Category Archive Vieringen

Basilicakoor, een nieuw hoofdstuk

Het Basilicakoor zingt al 58 jaar en gedurende  deze periode verzorgden we met heel veel plezier de vieringen in de Basiliek en ook (ver) daarbuiten. We brachten vele kerstconcerten, zongen ‘onvoltooid landschap’, een vredesoratorium n.a.v. de herdenking van de Groote Oorlog, we maakten heerlijke buitenlandse reizen, kortom we beleefden heel veel plezier aan het samen zingen.
We begonnen met Laurent die ons meer dan 40 jaar met vaste hand dirigeerde.
Nadien volgde Michiel die na enkele jaren het dirigeerstokje doorgaf aan Kathleen.

Acht jaar zingen we nu onder leiding van Floris Lammens. U hoorde ons opnieuw verbeteren, Floris legde de lat dan ook behoorlijk hoog voor ons.
We zongen vòòr corona, we zwegen tijdelijk tijdens corona. We zongen met mondmaskers, 2 meter uit elkaar maar dan was ons lokaal te klein. Dan maar zingen in de kerk, lekker koel en fris in de zomer maar zo ongelooflijk koud in de winter. Maanden hebben we onze stembanden warm gezongen in een kerk van 4°C en 10°C!
Maar aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg een einde.
Floris zoekt andere horizonten op en daardoor zal de basiliekviering van 23 juni zijn laatste ‘wapenfeit’ samen met het Basilicakoor zijn. We zullen dan ook met pijn in het hart maar met een orgelpunt afscheid nemen van hem.

Vanaf september, zal het koor een andere weg inslaan. We focussen ons niet meer in de eerste plaats op de eucharistievieringen. We maken een doorstart met Lucas die samen met ons een nieuwe muzikale weg zal gaan.
We moeten uitzoeken wat onze toekomst zal zijn. Dat we blijven zingen is wel duidelijk maar 13 eucharistievieringen is echt van het repetitie-goede teveel omdat we uiteraard niet elke keer dezelfde liederen willen brengen. De druk op de koorleden werd te hoog, vakantieplanningen werden geregeld in de war gestuurd door een nakende uitvoering.
Maar we laten de band met de Basiliek niet los.
Met heel veel plezier zullen we de jaarlijkse basiliekviering blijven opluisteren.
We hopen dat u allen genoten hebt van onze klanken en we komen elkaar wel ergens tegen, met of zonder noten.

5 jaar Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena Feest in volle gang

Ons feestjaar is halfweg.  Een kleine terugblik én een overzicht van wat we nog tegoed hebben.

De VRT kwam al twee keer langs. Vanuit onze beide zondagskerken Heilig Kruis in Mortsel en de Basiliek van Edegem bereikten we tienduizenden mensen via radio en televisie. De derde viering op 29 september zal waarschijnlijk plaats ruimen voor de uitzending van de mis in Koekelberg bij het pausbezoek.

Onze vrijwilligers werden verwend op februari. De ingrediënten zijn bekend: fijne animatie, een bevlogen speech van pastoor Tom en een overdadig dessertenbuffet, verzorgd door ouders van communicanten en vormelingen. Het was een fantastische avond, waar velen stilaan het gevoel kregen dat we samenhoren.

Onze pastoor Tom is tien keer zo oud als onze pastorale eenheid. Piepjong dus. Een vat vol energie, maar toch iemand die Abraham heeft gezien. Op 16 maart vierden we niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn twintigjarig priesterjubileum.

Meimaand Maria-maand. Op 18 mei smeerden 40 deelnemers hun kuiten in voor een bedevaart naar Scherpenheuvel. 32 kilometer vanuit Aarschot, 10 kilometer vanuit Zichem of 60 km met de fiets. Aankomen deden ze allemaal. Het stramme gevoel ’s anderendaags varieerde van deelnemer tot deelnemer.

De langste tafel staat deze zomer bij ons secretariaat Johannes XXIII aan de kerk van Heilig Kruis. Op 21 juli is het niet alleen nationale feestdag, maar vieren we ook patrones de Heilige Maria Magdalena. Na de eucharistie van 11 u. schuiven we aan voor een gezellige barbecue aan Johannes XXIII.

De grot van Edegem is een verborgen parel van rust en gebed. Maar het is ook al jaren het decor voor bijbelse vertellingen. Ook dit jaar is iedereen welkom op vrijdag 16 augustus om 20 u. Myriam Liénard vertelt ons het levensverhaal van Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes is verschenen.

Op 23 augustus trekken we weer onze wandelschoenen aan. De zomerwandeling voert ons dit jaar naar de mooie streek rond Bonheiden. We picknicken aan het kasteel van Zellaer en sluiten bezinnend af bij de zusters van de abdij van Bethlehem.

Op 15 september volgt dan de apotheose van dit feestjaar. Dan vieren we in de basiliek onze 5de verjaardag. Met een stevig gelegenheidskoor, workshops vooraf, infostandjes en allerlei lekkers na de viering. We starten om 9.30 u., de viering is om 11 u. De andere parochies sluiten aan en er zijn geen andere vieringen dat weekend.

Kruispuntviering met dankviering van de Eerste Communicantjes

Het was een opgewekte viering waarbij de kinderen die net het eerste communie deden actief betrokken waren. Pastoor Tom vertelde op zijn eigen vlotte en gevatte manier over de dag van God. De dag dat we samen komen om ook onze tweede, derde, vierde en zelfs onze 5000ste communie te vieren.

Er was, zoals in elke kruispuntviering, ook een nevendienst waar de kleinere kinderen het verhaal uit de bijbel op hun niveau aangeboden kregen en dat enthousiast tot een grote tekening verwerkten.

Er werd op het einde van de viering ook gezongen en geapplaudisseerd voor Denise W. Deze dame die nog regelmatig mee komt vieren in onze kerk werd met haar 108 jaar deze week de oudste Belg; en ze woont nog steeds zelfstandig.

Na de viering werd er enthousiast en gezellig bijgepraat in de ontmoetingsruimte met koffie, frisdrank en koekjes. Dat wordt een goede gewoonte. De kerkgangers zijn bij elkaar betrokken en de warmte van zo’n moment is moeilijk te beschrijven.

Laat het een teken zijn dat de zon scheen toen we allemaal vertrokken.

Dank aan iedereen die meehielp aan deze viering en nevenviering. Dank aan de muzikanten. Dank aan pastoor Tom. Het was een inspirerende viering!

Vormsel 2025. Inschrijven kan NU!

Een maand geleden vierden we het Vormsel in Mortsel en Edegem.

Het schooljaar loopt stilaan ten einde en dan wordt het tijd om de inschrijving voor het nieuwe werkjaar 2024-2025 aan te kondigen.

Heb je een kind dat geboren is in 2013 of in september naar het zesde leerjaar gaat, dan kan zij of hij de voorbereiding naar het Vormsel volgen ofwel in Edegem ofwel in Mortsel.  Afhankelijk van de school of de woonplaats.

De voorbereiding start met een ouderavond op 19 september.

Inschrijven is reeds mogelijk via https://www.mijnparochie.be/levensmomenten/vormsel

Zowel in Mortsel als in Edegem zijn helpende handen, denkers, doeners, zeer welkom om de catechisten te versterken.

BBQ samen met Maria Magdalena

Midden in de vakantie vieren we feest. Op 22 juli vieren we de naamdag van de patrones van onze pastorale eenheid: de Heilige Maria Magdalena.

Vorig jaar planden we die dag een BBQ; en dit was een schot in de roos. Na de eucharistieviering in de Sint Benedictuskerk namen een 80-tal ingeschrevenen plaats aan een bijzonder lange tafel om te genieten van een heerlijk maal, wondermooie muziek en een uitgebreid dessertenbuffet.

Neen, we moesten niet twijfelen. Dit warm samenzijn moeten we nog eens overdoen, en waarom niet ter gelegenheid van de naamdag van onze patroonheilige ?

Dit jaar houden we de BBQ op zondag 21 juli na de eucharistieviering van 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief gaan we aan tafel aan zaal Johannes XXIII.

We maken een gedeeld buffet. Jij brengt een pasta- of ander slaatje mee. Of je zorgt voor dessert. Wij zorgen voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse altijd een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!.

Muziek brengt vreugde.

Naar jaarlijkse traditie was de accordeon verenging ‘De Nachtegaal’ te gast in de basiliek op 2 juni. Nu ja, we zeggen accordeonvereniging, maar er spelen ook een aantal leden slagwerk, fluitinstrumenten…

Tijdens de viering klonken prachtige stukken en ook het bekende ‘Lief vrouwke ik kom niet om te bidden’ herkenden we meteen. Meteen na de viering was er nog muziek op het voorplein van de basiliek en die was zo aanstekelijk dat enkele dames en zelfs de misdienaar ijverig aan het dansen gingen.

Hartelijk dank aan de nachtegaal!

Tv-viering: de reacties blijven binnenstromen…

Het is bij een radio- en tv-viering gebruikelijk dat mensen mogen reageren. Daarom wordt erb voor deze gelegenheid een telefoonnummer en een mailadres aangeboden; Michéle was niet in de viering maar zat paraat aan de lijn en aan de computer om de reacties op te vangen en met mensen over de viering een praatje te maken.

men had ons gezegd dat er slechts enkele (max 4) reacties zouden komen, maar ook nu blijkt dat bij ons net iets anders te gaan. Hieronder een kleine bloemlezing:

Reacties per SMS of in de voicemail

 • Bedankt voor de mooie viering, maar vooral voor je inspiratievolle en verhelderende preek ! . Een verademing ! Doe zo voort en laat je niet ontmoedigen’ – een kijker .
 • Goed… maar aandeel vrouw ? Engelse liederen: waarom  ? / 2 Marialiederen op feest van God?
 • pastoor Tom, proficiat en dank ! proficiat voor het koor en uw homilie ! De viering bekeken en de homilie herbeluisterd! Dank : Guido en Micheline uit Astene
 • priester Tom Schellekens: gefeliciteerd met de manier waarop u het onderwwerp H Drievuldigheid  menselijk hebt gebracht ; ik ben 80 jaar en voor het eerst kan ik mijn plaatsje daarin vinden . Bedankt!
 • proficiat voor deze pastoor: gedreven, gemotiveerd, uitnodigend, welbespraakt, enthousiasmerend ; ze zouden ook elke zondag O.L.Vrouw van Vlaanderen moeten zingen; de basiliek is een Gods tehuis en mag nooit verloren gaan.
 • Wij hebben genoten van de fijne dienst – hartverwarmend

Reacties per telefoon (een selectie)

 • vrouw 88 jr : waarom werd er niet gebeden voor het herstel van de vrede in Ukraïne ?  Samen bidden werkt immers krachtig ?
 • formidabel – proficiat aan de pastoor . We voelen ons aangesproken ; kunnen we copy van de homilie en van de ganse viering bekomen – duizend keer bedankt !
  Jozef D C
 • Maria T uit Membrugge: proficiat aan pastoor Tom Schellekens  voor zijn duidelijke preek.  Het was een mooie viering met jonge misdienaars; veel volk, een levende kerk !
 • Fijne dienst – rustige en duidelijke voorganger –  koor –  fijn ! (anoniem)
 • Kan ik de tekst van de homilie bekomen – inspirerend ! ‘ge zijt nen engel’ Jan I.
 • De homilie was heel mooi : kan ik kopie hiervan / en van het gebed : geestelijke communie : Joris H. uit Mechelen
 • Prachtig – uitzonderlijk mooi / Mag ik voor ons koor Cantate uit Heusden-Zolder de liederen : intrede- alleluia-lam gods – slotlied ?  Alfons A. Heusden Zolder.

Reacties per mail

 • Mijn vrouw en ik ( 80 ) volgen reeds lang de zondagse eucharistie  op TV . ’t was zeer verzorgd; we waren getroffen door de rijke tekst en de homilie ; kunnen we kopie van de inleiding, voorbeden, slotlied en homilie ? Moedig volhouden ! familie A.-V.O. Temse
 • Zeer mooi ! zeker te herhalen
 • Dank voor de viering ! kent iemand pastoor Louis Geraerdts ? Maria L.

Hieronder kanje de viering nog terug bekijken; Met dank aan de VRT voor de opname.

Sint-Bernadette Feest

Op zondag 16 juni 2024 gaat ons jaarlijks parochiefeest door.

Na de misviering om 9u45 voorgegaan door Pater Gust Koyen is er een kleine receptie voorzien.

Nadien feesten we verder in het Atrium.

Inschrijven voor het kaas en vleesbuffet kan nog ( zie inschrijvingsstrook)

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten.

Parochieteam Sint-Bernadette

Aanmelden kan in de sacristie na de zondagviering of bij Walter Geluyckens 0494 44 82 53 tot en met 10 juni. Inschrijven kan via deze inschrijvingsstrook. Klik HIER!

Tweede televisieviering in de basiliek: Wat een feest…

For the beauty of the earth,
for the glory of the skies
for the love which from our birth
over and around us lies:
Lord of all, to Thee we raise
this, our joyful hymn of praise.

Voor de schoonheid van de aarde
voor de glorie van de hemelen
voor de liefde die ons toevalt
vanaf onze geboorte,

Heffen wij U, Heer dit loflied aan.

Zo klonk het vreugdevolle lied van John Rutter na de communie van onze tweede televisieviering.

Een woord van dank is op zijn plaats, niet alleen aan de drie-ene God, die we vandaag vierden, maar ook aan al wie voor een tweede keer onze pastorale eenheid liet schitteren voor de tienduizenden kijkers en luisteraars over heel Vlaanderen.

Bedankt pastoor Tom, voor je heldere predicatie en je warme manier van voorgaan.  Bedankt Peter en Jo om de viering mee samen te stellen. Bedankt lector Bart voor je waardig voorlezen en voorbidden, bedankt koster Nicole en de misdienaars.  Bedankt André, voor alle logistieke zorgen.

Bedankt aan Mia en de cateringploeg om de mensen van de VRT te verwennen en om achteraf de aanwezigen te tracteren op koffie en cake.

Bedankt Michèle, om ook deze keer de telefoon en e-mailpermanentie te houden voor reacties van kijkers en luisteraars.

Bedankt, Luk om het mejestueuze orgel op deze manier te laten jubelen en juichen.  Bedankt Floris en de leden van het Basilica-koor.  Jullie hebben er een waar feest van gemaakt. Het was jullie voorlaatste viering.  Het einde van een tijdperk, het maakt ons ook verdrietig en bezorgd, maar wat een manier om af te sluiten!

Onze grootste dank gaat uit naar de  tientallen mensen die de oversteek maakten van hun eigen parochie naar de Basiliek. Hopelijk groeit het inzicht dat we dit vaker mogen en moeten doen.  Want ook op deze manier bouwen we aan de toekomst van onze pastorale eenheid.

Wil je de viering (opnieuw) bekijken? Kijk onder de foto’s.

Onze derde televisieviering was gepland op 29 september.  Graag ruimen we plaats voor paus Franciscus die die zondag hoogstwaarschijnlijk een viering zal voorgaan in Brussel. De mensen van de VRT vragen ons toch om stand-by te zijn, voor het geval de paus last-minute zijn bezoek aan België zou moeten afzeggen. Dat zijn vele uren werk. Maar ook dat is dienstbaarheid.

Er kwamen heel wat reacties binnen op de viering. Een overzicht vind je HIER!

Vurig Verbonden met 80000 kijkers

De “vier de zondag” van mei viel samen met de tweede TV-mis die rechtstreeks uitgezonden werd vanuit onze PE, meer bepaald vanuit de basiliek van OLV van Lourdes.

Vanzelfsprekend sloten we aan bij deze feestelijke viering. Daarover lees je meer in een ander artikel in deze editie.

Ondanks de regen bleven velen na de viering napraten bij een drankje en een gebakje, mee verzorgd door de mensen van IederEEN vurig verbonden. Is het een dooddoener te zeggen dat de televisie blijkbaar mensen samenbrengt?

Na de picknick in de voorhal van de basiliek stond nog een Mariawandeling op ons programma.

En kijk, langzaam maar zeker priemde de zon doorheen de zware regenwolken. In de loop van de wandeling kregen zelfsmeer en meer jassen en truien een plaatsje in de tassen, op de arm of rond de heupen.

Onderweg kregen we leuke opdrachten (soms ook doordenkers!) gebaseerd op de woorden van het Weesgegroet. Bij elke opdracht konden we een kraal verdienen waarmee we  bouwden aan een tientje van de rozenkrans. We eindigden met een gebed en lied rond het Mariabeeld in de tuin van WZC Immaculata. Het kon niet beter passen als afsluiter.

Toch kreeg de wandeling nog een staartje. Niemand kan immers door de Onafhankelijkheidsstraat passeren zonder halt te maken bij Sint… sorry Glacé Jozef.

En  geloof het of niet: zodra de ijsjes op waren, pakten zich dreigende wolken samen boven Edegem en Mortsel en kregen we een kanjer van een onweer te verwerken. Maar dat deerde ons helemaal niet want we hadden er weer een fijne “vier de zondag” op zitten.

Op 23 juni hebben we alweer de laatste “vier de zondag” van dit werkjaar. Daarover meer in een volgende editie.