Category Archive themaviering

Laatste keer Oosterhuis

Naar aanleiding van het overlijden van Huub Oosterhuis, met Pasen 2023, organiseerden wij een reeks themavieringen rond het repertoire van een van de grootste religieuze dichters van ons taalgebied. Verschillende liederen uit het repertoire van Rabboeni passeerden de revue. Op 9 juni willen we jullie uitwuiven met een zegenwens. 

In dit bijna frivole lied moet je haast op zoek gaan naar de religieuze bodem.  Het zegt iets over onze gefragmenteerde aandacht, de twijfel waar we onze prioriteiten moeten leggen.  Over de waan van de dag enerzijds en Gods aanbod om Hem als waarheid te aanvaarden anderzijds. Doorheen al ons gepruts klinkt een bijna geruststellende bemoediging van Godswege: Mensen, veel geluk!

De themaviering gaat door in Heilige Familie Edegem op 9 juni om 11.15 u.  Wie een keertje de sfeer wil opsnuiven in Rabboeni: we oefenen om 10 u stipt.

De geloofsavond waarin we het thema samen verkennen is diezelfde week, op dinsdag 4 juni om 20 u in de 72 (Vestinglaan 72, Edegem).

Wonen, overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis,
vallende sterren en schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan.
Mensen, veel geluk.

Wonen, overal nergens thuis.
handel en wandel en huis na huis.
Leven en bidden op waarheid en waan,
wagen en winnen en verder gaan.
Mensen, veel geluk.

Wonen, overal nergens thuis,
aarde mijn hemel, mijn vaders huis.
Stijgende sterren, de lach van de maan,
mensen die dromend een stem verstaan.
Mensen, veel geluk.

Film

Wil jij zien hoe onze pastorale eenheid bruist van leven. Hoe wij trachten een levende gemeenschap van Christenen te zijn? Bekijk dan zeker deze film die we lanceerden op de toekomstavond van 29 april. De film werd samengesteld uit beeldmateriaal dat door talloze vrijwilligers werd aangebracht. Waarvoor dank. Ons archief groeit; Heb jij beeldmateriaal? Stuur het gerust door. Ook ons archief is een levend archief.

Geniet ervan!

Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan

De volgende themaviering valt op 12 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Huub Oosterhuis vatte heel de paas- en pinksterperiode samen in dit lied:

Op de voorbereidingsavond van 16 april maken ook wij onze samenvatting van ons paasgeloof en zoeken wij antwoorden op die grote pinkstervraag: hoe kan de Geest het aangezicht van de aarde vernieuwen en hoe kunnen wij ons door Hem laten raken?

Welkom ‘in de 72’ (Vestinglaan 72, Edegem) op dinsdagavond 16/4 om 20 u.voor deze boeiende geloofsuitwisseling en op zondag 12 mei om 11.15 u.  in de kerk van Heilige Familie voor de themaviering (eucharistie). Wie graag eens komt proeven van de zang in het Rabboeni-koor: we oefenen om 10 uur.

Dat Hij verrezen is ten derde dage
vroeg in de morgen, donker was het nog;
Jezus van Nazareth die werd gekruisigd,
wat zoekt gij Hem te midden van de doden?

Dat Hij door dichte deuren binnenkwam,
‘Gezegend die niet zien en toch geloven;’
dat Hij hun veertig dagen lang verscheen
en met hen at ten teken dat Hij leefde.

Dat Hij van af de berg ten hemel voer,
dat toen de Vijfigste gekomen was,
zijn leerlingen rondom één tafel waren
en plotseling geschiedde uit de hemel –

Zoals aan Mozes in een storm van vuur
werden die dag de Tien Volkomen Woorden
in alle talen te verstaan gegeven
aan alle volkeren onder de hemel.

Deze en nog veel andere verhalen
doen over Hem de ronde, waar of niet.
Zouden zij alle opgeschreven zijn,
de wereld was te klein voor zo veel boeken.

Meer dan verhalen bleef er van Hem over,
nog: mensen die Hem nooit hebben gezien
maar werden aangeraakt door zijn verschijning
en Hem aanvaarden als hun groot verhaal.

Zijn woorden over liefde bleven over.
En mensen die naar deze woorden leven.
Kom, Geest vernieuw het aangezicht der aarde,
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan.

THEMAVIERING VAN 14 APRIL: Belofte van leven

Pasen is ons grootste feest. Maar als we op straat zouden aangesproken worden door pakweg een Hindoe, die ons zou vragen wat Pasen precies betekent, dan zouden we misschien last hebben om het uit te leggen.

Huub Oosterhuis spreekt in termen van belofte: een wenkende hand die de doden doet opstaan. En hij maakt de link met het Oude Testament. Hij laat ons zingen over de woestijn die begint te bloeien en over leven gevend water uit de rots. De tweede strofe beschrijft de vreugde van de gedeporteerden in Babylon, die eindelijk terug naar huis mogen.

Rond dit lied bouwen we de volgende themaviering, in Heilig Familie op 14 april om 11.15 uur. Het koor Rabboeni werkt mee aan deze viering. Het doet ons plezier dat een aantal mensen uit de pastorale eenheid de weg vinden naar Elsdonk, elke tweede zondag van de maand. Verscheidenheid in stijlen maakt ons liturgisch aanbod rijker.

De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht,
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
Schietend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen,
die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Een themaviering rond het onrecht in de wereld

In de veertigdagentijd steken we als christenen een tandje bij.  Het is een tijd van herstel.  We proberen de relaties weer zuiver te krijgen: met God, met mekaar, met de wereld om ons heen.

Het is een tijd van gebed, verzoening en soberheid.

Het is ook een tijd van solidariteit met mensen in nood. Broederlijk Delen legt al lang niet meer alleen de focus op centjes geven aan de armen. De structurele problemen van boeren in het Zuiden zijn maar een voorbeeld van het vele onrecht dat mensen treft.

Oosterhuis schreef er een beklijvende tekst over. Daarrond willen we de Themaviering van 10 maart in Heilige Familie vorm geven. Deze eucharistieviering met het Rabboeni-koor begint om 11.15 u.

De voorbereidingsavond valt op dinsdag 27 februari om 20 u. in de Vestinglaan 72.  We gaan op zoek naar de bijbelteksten waar Oosterhuis naar verwijst en we wisselen errond uit bij een hartverwarmend kopje thee. Het is een donkere tekst vol boosheid.  Aan ons om er de hoopvolle boodschap in te zien.

Graag een seintje als je komt: peter_devriendt@icloud.com of 0475 87 45 37.

Er schreeuwt een mens onrecht,
de schreeuw van de hongersnood.
Er werd op hoog gezag besloten:
een deel der mensen hoeft geen brood,
opdat wie rijk is rijk kan blijven leven,
wie heeft, hem wordt gegeven
Onrecht!
En de rest mag dood.
 
Het gaat als vuur, onrecht
Het blakert de steden zwart.
Maar jij woont in gekoelde tuinen,
met blinde muren om je hart.
Je leert de sterken op de zwakke jagen,
je leert ze zich gedragen.
Onrecht!
Als een ras apart.
 
Dit is jouw uur, onrecht.
Geen God die nog hoger scoort.
Je hebt al haast de hele wereld,
alleen nog niet het laatste woord.
Dat staat met licht geschreven in de geesten,
van mensen niet van beesten.
Onrecht.
En dat plant zich voort.

PAROCHIE HEILIGE FAMILIE Themaviering 11 februari

Ubi caritas et amor, Deus ibi est: de meesten onder ons hebben dan misschien geen Latijn gestudeerd, maar dit zinnetje kennen we allemaal uit het bekende Taizé-liedje. ‘Waar dienstbaarheid is en liefde, daar is God.’

Huub Oosterhuis schreef er een mooie variatie op:

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Laat ons verheugd en vol ontzag voor Hem

zingen dit lied, voor Hem die leeft.

en dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Op deze plaats bijeengekomen

laat ons nu één van geest zijn, onverdeeld van hart.

Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.

Dat in ons midden liefde woont, God zelf.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Mogen wij zien, met allen die al daar zijn,

verheerlijkt in het licht, uw aangezicht,

onmetelijke vreugde, zekerheid

waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Rond dit lied bouwen we de volgende themaviering van zondag 11 februari om 11.15 uur in Heilige Familie. Hartelijk welkom.

Samen het geloof delen: Voorbereiding Themaviering

Op dinsdag 9 januari houden we een geloofsavond ter voorbereiding van de Themaviering van 14 januari op Heilige Familie.  We lezen dan het evangelie van de Doop van de Heer.
Een mooi thema voor een Nieuw Jaar, want het gaat over de vier elementen: aarde en vuur en water en lucht.
Geworteld, aangevuurd, gezuiverd, begeesterd, het zijn belangrijke woorden voor ons leven en voor ons geloof.  Huub Oosterhuis geeft de vier elementen een mooie christelijke hertaling in ons themalied voor deze viering.

Wie mee wil komen proeven van deze geloofsuitwisseling is hartelijk welkom in de Vestinglaan 72 in Edegem.  De avond begint om 20 u. Even aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn: peter_devriendt@icloud.com 

De eucharistieviering zelf gaat door in de kerk van Heilige Familie op 14 januari om 11.15 u. Het Rabboeni-koor wordt dan al versterkt, omdat we in deze viering ook al heel wat liederen voor de televisieviering zingen.

Het water is bekend, het oudste element,
waar men zich keert of wendt, het water was er eerder.

De wind is hier en daar, zo onberekenbaar
als God zich openbaart, de wind, de geest des Heren.

Uit aarde ben ik hier, God is een stralend vuur,
o elementen alle vier, wie zal de wereld winnen?

Wie nieuw geboren wordt, water en geest en woord,
wie nieuw geboren wordt, die gaat de toekomst binnen.

Geboren uit de doop, in hoop en in geloof,
een nieuwe levensloop om liefde te bewijzen.

Uit water en de wind, geboren als een kind
Getogen tot hij vindt: een land om in te huizen.