Category Archive verkondiging

Vertellen op vrijdag

De grot van Edegem is een verborgen parel van rust en gebed. Maar het is ook al jaren het decor voor
Bijbelse vertellingen.

Locatie: in open lucht, aan de Grot te Edegem, Hovestraat
Tijdstip: 20.00 u.

Geen inschrijving nodig

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

Adem- tocht

Adem- tocht is een christelijke spiritualiteitsbeweging voor 60-plussers.

Zij wil in maandelijkse bijeenkomsten haar zoektocht, inzichten en ervaringen delen door in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging te reflecteren en te luisteren naar elkaar.
Levens- en zinvragen klinken na het pensioen immers indringender dan ooit .

Herken jij jezelf bij volgende vraagstellingen:

  • Hoe beleef jij het ouder worden ?
  • Hoe geef jij relaties gestalte ?
  • Hoe weerbaar zijn onze kinderen en kleinkinderen in deze snel veranderende wereld ?
  • In wie en waarin geloof jij en welke bronnen boor je  aan ?
  • Hoe sta jij als christen tegenover maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover kerk, tegenover andere culturen en levensbeschouwingen . ?
  • Welke keuzes maak je ? 

Zo ja, dan ben JIJ  van harte welkom op onze maandelijkse bijeenkomst . In een klimaat van vertrouwen en vriendschap luisteren we naar elkaar, weten wij ons beluisterd en staan we opener, rijker en sterker in het leven!

Thema’s worden aangereikt in het driemaandelijks tijdschrift Adem-tocht.

Wij starten een nieuw werkjaar op vrijdag 27.09.’24 van 09.30 tot 12 u en komen vervolgens telkens de laatste vrijdag van de maand samen op een locatie in Edegem  : 25.10 – 29.11 – 27.12.2024 en 31.01 – 28.02 – 28.03 – 25.04 – 30.05 -en 27.06.2025.

Vooraf inschrijven is wenselijk :

Het team van Adem-tocht Edegem :
Priester Bert, Jozef, Marcus en Michèle

De parabel van het mosterdzaadje nodigt ons uit om in volle vertrouwen zèlf zaadjes te planten .

Zovele zaadjes, diep in ons- onze talenten en gaven – wachten geduldig om tot ontplooiing te komen . En niet alleen mosterdzaadjes ! Ook zij die pittige kruiden voortbrengen, of welriekende bloemen die bijen en vlinders aantrekken of zaden die uiteindelijk vruchten voortbrengen, ja zelfs uitgroeien tot een trotse zilverberk of een stoere eik, wachten hoopvol tot wij ze planten .

En als de zaadjes uiteindelijk wortel schieten in ons bestaan, dan voelen we vaste grond onder de voet, dan gaan we aarden en verbonden leven met moeder Aarde, met onszelf, met onze naasten en met God . Want wortels raken elkaar en zorgen voor verbondenheid . Het woord religie is hiervan afgeleid . Zo kunnen we groeien tot een warme gemeenschap waarin we elkaar vertrouwen, onszelf mogen zijn, goede en kwade dagen delen en elkaar onze (geloofs-)twijfels kunnen uitspreken .

Zo geven we daadwerkelijk gestalte aan ons geloof en groeien we naar een missionaire catechetische geloofsgemeenschap toe .

In onze PE heeft de werkgroep Volwassenverkondiging een heel scala activiteiten in de aanbieding die ons kunnen helpen bij het planten van deze zaadjes . Er werd zowaar een zaaikalender opgesteld met maandelijks meerdere activiteiten die geloofsoverdracht, -kennis en -verdieping stimuleren .

Iedereen is hier van harte welkom . Er komen gespreksavonden rond thema’s als : Wie is Jezus ? -hoe leer ik bidden ? -hoe raak ik wegwijs in de Bijbel ? – wat is de betekenis van het sacrament van het doopsel ? –  wat is de orde van dienst van een eucharistie ? -hoe is ons kerkgebouw opgebouwd .

Na een gemeenschappelijke inleiding worden deelgroepjes gevormd met bvb ouders van vormelingen, 1e communicanten, leden van een voorgaande Alpha-reeks, catechumenen , senioren . Hier kunnen ze dan verder volgens eigen interesses  het thema exploreren  .

Ook voorziet pastoor Tom 3 avonden rond de evangelist Lucas die in het C-jaar veelvuldig aan het woord zal zijn .

Er wordt in Edegem ook een nieuwe Ademtocht-groep opgestart voor 60 plussers . Maandelijks zullen ze samen komen om geloofsitems, bijbelteksten maar ook actualiteit te bespreken .

We willen in onze PE ook verder kennismaken met Maria Magdalena, voorzien een bezinningsdag voor alle vrijwilligers en overwegen een nieuwe bedevaart naar Scherpenheuvel met meditatie en gebed .

De ‘zaaikalender’ van het werkjaar ’24-’25 zal regelmatig worden bijgewerkt . U kan hem telkens raadplegen op de website van onze PE en verder via de Nieuwbrief en onze Krant van Vuur .

Alvast WELKOM
Samen planten wij zaadjes van solidariteit, betrokkenheid, mildheid , vergevingsgezindheid .
Samen groeien wij in geloof en daadkracht . En dat zal te zien en te horen zijn !