Category Archive Sint Lodewijk

OKRA SINT-LODE: Busuitstap naar Alden Biesen

Snelle deelnemers kunnen tot 9 juni nog inschrijven (of melden) bij Huguette voor een dagtocht met de bus naar Alden Biesen. Deze uitstap is een organisatie van Okra Nationaal. Ze gaat door op donderdag 3 en dinsdag 8 oktober. Wij opteren voor 8 oktober, maar het is uiteindelijk Okra Nationaal die de datum bepaalt aan de hand van de inschrijvingen. Dat vernemen we later, evenals de opstapplaats. Als we vanuit ons Trefpunt met 10 of meer zijn, komt de bus ons aan het Dieseghemhof halen.

Inschrijven kan zoals gezegd bij Hughuette, tel. 0477 21 30. Betalen (65 euro voor leden, 80 euro voor anderen) doe je op rekening BE79 9733 8194 7133 van Okra St.-Lode met in de mededeling uw naam en reis Alden Biesen.

Het programma

In de voormiddag bezoeken we na een tas koffie met koek het ondergrondse Fort Eben-Emael, bekend van het feit dat op 10 mei 1940 86 goed geoefende Duitse Fallschirmjäger erin slaagden het als onneembaar beschouwde fort in een kwartiertje uit te schakelen.

’s Middags is er een broodmaaltijd in de Waterburcht Millen in Riemst. We krijgen verse grotchampignonsoep, diverse broodsoorten en beleg en thee, fruitsap of koffie à volonté.

In de namiddag bezoeken wij de Landcommanderij Alden Biesen met een gids. We ontdekken de 800-jarige geschiedenis en bezoeken de Franse tuin en het Engels park uit de 18de eeuw en er is ook nog vrije tijd.

Vormsel 2025. Inschrijven kan NU!

Een maand geleden vierden we het Vormsel in Mortsel en Edegem.

Het schooljaar loopt stilaan ten einde en dan wordt het tijd om de inschrijving voor het nieuwe werkjaar 2024-2025 aan te kondigen.

Heb je een kind dat geboren is in 2013 of in september naar het zesde leerjaar gaat, dan kan zij of hij de voorbereiding naar het Vormsel volgen ofwel in Edegem ofwel in Mortsel.  Afhankelijk van de school of de woonplaats.

De voorbereiding start met een ouderavond op 19 september.

Inschrijven is reeds mogelijk via https://www.mijnparochie.be/levensmomenten/vormsel

Zowel in Mortsel als in Edegem zijn helpende handen, denkers, doeners, zeer welkom om de catechisten te versterken.

Eerste communie 2025. Inschrijven kan NU!

De zomervakantie (en de zomer) moet nog beginnen, maar we kijken toch al vooruit naar het volgende werkjaar. Heb je een kind dat geboren is in 2017 of dat volgend schooljaar in het tweede leerjaar zit, dan kan je ervoor kiezen om het in de lente van 2025 de eerste communie te laten ontvangen. De voorbereiding hiervan start in september met een ouderavond. Inschrijven is al mogelijk via https://www.mijnparochie.be/levensmomenten/eerste-communie/.

In Edegem zijn er twee werkingen, één voor de kinderen van het centrum en één voor de kinderen van Elsdonk. In Mortsel bereiden de kinderen van de parochies H. Kruis en H. Bernadette zich samen voor, en de kinderen van de parochies St.-Benedictus, St.-Jozef en St.-Lodewijk. In alle werkingen zijn jullie helpende handen nodig.

BBQ samen met Maria Magdalena

Midden in de vakantie vieren we feest. Op 22 juli vieren we de naamdag van de patrones van onze pastorale eenheid: de Heilige Maria Magdalena.

Vorig jaar planden we die dag een BBQ; en dit was een schot in de roos. Na de eucharistieviering in de Sint Benedictuskerk namen een 80-tal ingeschrevenen plaats aan een bijzonder lange tafel om te genieten van een heerlijk maal, wondermooie muziek en een uitgebreid dessertenbuffet.

Neen, we moesten niet twijfelen. Dit warm samenzijn moeten we nog eens overdoen, en waarom niet ter gelegenheid van de naamdag van onze patroonheilige ?

Dit jaar houden we de BBQ op zondag 21 juli na de eucharistieviering van 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief gaan we aan tafel aan zaal Johannes XXIII.

We maken een gedeeld buffet. Jij brengt een pasta- of ander slaatje mee. Of je zorgt voor dessert. Wij zorgen voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse altijd een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!.

OKRA SINT-LODE Koffiekletsen met wafels

Op vrijdagmiddag 24 mei begroette Huguette in het Dieseghemhof een twintigtal deelnemers op deze traditionele en smakelijke activiteit. Voorzitster Huguette had met hulp van Marleen het wafelijzer reeds heet gemaakt voor wafels met bloemsuiker er room en er waren ook allerlei gebakjes, aangeboden door het OKRA-team. Georges nam de tafeldienst op zich.

De wafelgeur schiep een goede atmosfeer voor onderlinge tafelgesprekken, noodzakelijk in ons meestal eenzaam bestaan. We hadden altijd veel te vertellen en nieuwtjes uit te wisselen. Bij ons stonden de kinderen en kleinkinderen en tv-programma‘s in de kijker, maar ook de toekomst van onze St.-Lodewijkkerk en een afwezige straatgenoot, opgenomen wegens een val, waarvoor we goed moeten oppassen.

Toen alle wafels gebakken waren, werd het overschot verdeeld en meegenomen. We kijken reeds uit naar de volgende koffiekletsen op 14 juni, 23 juli, 13 september 11 oktober. Het worden ongetwijfeld gezellige namiddagen

Dankjewel!

Een aparte bedanking voor Vicky mag hier zeker niet ontbreken. Ze neemt afscheid van de Mortselse vormselwerking. Vicky startte als catechist. Wat als een ‘klein’ engagement begon, werd weldra (veel) groter. De laatste jaren leidde ze als coördinator de zaterdag- en de zondagwerking in Mortsel in goede banen, natuurlijk gesteund door een echte ploeg catechisten.

Op het einde van ‘haar’ laatste vormselviering werd ze door pastoor Tom letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet, uitgewuifd door ‘haar’ laatste ploeg vormelingen. Dankjewel Vicky voor al die jaren van inzet!

Pinksteren in Sint-Lodewijk

Het afscheid van de zondagsvieringen in de kerk van Sint-Lodewijk zal binnen een drietal maanden een feit zijn.  Om de parochianen een hart onder de riem te steken, was er een verrassing op het einde van de gregoriaanse eucharistieviering van Pinksteren voorgegaan door pater Hugo De Deckere.

Vanuit het team van de pastorale eenheid en pastoor Tom werd aan elke aanwezige een flamingoplantje (anthurium) aangeboden. Deze rode bloemen met gele kern verwijzen naar het vuur van Pinksteren. Pastoor Tom schreef: ‘Ook al is de oude tijd stilaan voorbij, dat betekent helemaal niet dat er niets nieuws zou kunnen gebeuren, wel integendeel. Als we leven in de Geest staan ons nog mooie dingen te wachten, dat is onze hoop, dat is onze vreugde.’

Mortsel Pinksteren 2024
 
Beste mensen van Sint-Lodewijk, zusters en broeders
 
2024 is voor Sint-Lodewijk een speciaal jaar waarin we afscheid nemen van de zondagsvieringen. Dat is ongetwijfeld een moeilijk jaar. Ik moet daarbij denken aan de eerste leerlingen. Voor hen was die hele periode na Pasen een tijd van afscheid nemen. Ze waren in shock bij de kruisdood van Jezus, maar mochten weer moed en hoop ontvangen toen Jezus hen verscheen na de verrijzenis.
 
Verrijzen is niet terugkeren naar vroeger, maar op een nieuwe manier leven. Veertig dagen vertelt de Bijbel hadden de leerlingen nodig om dat te begrijpen. Met Hemelvaart dringt door dat Hij leeft, maar niet fysiek midden onder ons.
 
Tegelijk had Jezus zijn leerlingen beloofd dat Hij hen niet in de steek zou laten en verweesd achter zou laten. Hij beloofde hen Zijn Geest te zenden. Die Geest moest hen de adem en de moed geven om verder te leven, anders dan toen Hij midden onder hen was, maar evenzeer met vreugde en hoop.
 
Op dit feest van Pinksteren willen we jullie met de pastorale eenheid een hart onder de riem steken. De rode bloemen met hun gele kern verwijzen naar het vuur van Pinksteren. Moge ook voor ieder van u dit feest van Pinksteren een bron van steun en troost zijn. Ook al is de oude tijd stilaan voorbij, dat betekent helemaal niet dat er niets nieuws zou kunnen gebeuren, wel integendeel. Als we leven in de Geest staan ons nog mooie dingen te wachten, dat is onze hoop, dat is onze vreugde.
 
Hartelijke groeten van de zusters en broeders van de pastorale eenheid
  
Het team van de pastorale eenheid en pastoor Tom
 

Hier zijn we met onze jaarlijkse KERKDEURENACTIE!

Even uitleggen waarin deze actie, welke al meer dan 20 jaren in Edegem bestaat en recent, sinds de pastorale fusie met alle kerken in Mortsel ook daar plaats vindt. De benaming verwijst naar de kerkdeuren. Inderdaad, onze OPE-vrijwilligers zullen bij de weekendvieringen op 8 en 9 juni van dit jaar postvatten aan alle kerkdeuren. Bij het binnenkomen zal aan de kerkgangers een omslag overhandigd worden waarin men zijn gift kan steken en die men bij het verlaten van de kerk kan deponeren in een mandje van een van onze vrijwilligers. Voor wie geen cent meer op zak heeft, geen nood. Men kan de omslag, waarop het rekeningnummer van het Oekraïne-Project-Edegem staat, meenemen en zo zijn financiële steun overmaken.

Waarvoor dient deze kerkdeurenactie?  De opbrengst ervan zal eerst besteed worden aan (de hoge transportkosten voor) NOODHULP voor de oorlogsslachtoffers en de meest kwetsbaren in Oekraïne. Verder worden we geconfronteerd met de vraag om ons jarenlange project van thuiszorg – voor alleenstaande behoeftigen boven de 80 jaar – niet op te geven.

Storten kan op het rekeningnummer: BE40 8803 5555 5163 op naam van Oekraïne-Project-Edegem.

Bij voorbaat van harte dank voor uw medeleven en vrijgevigheid. Meer info:  liliane.bollaerts@outlook.be ofwel tel. 03 288 73 65

Ons Heer Hemelvaart in Sint-Lodewijk

De feestelijke misviering ter gelegenheid van “Ons Heer Hemelvaart” in de Sint-Lodewijkparochie werd voorgegaan door Pater Clement. Ja, in Sint-Lodewijk zijn ze er weeral eens in geslaagd een andere voorganger te vinden voor deze viering. Bovendien is het hartverwarmend hoe deze jonge priester, uit het verre India, op een serene en devote manier een boodschap brengt van “Geloof Hoop en Liefde” in deze woelige wereld.

Deze viering waarvoor een vijftigtal mensen waren opgekomen stond tevens in het teken van “Rerum Novarum”, encycliek van Paus Leo XIII, de basis voor alle sociale bewegingen onder de koepel van “Beweging.net”.

Na de viering was er een receptie in het Dieseghemhof. Voorzitter Marleen Aertssen belichtte in haar toespraak de uitgangspunten van de sociale leer in de encycliek. Vervolgens bracht Emiel Vervliet een presentatie over de sociale school in Lumumachi en aanverwante sociale verwezenlijkingen in de mijngebieden in het zuiden van de Democratische Republiek Congo.

Weer een geslaagde Rerum-Novarumviering.

Televisieviering in de basiliek op 26/5: Alle andere vieringen geschrapt

De televisieviering in januari was een hoogtepunt van ons werkjaar.  De reacties achteraf van medewerkers, koorleden, aanwezigen in de kerk, kijkers thuis en productiemedewerkers van de VRT waren unaniem lovend.

Mooie liturgie, feestelijke vibes, gevoel van grote verbondenheid.

Op de open avond van 29/4 polsten we bij de 60 aanwezigen of we van de tweede TV-viering op 26 mei nog meer een initiatief van de ganse PE mochten maken.  De basiliek is een ruimte waar we zonder moeite allemaal binnen kunnen. 

De reacties waren positief bij de PKG-leden en mensen uit andere werkgroepen.

Daarom schrappen wij alle vieringen op zondagmorgen 26 mei en nodigen we iedereen hartelijk uit om 9.50 u. in de basiliek van Edegem.  De live-uitzending begint immers om 10 u, dus iedereen moet goed op voorhand netjes op zijn of haar plaats zitten.