zegt haar dat Hij terug moet naar de Vader om de Geest te sturen. Hij vraagt haar zich van hem los te maken en Hem als Verrezene te herkennen. Hij vraagt haar terug te keren naar de leerlingen om hen duidelijk te maken dat Hij verrezen is. Om deze 3 redenen wordt zij door Johannes apostola apostolorum genoemd: zij wordt als eerste apostel gezonden naar de apostelen.

In het Lucasevangelie wordt ze vernoemd als een van die vrouwen die genezen werden van hun boze geesten. Bij haar, zo schrijft hij werden 7 demonen uitgedreven.  Zeven, een vol getal in de bijbel, wijst er op dat zij compleet genezen is. Verder beschrijft Lucas dat zij onder het kruis aanwezig was op de 1ste Paasdag van de week het graf bezocht

Maria Magdalena’s kluizenaarschap komt in het NT niet voor. In niet-bijbelse en apocriefe verhalen leeft zij echter na een tijd van weldaad en rijkdom in jarenlange ascese.

Zo doet zij dienst als na te volgen voorbeeld wat inkeer, berouw en boetedoening betreft. Die eigenschappen brengen haar dicht bij de Heer, die haar haar zonder vergeeft. Zo moedigt ze gelovigen ook aan berouw te tonen voor het te laat is.

Maria Magdalena is een onafhankelijke, eigenzinnige vrouw die wonderen verricht  en velen  bekeert tot het geloof.  Of dat geloof ons nu al dan niet aanspreekt, de eigenzinnigheid die uit haar handelen spreekt sluit zeer goed aan bij de huidige tijdsgeest die steeds meer aandacht heeft voor daadkrachtige vrouwen.  Hoewel Bijbelse vrouwen in hun naam doorgaans een verwijzing dragen naar een echtgenoot of vader, verwijst haar naam naar haar woonplaats: Magdala .  Ook dit benadrukt haar onafhankelijkheid.

Toch werd in het verleden maar al te vaak haar zelfstandige kant in de schaduw gesteld door haar vooral als zondaar te typeren. Een eenentwintigste-eeuwse Maria Magdalena verdient wellicht dus meer dan een naakte representatie!

In de 2de eeuw werden fragmenten van het ‘evangelie van Maria Magdalena’ ontdekt waarin zij de weg van zuivering, loutering en complete genezing bespreekt die zij zelf verworven heeft. Op weg naar de hemel beschrijft haar ziel hoe de macht van het kwaad overwonnen werd.  Zij beschrijft hoe haar ziel onvrij was ( = bezeten ), bezet door de 7 machten  van het kwaad: de duisternis, de begeerte, de onwetendheid, de afgunst van de dood, het koningschap van het vlees, de dwaze vleselijke wijsheid, en de driftige Sophia.

In de kunst wordt al te vaak de nadruk gelegd op haar zondig verleden.  Volgens de overlevering was Maria Magdalena immers een prostituee. Ze zag het licht, volgde Christus en ruilde vleselijke voor geestelijke liefde.  Maria Magdalena was ultiem menselijk maar toont door haar voorbeeldige ommezwaai de weg richting hemelse zaligheid. Blijkbaar heeft ze heel boetvaardig en ascetisch haar toevlucht gevonden en de laatste jaren van haar leven in stilte bracht zij door in een grot in de Sainte Beaume.

Jean Bastiaens heeft in ons als PE  vast en zeker het verlangen versterkt om haar beter te leren kennen.  Hij stelt voor het boek te lezen van Maria de Groot: ’Het evangelie naar Maria Magdalena‘. Bij nazicht blijkt het nog enkel als e-book beschikbaar.  


 Michèle Vandenput

Pinksterweekend met Alpha in de Abdij van Postel

Alle ingrediënten waren aanwezig om er een geslaagd Pinkster-WE van te maken :

Een azuurblauwe hemel na weken van regen,  een zachte bries, het frisse lentegroen …

Een gastvrij onthaal door de geloofsgemeenschap IederEEn vurig verbonden in de Tandem , gevolgd door een video-onderricht rond de Bijbelse achtergrond van de H. Geest door pastoor Tom.
De inspirerende abdij van Postel met haar eeuwenoude romaanse kerk en haar uitgebreide kruidentuin en de verkwikkende wandeling rondom de muren van de Abdij .
Een Alpha2-team dat alles zorgvuldig had voorbereid en maar één doel voor ogen had : ruimte te scheppen tot ontmoeting met de anderen maar bovenal met de Heilige Geest ….

Enthousiaste deelnemers die open en ontvankelijk bleken voor de werking van de Geest …

Meditatieve gitaarmuziek gebracht door één van de deelnemers …

Stilte, lofzang, aanbidding… recht uit het hart van de aanwezigen. Nu nog zing ik steeds  het lied : ‘ Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart’ .

We baden samen : Kom Heilige Geest, we hebben uw begeleiding nodig om te onderscheiden hoe we relaties kunnen verbeteren . Haal ons weg uit de doolhof van kwetsuren en verwijzingen naar het verleden . Uw liefde maakt alles nieuw en schenkt ons een nieuwe kans tot verbondenheid . Een nieuwe weg ligt voor ons open . Met open handen bekennen wij: we hebben U nodig ! Kom Heilige Geest !

Samen dachten we na hoe we vervuld kunnen worden van de Heilige Geest en wisselden hiervoor uit in kleine gespreksgroepjes .

Uiteindelijk werd ons gevraagd of we op de roepstem van de Geest durven ingaan en wij ons durven laten leiden ….

Het evangelie van Maria Magdalena in het echt.

Na de valse start in de vasten moet het nu wel lukken. We verwelkomen u en spreker Jean Bastiaens heel graag op woensdag 31 mei om 20u in Johannes XXIII in de Heilig Kruisstraat 18 in Mortsel.

Even het geheugen opfrissen. Het evangelie van Maria Magdalena? Ja inderdaad er zijn meer teksten geschreven over het leven van Jezus dan de vier evangeliën die we kennen uit de bijbel. Eén van die evangeliën wordt toegeschreven aan Maria Magdalena.

Heeft zij het zelf geschreven, wat staat er eigenlijk allemaal in? Staan er in dit evangelie zaken in over Jezus die we niet weten vanuit de andere evangeliën? Is het evangelie betrouwbaar? Deze en vele andere vragen, zullen zeker aan bod komen op 31 mei.

In maart waren een vijftigtal mensen present, we verwachten jullie allemaal opnieuw. Hartelijk welkom.