Category Archive Vormelingen

Vormsel

Ook jongeren en volwassenen uit onze gemeenschap worden gevormd. Dat gebeurt op Pinksteren in de kathedraal van Antwerpen door onze bisschop Mgr. Johan Bonny.

Proficiat, Gary. Die na een intense voorbereiding en erg betrokken in onze gemeenschap zijn Vormsel mocht ontvangen! We hopen jou dikwijls in onze kerk en bij ‘Iedereen vurig verbonden’ terug te zien.

Een communicant? Een vormeling?

Heb je een zoon of dochter die geboren is in 2016, dan kan zij/hij in Edegem of Mortsel haar/zijn eerste communie doen in het voorjaar van 2024. Is één van je kinderen geboren in 2012 dan kan zij/hij in 2024 het vormsel ontvangen.

Je eerste communie doen en gevormd worden, zijn niet zomaar feesten: het is een verdere stap in de geloofsgroei van jullie kinderen waarbij we het hele gezin betrekken. Wij willen hen goed voorbereiden in nauwe samenwerking met jullie als ouders.

De inschrijvingen zijn lopende via onze website:

Voor info en inschrijving eerste communie klik HIER!
Voor info en inschrijving vormsel klik HIER!

18 Juni Kruispuntviering en dankviering voor vormelingen en eerste communicantjes in de basiliek

foto’s onderaan!

Ook vandaag was het een stralende dag!!!
Zowel de eerste communicantjes als de vormelingen waren welkom in de Kruispunt Viering/Dankviering.
Voor de communicantjes was het de gelegenheid om de tweede communie te ontvangen (zoals Pastoor Tom het zegt). 
De vormelingen werden verwacht om te danken dat ze enkele weken geleden het Vormsel mochten ontvangen.  Het geschenk van de Heilige Geest. Door de evangelielezing en tijdens de homilie kregen ze te horen “iets doen voor een ander, komt uit je hart, daar hoef je niets voor terug te verwachten”. 
Pastoor Tom schetste het heel mooi met een tiener die verwacht om centjes te krijgen voor bv. auto wassen, tafel dekken…. Maar groot is de verbazing als mama/papa een briefje terug schrijft, met daarin1000 pampers ververst, zoveel keer naar de hobby’s gebracht en dat alles voor 0 Euro.  Dan beseft de tiener, oh ja, iets doen voor een ander kan vreugde geven, geeft warmte!
Met die boodschap gingen de communicantjes en vormelingen huiswaarts.We hopen dan ook dat ze daadwerkelijk hier iets mee gaan doen!!!

Kruispuntviering Dankviering Mortsel eerste communicantjes en vormelingen

Gedreven, inspirerend, wijs, warm, vol hoop, hartelijk, vol liefde, maar ook heel realistisch…

foto’s onderaan!

Dit is een klein stukje van hoe je onze pastoor Tom kan beschrijven als je hem in de zondagskerken hoort. Ook deze week was dat zo.
Deze zondag was het erg druk in de Heilig-Kruiskerk. Heel wat eerste communicantjes en vormelingen waren gekomen om te danken voor hun feestelijke dag. Het was ook het feest van de Heilige Drievuldigheid.

Pastoor Tom benadrukte dat goede dingen altijd drie aspecten hebben. Ook in de nevendienst voor de kleine kinderen werd daarrond verteld, gewerkt en geknutseld.

De kinderen die speciaal gekomen waren om te danken kregen in deze viering een bijzondere plek. Ze stonden op de eerste rij. De boodschap vol hoop die aan hen werd meegegeven stak ook de kerk aan. Na de viering werd er dan ook door velen gezellig nagepraat in de ontmoetingsruimte bij een frisdrank of een glaasje frisse wijn. Wat wil je op zo’n zonnige dag.

Zeker nog een dikke dankjewel aan onze muzikanten en ook dankjewel aan Christophe na 7 jaar inzet als vormselcatechist.

De foto’s vertellen de rest.

Proficiat aan alle Vormelingen van Mortsel en Edegem

Op 20 mei mochten onze vormelingen in een stralende zon hun dag beleven. Ze werden gevormd door onze vicaris Wim Selderslaghs die voor iedereen een persoonlijk woordje klaar had. Een dikke proficiat aan allemaal. We hopen jullie nog vaak in onze kerkgemeenschap te mogen ontmoeten!

foto’s van Bert Bloemen

VORMSEL EDEGEM

Zaterdag 20 mei, kwart voor tien, de 64 kandidaat-vormelingen stromen binnen in de Crypte.

Na nog een korte zangstonde waren ze om half elf klaar voor het grote moment.

De ene was al wat zenuwachtiger dan de andere, het blijft (blijkbaar) telkens spannend, maar Vormheer Vicaris Wim Selderslaghs stelde hen voor het binnenwandelen allemaal gerust.

“Er kan niks fout gaan, jullie gaan dat allemaal zeer goed doen”, zei hij tot hen.

De Basiliek zat bomvol met ouders, broers, zussen, peters, meters, grootouders, andere supporters, zij waren er allemaal om hun kind te steunen bij dit belangrijk moment in hun weg naar volwassenheid. Ja, ze zijn tussen 11 en 12, geen kinderen meer, maar halverwege tussen klein en groot.

Toen de Vormheer door handoplegging de gave van de Geest aan ieder van hen meegaf, kon je een speld horen vallen.
Ook tijdens de homilie was het in die volle kerk stil, iedereen luisterde aandachtig naar wat de Vicaris te vertellen had.

Deze dag waren er ook twee vormelingen jarig, ze kregen van de Vormheer een extra geschenk.  Ze mochten samen met alle andere 62, de naam Christus aan hun voornaam toevoegen.  Christus, de gezalfde, ook zij werden vandaag gezalfd met chrisma en worden zo doordrongen van de Heilige Geest.

Na het slotlied “Gaudeaumus hodie!”, wees blij vandaag om zoveel mooie dingen die ons gegeven zijn, wandelden de 64 vormelingen naar buiten.

Een stralende zon was van de partij, zo was de warmte van de Heilige Geest vandaag aanwezig op hun pad.

Wij, de catechisten, hopen dat die warmte, dat vuur, mag blijven branden in hun hart!!!

Dankmoment misdienaars

Op woensdag 17 mei wilden we onze vormelingen bedanken voor hun trouwe dienst als misdienaar. Het ging om de kinderen die meer dan de gevraagde drie keer misdienaar waren geweest of misdienaar waren geweest in de diensten van de Goede Week.  

We zijn samen met een groep van 16 kinderen naar het Trampolinepark van de “Level Up Leisure & Sports” in Edegem geweest. 

Pastoor Tom trakteerde ons met een hapje en drankje. Na het trampolinespringen hebben we nog leuke kring- en tikspelletjes gespeeld.  

De sfeer zat goed. Dit hoefde niet de laatste keer te zijn. De vormelingen zijn altijd welkom om nog een keer te helpen in een eucharistieviering.  

Nogmaals bedankt voor jullie superfijne inzet en hopelijk tot weerziens. 

Pastoor Tom, Sandra Elpers en Michiel Cauchie 

Gezinsdag vormelingen Mortsel

De vormelingen van Mortsel hadden op 23 april hun belangrijke gezinsdag.

Samen gingen ze vanuit hun hoofdkwartier (OLVE) op ontdekkingstocht. Voor die tocht had de catechistenploeg gezorgd. het was niet alleen een ontdekking van de opdrachten, maar ook het ontdekken van wie jij als gelovig mens wil zijn. Dat bereidde hen voor op de namiddag. Dan zouden ze van pastoor Tom het kruisje ontvangen dat ze op hun vormsel 20 mei dragen.

In de namiddag kwamen de ouders meedoen. Pastoor Tom leidde een Quiz over de dingen die de kinderen doorheen het jaar hadden geleerd. Het werd een gezellig en uitdagend moment.

Nadien waren alle vormelingen terug van hun ontdekkingstocht en werden ze met hun ouders bijeengebracht om samen het kruisjes moment te beleven. Pastoor Tom zegende de kruisjes en ieder mocht zijn/haar kruisje komen halen. Dat was een bijzonder moment.

Dan werd er samen spaghetti gegeten. Daar hadden heel wat vrijwilligers de hele dag aan gewerkt. Het werd een gezellige boel. Iedereen hielp de zaal opruimen.

Het werd een fijne dag. Nu Hop naar het vormsel op 20 mei!

Dank aan alle ouders die meededen. Jullie geven waarde mee aan je kind. Daar doen we het samen voor.

Dank aan alle Catechisten voor weer een jaar inzet, vergaderen, catechesemomenten, vieringen begeleiden en nog veel meer.

Dank aan alle vrijwilligers om deze dag te helpen realiseren. Zonder jullie kon dit niet. En ja… Sommigen staan niet zo graag op de foto omdat ze bescheiden werkers zijn, maar jullie zijn goed waard.

Dank aan pastoor Tom. Inspireren, helpen en zelfs opruimen. Waar jij allemaal niet opduikt.

OPROEP: Wil jij misschien mee helpende hand zijn of catechist? Neem gerust contact op.

Vormelingendag Edegem

Wie kent ze nog ?  De tien geboden ?

Bovenal bemin één God.
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Heilig steeds de dag des Heren.
Vader, moeder zult gij eren.
Dood niet, geef geen ergernis.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Vlucht het stelen en bedriegen,
ook de achterklap en ’t liegen.
Wees steeds kuis in uw gemoed
en begeer nooit iemands goed.

Rond deze geboden bouwden we de vormelingendag in Edegem op.  Een combinatie van gebed, spel, nadenken en zingen.

Het Onze Vader werd in dialoogvorm gespeeld door Gert en Arthur.  Gert als 12 jarige jongen, die bidt tot God (Arthur). God die dan telkens duidt wat elke regel van het Onze Vader eigenlijk betekent . De kinderen waren muisstil.

Voor hun ouders mochten de kinderen een mooie tekst op een steen schrijven of iets tekenen.

In trefbal (dood niet) en dassenroof (vlucht het stelen ..) konden de vormelingen hun energie kwijt.

Respect voor elkaars zijn, geloof en eigenheid drukten de vormelingen uit aan de hand van getrokken kaartjes.

Met het verhaal over Zacheüs creëerden we opnieuw een rustpunt in de dag en leerden we nooit iemands goed te begeren, maar ook dat Jezus mensen steeds opnieuw kansen geeft om erbij te horen en goed te doen.

Door scheldwoorden te analyseren , zochten we de goede eigenschappen van mensen op en door een scrabble te leggen dachten we na over “de dag des heren”.

Uiteraard was er ook een elf-uurtje met koek en drank en lunchten we samen.

Na de zangrepetitie kwam pastoor Tom nog langs en kijken we nu met nog meer enthousiasme uit naar het Vormsel op 20 mei.

Edegem: Vormelingen – misdienaars – Palmzondag

Vandaag was er de start van de Goede Week. Deze begint met Palmzondag. Onze vormelingen, misdienaars, namen om 9.30u in een goed gevulde basiliek deel aan deze plechtige viering. Er was bij het begin een kleine processie, met wijding van de palmtakjes, met veel aandacht werd er geluisterd naar het Lijdensverhaal.

Zo komen we weer een stapje dichter bij Pasen. Maar ook komt de grote dag van het Vormsel naderbij.

Na nog een vormelingendag, en een generale repetitie, is het op zaterdag 20 mei het moment waarop de jongens en meisjes zelf beloven om verder op stap te gaan met Jezus.

In Edegem is de viering in de voormiddag, in Mortsel zijn er in de namiddag twee vieringen.
Wij, de catechisten, kijken samen met de vormelingen uit naar die bijzondere dag.