Category Archive Van de Paus

Eerste Kruispuntviering scheppingszondag en start van het nieuwe werkjaar HANDEN UIT DE MOUWEN

Wat is er mooier dan een nieuw werkjaar te kunnen beginnen met een boodschap van hoop; Niet zomaar hoop. Dat maakte pastoor Tom de aanwezigen graag duidelijk; Om samen aan de wereld van morgen te kunnen bouwen, moeten onze handen uit de mouwen. Ieder moet zijn/haar bijdrage leveren. Het is tenslotte aan ons om de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare toekomst te geven.

Met de boodschap van de Paus: Laudato Si als thema werd gebeden en gezongen. De kinderen staken in de nevenviering ook de handen uit de mouwen. Het enthousiasme van de gelovigen was al duidelijk bij de vredeswens waar stevig de hand werd geschud als boodschap van vrede en we de verbondenheid van onze gemeenschap echt voelden.
De muziekgroep en zangers maakten het geheel af. Wat een prachtige start voor dit nieuwe werkjaar en wat een opdracht om mee aan de slag te gaan. “ANDERS GAAN LEVEN”

We eindigden met het gebed voor de schepping:

Onze aarde is de “tempel” van Uw liefde
U geeft ons zon en water, wind en voedsel
U omringt haar met sterren en planeten
zoveel schoonheid, zoveel zorg om ons
Was de zon wat warmer of de blauwe lucht verdwenen
dan zouden wij niet leven.
En toch zijn er zovele dagen,
waarop wij Uw “tempel” afbreken,
haar bevroren “vloer” ontdooien,
de” koepel ” van wind en wolken opwarmen
en de “muren” van wouden en bossen vernielen
De armen ervaren onrecht.
De rijken verkwisten
Uw gaven van land en water

En toch glijdt de zon stil de avond in..
en nacht en maan waken over ons
en onze vragen.
En U wacht..
tot wij Uw tempel weer opbouwen..

Bisschopswijding Luc Terlinden

foto Luc Terlinden © Kerknet

In de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen werd op 3 september Luc Terlinden tot bisschop gewijd. Herbeleef de dag in woord en beeld. Kerknet berichtte ruim over deze wijding; Hieronder vind je enkele linken:

 • Luc Terlinden in Mechelen tot bisschop gewijd: Klik HIER!
 • Ontdek het wapenschild van de nieuwe aartsbisschop: Klik HIER!
 • Kardinaal De Kesel in homilie: ‘Een vuur in uw hart dat brandt’: Klik HIER!
 • Aartsbisschop brengt hulde aan Damiaan en kardinaal Danneels: Klik HIER!
 • De bisschoppelijke insignes van aartsbisschop Luc Terlinden: Klik HIER!
 • Terlinden 10de aartsbisschop sinds 1830. Wie waren de 9 vorige?: Klik HIER!
 • Waarom Terlinden de bisschopsleuze ‘Fratelli tutti’ kiest : Klik HIER!
 • Charles de Foucauld, de inspiratiebron van Terlinden: Klik HIER!

Wereld Jongeren Dagen: een rijke ervaring

Alle foto’s en filmpjes van pastoor Tom en enkele jongelui vind je onderaan!

De wereld jongerendagen zijn het hoogtepunt van een proces dat veel langer duurt. Zeker het ontvangende land is jaren bezig met de voorbereidingen. Dat gaat over het aanleggen van het plein voor het slotweekend, maar ook over de vele duizenden vrijwilligers, gastgezinnen, scholen, sportzalen…

Ook de pelgrims zelf bereiden zich vaak voor in gebedsgroepen, met Bijbellezen, activiteiten en ontmoetingen.

In Vlaanderen waren er minstens zes voorprogramma’s waaronder het onze. Na twee voorbereidende weekends zijn we 26 juli vertrokken.

In een eerste beweging hebben we Lissabon bezocht wat vlotter ging zonder de massa. Daarna verbleven we kort in Fatima en Vila Viçoca.

Tijd om terug te keren naar Lissabon voor de eigenlijke wereld jongerendagen. Die bestaan uit een aantal belangrijke ingrediënten en veel ruimte voor ontmoeting en verkenning.

Van Pringels tot de Paus die toekomt…

Vaste stek zijn startviering, ontvangst van de paus, drie voormiddagen met catechese in de eigen taal, Kruisweg… én natuurlijk het slotweekend.

Voor het slotweekend waren we naar verluidt met 1,5 miljoen, in elk geval de massa was immens. De ganse zaterdag komen groepen toe die een plekje zoeken in het toegewezen vak.

Intussen starten concerten en is er een avondwake. Iedereen slaapt op het veld en op zondagmorgen is er de grote eucharistieviering.

Ons programma blijft nog drie dagen. We gaan via Salamanca, Avila en Madrid en keren woensdag laat weer terug.

Tot dan

Een hele ploeg jonge enthousiaste mensen en Pastoor Tom

Onze jongelui stellen het goed op weg naar de Wereld Jongeren Dagen

De sfeer zit er duidelijk goed in; Ze zijn samen op stap met een ploeg uit Brazilië en de Verenigde staten. Er is al heel wat verbroederd en verzusterd.

Wat stond er al op het programma:

 • Woensdag 26 juli vertrek naar Lissabon.
 • Donderdag 27 juli bezoek Lissabon.
 • Vrijdag 28 juli naar Fatima met kaarsjes ‘s avonds
 • Zaterdag 29 juli vervolg bezoek aan Fatima. Na de middag vertrek naar Vila Viçoca.
 • Zondag 30 juli Vila Viçoca
 • Maandag 31 via Evora terug naar Lissabon

Vanaf dinsdag 1 augustus starten dan de Wereld Jongeren Dagen.

Hieronder de foto’s die ons al werden toegestuurd. Je zal begrijpen dat ze het veel te druk hebben om veel foto’s te trekken. Daarvoor is er veel te veel te beleven.

Bisschop, aartsbisschop, kardinaal… waar zitten de verschillen?

Overgenomen van Kerknet

Ontdek wat precies het verschil is tussen een bisschop, een aartsbisschop en een kardinaal.

Bisschop

 • Het wijdingssacrament in de katholieke kerk heeft 3 gradaties: diaken, priester en bisschop. Er is geen hogere wijding dan die van bisschop. Daar ligt de volheid van het wijdingssacrament. Ja, zelfs de paus is gewoon bisschop van het bisdom Rome. De eerste onder gelijken. Bisschoppen kunnen priesters en andere bisschoppen wijden. 
 • Bisschoppen worden beschouwd als opvolgers van de apostelen. Met Pinksteren ontvingen die de heilige Geest om het werk van Jezus voort te zetten door te verkondigen, de sacramenten te bedelen en de kerk te besturen. Dat zijn dan ook de belangrijkste taken van een bisschop. 
 • Ze doen dat autonoom, naar eigen inzicht. Al moet de bisschop wel elke 5 à 10 jaar naar Rome om in collegialiteit te rapporteren aan de paus. 
 • Om tot bisschop gewijd te worden, moet je minstens 35 jaar zijn, minstens 5 jaar priester en een licentie in de theologie, exegese of kerkelijk recht hebben (liever nog een doctoraat). 
 • Na zijn wijding kan een bisschop benoemd worden om een bisdom te besturen, dat wil zeggen de kerk in een bepaalde regio. Dat is een benoeming, die wel kan veranderen. Hij kan bijvoorbeeld bisschop worden van een ander bisdom of een functie krijgen in de Romeinse Curie. Dan blijft hij gewoon bisschop. 
 • Op hun 75ste bieden bisschoppen hun ontslag aan de paus aan. Als die dat ontslag aanvaardt, wordt hij bisschop emeritus genoemd. 

Aartsbisschop

 • Een aartsbisschop is bisschop van een aartsbisdom, meestal is dat het belangrijkste bisdom in een kerkprovincie. België vormt één kerkprovincie met Mechelen-Brussel als aartsbisdom en 7 andere bisdommen die suffragaanbisdommen genoemd worden, de afhankelijke bisdommen zeg maar.  De aartsbisschop is gewoon bisschop in zijn eigen aartsbisdom met de taken die daarbij horen. 
 • Daarnaast is de aartsbisschop meestal ook metropoliet van de kerkprovincie. Dat wil zeggen dat hij waakt over het geloof en de kerkelijke discipline in de andere bisdommen van de kerkprovincie. Niet dat hij daar de baas is, maar hij is wel de eerste onder gelijken. In België is de aartsbisschop meestal ook voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, maar dat hoeft niet. 
 • Er zijn ook titulaire aartsbisschoppen, die dragen de titel van aartsbisschop van een niet meer bestaand aartsbisdom. Een eretitel dus. In de Romeinse Curie werken er nogal wat titulaire aartsbisschoppen. 
 • Wanneer een bestaande bisschop aartsbisschop wordt, ontvangt die geen nieuwe wijding. Want bisschop is en blijft de hoogste wijding. Hij verhuist na zijn benoeming door de paus gewoon van het ene bisdom naar een aartsbisdom. De keuzeprocedure loopt ongeveer gelijk aan die van de keuze van een nieuwe bisschop. Uitzonderlijk kan ook een priester die nog geen bisschop is meteen gekozen worden als aartsbisschop. Die moet dan nog wel bisschop gewijd worden, zoals het geval is met de nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden
 • Aartsbisschoppen die ook metropoliet zijn, dus andere bisdommen overzien, mogen het pallium dragen, een ereteken van witte wol dat om de schouder wordt gedragen. Alleen de paus en metropolieten mogen het pallium dragen. 

Kardinaal

 • Het hoogste trapje in de kerkelijke hiërarchie, onder de paus, wordt ingenomen door de kardinalen. Kardinalen helpen en adviseren de paus bij het bestuur van de Katholieke Kerk. Ze doen dat op drie manieren:
  – Door de paus te adviseren wanneer de paus het College van Kardinalen bij elkaar roept voor een consistorie.
  – Door functies op te nemen in de Romeinse Curie, de ministeries van de kerk zeg maar. Vaak zijn het kardinalen die de topfuncties in de Curie bekleden. 
  – Door deel te nemen aan het conclaaf waarin een nieuwe paus wordt verkozen. Alleen kardinalen jonger dan 80 jaar nemen hieraan deel. Er zijn wereldwijd ongeveer 120 stemgerechtigde kardinalen. 
 • Alleen de paus bepaalt wie kardinaal wordt. Men spreekt van creatie tot kardinaal, dus niet wijding of benoeming. De paus creëert iemand tot kardinaal tijdens een vergadering van alle kardinalen. Dat noemen we een consistorie. 
 • Sinds 1962 zijn alle kardinalen ook bisschop. Wie kardinaal gecreëerd wordt en nog geen bisschop is, moet dus sindsdien eerst tot bisschop gewijd worden. Een uitzondering op deze regel is mogelijk: Gianfranco Ghirlanda werd op zijn 80ste kardinaal gecreëerd. Vanwege zijn leeftijd (toen al +80) werd afgezien van de verplichting tot bisschopswijding.
 • Kardinalen herken je aan hun rode soutane en rode bonnet met drie punten. De rode kleur, scharlaken om precies te zijn, is symbool voor hun bereidheid om hun bloed te vergieten voor de Kerk. 

Luc Terlinden (54) volgt Jozef De Kesel op als aartsbisschop

Overgenomen van Kerknet

Luc Terlinden, de huidige vicaris-generaal voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is vanmiddag voorgesteld als nieuwe aartsbisschop.

Voor het eerst in bijna een eeuw (sinds kardinaal Van Roey in 1926) wordt een priester die nog geen bisschop is, benoemd tot aartsbisschop. Brusselaar Luc Terlinden is dan ook nog niet erg bekend bij het grote publiek. De voorbije twee jaar was hij als vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel de rechterhand van de huidige aartsbisschop, Jozef De Kesel.

Terlinden is de tiende aartsbisschop sinds het ontstaan van het onafhankelijke België. Met de benoeming van Terlinden volgt de Heilige Stoel alvast het principe om afwisselend een Vlaming en een Franstalige te benoemen.

Terlinden is 54 jaar. Dat lijkt jong, maar dat is helemaal in lijn met de leeftijd van zijn voorgangers – Danneels was 46 jaar – en van de aartsbisschoppen die elders ter wereld worden benoemd.


Jongerenpastoraal

Terlinden zette pas na zijn studies economie en na werkervaring in het onderwijs de stap naar het seminarie.

Hij was 31 toen hij tot priester werd gewijd.

Daarna volgde hij een specialisatie in moraaltheologie in Rome. Voor zijn doctoraatsthesis bestudeerde hij geschriften van spirituele meesters als Charles Taylor en John Henry Newman. Hij deed pastorale ervaring op in parochies en de jongerenpastoraal, waar hij een blijvend engagement aan overhoudt voor de Brusselse Marollen en voor jongeren (in de studentenpastoraal in Louvain-La-Neuve en als medeoprichter van Pôle Jeunes XL in Elsene). In 2017 werd hij president van het Franstalig diocesaan seminarie en lid van de bisschopsraad. In 2021 werd Terlinden vicaris-generaal voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel.  Het is een steile carrière voor iemand die net heel eenvoudig in het leven staat als lid van de priesterfraterniteit van Charles de Foucauld, een Franse priester die in het begin van de 20ste eeuw onder de Toearegs in Algerije ging leven.


Rechterhand De Kesel

Als vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel werd Terlinden de rechterhand van kardinaal Jozef De Kesel en een centrale figuur in het aartsbisdom. Sindsdien woont hij samen met zijn teckel Oscar in Mechelen. Mensen die hem goed kennen, noemen hem een briljante, collegiale en hardwerkende man, die zich broederlijk opstelt en ook af en toe kan stoppen om van het leven te genieten.

In een interview in Kerk & Leven (7 april 2021) vertelde Terlinden dat de Wereldjongerendagen in Rome in het jaar 2000 een ingrijpende ervaring voor hem waren, net als een militaire Lourdesbedevaart tijdens zijn dienstplicht. Hij kreeg het geloof met de paplepel ingegoten en overwoog al vroeg de mogelijkheid om priester te worden, maar de celibaatsverplichting deed hem twijfelen.


Synode over synodaliteit

Als aartsbisschop wil Terlinden inzetten op synodaliteit. Kardinaal De Kesel speelde op de continentale synode een belangrijke rol door zijn inbreng over de omgang met de moderne, geseculariseerde samenleving en als brugfiguur. We mogen ervan uitgaan dat zijn opvolger ook die fakkel overneemt.

De verdieping van de geest van synodaliteit gaat hem alvast zeer ter harte.

Over het celibaat zei hij in 2021 in Kerk & Leven: ‘We leren ook steeds meer dat priesterschap en Celibaat niet per se hetzelfde zijn. Ik geloof in de grote waarde van het celibaat, maar we vergeten vaak dat de roeping tot het celibaat een uitzondering is. De media focussen sterk op het celibataire priesterschap, maar onze Kerk heeft in haar schoot diverse roepingen. Het komt nu erop aan samen op weg te gaan.’

In september wacht Luc Terlinden eerst de bisschopswijding, om op 3 september zijn taak als aartsbisschop te kunnen opnemen.

Vlaamse schenkt paus acht meter lange kopie van schip van Petrus

Overgenomen van Kerknet …

Philippe Keulemans

Philippe Keulemans

Paus Franciscus kreeg van Mirella Aponte, telg uit een redersfamilie, een reproductie van een boot van 2.000 jaar geleden.

Paus Franciscus heeft vorige week een uitzonderlijk cadeau gekregen: een houten boot van acht meter lang. Schenkers zijn Mirella Aponte (33), die opgroeide in Brasschaat, en haar vader Maurizio, telgen uit een redersfamilie.

De boot is een exacte replica van de ‘Boot van Petrus’, die in 1986 werd teruggevonden aan de noordwestkant van het meer van Tiberias. Hij wordt tegenwoordig tentoongesteld in het Israëlische Yigal Allon-museum in Ginosar. Volgens Mirella, die in Londen woont, werd het schip perfect nagebouwd met de materialen zoals die toen werden gebruikt. De reconstructie gebeurde op basis van archeologisch onderzoek.

De Boot van Petrus voer 2000 jaar geleden op het meer van Tiberias, in de periode dat de apostelen Petrus en Andreas vissers waren en door Jezus werden geroepen toen zij hun visnetten aan het uitwerpen waren.

‘Omdat er geen rivier, meer of zee aan het Vaticaan ligt, stond het schip opgesteld op een pleintje nabij de privévertrekken van de paus’, vertelt Mirella aan Het Nieuwsblad. ‘Daar stonden we te wachten, netjes op een rij, tot hij kwam. Het was een ontmoeting om nooit te vergeten.

De paus was zichtbaar aangedaan van het cadeau.

Het schip heeft een romp van 8,8 meter op 2,5 meter, een mast van 8 meter hoog, twee kleine voor- en achterdekken, een vierkant zeil en het kan tot vijftien mensen vervoeren. Het schip werd in opdracht van de familie Aponte gebouwd door ambachtslui van Aprea, een familie van scheepsbouwers van het schiereiland Sorrento. Die ambachtslui van de Zuid-Italiaanse scheepswerf hebben de boot volledig met de hand gemaakt volgens eeuwenoude technieken.

Volgens Maurizio Aponte ging er een lange voorbereiding aan vooraf en heeft de bouw van het schip twee jaar geduurd. Hij sprak zijn dank uit aan iedereen die enthousiast heeft bijgedragen aan het onderzoek, de historische studies en de levering van materialen, alsook aan de scheepsbouwers die vele maanden aan de bouw van de boot hebben gewerkt.

Mirella en vader Maurizio stammen uit de redersfamilie Aponte, eigenaar van ’s werelds grootste containerrederij MSC. Volgens Zwitserse media zou de familie een fortuin hebben vergaard van zo’n 100 miljard dollar. 

Paolo Giordani, de voorzitter van een instituut dat meewerkte aan het ontwerp, verwees naar de bijzondere aandacht van de paus voor de zwakken en de armen, voor de migranten en de vluchtelingen. Met dit eerbetoon aan de paus voor de tiende verjaardag van zijn ambt willen wij ook symbolisch duidelijk maken dat geen enkel schip in de geschiedenis zoveel heeft gevaren als de nederige boot van Petrus de visser, van het meer van Tiberias tot Rome en van Rome tot alle uithoeken van de wereld. Daarom is deze boot van Petrus niet enkel een object van buitengewone waarde, maar ook een boodschap waarvan wij hopen dat ze de harten zal raken en iedereen zal aansporen om de cultuur van onverschilligheid en uitsluiting te verwerpen.

Bij de ontvangst werd het schip gezegend door paus Franciscus. Voorlopig heeft het een plaats gekregen in de Paulus VI-zaal.

Bron: Giornale Diplomatico/Il Mattino/Het Nieuwsblad

Wil jij ook de Kerknet nieuwsbrief ontvangen. Klik HIER!

40 kleine gebaren van liefde tijdens de vasten – paus Franciscus

Overgenomen van Kerknet:

Voor elke dag van de veertigdagentijd geeft paus Franciscus je een tip. Een klein en haalbaar gebaar voor meer liefde in de wereld en je hart.

We zetten er enkele op een rij, maar klik door naar Kerknet voor heel wat meer inspiratie!

Klik HIER voor veel meer inspiratie van onze Paus Franciscus

Paus Benedictus XVI in 10 foto’s en citaten 1927-2022

Overgenomen van Kerknet van:


Paus emeritus Benedictus XVI overleed op 31 december 2022. Hij was paus van 2005 tot zijn aftreden in 2013. Deel de video ter nagedachtenis [1:30].


Citaten van paus Benedictus XVI 

 • De waarheid raakt ons. Bewaar het contact en laat je erdoor leiden.
 • Een geloof gebaseerd op het credo van de Kerk wordt vaak beschouwd als fundamentalisme. Relativisme lijkt wel de enige aanvaardbare levenshouding volgens hedendaagse normen. 
 • De wereld belooft jou comfort, maar comfort is niet je levensdoel. Je bent gemaakt voor grootheid.
 • Geloof groeit wanneer het ervaren wordt als onverdiende liefde en doorgegeven als genade en vreugde.
 • Kies het pad van dialoog in plaats van de weg van eenzijdige beslissingen.
 • Grootse muziek verruimt de geest en nodigt uit om hart en hoofd naar God op te richten. Muziek wordt dan gebed.
 • De aarde spreekt tot ons. We moeten luisteren en haar boodschap ontcijferen als we willen overleven.
 • Vanuit de innerlijke explosie van het goede dat het kwade overwint, gaat een kettingreactie uit die geleidelijk de wereld omvormt. 
 • Lijden uit liefde of om echt liefhebbend te worden, dat is fundamenteel voor de menselijkheid.
 • Ik zal blijven werken voor Kerk en mensheid met mijn hart, mijn liefde, mijn gebed en al mijn innerlijke kracht.

Alles over Paus Benedictus XVI? Klik HIER!

Dieren, herders, wijzen… Paus over betekenis van de kerststal

Wat is de betekenis van de figuren in de kerststal? Paus Franciscus legt het uit in zijn apostolische brief ‘Admirabile signum’ uit 2019

In december 2019 bracht paus Franciscus een bezoek aan het Italiaanse plaatsje Greccio. Daar evoceerde Sint-Franciscus rond Kerstmis 1223 voor het eerst tafereel van Jezus’ geboorte met een kerststal, het begin van de aloude traditie. De paus vatte zijn gedachten over de betekenis van de kerststal toen samen in een apostolische brief, Admirabile signum (Wonderbaarlijk teken). Daarin benadrukte hij het belang van de kerstviering, en gaf hij een betekenis aan de kerststal, de omgeving en alle figuren die we er doorgaans in onderbrengen:

De kerststal

‘Door in een kerststal geboren te worden, begint God zelf de enige, ware revolutie die de ongewenste en uitgestoten mensen hoop en waardigheid geeft: de revolutie van de liefde, de revolutie van de tederheid.’

De sterrenhemel

‘Denken we maar aan alle keren dat de nacht ons leven verduistert. Welnu, zelfs op die momenten laat God ons niet in de steek, maar is Hij er om onze cruciale vragen over de zin …

Wil je meer lezen? Klik HIER en lees dit artikel verder op Kerknet!