Category Archive Projecten

Wil jij een stukje helpen om onze kerken en wat we doen op de jaarmarkten in de kijker te zetten?

De voorbereidingen voor de jaarmarkten Mortsel en Edegem in september starten op.
Misschien deed je vorig jaar reeds mee, of misschien zelfs al enige jaren? Fantastisch!Het kan ook zijn dat het nu de eerste keer is dat je je vrij kan maken om er samen een geweldig moment van te maken. Je bent heel welkom!

Met dit formulier willen we gaan kijken wie wil meewerken aan de jaarmarkten van Mortsel en Edegem én welke rol of taak je hierbij dan het liefst wil opnemen. Doe je aanbod.

Klik HIER!

Vrijwilliger gevonden: We stellen voor Koen Vermolen

We zijn heel blij en dankbaar dat we u onze kersverse technische verantwoordelijke mogen voorstellen: Koen Vermolen.
Koen zal vanaf april contactpersoon zijn voor alle technische meldingen en/of problemen binnen het patrimonium Mortsel en Edegem voor de vzw Dekenaat Rupel, Nete, regio Kontich.
Hij wordt in deze taak bijgestaan door een enthousiaste administratieve ploeg en een geweldige ploeg technische vrijwilligers.
We wensen hen allen een goede samenwerking en veel werkvreugde toe!

Contactgegevens Koen Vermolen
techniekco.hmariamagdalena@gmail.com

Lay-out hulp gezocht!

We zijn voor onze pastorale eenheid op zoek naar 1 of meer mensen die ons kunnen helpen om een eigen stijl te ontwikkelen. Voel jij je geroepen?

Al gehoord van Projecten Heilige Maria Magdalena?

We hebben het geweldige geluk te mogen leven in een pastorale eenheid die van aanpakken weet. Het éne na het andere initiatief ziet het licht dat kan u zien op de website, in talloze flyers, affiches…
Toch merken we tegelijk dat niet alles helemaal gesmeerd verloopt. Soms heeft het te maken met de manier van aanpakken. Soms doen we te vaak beroep op steeds dezelfde mensen, soms is er te weinig tijd om iets goed door te denken voor we van start gaan…

Daarom werken we sinds begin november in onze pastorale eenheid met een projectmedewerker. Om het met een boutade te zeggen. De projectmedewerker moet zichzelf overbodig maken door de zaken efficiënter te organiseren, werkgroepen te ondersteunen zodat ze goed uit de startblokken geraken… De projectmedewerker moet dus zeker niet alles zelf doen, maar vooral ondersteunen en faciliteren.

We zijn de Heilige Geest super dankbaar dat we Elise Verlaeckt bereid hebben gevonden deze job alvast voor 1 jaar op zich te nemen. Ze krijgt hiervoor 13 uur per week wat mooi is, maar tegelijk betekent dat niet alles meteen kan veranderen. Na 1 jaar zullen we evalueren of en hoe we met deze functie verder zullen werken.

Elise werkt dus aan Projecten die de werking van de pastorale eenheid nog meer mogen verbeteren en optimaliseren.

Zo wordt er gewerkt aan een efficiënt draaiboek voor de jaarmarkten Edegem en Mortsel. Een ander project bestaat uit het samenstellen van een technische ploeg voor het patrimonium Mortsel – Edegem.

Een technische ploeg die op vaste en variabele tijdstippen werkzaamheden zal uitvoeren in Den Wolschaerder, Dieseghemhof, het parochiesecretariaat Johannes 23 en de Vestinglaan, de St. Jozefsite en het Elzenhof in samenwerking met een vernieuwde, fijne ploeg van de administratie.

Kleinere projecten, zoals het opwaarderen van de vergaderlokalen in Johannes 23, krijgen de tijd en kans om te groeien.

Dit willen we dan ook in onze pastorale eenheid doen doorheen de projecten: verbonden groeien als gemeenschap.

Doe je mee? We zijn alvast op zoek naar een technisch verantwoordelijke Klik HIER!

Gezocht: Technisch verantwoordelijke Patrimonium Mortsel – Edegem

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE

Optimaliseren van de samenwerking tussen de technische ploeg, de administratie en het bestuur van het dekenaat Rupel-Nete-Kontich, om een goede opvolging van het patrimonium Mortsel – Edegem te garanderen.

Functie – inhoud

  • Verantwoordelijke van een technische ploeg vrijwilligers.
  • Meldpunt van technische problemen die zich aanmelden in de betreffende gebouwen van het patrimonium. Hetzij via het bestuur, hetzij via contactpersonen van de gebouwen zelf of via de administratie.
  • Bij probleemstellingen of nood aan interventie, initiatief nemen om, volgens vooraf gemaakte afspraken met het bestuur en de administratie, vrijwilligers van de technische ploeg of relevante firma’s te contacteren en er voor zorgen dat de noodzakelijke werken uitgevoerd worden.
  • Controleren of de taak waar u opdracht toe gaf goed is uitgevoerd.
  • Verslag uitbrengen, volgens vooraf gemaakte afspraken, aan het bestuur of aan de administratie.

Vaardigheden – attitudes

  • Technische vaardigheden en inzicht hebben.
  • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken met vrijwilligers.
  • Concrete afspraken kunnen (doen) maken en (doen) nakomen.
  • Kunnen sensibiliseren, motiveren en delegeren.
  • Op een vlotte en verstaanbare manier kunnen rapporteren en informeren.

Een vrijwilligersvergoeding hiervoor ontvangen is mogelijk.

Interesse? Neem dan contact op met:

Elise Verlaeckt: projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com

GSM: 0483/ 230 804

Feest Sint-Antonius 21 jan 2024

Vaste ingrediënten: eucharistieviering om 9u in de kerk van Sint-Antonius met nadien processie en zegening van de gaven die mensen hebben geschonken. We zamelen niet bederfbaar voedsel en hygiëneproducten in voor de vzw gastvrij Edegem.

Nieuw dit jaar is het beeld dat werd gemaakt door een familie uit Ecuador en dat we zullen meedragen in de processie. Nieuw is ook het parcours dat meer door de bewoonde straten trekt.

We zeggen alvast veel dank aan alle vrijwilligers en verenigingen die dit feest van Sint-Antonius mee mogelijk maken.